Droga do zbawienia 1863

 

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Okupicielu świata Boże,.

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Michale,

Święty Gabryelu,

Święty Rafale

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

Święty Janie Chrzcicielu, Módl się za nami

Święty Józefie,

Wszyscy Święci Patryarchowie i Prorocy, Módlcie się za nami

Święty Piotrze, Módl się za nami

Święty Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Jakubie,

Święty Janie,

Święty Tomaszu,

Święty Filipie,

Święty Bartłomieju,

Święty Mateuszu,

Święty Szymonie,

Święty Tadeuszu,

Święty Macieju,

Święty Barnabo,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangelistowie, Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy Święci niewinni Młodziankowie,

Święty Szczepanie, Módl się za nami

Święty Wawrzyńcze,

Święty Wincenty,

Święty Wojciechu,

Święty Wacławie,

Święci Fabianie i Sebastianie, Módlcie się za nami

Święci Janie i Pawle,

Święci Kosmo i Damianie,

Święci Gerwazy i Protazy,

Wszyscy Święci Męczennicy,

Święty Sylwestrze, Módl się za nami!

Święty Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Augustynie,

Święty Hieronimie,

Święty Marcinie,

Święty Mikołaju,

Święty Kazimierzu,

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy, Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Doktorowie,

Święty Antoni, Módl się za nami,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święty Dominiku,

Święty Franciszku,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewitowie, Módlcie się za nami.

Wszyscy Świeci Zakonnicy i Pustelnicy,

Święty Wojciechu, Módlcie się za nami

Święty Stanisławie Biskupie,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Jacku,

Święty Czesławie,

Święty Kazimierzu,

Święty Janie Kanty,

Święty Szymonie z Lipnicy,

Święta Kunegundo,

Święta Jadwigo,

Święta Salomeo,

Święta Bronisławo,

Wszyscy Święci Patronowie i Patronki Korony Polskiej, módlcie się za nami

Święta Anno, Módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno,

Święta Agato,

Święta Łucjo,

Święta Agnieszko,

Święta Cecylio,

Święta Katarzyno,

Święta Anastazjo,

Święta Elżbieto,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy, Módlcie za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie za nami.

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, Wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od sideł szatańskich,

Od gniewu nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od ducha nieczystego,

Od piorunów i gwałtownej niepogody,

Od potępienia wiekuistego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela zesłanie,

W dzień Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas,  Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś karanie od nas oddalić raczył,

Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył,

Abyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył,

Abyś Namiestnika przedniejszego Apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciele Kościoła Świetego poniżyć raczył,

Abyś królom i panom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,

Abyś wszystkiemu Ludowi chrześcijańskiemu  pokój i jedność darować raczył,

Abyś też nas samych w Służbie Twej Świętej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył,

Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył,

Abyś dusze nasze, braci powinnych i dobrodziejów naszych, od wiekuistego zatracenia wyswobodzić raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować  raczył,

Abyś wszystkie wierne zmarłe wiecznego odpocznienia domieścić raczył,

Abyś prośby nasze łaskawie przyjąć raczył,

Synu Boży Ciebie prosimy,

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Modlitwa.

Duchu Przenajświętszy, Źródło Dobroci i Dawco wszelkiego dobra, oświeć umysły nasze,  abyśmy we wszystkich przeciwnościach życia naszego nie szukali innej pociechy, prócz w Tobie.

Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Syna Twego lud Twój uweselić raczył, spraw, abyśmy za przyczyną Bogarodzicy Maryi Panny mogli otrzymać radość wiecznego żywota.

Za przyczyną Świętych Apostołów Piotra i Pawła błagamy Cię najpokorniej, o Panie nasz, wzmocnij w nas miłość, nadzieję i wiarę.

Boże, któryś Słudze Twojemu Błogosławionemu Markowi udzielił władzy opowiadania Świętej Ewangelii, spraw, abyśmy za Jego przyczyną wypełniali chętnie i rozumieli dokładnie Święte Słowa Twoje.

Apostole narodu naszego i męczenniku Św. Wojciechu, uproś nam Twoją modlitwą u Boga, ażebyśmy w prawdziwej Wierze Ojców naszych wytrwali do śmierci, w niczem, a w niczem nie odstępując od Jej Świętych przepisów.

Ubłogosławiony mężu żywotem, męczeństwem i cudami słynący wielki nasz Patronie Stanisławie Święty, udaruj lud Twój błogosławieństwem, bądź dla nas obroną i uproś nam Zbawienie nasze.

O Święty Wacławie,  Apostole ziemi Czeskiej, a Patronie ziemi Polskiej, przyczyń się do Boga za tymi wszystkimi naszymi braćmi, którzy dotąd nie chcą poznać Świętych Prawd Wiary Ojców naszych.

Daj nam, o Panie, tę Łaskę, abyśmy za przyczyną Świętego Floriana, Męczennika rozpamiętując chwalebne cnoty Jego, wyjednali sobie Miłosierdzie Twoje.

Boże! Dawco Łaski i Chwały, otwórz nam skarby Miłosierdzia Twego i Dobroci Twojej, i spraw, abyśmy za przyczyną Świętej Jadwigi, Patronki naszej umiłowali cnotę miłosierdzia, którą powinniśmy okazywać ku biednym i nieszczęśliwym braciom naszym.

Wszyscy Święci Pańscy wstawcie się za nami do Boga i Ojca naszego, o wysłuchanie modlitwy naszej, abyśmy wszyscy żyli w bojaźni Bożej, w miłości ludzi i żebyśmy się wszyscy jak dzieci jednej rodziny kochali.

O Boże i Ojcze nasz najdobrotliwszy, w tych świętych modlitwach naszych, błagamy Cię, wejrzyj litościwym okiem na pola nasze, nie karz nas nieurodzajem i głodem, a w nieprzebranej Dobroci Swojej pola nasze, zboża nasze obroń od wszelkich wypadków, a my Ci za to z pokorą będziemy składać najpokorniejsze dzięki. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2021