Maj dzieci

ELŻBIETA ESTREICHEROWA — MAJ DZIECI

 

KRAKÓW 1923 Rok

NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW

 

 

1 maja.

ZWIASTOWANIE: „ŁASKIŚ PEŁNA”.

 

 

 

Matka Boska mieszkała w ubogim domku Nazaretańskim. Zajmowała się cały dzień domem i gospodarstwem, a wszystkie wolne od zajęć chwile poświęcała modlitwie; bo też to była jej największa przyjemność. Raz, gdy tak pobożnie klęczała i prosiła Pana Boga, ażeby zesłać raczył na ziemię tak dawno obiecanego Zbawiciela, stanął przed Nią Anioł Gabryel. Marya zlękła się, zadrżała, bo się nie spodziewała zobaczyć przed Sobą tak ślicznego, jaśniejącego Anioła.

Gabryel rzekł do niej: „Bądź pozdrowiona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty, między niewiastami”, a widząc, że Najświętsza Marya Panna cała drży, uspokoił ją, mówiąc: „Nie bój się, Maryo, albowiem znalazłaś Łaskę u Boga”.

Te pierwsze słowa Anioła: „Bądź pozdrowiona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami” – znamy wszyscy dobrze, bo odmawiając codziennie modlitwę, zwaną „Pozdrowieniem Anielskim”, mówimy te słowa. My też tymi słowy rano i wieczór witamy Matkę Bożą, bo „pozdrowić” to to samo znaczy, co i przywitać, tylko, że dla skrócenia mówimy w modlitwie „Zdrowaś Marya”, a nie bądź pozdrowiona”.

Anioł Gabryel, po pozdrowieniu Maryi powiedział: „Łaskiś pełna”. Cóż to jest Łaska? Łaską w ogóle nazywamy każdy dar, czyli podarunek dany nam bez naszej zasługi. Łaska Boża, to Dar wewnętrzny dany przez Pana Boga naszej duszy. Pan Bóg udziela nam Swych Łask od chwili urodzenia. Przez Zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa czyni nas dziećmi Swymi, przez Chrzest Święty daje nam Łaskę wiary, nadziei i miłości, dopomaga nam przez całe życie w dobrem przez wewnętrzne natchnienia, zsyła nam Anioła Stróża, który nas broni od złego; Łaską też Bożą jest życie i zdrowie i w ogóle to wszystko co nas dobrego i miłego w życiu spotyka. Im kto Panu Bogu jest milszy, tym go Pan Bóg hojniej obdarza Swymi Łaskami. Marya Panna była najlepszą ze wszystkich ludzi, to też Pan Bóg bardzo ją kochał i obsypywał ją Swymi Darami.

Ale też Matka Boska umiała za nie być wdzięczną i dziękować Panu Bogu. A my, czy Panu Bogu dziękujemy za Łaski nam dawane? Przyzwyczajeni może jesteśmy innym ludziom dziękować, powiedzieć to krótkie słowo ,,dziękuję”, jak nam kto co poda lub usługę odda, a o dziękowaniu Panu Bogu tak często zapominamy. Pan Bóg taki Dobry, że nie żąda nawet od nas, ażebyśmy za każdą Łaskę dziękowali, ale możemy Mu dziękować przynajmniej rano i wieczór przy pacierzu.

Nauczcie się więc, dzieci drogie , dodawać do codziennego pacierza to krótkie zdanie: „Dziękuję ci, Boże, za wszystko czegoś mi udzielił” a Panu Bogu to wystarczy. Zobaczy,  że odczuwacie wdzięczność w swoich sercach, będzie wam tym bardziej błogosławił, a Matka Boska chętnie się za wdzięczne dzieci modlić będzie .