Grodzisk_Wielkopolski

Autor nieznany, Adoracja Dzieciatka Jezus przez świętych, dostojników duchownych i świeckich oraz dusze czyśćcowe, ok. 1662, ołtarz główny w kościele pobernardyńskim w Grodzisku Wielkopolskim (Polska). Dzieciątko Jezus stoi na poprzecznej belce litery H stanowiącej hierogram IHS. Otoczne jest przez rzesze świętych stanowiących Kościół Tryumfujący. Są nimi męczennicy z palmami w dłoniach, zaś na pierwszym planie apostołowie. Po atrybutach można rozpoznać św. Piotra (z kluczami) czy św. Andrzeja (z krzyżem w kształcie litery X) oraz św. Wawrzyńca (z rusztem, na którym został umęczony). Kolejną strefę stanowi Kościół Walczący z najznamienitszymi jego ówczesnymi przedstawicielami duchowieństwa oraz władzy świeckiej. Możemy rozpoznać: papieża Aleksandra VII, w gronie kardynała, biskupów i zakonników. Po przeciwnej stronie klęczą król (zapewne Jan III Sobieski), Jan Leopold Opaliński, który ufundował kościół i klasztor bernardynów, pośród innych reprezentantów szlachty ukazanych z portretowym zacięciem. W najniższej strefie malarz ukazał Kościół Cierpiący – czyli dusze w ogniu czyśćcowym, które oczekują wstąpienia do Nieba.

 

 

 

 

Litaniæ pro fidelibus defunctis.

Pietatis Exercita cultui divino 1846

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.

Pater de Cælis Deus, miserere omnium fidelium defunctorum.

Fili Redemptor mundi Deus,

Spiritus Sancte Deus,

Sancta Trinitas Unus Deus,

Sancta Maria, ora pro fidelibus defunctis.

Sancta Dei Genitrix,

Sancta Virgo Virginum,

Sancte Michael,

Omnes SS. Angeli et Archangeli, orate pro fidelibus defunctis.

Omnes SS. Beatorum Spirituum ordines,

Sancte Joannes Baptista, ora pro fidelibus defunctis.

Sancte Joseph,

Omnes SS. Patriarchæ et Prophetæ, orate pro fidelibus defunctis.

Sancte Petre, ora pro fidelibus defunctis.

Sancte Paule,

Sancte Joannes,

Omnes SS. Apostoli et Evangelistæ, orate pro fidelibus defunctis.

Sancte Stephane, ora pro fidelibus defunctis.

Sancte Laurenti,

Omnes SS. Martyres, orate pro fidelibus defunctis.

Sancte Gregori, ora pro fidelibus defunctis.

Sancte Ambrosi,

Sancte Augustine,

Sancte Hieronyme,

Omnes SS. Pontifices et Confessores, orate pro fidelibus defunctis.

Omnes SS. Doctores,

Omnes SS. Sacerdotes et Levitæ,

Omnes SS. Monachi et Eremitæ,

Sancta Maria Magdalena, ora pro fidelibus defunctis.

Sancta Catharina,

Sancta Barbara,

Omnes sanctæ Virgines et Viduæ, orate pro fidelibus defunctis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercedite pro eis.

Propitius esto, parce eis, Domine.

Propitius esto, exaudi eos, Domine.

Ab omni malo, libera eos, Domine.

Ab ira tua,

A rigore justitiæ tuæ,

A potestate diaboli,

A rodente verme conscientiæ,

A diuturna tristitia,

A crudelibus flammis,

Ab intolerabili frigore,

Ab horrendis tenebris,

A terribili planctu et ejulatu,

Per admirabilem conceptionem tuam,

Per sanctam nativitatem tuam,

Per dulcissimum nomen tuum,

Per baptismum et sanctum jejunium tuum,

Per profundissimam humilitatem tuam,

Per promptam obedientiam tuam,

Per infinitum amorem tuum

Per angores et molestias tuas,

Per sanguineum sudorem tuum,

Per captivitatem tuam,

Per flagellationem tuam,

Per coronationem tuam,

Per bajulationem crucis tuæ,

Per amaram mortem tuam,

Per sanctissima vulnera tua,

Per crucem et acerbissimam passionem tuam,

Per sanctam resurrectionem tuam,

Per admirabilem ascensionem tuam,

Per adventum Spiritus sancti paracliti,

Peccatores, te rogamus, audi nos.

Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti,

Qui salvandos salvas gratis,

Qui claves habes mortis et inferni,

Ut parentes, propinquos et benefactores nostros a pænis inferni eripere digneris,

Ut omnes fideles defunctos ab æterna damnatione liberare digneris,

Ut illorum, quorum specialis in terra me moria non habetur, misereri digneris,

Ut eis omnibus parcere et indulgere digneris,

Ut desideria ipsorum adimplere digneris,

Ut in electorum consortium eos recipere digneris,

Rex tremendæ majestatis,

Fili Dei,

Agnus Dei , qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. (2ter.)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, donna eis requiem sempiternam.

Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

V. A porta inferi.

R. Erue, Domine, animas eorum.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

OREMUS. Animabus, quæsumus, Domine, famulorum famularumque tuarum misericordiam concede perpetuam: ut eis proficiat in æternum, quod in te speraverunt et crediderunt. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus.

R. Amen.

V. Requiem æternam dona eis, Domine.

R. Et lux perpetua luceat eis.

V. Requiescant in pace.

R. Amen.

 

 

Litania za Dusze w wiernych zmarłych (I)

Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad jego(ją, ich) duszą(ami)!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za jego(ją, ich) duszą(ami)!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za jego(ją, ich) duszą(ami)!

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy Święci Niewinni Młodziankowie,

Wszyscy Święci Męczennicy

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy Święci Doktorowie,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za nim (nią, nimi).

Bądź im miłościw, Przepuść mu (jej, im), Panie!

Bądź im miłościw, Wybaw go (ją,ich), Panie!

Od mąk czyśćcowych,

Przez Wcielenie i Narodzenie Twoje,

Przez chrzest i święty post Twój,

Przez utrapione życie Twoje,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela Zesłanie,

My grzeszni Ciebie prosimy Wysłuchaj nas, Panie!

Abyś duszy jego (jej/duszom zmarłych) przepuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) winy jego (jej, ich) odpuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś go (ją, ich) z czyśćca wybawić raczył,

Abyś go (ją, ich) do wiecznego żywota przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie! (3 razy)

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya

V. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie!

R. A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

V. Wysłuchaj Panie, za nim (nią, nimi) nasze błagalne wołanie.

R. Niech mu (jej, im) modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Racz, miły Panie, nakłonić ucha Twego do próśb naszych, którymi Miłosierdzia Twego pokornie prosimy, abyś dusze sług i służebnic Twoich, którym z tego świata zejść rozkazałeś, w krainie pokoju i światłości umieścił i do towarzystwa Świętych Twoich przypuścił. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Litania o gorzkiej Męce i Śmierci Zbawiciela naszego na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących

Arcybractwo Najdroższej krwi Jezusa Chrystusa 1847

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nad duszami czyśćcowymi!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Jednorodzony, Najukochańszy Synu Boży,

Jezu, Ofiaro Miłości,

Jezu, któryś dla zbawienia ludzkiego kielich gorzkiej Męki wypił i ze smutku przed Męką Twoją krwawym potem się pocił,

Jezu, któryś jako złoczyńca był pojmany i związany przed sędziego zaprowadzony, wyszydzony i pięściami zbity,

Jezu, któryś był srodze biczowany i cierniem ukoronowany,

Jezu, któryś grzechy świata razem z krzyżem Twoim nosił,

Jezu, któryś w najokrutniejszy sposób był gwoździami do krzyża przybity,

Jezu, któryś na krzyżu rozpięty mocno z śmiercią walczył,

Jezu, któryś w godzinie Śmierci Twojej dla zagaszenia pragnienia octem i żółcią był pojony i od przechodzących w mękach śmiertelnych wyszydzony i zelżony,

Jezu, któryś widząc przed skonem Matkę Swoją Bolesną pod krzyżem stojącą Janowi Świętemu Ją oddał,

Jezu, któryś trzy godziny na krzyżu głosem wielkim wypuścił Ducha Swego i przez Śmierć Swoją nam Raj otworzył,

Jezu Chryste Zbawicielu nasz.

O Jezu, Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: przepuść duszom czyśćcowym!

O Jezu, Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: wysłuchaj wołanie dusz czyśćcowych!

O Jezu, Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: zmiłuj się nad duszami czyśćcowymi i daj im wieczny odpoczynek!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste! za nas na krzyżu umarły, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi, oczyść je Krwią Twoją Drogą ze wszystkiego, co Sprawiedliwość Twoja na nich kary godnego jeszcze znajduje. Ofiaruj Twoją Bolesna Mękę, Krew i Rany, a nareszcie Twoją haniebną śmierć krzyżową na odkup za nie, aby im Bóg karę darował, a do wiecznej szczęśliwości je przyjął.

R. Amen.

Lub:

O Zbawicielu Chryste Jezu! który za nas umarłeś na Krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu! Oczyść je przez Świętą Krew Twoją z wszystkiego, co w nich jeszcze Twoja Boska Sprawiedliwość kary godnego znajduje. Ofiaruj jako okup za nie Twoją Bolesną Mękę, Twoją Krew i Rany Twoje, a w końcu Twoją haniebną śmierć krzyżową, aby im Bóg raczył odpuścić karę i przyjąć do wiecznej szczęśliwości.

R. Amen.

Wieczny odpoczynek…

 

 

Litania  do Wszystkich Świętych za dusze w Czyśćcu cierpiące

Zegarek czyscowy 1774; Nadzieja grzesznych 1728

Arka pociechy 1880r.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Stworzyciela.

Matko Odkupiciela,

Święty Michale,

Święty Gabryelu,

Święty Rafale,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Ablu, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Wszyscy  Sprawiedliwi, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Abrahamie, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Józefie, Oblubieńcze Panny Maryi,

Święty Janie Chrzcicielu,

Wszyscy Święci Patryarchowie i Prorocy, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Piotrze, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Pawle,

Święty Jakubie,

Święty Janie,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszystkie Święte Niewiniątka,

Święty Łazarzu, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Dyzmazie,

Święty Szczepanie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święta Barbaro,

Święta Łucjo,

Święta Katarzyno,

Święta Agnieszko,

Święta Apolonio,

Wszyscy Święci Męczennicy i Męczennice, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Sylwestrze, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Augustynie,

Wszyscy Święci Biskupi i Pasterze, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Ignacy, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Franciszku Ksawery,

Wszyscy Święci Wyznawcy i Nauczyciele, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Antoni Padewski, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Wszyscy Święci Kapłani i Lewitowie, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Dominiku, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święty Benedykcie,

Święty Franciszku Seraficki,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Święta Anno, módl się za duszami wiernych zmarłych!

Święta Elżbieto,

Święta Mario Magdaleno,

Święta Katarzyno,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy, módlcie się za duszami wiernych zmarłych!

Wszyscy Święci Patronowie i Patronki,

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za duszami zmarłych.

Boże, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, zmiłuj się nad nimi

Boże, przez zasługi Najświętszej Panny Maryi, Matki Jezusowej,

Boże, przez zasługi Wszystkich Świętych Twoich,

Jezu, bądź miłościw wszystkim duszom zmarłych, Krwią Twoją Najświętszą odkupionych.

Bądź im miłościw, Wysłuchaj nas, Panie!

Bądź im miłościw, Przepuść im, Panie!

Od wszelkiego złego, wybaw ich, Panie!

Od gniewu Twojego,

Od mąk piekielnych,

Od wiecznej śmierci,

Od płomieni czyśćcowych,

Od upalenia ognistego,

Od kraju ciemności śmierci,

Od mocy diabelskiej,

Przez Święte Wcielenie Twoje,

Przez cudowne Narodzenie Twoje,

Przez Obrzezanie Twoje,

Przez Najsłodsze Imię Jezus Twoje,

Przez najokrutniejszą Mękę i Śmierć Twoją,

Przez Najświętsze Rany Twoje,

Przez Przenajdroższą Krew Twoją,

Przez zelżywą Śmierć Twoją, którąś nas ze śmierci zepsucia uwolnił,

Przez święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez łaskę Ducha Świętego Pocieszyciela,

Przez Moc i Władzę Twoją,

Przez Najświętszą Pannę Maryję, Matkę Twoją,

Przez zasługi Wszystkich Świętych Twoich,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu!

Któryś Marię Magdalenę z grzechów jej rozwiązał, rozwiąż ze wszystkich  więzów grzechowych dusze zmarłych,

wybaw wszystkie dusze z mąk czyśćcowych, a zaprowadź je do Królestwa Wiecznego,

Który Chwałą Wieczną koronujesz Wybranych Twoich,

Boże, któryś wybawił Lota z Sodomy, Jonasza z przepaści morskiej, Daniela z paszczęki lwów, Zuzannę od kary śmiertelnej, Piotra od utonięcia,

Boże, który zbawiasz wszystkich, co przez Twą Łaskę do Chwały Twojej są przeznaczeni, wysłuchaj nas, Chryste!

Abyś dusze rodziców, braci i sióstr naszych powinnych i dobroczyńców naszych od mąk czyśćcowych przez Miłosierdzie Twoje wybawić raczył,

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś wszystkich wiernych zmarłych od kar czyśćcowych wyratować raczył,

Abyś się zmiłować nad nimi raczył,

Abyś na dusze, które żadnego ratunku nie mają, łaskawym okiem wejrzeć raczył,

Abyś ich pragnieniu zadosyć uczynić raczył,

Abyś się nad wszystkimi wiernych zmarłych duszami, które w zapomnienie u ludzi poszły, zmiłować raczył,

Abyś wszystkich zmarłych wiernych duszom winy odpuścić i darować raczył,

Abyś do Stwórcy Swego, który ich z prochu ziemi uformował powrócić mogły,

Abyś łaskawym okiem, najsłodszy Jezu, na nie wejrzeć raczył,

Abyś ich prześwietny orszak Aniołów Świętych wspomagał,

Abyś im od Proroków i Patryarchów, ratunek mieć pozwolił,

Abyś świętym Apostołom przyjęcia dusz czyścowych do szczęśliwej wieczności łaskawie dozwolił.

Aby je Święci Męczennicy z miłością do Nieba przyjęli.

Aby je grono Świętych Wyznawców na wieczny odpoczynek doprowadziło,

Aby je poczet Panieński do chwały Niebieskiej przyjął,

Abyś je do błogosławionej społeczności Wszystkich Świętych Twoich łaskawie przyjąć raczył,

Abyś im cichy i słodki Jezu, Najświętsze Oblicze Twoje litościwie ukazać raczył,

Abyś je po Prawicy Twojej w towarzystwie Wybranych Twoich postawić raczył,

Aby ich chwalebny chór Świętych Apostołów przyjął,

Aby ich roty Świętych Patryarchów i Proroków przyjmowały,

Aby ich tryumfujące wojsko Świętych Męczenników okrążyło,

Aby ich do Ciebie orszak Świętych Wyznawców doprowadził,

Aby ich wesoło wyśpiewujące Świętych Panien zgromadzenie prowadziła,

Abyś się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi za których się nie czyni pamięć osobliwa na ziemi, zmiłować się raczył,

Abyś im wszystkim przepuścić i przebaczyć raczył,

Aby się do Stwórcy Swego, który ich z ziemi ukształcił, wrócić mogli,

Abyś im cichy i słodki Jezu Oblicze Swoje najłaskawsze pokazać raczył,

Abyś ich na Prawicę Twoją w Towarzystwo Wybranych Swoich przyjąć raczył,

Abyś wszystkich żyjących ku nabożeństwu za dusze wiernych zmarłych łaskawie pobudzić raczył,

Abyś wszystkich kapłanów modlitwę we Mszy Świętej za dusze wiernych zmarłych czynioną, miłosiernie przyjmować raczył,

Abyś niewierzących lub wątpiących za życia oświecić raczył, iżby po śmierci mogli dostąpić zbawienia wiecznego,

Abyśmy pobożnie umierali,

O Jezu, Synu Boży, źródło miłości, łaskawości i miłosierdzia,

O Jezu, Synu Boży, Królu Straszliwego Majestatu,

O Jezu, Synu Boży, Który masz klucze od bramy śmierci i żywota,

Jezu Chryste, który wiernym aż do śmierci dajesz wieniec żywota,

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie!

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas za nimi, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami w mękach czyśćcowych zostającymi.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki.

V. Od bram piekielnych.

R. Wybaw ich dusze, Panie.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

MODLITWA I.

V. Boże, któremu właściwym jest litować się zawsze i odpuszczać, prosimy Cię za duszami sług i służebnic Twoich N.N., któreś z tego świata powołał, nie puszczaj ich w ręce nieprzyjaciela i nie zapomnij na nie do końca, ale je każ przez Aniołów Świętych do Ojczyzny Rajskiej zaprowadzić, aby ufając w Tobie i wierząc w Ciebie nie doznały kar piekielnych, lecz dostąpili radości wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

MODLITWA II.

Boże, z którego zmiłowania dusze wiernych odpoczywają, sługom i służebnicom Twoim i wszystkim tu i wszędzie w Chrystusie odpoczywającym daj miłościwie odpuszczenie grzechów, aby od wszystkich win uwolnione, z Tobą baz końca cieszyły się. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

MODLITWA III.

Boże, wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu, racz dać duszom służebników i służebnic Twoich, wszystkich grzechów odpuszczenie, aby odpustu, którego zawsze pragnęli, przez nabożne prośby dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Psalm 130(129) za dusze wiernych zmarłych.

Wołałem k’Tobie z głębokości, Panie!

Wysłuchaj głos mój i żałosne łkanie.

Niech nakłonione będg uszy Twoje,

Na głos serdeczny i modlitwy moje.

Bo jeźli będziesz nieprawości moje

Pilnie uważał, jakże się ostoję?

Ale u Ciebie wszak jest zmiłowanie,

I dla zakonu czekałem Cię, Panie!

Czekała dusza moja na Twe słowo,

Ufała Panu dusza ma na nowo!

Od straży nocnej do gwiazdy poranu,

Lud Izraela niechaj ufa Panu!

Pod jest u Niego miłosierdzie skryte

I odkupienie u Niego obfite!

I On odkupi czasu przygodnego,

Lud izraelski z nieprawości jego.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Jak od początku była, tak i ninie,

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

A duszom wiernych, najłaskawszy Panie,

Racz wiekuiste dać odpoczywanie.

Nieustająca Światłość niech im wiecznie,

W Chwale Niebieskiej przyświeca statecznie.

 

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

 

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i 5 razy Wieczny odpoczynek…

 

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który przez świętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu stałeś się człowiekiem, i dla Odkupienia nas i wybawienia z niewoli piekła mękę i śmierć najboleśniejszą poniosłeś; Któryś był pogrzebion, lecz Boską Mocą Twoją Zmartwychwstałeś i na niebiosa wstąpiłeś, ażeby być naszym Pośrednikiem przed Ojcem i sądzić żywych i umarłych: prosimy Cię pokornie, abyś duszom wiernych zmarłych wieczne odpocznienie dać raczył w Przybytku Błogosławionych i Świętych Twoich. Który z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania za Dusze w wiernych zmarłych (II)

Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Arka pociechy 1880r.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za dusze wiernych zmarłych.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za dusze wiernych zmarłych!

Święci Niebiescy Duchowie,

Święci Patriarchowie i Prorocy,

Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Święci Uczniowie Pańscy,

Święci Niewinni Młodziankowie,

Święci Męczennicy i Męczenniczki,

Święci Biskupi i Wyznawcy,

Święci Kościoła Bożego Doktorowie,

Święci Kapłani i Lewici,

Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za nimi.

Bądź im miłościw, Przepuść im, Panie!

Bądź im miłościw, Wybaw ich, Panie!

Od wszego złego,

Od Gniewu Twego,

Od mocy diabelskiej,

Od mąk czyśćcowych,

Przez Wcielenie i Narodzenie Twoje,

Przez chrzest i święty post Twój,

Przez utrapione życie Twoje,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Łaskę Ducha Świętego Pocieszyciela,

My grzeszni Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, Wysłuchaj nas, Panie!

Za duszami biskupów, kapłanów i wszelkich duchownych stanów, Prosimy Cię, Panie!

Za duszami cesarzy, królów, książąt i wszelkiej na świecie zwierzchności,

Za duszami rodziców, braci, sióstr, krewnych i powinowatych naszych,

Za duszami tych, którzy nam co dobrego względem ciała i duszy czynili,

Za duszami tych, którycheśmy szczególnie i oni nas za życia kochali,

Za duszami tych, którzy nam, albo my im tu na świecie nieprzyjaźni byli,

Za duszami tych, którzy z naszej przyczyny lub zgorszenia czyśćcowe męki ponoszą,

Za duszami tych, które niespodziewanie z tego świata zeszli,

Za duszami tych, które z ciał wychodząc, należytego usłużenia nie miały,

Za duszami tych, którzy w tym domu (albo w tej parafii) poumierali,

Za duszami tych, których ciała w tym kościele albo na tym cmentarzu spoczywają,

Za duszami dobrodziejów kościoła i innych miejsc świętych,

Za duszami tych, którzy się za umarłych nabożnie modlili,

Za duszami tych, których ciała chrześcijańskiego pogrzebu nie miały,

Za duszami, które już najdawniej lub najciężej cierpią,

Za duszami, które od krewnych i przyjaciół ratunku czekają, a doczekać się nie mogą,

Za duszami od wszystkich opuszczonymi i żadnego ratunku nie mającymi,

Za duszami, za które się modlić najbardziej jesteśmy zobowiązani,

Za duszami, przez których wybawienie mamy mieć podobną od nich pomoc,

Za duszami, za które Ty wiesz najlepiej Boże i chcesz, abyśmy się modlili,

Abyś dusze wszystkich wiernych zmarłych do wiekuistego odpocznienia doprowadzić raczył,

Abyś wszystkich żyjących ku nabożeństwu za te dusze statecznie wzruszyć raczył,

Abyś wszystkich Kapłanów wspomnienia we Mszy Świętej za dusze zmarłych łaskawie przyjmować raczył,

Abyś Świętych Aniołów Twoich na pociechę cierpiących dusz i na ich wyprowadzenie z Czyśćca posyłać raczył,

Abyś duszom zmarłych przepuścić raczył, Wysłuchaj nas, Panie!

Abyś im winy ich odpuścić raczył,

Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś ich z Czyśćca wybawić raczył,

Abyś ich do wiecznego żywota przyjąć raczył,

Abyś niegodne prośby nasze miłościwie przyjąć raczył,

Synu Boży, a Boże Miłosierdzia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas za nimi, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nimi, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya, Wieczny odpoczynek…

V. Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.

R. Od wszystkich więzów ich grzechów.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

MODLITWA I.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Któryś przez Miłość ku rodzajowi ludzkiemu stał się Człowiekiem, i dla Odkupienia nas od śmierci wiecznej Śmierć bolesną poniosłeś, któryś był pogrzebion i zmartwychwstał, prosimy Cię spraw to, abyśmy przez Ofiarę Krwi i Męki Twojej do zmartwychwstania wiecznego doprowadzeni byli. Prosimy Cię także pokornie, abyś duszom wiernych zmarłych raczył dać wieczne odpocznienie, i abyś Miłosierdziem Twoim bez granic, przeiwnienia ich pokryć raczył. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

MODLITWA II.

V. Módlmy się.Panie, któryś na Świętym prześcieradle w którym Ciało Twoje Przenajświętsze z Krzyża złożone, przez Józefa uwinione było, Męki Twojej znaki, i w Ciele Twoim Świętym Blizny zostawić raczył, prosimy Ciebie, spraw miłościwie: abyśmy przez Krzyż i Śmierć Twoją do Chwały zmartwychwstania przyprowadzeni byli, i dusze zmarłych aby odpoczywały w pokoju wiecznym.

R. Amen.

MODLITWA III.

V. Módlmy się. Boże, wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, duszom służebników i służebnic Twoich racz dać wszystkich grzechów odpuszczenie: aby przebaczenia, którego zawsze pragnęli, przez nabożne prośby dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania za dusze wiernych zmarłych (III)

A światłość wiekuista niech im świeci 1888

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Boża Rodzicielko, módl się za dusze wiernych zmarłych.

Święta Panno nad pannami,

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Święty Michale,

Święty Gabryelu,

Święty Rafale,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za dusze wiernych zmarłych.

Święty Józefie Oblubieńcze Maryi Panny, módl się za dusze wiernych zmarłych.

Święty Janie Chrzcicielu,

Wszyscy Święci Patryarchowie i Prorocy, módlcie się za dusze wiernych zmarłych.

Święci Piotrze i Pawle,

Święci Jakubie i Janie,

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangelistowie,

Święty Łazarzu i Św. Dyzmasie,

Święty Szczepanie i Św. Wawrzyńce,

Święty Wojciechu i Św. Stanisławie,

Wszyscy Święci Męczennicy i Męczennice,

Święty Dominiku i Św. Franciszku,

Święty Ignacy i Św. Ksawery,

Wszyscy Święci Wyznawcy i Nauczyciele,

Wszyscy Święci Biskupi i Pasterze,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewitowie,

Święta Anno i Święta Elżbieto,

Święta Mario Magdaleno i Św. Katarzyno,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci Patronowie i Patronki,

Wszyscy Święci Wybrani Pańscy,

Boże! przez Zasługi Jezusa Chrystusa Syna Twojego, zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych!

Boże! przez Zasługi Najświętszej Maryi Panny Matki Jezusowej,

Boże! przez Zasługi Wszystkich Świętych Twoich,

Jezu! bądź miłościw wszystkim duszom zmarłych, Krwią Twoją Przenajświętszą odkupionych.

Od wszelkiego złego, wybaw je, Panie!

Od Gniewu Twojego,

Od mocy piekielnej,

Od ognia wieczystego,

Przez Święte Wcielenie Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Obrzezanie Twoje,

Przez Najsłodsze Imię Jezus Twoje,

Przez najokrutniejszą Śmierć Twoją,

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Moc i Władzę Twoją,

Przez Najświętszą Pannę Maryę, Matkę Twoją,

Przez Zasługi Wszystkich Świętych Twoich,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Panie! Któryś Marię Magdalenę z grzechów jej rozwiązał, rozwiąż ze wszystkich więzów grzechowych dusze zmarłych,

Boże! Który Chwałą Wieczną koronujesz wybrane Twoje, wybaw dusze zmarłych z mąk czyśćcowych, a zaprowadź je do Królestwa Niebieskiego,

Boże! Któryś wybawił Lota z Sodomy, Jonasza z przepaści morskiej, Daniela z paszczęki lwów, Zuzannę od kary śmierci, Piotra od utonięcia,

Abyś dusze rodziców, braci i sióstr, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców naszych, od mąk czyśćcowych przez miłosierdzie Twoje, wybawić raczył,

Abyś dusze wiernych zmarłych od kar czyśćowych uratować raczył,

Abyś je do Światłości Wiekuistej przez Anioły Swoje wprowadzić raczył,

Abyś je do błogosławionego społeczeństwa Wszystkich Świętych Twoich łaskawie przyjąć raczył,

Abyś im Najświętsze Oblicze Swoje litościwie ukazać raczył,

Abyś je po Prawicy Twojej w towarzystwie wybranych Twoich postawić raczył,

Abyś wszystkich żyjących ku nabożeństwu za dusze wiernych zmarłych łaskawie pobudzić raczył,

Abyś wszystkich Kapłanów modlitwy, we Mszy Świętej za dusze wiernych zmarłych odprawiane, miłosiernie przyjmować i wysłuchać raczył,

Abyś niewiernych lub wątpiących za życia oświecić raczył, aby po śmierci mogli dostąpić zbawienia wiecznego,

Synu Boży, Źródło Łaskawości i Miłosierdzia, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami w mękach czyśćcowych zostającymi.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya itd.

 

 

Litania za zmarłych oparta na Piśmie Świętym

Nowa książka do nabożeństwa dla Polek 1842

Panic! wysłuchaj modlitwy naszej.

A wołanie nasze niech dojdzie do Ciebie.

Panie usłysz nas!

Panie wysłuchaj nas!

Ojcze! Synu i Duchu Święty Boże! — Zmiłuj się nad nimi.

Racz dać pokój i zbawienie Twoje bliźnim naszym którzy w Wierze Twojej pomarli, i zmiłuj się nad nimi!

Boże Miłosierny, usłysz wołanie nasze!

Boże niezmierzonej Dobroci, wysłuchaj prośbę naszą.

Boże! Któryś Enocha z ziemi do raju przeniósł, przenieś ich z miejsca kary do mieszkania Twego.

Boże! Któryś Noego z potopu ocalił, ocal ich od zaguby.

Boże! Któryś Abrahama do ziemi obiecanej wprowadził, wprowadź ich w przybytek pokoju wiecznego.

Boże! Któryś dobrą wolę Abrahama za ofiarę policzył, policz dobre ich chęci i usiłowania w cnocie, na policzenie wiecznego obrachunku.

Boże! Któryś Lota z gorejącej Sodomy wyprowadził, wyprowadź ich z miejsca smutku i udręczenia!

Boże! Któryś umierającemu na puszczy Izmaelowi, źródło żywej wody ukazał, ukaż im w pustyni cierpień źródło nieprzebrane Litości Twojej.

Boże! za Którego sprawą Józef do Egiptu zaprzedany znalazł łaskę w oczach pana swego, pozwól im znaleźć Łaskę i zmiłowanie przed Sądem Twoim!

Boże! Któryś Izraelitom mannę z nieba na posiłek zsyłał, zasil ich by znosili w pokorze zasłużone dolegliwości!

Boże! Któryś wodę gorzką w słodką zamienił, zamień gorzkie ich cierpienie w słodką nadzieję w zmiłowaniu Twoim!

Boże! Któryś Daniela z lwiej jaskini wybawił, wybaw ich od kary wiecznej!

Boże! Któryś Joba w ciężkim strapieniu pocieszył, pociesz ich obietnicą odpuszczenia!

Boże! Któryś Samsona nadludzką siłą udarował, pomnóż siły ich, aby cierpliwie i pokornie dopełniali zadosyć uczynienia za winy swoje.

Boże! Któryś na prośbę proroka Twego wstrzymał karę nad występną Niniwą, wstrzymaj Wyrok surowej Sprawiedliwości na wiernych lubo grzesznych sług Twoich.

Boże! Któryś Izraelitom na pustyni odpuścił bałwochwalstwo, odpuść wiernym zmarłym winy za które pokutują. —

Boże! Któryś Dawidowi dumę, zabójstwo i wiele innych grzechów darował, daruj im wszystko czym Cię w życiu obrazili!

Synu Boży! Któryś zstąpił na ziemię dla Odkupienia grzeszników, daruj im, Panie!

Ty, Któryś rodzaj ludzki aż do śmierci umiłował, zmiłuj się nad nimi!

Panie! Który sam byłeś kuszonym, daruj im jeżeli się nie oparli pokusom.

Panie! Któryś trędowatego oczyścił, oczyść ich z grzechów przez Miłość i Zasługi Twoje.

Panie! Któryś wzburzone fale uspokoił, uspokój żal i cierpienie dusz pokutujących.

Panie! Któryś grzeszną niewiastę bez kary odpuścił, połóż koniec karaniu, które znoszą.

Panie! Któryś żałującej Magdalenie iść za sobą pozwolił, pozwól im dla szczerego ich żalu wnijść za Tobą do miejsca spoczynku.

Panie! Któryś siedmiorgiem chleba cztery tysiące ludzi nakarmił, posil ich Miłosierdziem Twoim, które wierzącym i żałującym pokój duszy przyrzeka.

Panie! Któryś Krew Twoją przelał za ludzi, zmiłuj się nad zmarłymi w Miłości Twojej.

Panie! Któryś złoczyńcy przyrzekł wstęp do Królestwa Niebieskiego, nie zamykaj go przed nimi!

Przez Ojcowską Miłość Twoją dla grzeszników prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!

Wszystkim duszom wiernych zmarłych — Racz dać pokój wieczny, o Panie!

Dziadkom i przodkom naszym —

Rodzicom i opiekunom naszym —

Kapłanom i nauczycielom —

Braciom i siostrom naszym —

Krewnym i kuzynom naszym —

Przyjaciołom i dobrodziejom naszym —

Sąsiadom naszym —

Nieprzyjaciołom naszym —

Cnotliwym i pobożnym  —

Miłosiernym i uczynnym —

Pracowitym i rzetelnym —

Wszystkim z którymi jakiekolwiek mieliśmy stosunki —

Wszystkim, za których nikt się nie modli —

Wszystkim w ogóle bliźnim naszym —

Racz dać pokój wieczny o Panie! Duszom zmarłych nagle, — Okaż miłosierdzie swoje o Panie!

Duszom zmarłych bez spowiedzi i pokuty, —

Duszom zmarłych bez pomocy duchownej, —

Duszom zmarłych w ogóle bez świętych Sakramentów, —

Duszom zmarłych we wszelkim opuszczeniu, —

Duszom zmarłych na wojnie i wśród burzy morskich, —

Duszom zmarłych w nędzy, —

Duszom zmarłych w nienawiści u ludzi, —

Duszom zmarłych w wielkim cierpieniu, —

Duszom mało nabożnych, —

Duszom obojętnych w Religii, —

Duszom za życia nie modlących się za umarłych, —

Duszom niecnotliwych i zgorszycieli, —

Duszom w ogóle za ciężkie grzechy cierpiących. —

Duszom na długie męki skazanych, —

Panie! Boże Miłosierny zmiłuj się nad nimi!

Baranku Boży! Któryś przyszedł na ten świat by zgładzić grzechy ludzkie, zgładź ich przewinienia!

Boże! Którego miłosierdzie nie ma końca a moc żadnych granic, daj im pokój wieczny! — Amen.

Modlitwa.

Panie! Boże litościwy! wysłuchaj tę prośbę naszą, i pozwól nam samym i wszystkim bliźnim naszym przejąć się tą myślą, że wkrótce podobnych modłów od innych potrzebować możemy. —

Daj nam Łaskę Twoją, abyśmy, jeżeli w tej doczesnej wędrówce przewinień i ułomności ustrzec się nie zdołamy, nie dopuszczali się przynajmniej zbrodni; — aby nam modlitwy pozostałych na ziemi, ulgę i pociechę przynieść mogły.

R. Amen.

 

 

Litania albo Prośba za dusze wiernych zmarłych na uproszenie im ochłody w Czyśćcu, a osobliwie przez nie jakiej pociechy

Zabawa duchowna z różnych ksiąg nabożnych słodkich affektow 1825

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, któryś stworzył na obraz Twój człowieka, nie daj gorzeć w Czyśćcu. Zmiłuj się nad Duszami w Czyśćcowymi.

Synu Odkupicielu świata Boże, któryś Krew przelał na okup człowieka, tąż samą zalej ognie czyśćcowe dusz wiernych.

Dachu Święty Boże, w ognistych na świat zesłany językach, przynieś światłość wieczną duszom.

Święta Trójco Jedyny, Miłosierny, Łaskawy Boże,

Boże najłaskawszy, któryś wybawił Abrahama z Ur miasta Cheldejskiego, a Lota z Sodomy gorącej, Wybaw dusze z ognia czyśćcowego.

Boże miłosierny, któryś Izaaka od miecza ojcowskiego, Dawida od ręki Saulowej wybawić raczył, Wybaw dusze z Czyśćca.

Boże miłosierny, któryś Noego z siedmiu osobami w Korabiu od potopu zachował, zachowaj dusze od dalszego karania.

Boże miłosierny, któryś trzech Młodzianów: Sydrach, Missaс h, Abdenago, z pieca Babilońskiego, siedemkroć napalonego nie tykanych od płomienia wybawił, Wybaw dusze z Czyśćca.

Boże miłosierny, któryś Daniela Proroka z jaskini lwów pełnej nie tykanego wyprowadził, Wyprowadź dusze z jaskini Czyśćcowej.

Boże Miłosierny, któryś Esterę, Mardocheusza, i cały naród żydowski od zawziętości Amana wybawił, Wybaw dusze z Czyśćca.

Boże Miłosierny, któryś lud Izraelski od zalania wód morskich zachował, Zachowaj dusze od upału Czyśćcowego.

Boże Miłosierny, któryś Niniwitów od następującej wybawił zguby, Wybaw dusze z mąk czyśćcowych.

Boże Miłosierny, któryś Jonasza z wnętrzności wieloryba, a Piotra z więzienia cudownie wyprowadził, Wyprowadź dusze z Czyśćca.

Boże Miłosierny, któryś lud Twój Izraelski od wielorakiej i ciężkiej niewoli, osobliwie egipskiej i Babilońskiej cudownie wyzwolił, Wyzwól z więzienia Czyśćcowego dusze.

Boże Miłosierny, któryś wybawił Jerozolimę Miasto od ciężkiego oblężenia Sennacheryba Króla wojska jego przez Anioła sto osiemdziesięciu pięć tysięcy trupem jednej nocy położywszy, Wybaw dusze z Czyśćca przez Aniołów.

Boże Miłosierny, któryś wybawił Zuzannę od upadku grzechowego i zawstydzenia, Wybaw dusze z upałów Czyśćcowych.

Boże Miłosierny któryś Syna Twego Jednorodzonego zachował od miecza Herodowego, a nas wszystkich od potępienia przez Śmierć Jego, Wybaw dusze z Czyśćca.

Boże Miłosierny, któryś Ducha Syna Twego w Ręce Twoje poleconego przyjąć raczył, Przyjmij Czyśćcowe dusze do Nieba.

Boże Miłosierny, któryś przyjął Syna Twego do Nieba wstępującego z Duszą i Ciałem, a z Nim ojców Świętych w otchłani: potem Najdroższą Matkę Twoją także z Duszą i Ciałem, i wiecznej chwały uwieńczyłeś Koroną, Przyjmij do tej Chwały dusze Czyśćcowe.

Boże Miłosierny, któryś wiele nawrócił grzesznych, wiele wskrzesił umагłych, wiele ślepych, chromych, trędowatych, głuchych, niemych uzdrowił, wiele smutnych pocieszył, wiele milionów z Czyśćca wybawił, Wybaw i teraźniejszych tamże zatrzymanych więźniów.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść im, Panie.

Baranku Воżу, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nimi.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Zmów 5 Pacierzy, 5 Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga.

Modlitwa za dusze wiernych zmarłych:

Boże! Któryś człowieka na Twój stworzył Obraz, i Który Ciało na Siebie wziąwszy ludzkie, za ludzi Krew Najdroższą do najmniejszej z Siebie wylałeś kropelki, Męki niesłychane na ubóstwionym i delikatnym cierpliwie poniosłeś Ciele, przez te Męki i Dobroć Tobie Bogu przyzwoitą, przez Miłosierdzie, które jest nad wszystkie Dzieła Twoje, zmiłuj się nad duszami Krwią Twoją odkupionymi, Świętymi uświęconymi Sakramentami, teraz w ogniu Czyśćcowym gorejącymi. Pomnij na ułomność zepsutej natury ludzkiej, pomnij na Krzyż, Mękę, obelgi Twoje, na Głowę skłutą, Serce przebodzone za nas; a Krwią Twoją z tych Ran płynącą zalej i ugaś pożary Czyśćcowe. Niech Moc i Skutek Męki Twojej niewinnej przyniesie ulgę i uwolnienie tym więźniom, wszak stworzeniem Twoim są, synami Twoimi upragnionymi, oglądać Ciebie Ojca Dobrotliwego pragną, słuchaj ich lamentów, a Kościoła Twego Mszy Świętej modlitw różnych ratunków za nie czynionych wysłuchaj łaskawie, przyjmij Ojcze Przedwieczny na zupełne zadość uczynienie za nie na Ofiarę Syna Twego na krzyżowym Ołtarzu Ci uczynioną, przyjmij Jego czułość za ich ospałość, za ich występki Jego nieskończonego szacunku uczynki, Jego gorącą Miłość za ich oziębłość; Jego post, modlitwy, boleści, śmierć haniebną, za grzechy i wady: Przyjmij też wszystkie starego i nowego Zakonu ofiary, czystość, prace, męczeństwa zasługi Wszystkich Świętych Twoich, osobliwie Najświętszej Matki Maryi Рапиу; Której zważ pokorę, miecz boleści, afekt ku Tobie, a daj dowód, że nie tylko jest Matką Syna Twego, ale i tych synów przysposobionych. Wspomnij, Boże! na zasługi Świętych Patronów: Wawrzyńca, Bazylego, Ignacego, Mikołaja z Tolentynu, Krystyny, Ludwiny, a przez ich przyczyny i całego Nieba zasługi przyjmij ich z Miłosierdzia do społeczności z Świętymi, aby Cię w słodkości bez nasycenia oglądali, w którego tu wierzyli, w którym ufali, aby Cię kontemplowali,  osiągnąwszy, wielkim i miłosiernym Bogiem wielbili przez wieczność nieskończoną. Amen.

 

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy za dusze w Czyśćcu

Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za dusze w Czyśćcu!

Panno bez grzechu pierworodnego poczęta,

O Matko Nieustającej Pomocy,

My grzeszni wołamy do Ciebie za dusze w Czyśćcu, o Maryo wspomóż!

Aby z strasznego więzienia zwolnione były,

Aby kary grzechów ich zgładzone zostały,

Aby czas ciężkiego ich doświadczenia był skrócony,

Aby straszne męki ich były ulżone,

Aby płomień ich był zagaszony,

Aby rzęsiste łzy ich były osuszone,

Aby w swych okropnych ciemnościach były oświecone,

Aby w bolesnym opuszczeniu były pocieszone,

Aby w swych trapiących zgryzotach sumienia były uspokojone,

Aby ich życzenie do Nieba się dostać, wnet było wypełnione,

Duszom naszych zmarłych rodziców i dzieci,

Duszom naszych zmarłych braci i sióstr,

Duszom naszych zmarłych krewnych,

Duszom naszych zmarłych przyjacieli,

Duszom naszych zmarłych dobrodziei,

Duszom naszych zmarłych biskupów, kapłanów i wszelkich duchownych stanów,

Duszom, które z winy naszej w Czyśćcu cierpią,

Duszom, które nas w życiu zasmucały,

Duszom, które najbardziej są opuszczone,

Duszom, które najbardziej cierpieć muszą,

Duszom, które najbliższe są zbawienia,

Duszom, które do Ciebie i do Syna Twego Bożego osobliwe nabożeństwo miały,

Duszom, naszego braterstwa,

Wszystkim duszom w Czyśćcu,

Przez wielkie Miłosierdzie Twoje, o Maryo dopomóż!

Przez nieograniczoną Moc Twoją,

Przez czułą Litość Twoją,

Przez Twoją Dobroć Macierzyńską,

Przez niezrównane Macierzyństwo Twoje,

Przez Twoje Łzy kosztowne,

Przez Siedem Świętych Boleści Twoich,

Przez Twoją Miłością pałającą śmierć,

Przez Święte Rany Syna Twojego,

Przez Jego Krew Boską dla nich wylaną,

Przez Jego Śmierć Bolesną na Krzyżu,

Aby prośby żyjących duszom w Czyśćcu były bardzo pomocne,

Aby Święci łaskawie na pomoc im przyszli,

Aby Chóry Aniołów radośnie je przyjęli,

Aby Macierzyńskie Oblicze Twoje łagodnie i dobrotliwie im jaśniało,

Aby przez wspaniałą Piękność Syna Twego Bożego pocieszeni byli,

Aby przez wspaniałe Wyobrażenie Trójcy Świętej byli oświeceni,

Aby nabożeństwo nasze za dusze w Czyśćcu coraz było gorętsze,

Aby braterstwa dla pociechy dusz w Czyśćcu coraz bardziej kwitnęły,

Aby braterstwo nasze coraz większym i gorliwszym było,

Aby modlitwy i dobre uczynki coraz więcej dla nich były czynione,

Aby Łaski i odpusty dla nich coraz więcej były uzyskiwane,

Aby i nam nabożeństwo nasze za dusze zmarłych było nagrodzone,

Aby dusze, któreśmy ratowali i nas kiedyś ratowały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść duszom w Czyśćcu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj dusze w Czyśćcu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Wieczny odpoczynek

Modlitwa.

Wszechmogący, Wieczny Boże! racz nam udzielić za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, aby umarli wierni chrześcijanie odpuszczenia i kar doczesnych, a my dóbr Łask Twoich na ziemi i zapłatę wiecznej szczęśliwości w Niebie otrzymali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Dawco wszelkiej Łaski i Miłośniku zbawienia ludzkiego, który nie chcesz, ażeby dusze raz na zawsze od Oblicza Twego oddalone były, ale owszem, aby się Nim cieszyły, żebrzemy Miłosierdzia Twego za duszami rodziców naszych, braci i sióstr, dobrodziejów, nauczycieli, krewnych i przyjaciół, którzy nas z tego świata do wieczności poprzedzili, lecz oddaleni od Ciebie w Czyśćcu zatrzymani zostają, a łącząc modlitwy nasze z przyczyną Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych, prosimy, abyś ich jak najprędzej w dziedzictwie i zażywaniu upragnionej wiecznej szczęśliwości umieścić raczył. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Bolesnej Matki Boskiej za dusze zmarłych

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

Panie, zmiłuj się nad duszami czyśćcowymi!

Chryste, zmiłuj się nad duszami czyśćcowymi!

Panie, zmiłuj się nad duszami czyśćcowymi!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad duszami czyśćcowymi!

Synu Odkupicielu, świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Marya, Matko Bolesna, módl się za nie!

Święta Marya, przez Boleść Twoją, żeś Syna Bożego w największym ubóstwie w stajni porodziła,

Święta Marya, przez Boleść Twoją, gdyś smutne proroctwo usłyszała, że miecz boleści przebije Serce Twoje,

Święta Marya, przez smutek Serca Twego, gdyś uciekając do Egiptu Dziecię Twoje Boskie przed mieczem Heroda schronić musiała,

Święta Marya, przez Boleść Twoją, gdyś zgubionego Jezusa z wielkim smutkiem przez trzy dni szukała, ażeś go w kościele znalazła,

Święta Marya, przez niewymowną Boleść Duszy Twojej, gdy się Jezus przed Męką Swoją z Tobą żegnał,

Święta Marya, przez wielki smutek Serca Twego, gdyś się dowiedziała, że Jezusa pojmano i na śmierć skazano,

Święta Marya, przez niezmierną Boleść, którąś uczuła, gdy się Jezus obciążony krzyżem z Tobą spotkał,

Święta Marya, przez smutek Duszy, który Cię opanował, gdy Jezusa do krzyża przybito, przy czym każde uderzenie młota Serce Twoje zraniło,

Święta Marya, przez Boleść Serca Twego Macierzyńskiego, gdy Cię Jezus umierając na krzyżu Świętemu Janowi oddał,

Święta Marya, przez okropną Boleść Serca Twego, gdy Jezus umierając na krzyżu zawołał: „Wykonało się!”, po czym Głowę Świętą skłonił i Ducha oddał,

Święta Marya, przez gorzką Boleść, którąś uczuła, gdy Bok umarłego Ciała Jezusowego włócznią przebito,

Święta Marya, przez wielki smutek, gdy Ciało Jezusa z krzyża zdjęto i na Łonie Twoim złożono,

Święta Marya, przez łzy Twoje i smutek, gdy Jezusa, Syna Twego Ukochanego, do grobu niesiono,

O Jezu, Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: przepuść duszom czyśćcowym!

O Jezu, Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: wysłuchaj płacz i wzdychanie dusz czyśćcowych!

O Jezu, Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: zmiłuj się nad duszami czyśćcowymi i daj im wieczny odpoczynek!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wieczny odpoczynek.

Módlmy się: O Jezu, mój ukrzyżowany Odkupicielu! przy którego Męce i Śmierci według proroctwa Symeona miecz boleści przeniknął Duszę Najświętszej Matki Twojej: udziel nam grzesznikom, którzy wielką boleść i smutek Jej z nabożeństwem czcimy, abyśmy za Jej Przyczyną byli wolnymi od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy.

Prosimy, o Boże! przez boleści i Mękę, którą Najświętsza Marya Panna pod krzyżem Syna Swego cierpliwie zniosła, racz się zmiłować przez Zasługi i Przyczynę Jej nad utrapionymi duszami w Czyśćcu, darować ostatek kary ich i przyjąć je do Królestwa Niebieskiego, gdzie będą używać niewypowiedzianej szczęśliwości, z Matką Bożą i Wszystkimi Świętymi, Ciebie Boga naszego miłować, czcić i Tobie się kłaniać przez Chrystusa, Pana naszego, po wszystkie wieki.

R. Amen.

 

 

Litania za zmarłych.

Nabożeństwo żałobne zawierające pieśni pogrzebowe 1876

Panie, zmiłuj się nad nimi! Chryste, zmiłuj nad nimi! Panie, zmiłuj się nad nimi!

I za dusze zmarłych braci i sióstr naszych prosimy Cię o zmiłowanie. Zmiłuj się nad nimi, Panie!

Z pobożną boleścią pomnąc na nich radzi byśmy im naszą okazali miłość.

Kochamy ich, jakby jeszcze z nami żyli. Lecz więcej im wyświadczyć nie możemy, tylko się do Ciebie modlić.

Udając się do Ciebie z ufnością, polecamy ich Twej Ojcowskiej Miłości.

Ty jesteś ich i naszym Ojcem, bardziej ich, niżeli my kochasz.

W Rękach Twych zostają, chociaż nam ich stan niewiadomy,

Ty ich nie chcesz dręczyć, ale tylko poprawić, oczyścić, wydoskonalić jak złoto przez ogień;

Ty nie karzesz z gniewu i pomsty, lecz będąc Sprawiedliwym Sędzią Ojcem być nie przestajesz

Z pokorą szanując Twoje Wyroki zdajemy się na Twoją Ojcowską Dobroć;

Ty możesz i czynisz daleko więcej, niżeli my prosimy i rozumiemy.

Jednakowoż dla naszej pociechy radzi Tobie powiadamy, czego miłość nasza życzy i czego się wiara nasza spodziewa, a Tobie się taka modlitwa podoba;

Bądź im ochłodą i pociechą w ich boleściach;

Przyjmij łaskawie ich serdeczne wzdychanie i pragnienie;

Skończ miłościwie ich oczyszczenie, a wprowadź ich do Królestwa Twego;

Przemień ich boleści w tym większe radości,

Wybaw ich od wszystkiego, co zbawieniu ich przeszkadza;

3x powtórzyć: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Przyjmij, o Boże! łaskawie tę modlitwę miłości, którą za zmarłych braci i siostry nasze do Ciebie wnosimy, a spraw miłościwie, abyśmy przez nieustanną poprawę sami siebie z grzechów oczyszczali i przez prawdziwą miłość braterską Miłości Twojej godnymi się stali i tak się z naszymi przyjaciółmi w Towarzystwie Świętych na wieki weselić mogli.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023