Wszystkich Świętych

 

Litania do Wszystkich Świętych Pańskich

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

Nauka I.

Litania do Świętych jest najstarszą litanią, jaką posiadamy i jest wzorem dla wszystkich innych litanii. Jego pierwsze odnotowane użycie miało miejsce w 590 roku, kiedy papież św. Grzegorz zalecił jego użycie na publiczną procesję dziękczynną. Litania jest wezwaniem do pamięci tych, którzy odeszli przed nami i proszenia ich o wstawiennictwo. Dokładna lista świętych zmieniała się na przestrzeni czasu i obszaru geograficznego. Poniższa forma to długoletnia tradycyjna forma litanii.

Nauka II.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla katolickich chrześcijan ks. J.A. Schneidera, Wrocław 1811

Gdy odmawiamy tę Litanię, uświadońmy sobie, że w Towarzystwie Wybranych Boskich, Panu Bogu nasze potrzeby przedstawiamy, i że za nami przyczyniają się o Łaskę do Boga. Myśl serce pocieszająca! Właśnie oderwani od ziemi, stawiamy się w Zgromadzeniu Sprawiedliwych, dla oddania Panu Bogu hołdu modlitwy i ufności.

Wszyscy klękają. Dwóch śpiewaków zaczyna Litanię do Wszystkich Świętych, chór zaś im odpowiada. Każde wezwanie śpiewa się dwa razy, jeśli zaś Procesji nie ma, wezwań się nie powtarza.

 

Kyrie eleison. Chrisie eleison. Kyrie eleison.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Pater de Coelis Deus, miserere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus,

Spiritus Sancte Deus,

Sancta Trinitas, Unus Deus,

Sancta Maria, ora pro nobis.

Sancta Dei Genitrix,

Sancta Virgo Virginum,

Sancte Michael,

Sancte Gabriel,

Sancte Raphael,

Omnes Sancti Angeli et Archangeli, oráte pro nobis.

Omnes Sancti Beatorum Spirituum ordines,

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święci Michale,

Święty Gabrielu,

Święty Rafale,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie! módlcie się za nami

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

PATRIARCHAE ET PROPHETAEPATRYARCHOWIE I PROROCY
Sancte Joannes Baptista, ora pro nobis.

Sancte Joseph,

Omnes Sancti Patriarchae et Prophetae, oráte pro nobis.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami!

Święty Józefie,

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy,  módlcie się za nami!

APOSTOLI ET DISCIPULIAPOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE
Sancte Petre, ora pro nobis.

Sancte Paule,

Sancte Andréa,

Sande Jacóbe,

Sancte Joánnes,

Sancte Thoma,

Sancte Jacóbe,

Sancte Philippe,

Sancte Bartholomæe,

Sancte Matthæe,

Sancte Simon,

Sancte Thaddæa,

Sancte Mathia,

Sancte Bárnaba,

Sancte Luca,

Sancte Marce,

Omnes Sancti Apóstoli et Evangelistae, oráte pro nobis.

Omnes Sancti Discipuli Dómini,

Święty Piotrze, módl się za nami!

Święty Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Jakubie,

Święty Janie,

Święty Tomaszu,

Święty Jakubie,

Święty Filipie,

Święty Bartłomieju,

Święty Mateuszu,

Święty Szymonie,

Święty Tadeuszu,

Święty Macieju,

Święty Barnabo,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangelistowie, módlcie się za nami!

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

MARTYRESMĘCZENNICY
Omnes Sancti Innocéntes, oráte pro nobis.

Sancte Stéphane, ora pro nobis.

Sancte Laurénti,

Sancte Vincénti,

Sancti Fabiáne et Sebastiáne, oráte pro nobis.

Sancti Joánnes et Paule,

Sancti Cosma et Damiáne,

Sancti Gervási et Protási,

Omnes Sancti Mártyres,

Wszyscy Święci niewinni Młodziankowie, módlcie się za nami!

Święty Szczepanie, módl się za nami!

Święty Wawrzyńcze,

Święty Wincenty,

Święci Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami!

Święci Janie i Pawle

Święci Kosma i Damianie,

Święci Gerwazy i Protazy,

Wszyscy Święci Męczennicy,

EPISCOPI ET DOCTORESBISKUPI I DOKTOROWIE
Sancte Silvéster, ora pro nobis.

Sancte Gregóri,

Sancte Ambrósi,

Sancte Augustine,

Sancte Hieronyme,

Sancte Martine,

Sancte Nicolǽ,

Omnes Sancti Pontifices et Confessóres, orate pro nobis.

Omnes Sancti Doctóres,

Święty Sylwestrze, módl się za nami!

Święty Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Augustynie,

Święty Hieronimie,

Święty Marcinie,

Święty Mikołaju,

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nami!

Wszyscy Święci Doktorowie Kościoła,

PRESBYTERI ET RELIGIOSIKAPŁANI I ZAKONNICY
Sancte Antóni,

Sancte Benedicte,

Sancte Bernárde,

Sancte Dominice,

Sancte Pater noster Francisce,

Omnes Sancti Sacerdótes et Levitae, orate pro nobis.

Omnes Sancti Mónachi et Eremitae,

Święty Antoni, módl się za nami!

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święty Dominiku,

Święty Franciszku,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewici, módlcie się za nami!

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

SANCTAE DEIDZIEWICE I NIEWIASTY
Sancta Maria Magdaléna, ora pro nobis!

Sancta Agatha,

Sancta Lúcia,

Sancta Agnes,

Sancta Cǽcilia,

*Sancta Catharina,

Sancta Anastásia,

Omnes Sanctae Virgines et Viduae, orate pro nobis!

Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis!

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami!

Święta Agato,

Święta Łucjo,

Święta Agnieszko,

Święta Cecylio,

Święta Katarzyno,

Święta Anastazjo,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy, módlcie się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami!

INVOCATIO AD CHRISTUMWEZWANIA DO CHRYSTUSA
Propitius esto, parce nobis, Domine!

Propitius esto, exaudi nos, Domine!

Ab omni mało, libera nos, Domine.

Ab omni peccáto,

Ab ira tua,

A subitánea et improvisa morte,

Ab insidiis diáboli,

Ab ira et odio, et omni mala voluntáte,

A spiritu fornicatiónis,

A peste, fame, ignis* et bello,

A fúlgure et tempestáte,

A flagello terraemotus,

A morte perpetua,

Per Mysterium Sanctæ Incarnationis Tuae,

Per Adventum Tuum,

Per Nativitatem Tuam,

Per Baptismum et Sanctum Jejunium Tuum,

Per Crucem et Passionem Tuam,

Per Mortem ot Sepulturam Tuam,

Per Sanctam Resurrectionem Tuam,

Per admirabilem Ascensionem tuam,

Per adventum Spiritus Sancti Paracliti,

In Die Judicii,

Bądź nam miłościw! Przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas, Panie!

Od wszego złego, wybaw nas, Panie!

Od grzechu każdego,

Od Gniewu Twego

Od nagłej a niespodziewanej śmierci,

Od sideł szatańskich,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli

Od ducha nieczystego,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od piorunów i gwałtownej niepogody,

Od klęski trzęsienia ziemi,

Od potępienia wiekuistego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twojego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez Krzyż i Mękę Twoję,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela Zesłanie,

W Dzień Sądu Twego,

SUPPLICATIO PRO VARIIS NECESSITATIBUSPROŚBY W RÓŻNYCH POTRZEBACH
Peccatores, te rogamus, audi nos.

Ut nobis parcas,

Ut nobis indulgeas,

Ut ad veram poenitentiam nos perducere digneris,

Ut Ecclesiam Tuam Sanctam regere et conservare digneris,

Ut Domnum Apostolicum ot omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris,

 Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris,

Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris,

Ut cuncto populo Christiano pacem et unitátem largiri dignéris,

Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris,

Ut nosmetipsos in tue sancto servitio confortare et conservare digneris,

Ut mentes nostras ad coelestia desideria erigias,

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas,

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum, et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias,

Ut fructus terrae dare, et conservare digneris,

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris,

Ut nos exaudire digneris,

Fili Dei,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś karania od nas oddalić raczył,

Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył,

Abyś Święty Twój Kościół rządzić i zachować Go raczył,

Abyś Namiestnika Twego Apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył,

Abyś panującym i rządcom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,

Abyś całemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność udzielić raczył,

Abyś wszystkich błądzących do jedności Kościoła przywołać i wszystkich niewiernych do światła Ewangelii przywieść raczył,

Abyś nas samych w Twojej Świętej Służbie utwierdzić i zachować raczył,

Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnosić raczył,

Abyś wszystkim dobroczyńcom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył,

Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od wiekuistego potępienia zachować raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył,

Abyś wszystkich wiernych zmarłych do wiecznego odpocznienia doprowadzić raczył,

Abyś prośby nasze miłościwie wysłuchać raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Demine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Demine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Christo audi nos. 

Christo exaudi nos.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

V. Pater noster (silentio)

V. Et ne nos inducas in tentationem

R. Sed libera nos a malo.

Ave Maria. Gloria Patri.

Chryste, usłysz nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

V. Ojcze nasz (po cichu)

V. I nie wódź nas na pokuszenie.

R. Ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Psalm 70(69)
 1. Deus, in adiutorium meum intende: Domine ad adiuvandum me festina.
 2. Confundantur, et revereantur, qui quaerunt animam meam.
 3. Avertantur retrorsum, et erubescant; qui volunt mihi mala.
 4. Avertantur statim erubescentes, qui dicunt mihi: Euge, euge.
 5. Exultent et laetentur in te, Omnes qui quaerunt te:
 6. Et dicant semper: Magnificetur Dominus: qui diligunt salutare tuum
 7. Ego vero egenus et pauper sum: Deus ádjuva me.
 8. Adiutor meus et liberator meus es tu: Domine, ne moreris.
 9. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
 10. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
 1.  Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu! Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu!
 2. Niech będą zawstydzeni i pohańbieni, Którzy czyhają na duszę moją.
 3. Niech się odwrócą wstecz i niech się zawstydzą, Którzy mi życzą złego.
 4. Niechaj się natychmiast odwrócą zawstydzeni, Którzy się ze mnie naigrawają.
 5. Niech się weselą i radują w Tobie wszyscy, Którzy Cię, Boże, szukają.
 6. A niech zawsze mówią: niechaj uwielbiony będzie Pan, Którzy miłują zbawienie Twoje.
 7. A jam jest ubogi i żebrak, Ty, o Boże, wspomóż mnie.
 8.  Pomocnikiem i wybawicielem jesteś Ty moim, Panie: Panie, nie odmawiaj pomocy.
 9. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
 10. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
ORATIOMODLITWA
V. Salvos fac servos tuos.

R. Deus meus, sperantes in te.

V. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis.

R. A facie inimici.

V. Nihil proficiat inimicus in nobis.

R. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.

V. Domine, non secundum peccata nostra facias nobis.

R. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. 

V. Oremus pro Pontifice nostro N.

R. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius.

V. Oremus pro benefactoribus nostris.

R. Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.

V. Oremus pro fidelibus defunctis.

R. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

V. Requiescant in pace.

R. Amen.

V. Pro fratribus nostris absentibus.

R. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

V. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.

R. Et de Sion tuere eos.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Racz zbawić sługi Twoje, Panie!

R. Boże mój! Którzy w Tobie pokładają nadzieję.

V. Bądź, Panie! dla nas obroną i mocą,

R. Przeciw naszym pokusom.

V. Spraw, aby nieprzyjaciel nic przeciwko nam nie zyskał,

R. A duch nieprawości niechaj się nie odważy nam szkodzić.

V. Panie! nie postępuj według grzechów naszych.

R. I nie karz nas według nieprawości naszych.

V. Módlmy się za Papieża naszego N.

R. Panie! utrzymuj go, przedłużaj jego życie i błogosław mu na ziemi, i nie oddaj go w moc nieprzyjaciół jego.

V. Módlmy się za naszych dobrodziejów.

R. Racz nagrodzić, Panie, wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla Imienia Twojego i doprowadzić do żywota wiecznego. Amen.

V. Módlmy się za wszystkich zmarłych prawowiernych Chrześcijan.

R. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niech im świeci na wieki.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Módlmy się za naszych nieobecnych braci i siostry.

R. Panie, zbaw sługi Twoje, którzy w Tobie pokładają nadzieję.

V. Ześlij im, Panie! pomoc z świątnicy,

R. I z Syjonu racz ich bronić.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Oremus:Módlmy się.
 1. Deus, cui proprium est misereri semper et parcere: suscipe depre-cationem nostram; ut nos, et omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat.
 2. Exaudi, quaesumus, Domine, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis: ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem.
 3. Ineffabilem nobis, Domine, misericordiam tuam clementer ostende: ut simul nos et a peccatis omnibus exuas, et a poenis quas pro his meremur, eripias.
 4. Deus, qui culpa offenderis, paenitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice; et flagella tuae iracundiæ, quae pro peccatis nostris meremur, averte.
 5. Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo Pontifici nostro N., et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis aeternae: ut, te donante, tibi placita cupiat, et tota virtute perficiat.
 6. Quaesumus, omnipotens Deus, ut famulus Tuus Imperator noster N., qui tua miseratione suscepit regni gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat incrementa, quibus decenter ornatus, vitiorum monstra devitare, hosles superare, et ad te, qui via, veritas et vita es, gratiosus valeat pervernire.
 7. Deus, a quo sancta desideria, recta consilia, et iusta sunt opera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et, hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla. 
 8. Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum, Domine: ut tibi casto corpore serviamus, et mundo corde placeamus.
 9. Fidelium, Deus omnium Conditor et Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur.
 10. Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere: ut cuncta oratio et operatio a te semper incipiat et per te coepta finiatur.
 11. Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere effundere preces decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet vel futurum iam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis futuros esse praenoscis: te supplices exoramus; ut  pro  quibus  tuis,  pietatis  tuae clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur.
 1. Boże! któremu właściwym jest litować się zawsze nad nami i przebaczać nam grzechy, — przyjmij prośby nasze, aby nas i wszystkie sługi Twoje, których więzy grzechowe krępują, przez Łaskę i Miłosierdzie Twoje łaskawie rozwiązało.
 2. Racz wysłuchać, Panie! prosimy Cię, modlitwy do Ciebie pokornie proszących, odpuść grzechy wyznawającym je przed Tobą, abyś nas miłościwie przebaczeniem grzechów naszych i pokojem obdarzył.
 3. Miłosierdzie Twoje, Panie, okaż nad nami, abyś nas z grzechów wszystkich oczyścił i od kary, na którąśmy za nie zasłużyli, zasłonił.
 4. O Boże! który grzechem bywasz obrażony, a pokutą przebłagać się dopuszczasz, — racz wejrzeć litościwie na prośby ludu Twego, do Ciebie z pokorą modlitwę czyniącego, a karę Gniewu Twojego, na którąśmy dla grzechów naszych zasłużyli, racz od nas odwrócić.
 5. Wszechmogący wieczny Boże! racz się zmiłować nad sługą Twoim, Najwyższym Pasterzem naszym N. a racz go według Miłosierdzia Twego na drogę wiekuistego zbawienia wprowadzić, aby przez łaskę Twoją tego usilnie pragnął co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.
 6. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, ażeby sługa Twój N., któremuś z Miłosierdzia Swego powierzył zarząd tego kraju, za Łaską Twoją we wszelkich pomnażał się cnotach; aby nimi ozdobiony, mógł tym łatwiej wszelaką pokonywać bezbożność i z radością przyjść do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
 7. Boże! od którego wszystkie święte pragnienia, prawe zamiary i pobożne sprawy pochodzą — udziel sługom Twoim takiego pokoju, jakiego świat dać nie może, aby serca nasze Przykazaniom Twoim były poddane, cnotą i pobożnością były szczęśliwe, a po oddaleniu trwogi nieprzyjacielskiej, czasy nasze za Twą Łaską i obroną były spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.
 8. Racz zapalić ogniem Ducha Świętego zmysły i serca nasze, Panie! abyśmy w czystości ciała Tobie służyć i z niewinności serca Tobie podobać się mogli.
 9. Boże! wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu! duszom zmarłych sług i służebnic Twoich racz dać wszystkich grzechów odpuszczenie, aby miłosierdzia, którego zawsze pragnęli, przez pobożne prośby i modły dostąpili.
 10. Prosimy Cię, Panie Boże nasz! racz sprawy nasze dobrym natchnieniem uprzedzić i by pomocą Twoją prowadzić raczył, ażeby każda nasza modlitwa i praca od Ciebie się zaczynała, z Tobą była do pożądanego skutku doprowadzona.
 11. Wszechmogący Wieczny Boże! który nad żyjącymi i umarłymi panujesz, i nad tymi, o których od wieków wiesz, że dla wiary i dobrych uczynków Twoimi być mają, Miłosierdzie okazujesz, — prosimy Cię    pokornie,    aby   ci wszyscy, za których modlić się postanowiliśmy, a którzy jeszcze albo na tym świecie jeszcze żyją, albo też przeszli już do wieczności, za przyczyną Wszystkich Świętych Twoich z Miłości i Dobroci Twojej, wszystkich swoich nieprawości odpuszczenia dostąpili.
Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium Tuum: Qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
 R. Amen.
V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus.

R. Amen.

V. Et fidelium animae per Misericordiam Dei requiescant in pace.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Niech nas wysłucha Pan wszechmogący i miłosierny!

R. Amen.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

Uwaga. Za osobne odmówienie wezwania Duchu Święty, Boże oraz Święta Trójco, Jedyny Boże, zyskuje się odpust cząstkowy 500 dni

Za osobne odmówienie powyższego wezwania wraz ze słowami Abyś wszystkich błądzących do jedności Kościoła przywołać i wszystkich niewiernych do światła Ewangelii przywieść raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie” zyskuje się odpust cząstkowy 300 dni

Boże! od którego pochodzi wszelka chęć święta, każda dobra rada i sprawiedliwe przedsięwzięcie, udziel sługom Twoim tego pokoju, którego świat dać nie może, abyśmy nasze serca poddali Twoim przykazaniom i wolni od trwogi nieprzyjacielskiej, pod Twoją opieką dni nasze w pokoju i bezpieczeństwie spędzili.

 

MODLITWY ZAMIENNE.

Źródło: Anioł w ciele apostoł w słowach Wincenty S. Ferreryusz 1837

Módlmy się.

Na uproszenie odpuszczenia grzechów.

Boże! który się grzechem obrażasz, a pokutą dajesz się ubłagać, wejrzyj miłościwie na prośby ludu twego pokornie cię proszącego, i karanie gniewu twego, na któreśmy dla grzechów naszych zasłużyli, racz od nas oddalić.

Za podwyższenie Kościoła Bożego.

Kościoła twojego, prosimy Panie, prośby przyjmij ubłagany, iżby przezwyciężywszy przeciwności i błędy wszelakie, w bezpiecznej Tobie służył wolności.

Za potrzeby Kościoła Świętego.

Boże ucieczko nasza i mocy, nakłoń uszy twoje na modlitwy nasze, abyśmy tego skutecznie dostąpili, o co cię za wszystkie potrzeby Kościoła Twojego pokornie prosimy.

Za wykorzenienie herezji.

Wszechmogący i wieczny Boże, który wszystkich zbawiasz, a nikogo zgubić nie chcesz; wejrzyj na lud chytrością diabelską oszukany, aby porzuciwszy nieprawość swoje, z błędów powstał i do wiary twojej Świętej był nawrócony.

Za zgodę Panów Chrześcijanskich.

Boże dawco pokoju, i miłośniku zgody, daj nam sługom twoim prawdziwą według woli twojej zgodę, abyśmy od wszelkiej przeciwności byli uwolnieni.

Za Najwyższego Pasterza Kościoła Świętego.

Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządzco, wejrzyj litościwie na sługę Twego N., któregoś chciał mieć Kościoła twojego Przełożonym: prosimy Cię, niechaj słowem i przykładem dla tych, nad którymi jest przełożonym, postępuje, aby do żywota pospołu z trzodą sobie powierzoną przyszedł wiekuistego.

Za Monarchę.

Prosimy Wszechmogący Boże, aby sługa twój Cesarz nasz N., który za łaską twoją przyjął rządy Państwa, wszystkich cnót obfitość otrzymał, któremiby dostatecznie ozdobiony, brzydził się grzechów złością, a do Ciebie, który jesteś drogą, prawdą i żywotem, łaskawie przyjść zasłużył.

Za Księdza Biskupa

Wszechmogący Boże, wiernych wszystkich Pasterzu i Rządzco, któryś sługę twego N. obrał za Pasterza nad owieczkami twoimi, któreś krwią swoją najdroższą odkupił, ciebie pokornie prosimy, daj Ducha twego za rządzcę serca jego, niech nas strzeże i naucza według woli twojej świętej.

Modlitwa o pokój.

Boże, od którego pochodzą Święte żądze, dobre rady i sprawiedliwe uczynki, daj sługom twoim ów pokój, którego świat dać nie może, ażeby i serce nasze przykazaniu twemu były poddane, i nieprzyjaciół zniósłszy postrach, czasy za obroną twoją nastąpiły spokojne.

Modlitwa o oddalenie powietrza od ludzi.

Boże, który nie śmierci, ale pokuty żądasz grzeszników, na lud twój do ciebie się uciekający łaskawie wejrzyj, abyś od niego, gdy do ciebie pokornie się udaje, gniewu twego zamachy miłościwie oddalić i od wszelkich go zapalczywości twojej bojaźni uwolnić, a w nadziei go nieskończonego miłosierdzia twojego utwierdzić raczył. Przez Pana naszego.

Modlitwa o oddalenie powietrza od bydła.

Boże, któryś pracom ludzkim i z niemych bydląt pociechę opatrzył, pokorniej Cię prosimy, abyś te zwierzęta, bez których ludzka niedołężność wsparta być nie może, na nasze raczył zachować używanie, żebyśmy przy Ojcowskim Błogosławieństwie Twoim, potrzebną z tego stworzenia Twego mając wygodę, Tobie doskonalej służyć i Miłosierdzia Twego skutków widzialnie doznawać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022