Maj dzieci

ELŻBIETA ESTREICHEROWA — MAJ DZIECI

 

KRAKÓW 1923 Rok

 

NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW

 

 

 

 

27 maja.

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

 

Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa żyła jeszcze Matka Boska szesnaście lat na ziemi. Przez cały ten czas spełniała jak najsumienniej powierzony jej urząd Matki wszystkich Chrześcijan, Matki Kościoła. Tak jak i za Życia Zbawiciela, żyła cicho, bez rozgłosu, czyniąc wszystkim dobrze. Matka Boska wiedziała z pewnością, że jest „błogosławioną pomiędzy niewiastami”, najczystszą i najświętszą, ale nigdy nie przeszło jej przez myśl pysznić się tym, lub wynosić nad innych; przeciwnie, wolała być innym na usługi, zajmować ostatnie miejsce i żyć bez rozgłosu. 

Podobała się Panu Bogu ta pokora, więc też wzbogacał Duszę Maryi coraz wyższymi Darami.

Smutno było Matce Boskiej na ziemi bez Pana Jezusa; tęskniła za Nim bardzo, ale nie narzekała, bo wiedziała, że tak długo jak Pan Bóg zechce, żyć trzeba. Największą pociechą w Jej Życiu była codzienna Komunia Święta. Co to za piękny widok być musiał jak Ta, Która była Matką Pana Jezusa, teraz pokornie klęcząc z rąk Apostołów Ciało i Krew Najdroższego Syna Swego przyjmowała!

A z jaką miłością i radością musiał Pan Jezus zstępować do Duszy Swej Matki! Z pewnością nikt na świecie ani przedtem, ani potem godniej nie przystępował do Komunii Świętej. Nadszedł wreszcie dzień, kiedy Pan Bóg postanowił przenieść Matkę Najświętszą na wieczne mieszkanie do Nieba. 

Rano tego dnia poszła Marya, jak zazwyczaj, do wieczernika na nabożeństwo. Gorącym pragnieniem uniesiona, z wielką pobożnością przyjęła po raz ostatni Ciało i Krew Pańską, a potem, usunąwszy się na stronę, pogrążyła się cała w Panu Bogu. Uwielbianie Pana Boga ukrytego w Jej Duszy, dziękczynienie unosiło Jej Duszę coraz wyżej. Zachwycenie wzrastało, myśli i uczucia zbliżały się bardziej do Pana Boga, a Dusza wstępowała na coraz wyższy stopień doskonałości, aż doszła do Stóp Pana Boga Samego, opuszczając na zawsze, bez bólu i konania, to ziemskie ciało. Marya zmarła w największym uniesieniu ducha.

Żałobą okryła pierwszych Chrześcijan wieść o śmierci Matki Najświętszej. Obecni w Jerozolimie Apostołowie i uczniowie z należną czcią odnieśli Święte zwłoki Niepokalanej Dziewicy do świeżo wykutego grobu. Gdy jednak po trzech dniach otwarto kamień grobowy, nie znaleziono w grobie Ciała Maryi, tylko białe lilie; Pan Bóg zabrał Swą Oblubienicę wraz z Ciałem do Nieba, ażeby tę najpokorniejszą Niewiastę najbardziej wywyższyć po śmierci.

 

Nabożeństwo majoweRODZICE. Śmierć Maryi Panny jest dla wszystkich nas przykładem, jak umierać mamy: po Komunii Świętej, połączeni, pogodzeni z Panem Bogiem. O taką śmierć trzeba się już za młodu modlić, bo wiecie, że nieraz Pan Bóg zsyła na ludzi różne wypadki nieszczęśliwe, tak że moglibyśmy umrzeć bez pojednania z Panem Bogiem. Módlcie się przynajmniej w święta czy to z książki, czy z głowy do Matki Boskiej o dobrą śmierć, a jeżeli chcecie i macie możność, to postarajcie się przez dziewięć miesięcy z rzędu być w każdy pierwszy piątek miesiąca u Komunii Świętej. Pan Jezus obiecał jednej błogosławionej zakonnicy, że jeśli kto w te dnie przystępować będzie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, to Pan Jezus sprawi, że ten nie umrze bez pokuty, bez tego Chleba Anielskiego, którym Pan Bóg zasili duszę jego na drogę do Nieba.

 

Nabożeństwo majowe

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patryarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,

Królowo Panieńska,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

 

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Nabożeństwo majowe

 

 

ZESTAW PIEŚNI NA NABOŻEŃSTWO MAJOWE:

 

 

BRZMI CICHEJ GODZINY

 1. Brzmi cichej godziny, * Przez góry, doliny, * Dzwonku, twój głos; * Brzmij Pannie Maryi, * Nieś pozdrowienie Jej * Aż do Niebios.
 2. Bo Ona Łask pełna: * Niebo i ziemia ma * Pokłon Jej dać; * Chcę też Jej dzwonkiem być, * Ją pozdrowieniem czcić, * Ją miłować.
 3. Pan Bóg wszechmogący * Nas pocieszający, * On jest z Tobą; * Królowo Niebieska, * Nasza Pośredniczko * Bądź też ze mną!
 4. Panno, wysławiona, * Spraw niech Twa Dziecina, * Nam tu sprzyja, * Tyś błogosławiona, * Bez grzechuś poczęta, * O Marya.
 5. Wiatr wieje łagodny, * Zanosi me modły * Ku Niebiosom; * Bądź przy mnie Marya, * W życiu i śmierci ja * Chcę być z Tobą.
 6. Dzwoneczku, przez swój głoś,* Wprowadź mnie do Niebios, * Do mej Matki, * Jak ja Cię pozdrawiam, * Pozdrów, Maryo, tam * Mnie raz w Niebie. Amen.

 

 

BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA

 1. Była cicha i piękna jak wiosna, * Żyła prosto, zwyczajnie jak my. * Ona Boga na świat nam przyniosła * I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. * Ref.: Matka, która wszystko rozumie, * Sercem ogarnia każdego z nas. * Matka zobaczyć dobro w nas umie, * Ona jest z nami w każdy czas.
 2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, * By niepokój zwyciężyć i zło. * Trzeba ciepła, co życie ozłoci, * Trzeba Boga, więc ludziom * Nieśmy Go, tak jak Ona. * Refren.
 3. Życie niesie za sobą cierpienie, * Zewsząd krzyże, zawody i ból, * Serce ludzkie wśród mąk i udręczenia, * Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.* Refren.

 

 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

 1. Chwalcie łąki umajone, * Góry, doliny zielone; * Chwalcie cierniste gaiki, * Źródła i kręte strumyki.
 2. Co igra z morza falami, * W powietrzu buja skrzydłami, * Chwalcie z nami Panią świata, * Jej dłoń nasza wieniec splata.
 3. Ona dziel Boskich koroną, * Nad Anioły wywyższoną; * Choć jest Panią Nieba, ziemi, * Nie gardzi dary naszymi.
 4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * Ptaszęta słodkim kwileniem. * I co czuje i co żyje, * Niech z nami sławi Maryę!

 

 

CZEŚĆ MARYI, CZEŚĆ I CHWAŁA

 1. Cześć Maryi, cześć i chwała, * Pannie Świętej cześć, * Śpiewaj śpiewaj dziatwo mała, * Hołd jej spiesz się nieść. * Śpiewaj śpiewaj dziatwo mała, * Hołd jej spiesz się nieść.
 2. Jej to ręce piastowały * Tego co ten świat * Stworzył wielki i wspaniały, * Syn Jej a nasz brat. * Stworzył wielki i wspaniały, * Syn Jej a nasz brat.
 3. On jak Matkę Ją miłował, * Posłusznym Jej był, * Każde słowo Jej szanował, * Chociaż Bogiem był. * Każde słowo Jej szanował, * Chociaż Bogiem był.
 4. Dziatki lube jeśli chcecie, * Błogi żywot mieć, * Jako Święte Jezus Dziecię, * Maryę chciejcie czcić. * Jako Święte Jezus Dziecię, * Maryę chciejcie czcić.
 5. Niewinność, cichość, pokora, * To Maryi strój. * Przez nie miła Niebios Córa, * Łask zyskała zdrój. * Przez nie miła Niebios Córa, * Łask zyskała zdrój.
 6. Przez nie w gwiaździstej koronie * Osadził Ją Bóg * Na wysokim Niebios Tronie, * W Aniołach ma sług. * Na wysokim Niebios Tronie, * W Aniołach ma sług.
 7. Obraz Maryi, dziatwo droga, * W sercu zawsze noś * O Opiekę Matki Boga, * Zawsze, zawsze proś. * O Opiekę Matki Boga, * Zawsze kornie proś. Amen.

 

 

DZISIAJ POZDRAWIAMY MARYO CIEBIE

 1. Dzisiaj pozdrawiamy Marya Ciebie, * Jak Cię pozdrawiają anieli w niebie, * Zdrowaś, zdrowaś Panno Marya.
 2. Boś Ty jest Matuchna Syna Bożego, * Tyś jest Cesarzową świata całego, * Tyś jest godną Marya tego.
 3. Tobie się kłaniają chóry anielskie, * Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie, * Ciebie prosi i plemię ludzkie.
 4. Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie, * Bo największe miejsce dała Ci w niebie, * Posadziła najbliżej siebie.
 5. Co za wielkie szczęście Panno dla Ciebie, * Gdy Bóg Ojciec córką mianuje Ciebie, * I najwyżej wywyższył w niebie.
 6. Syn Ojca wiecznego Jezus kochany, * Matką Cię nazywa, Panno nad panny, * Wywyższył Cię nad wszystkie stany.
 7. A Duch Przenajświętszy jak Ci hołduje, * Swą Oblubienicą Ciebie mianuje, * Żeś Najświętsza serce me czuje.
 8. I my też, Marya, k’Tobie wołamy, * Przed Twoim obrazem wszyscy klękamy, * Wysłuchaj nas, Ciebie prosimy.
 9. Tyś naszą ucieczką, Panno Marya, * Matkąś nam jest dana od Twego Syna, * Garniemy się do Twego Łona.
 10. Przyjmij o Marya nas grzeszne dziatki, * Kiedy się garniemy jak do swej Matki, * Udzielże nam hojnej Twej Łaski.
 11. Udziel nam Marya Twojej miłości, * Przejednaj nam Syna za nasze złości, * Ratujże nas przy naszej śmierci.
 12. Jeszcze upraszamy Marya Ciebie, * Kiedy nasze ciała złożymy w grobie, * Dusze nasze przyjmij do Siebie.
 13. By Cię tam chwaliły i Twego Syna, * Na wieki wieków w niebie Matko jedyna, * Zdrowaś, zdrowaś Matko jedyna. Amen.

 

 

JUŻ OD RANA ROZŚPIEWANA

Już od rana rozśpiewana * Chwal, o duszo Maryę, * Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom * Co dzień w niebo niech bije! * Cud bo żywy nad podziwy, * Jej wielmożność u Boga; * Panna czysta, Matka Chrysta, * Przechwalebna, przebłoga.

Chwałaż, chwała niech wspaniała * Krewkość w sercu ukróci; * Niech łaskawie w świata wrzawie * Ujmie sprośnych tu chuci. * Refren.

Serce rośniej w cześć rozgłośniej, * Dźwięków Maryi nieś krocie; * Świat w niemocy, świat sierocy, * Odmieniła w żywocie. * Refren.

Hej Hosanna! Nieustanna! * Grzmieć chórami wielkimi; * Pełna łaski niech odblaski * Swe rozstrzela po ziemi. * Refren.

Myśl i zmysły, czem rozbłysły, * Czem w miłości nabrzmiały, * Wstańcie wtórem, wznieście chórem * Matki Boskiej pochwały! * Refren.

Ewy wina z Gospodzina * Nas wygnała Ogrójca, * Wierna sługa, Matka druga, * Och! przejedna nam Ojca. * Refren.

Obłąd Ewy spłodził gniewy, * Rozbrat z Bogiem rodzaju, * Marya znowu w posłuch słowu * Dała drogę do raju. * Refren.

O! całego niewieściego * Rodu chlubo i chwało! * Tyś wybranka, kwiecie wianka * Twego niebo splatało. * Refren.

Panno słodka! zstąp do środka, * Kędy chwalcy Ci mili; * Obmyj dusze, by po skrusze * Ciebie wiecznie chwalili. * Refren.

Panno w Niebie, Panno! z Ciebie * Umniejszenie nam kary; * W Twoje Imię nas nie imie * Wąż, łupieżca on stary. * Refren.

O beztroska Matko Boska! * Czuwaj, prosim u bramy; * Z Ciebie w męce śmierci jeńce * Wyzwolenia czekamy. * Refren.

O Królowo! Tyś na nowo * Światu rozradowaniem; * Z Twej opieki na wiek wieki * W chwale niebios dostaniem. * Refren.

W Twej Dobroci świat się złoci * Słońcem dobrej nowiny; * Mgła wiekowa już się chowa, * Odzwierciedla doliny. * Refren.

Przez Cię czarta pycha starta, * I na wszystkie plemiona * Tyś otucha znów dla ducha, * Panno błogosławiona! * Refren.

Świętych Święty nad książęty * Król, Maryą ocienia; * Słowo-Ciało, w niej mieszkało, * Słowo-Ciało zbawienia. * Refren.

Maryo, proszę, na rozkosze * Nie bacz tutaj człowieka; * Ucisz wolę, uśmierz bole, * Zło, co w sercu dopieka. * Refren.

Jako Matka do ostatka * I mnie poleć Synowi! * Niech na toni świata chroni, * A w rozbiciach ułowi. * * Refren.

Twa przewaga gniew przebłaga, * Że mnie uzna za dziecko; * I on dawny wróg niesławny * Nie ukosi zdradziecko. * Refren.

Bądź ochłodą i osłodą * Tym, co wiernie i stale * Twoje świątki i pamiątki * Podawają tu w chwale. * Refren. Amen.

 

 

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ (Mel. Gwiazdo śliczna wspaniała)

 1. Już się zbliżył miesiąc Maj, * Już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani * Każdy cześć i chwałę daj.
 2. Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują.
 3. Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej Opieki doznaje.
 4. Wszystkie miasta ze wsiami * Brzmią Maryi pieśniami, * I każdy z pokorą woła: * Módl się, Matko, za nami!
 5. I my, śliczna Jutrzenko! * O Najświętsza Panienko, * Do Ciebie się uciekamy, * Błogosław nas Swą ręką.
 6. Gdy nas dotknie grzechów cios, * Słyszym Matki naszej głos, * Pójdźcie do mnie moje dzieci, * Osłodzę wasz przykry los.
 7. My też z płaczem biegniemy, * Litości Twej żebrzemy, * Zmiłuj się Matko nad nami, * Niech wiecznie nie giniemy.
 8. Tyś bez zmazy poczęta, * Tyś Matka nasza święta, * Ciebie z pokorą błagamy, * Skrusz grzechów naszych pęta.
 9. Każdy czuje dobroć Twą, * I wszyscy Cię Matką zwą, * Wołasz na nas, pójdźcie dzieci, * Niech mnie usta wasze czczą.
 10. My też wszyscy biegniemy, * Kochać Cię szczerze chcemy, * Przyjmij chętnie modły nasze, * Które ofiarujemy.
 11. Boś Ty czysta Dziewica, * Tyś łask Boskich skarbnica, * Jesteś pełna łaski Bożej, * Świat się Tobą zachwyca.
 12. Tyś niebu, ziemi droga, * Przeczysta Matko Boga, * Matko Jezusa Chrystusa * Ratuj, gdy przyjdzie trwoga.
 13. Ty się przyczyń za nami, * Niegodnymi sługami, * Aby nas Syn Twój nie karał, * Tak ciężkimi plagami.
 14. Uproś nam pokój złoty, * Pociesz biedne sieroty, * I naucz nas naśladować, * Twoje Anielskie cnoty.
 15. A gdy będziem umierać, * Racz na nas o Panno wspierać, * Byśmy Boga w Trójcy świętej, * Mogli w niebie wychwalać.

 

 

MARYĘ POZDRAWIAĆ TRZEBA (Mel. Wesoły nam dziś dzień)

Maryę pozdrawiać trzeba: Alleluja, Alleluja. * Wesel się, Królowo nieba: Alle — Alleluja.

Matko Słowa wcielonego: Alleluja, Alleluja. * Chowałaś Syna Bożego: Alle—Alleluja.

Wielceś się nas rozżaliła: Alleluja. Alleluja. * Lecz smutność się przemieniła: Alle – Alleluja.

Który pod sercem Twem mieszkał: Alleluja, Alleluja, * Bóg Człowiek Jezus Zmartwychwstał: Alle – Alleluja.

Kad śmiercią zwycięstwo zyskał: Alleluja, Alleluja, * Nam drogę z grobu torował: Alle — Alleluja.

Uproś dla ludu wiernego: Alleluja, Alleluja, * Skarb czasu wielkanocnego. Alle— Alleluja,

Bo jest dziedzictwo to Jego: Alleluja, Alleluja, * Źródłem żywota wiecznego: Alle — Alleluja.

Jak Synowi się kłaniamy: .Alleluja, Alleluja, * Tak Rodzicielkę witamy: Alle—Alleluja.

Bądź chwała Panu naszemu: Alleluja, Alleluja, * Ojcu i Synowi Twemu: Alle — Alleluja.

Wraz i Duchowi świętemu: Alleluja, Alleluja, * Bóstwu nigdy pojętemu: Alle— Alleluja. Amen.

 

 

MARYO MATKO! GDY POZDRAWIAM CIEBIE (Wiersz Ojca Św. Leona XIII)

Maryo, Matko! gdy pozdrawiam Ciebie, * To taka słodycz tryska w duszy mojej, * Żem nigdy nie syt, o Matko ma w niebie! * Wciąż bym powtarzał: „Zdrowaś” ku czci Twojej!

Kiedy nade mną pokusy zawieją, * Gdy się uzbroi przeciw mnie duch złości, * Tyś mą rozkoszą, Tyś mą jest nadzieją, * Tyś ponad wszystkie droższa ma miłości!

Bo kiedy tylko napadną mnie wrogi, * A Ty mnie Matko weźmiesz na Swe łono. * Wnet zniknąć muszą wszystkie dusze trwogi, * Moja Ty tarczo, pociecho, obrono!

Gdy się śmierć zbliży, Matko w tej godzinie, * Nie opuszczaj mnie z potężnej Opieki, * Gdy Pan mnie wezwie, a to życie minie, * Weź mnie do Siebie, do Nieba na wieki!

Stopą Swą starłszy duszy mojej wroga, * Wprowadź ją w chwały i szczęścia podwoje, * Oddaj szczęśliwą w ręce Stwórcy Boga!… * Pomnij, ach pomnij, żem ja dziecię Twoje!

 

 

O MARYA! JUŻ KWITNĄ ŁĄKI A Z KWIATAMI (Mel. Alleluja! Żyw już jest)

O Marya! * Już kwitną łąki a z kwiatami * Radość w sercu się rozkwita; * Zaświeciło niebo z gwiazdami, * Przyjście błogiej wiosny wita. * Wdziękiem Maja kwitnie chwała * Tej co światu Zbawcę dała. * O Marya, o Marya, o Marya!

O Marya! * Gdzie Twe kościoły i zakony * I gdzie dzieci boskie żyją; * I gdzie z wież dźwięczą głośne dzwony, * Tam też głośniej serca biją: * Cześć Maryi, cześć 1 chwała * Tej co światu Zbawcę dała. * O Marya, o Marya, o Marya!

O Marya! * Już Maj zawitał i świat ożył, * Słońce błysło, pękły lody, * Ziemi łono Pan Bóg otworzył, * By wśród życia i swobody. * Głośno brzmiała cześć i chwała, * Tej co światu Zbawcę dała, O Marya, o Marya, o Marya!

O Marya! * I ziemia głosi Imię Twoje, * Ciebie niebo opowiada: * I Tobie pszczółek brzęczą roje, * Tobie ptasząt nucą stada: :,: Cześć Maryi, cześć i chwała, * Która światu Zbawcę dała. :,: O Marya, o Marya, o Maiya!

O Marya! * A myśl się nasza stroi kwiatem, * A uczucie gwiazd światłością, * I pośród świata i nad światem * Chcemy Twoją żyć miłością, * Cześć Maryi cześć i chwała, * Która światu Zbawcę dała. :,: O Marya, o Marya, o Marya!

 

 

SŁOWICZKI JUŻ ŚPIEWAJĄ

 1. Słowiczki już śpiewają, * Wesoły nastał Maj. * I kwiaty pokrywają * Ziemię jak Boży raj! * I my Ci zaśpiewamy, * Zdobimy Cię kwiatami! * Maryo, Maryo, o Maryo!
 2. Bądź od nas pozdrowiona * Jako majowy kwiat, * Imieniem nad imiona. * Co chwali cały świat, * Ty kwitniesz, śliczny kwiecie, * Jak w zimie tak i w lecie! * Maryo, Maryo, o Maryo!
 3. Tyś ogród Panu Święty, * Obfity w kwiatów strój, * Zewsząd dla zmaz zamknięty, * W nim tryska cnoty zdrój, * Kwiat z Ciebie nam przychodził, * Gdy Chrystus Pan się zrodził, * Maryo, Maryo, o Maryo!
 4. Racz przyjąć nasze pienie * Na ten majowy czas, * Wyjednaj nam zbawienie * I zawsze proś za nas; * Błogosław Twoje dziatki * Błogosławieństwem Matki! Maryo, Maryo, o Maryo!

 

 

TYSIĄC RAZY POZDRAWIAMY CIEBIE

 1. Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie, * O Marya Matko Jezusa, * Tyś ozdobą na wysokim Niebie, * Ciebie czci i wielbi ma dusza. * Ty po Bogu jesteś zawsze pierwszą, * Tobie cześć i chwałę najprzedniejszą, * Anieli Święci oddawają. * Królową Cię Swą nazywają. * Królową Cię Swą nazywają.
 2. Przybądź nam na pomoc Matko nasza, * Wszyscy ufnym sercem żądamy, * Tyś jedyna Opiekunka nasza, * Już innej po Bogu nie mamy: * Więc chwałę Tobie przyśpiewujemy. * Uwielbiać Imię Twoje pragniemy, * Jak przystoi po Bogu Tobie, * Chcemy Cię chwalić w każdej dobie. * Chcemy Cię chwalić w każdej dobie.
 3. Bóstwo od wieków Ciebie obrało * Za Matkę Swojemu Synowi, * Aby przezeń się zbawienie stało * Nędznemu na ziemi ludowi: * Tak Syn Boży, Syn Twój ukochany * Podjął krzyż, mękę i ciężkie, rany, * Cierpiąc na tej ziemi boleści. * Uczynił to dla nas z miłości. * Uczynił to dla nas z miłości.
 4. Tyś na Syjonie jest utwierdzona. * Przebywasz w mieście poświęconym, * W przody Nim byłaś na świat zrodzona. * Jaśniałaś światłem niezgaszonym. * Teraz kosztujesz wiecznej radości, * Jako Królowa niebieskiej włości, * Bowiem tak Istność rozrządziła, * Aby z Nim żyła Córka miła. * Aby z Nim żyła Córka miła.
 5. O najśliczniejsza Pani Libanu, * Nad chór Aniołów wywyższona, * Śliczny Cyprys górnego Syjonu, * A w Kades palmo podwyższona. * O ty różo Jerycha wspaniała, * Twą piękność zna niebo, ziemia cała: * O Gwiazdo ranna najjaśniejsza. * Oliwo woń piękną mająca. * Oliwo woń piękną mająca.
 6. O lilijo w cierniu najpiękniejsza, * Miły zapach światu wydajesz, * Tyś nad kwiaty wszelkie ozdobniejsza, * Plemieniu ludu pomoc dajesz, * Ciebie nad słońce, księżyc i gwiazdy. * Matko wynosi, wielbi człek każdy: * Istniejącą bramę niebieska, * Czci, wyznawa Panią Anielską. * Czci, wyznawa Panią Anielską.
 7. Zdrowaś Pani Królowa Najświętsza, * Tyś jest Matką nienaruszoną; * Świątynio Trójcy najdostojniejsza. * Już od wieczności wyzwolona: * Mądra Panno, Córko Boga zacna. * Tęczo w obłokach wielce przezacna; * Wzniesiony tronie Salomona, * Przecudne Runo Gedeona. * Przecudne Runo Gedeona.
 8. Któżby więc mógł wszystkę sławę Twoją. * Na tym świecie zdolnie opisać, * Którą Bóg Syn Twój przez Łaskę Swoją, * Raczył Tobie w Niebie darować: * Gdyby wszystkie światowe języki, * Wznosiły chwałę Twoją w okrzyki, * I to by wszystko nic nie było, * Co by Twej chwale wystarczyło. * Co by Twej chwale wystarczyło.
 9. Przed Twym Obrazem, o Matko Pana, * Przyjmij prośby któreć składamy. * Niegodni grzeszni zgiąwszy kolana. * Wyjednaj nam, czego żądamy. * Trwogi, nieszczęścia, smutku, strapienia * Uchowaj, a broń nas od zginienia; * Bowiem ważna Twoja Przyczyna. * Wszystko nam wyjedna u Syna. * Wszystko nam wyjedna u Syna.
 10. Uproś nam miłość, nadzieję, wiarę, * W cnotliwym żywocie wytrwanie, * Odwróć od nas głód, mór, wojny, karę, * Daj dobre życia dokonanie; * Jak przyjdzie stanąć nam przed Sędziego, * I oddać Mu rachunek z całego * Żywota, natenczas o Pani, * Zastaw nas Twoimi piersiami. * Zastaw nas Twoimi piersiami.
 11. Racz uprosić wszystkim Bożą Łaskę, * By nie widzieć rozgniewanego. * Oraz by grzesznik nie wpadł w niełaskę, * Sędziego słusznie karzącego. * Abyśmy tu w doczesnym żywocie, * Z Bogiem żyjąc kochali się w cnocie; * Z naszych się grzechów spowiadali, * I za nie z skruchą żałowali. * I za nie z skruchą żałowali.
 12. Wszyscy Święci oraz Święte Boże, * Raczcie się przyczyniać za nami. * Niech wstawienie wasze nam pomoże, * Łączciesz Swoje głosy z naszymi; * Byśmy się tam z wami oglądali, * I niebieskich rozkosz zażywali, * Bogu cześć i Maryi dali, * I w Niebie wiecznie królowali. * I w Niebie wiecznie królowali. Amen.

 

 

ZDROWAŚ MARYA, BOGA RODZICO

 1. Zdrowaś Marya, Boga Rodzico, * Błagamy Ciebie, Święta Dziewico, * Niech Łaska Twoja zawsze nam sprzyja, * Módl się za nami, * Zdrowaś Marya!
 2. Wśród czystych duchów, w Obliczu Pana, * Tyś Przenajświętsza, Niepokalana. * Jak pośród kwiatów wonna lilija, *Jak wśród gwiazd zorza, * Zdrowaś Marya!
 3. Panno przeczysta, Panno bez zmazy, * Broń nas od chorób, strzeż od zarazy; * Ty jak Edenu wonna Lilija. * Oczyść powietrze, * Zdrowaś Marya!
 4. Ty coś Chrystusa w Łonie poczęła, * Pokorą życia wśród nas słynęła; * Chroń nas od pychy, wdzięczna Lilija, * Daj bratnią miłość. * Zdrowaś Marya!
 5. Ty coś karmiła świata zbawienie, * Ty nam jak Matka daj pożywienie, * Niech brak żywności nas nie zabija, * Broń nas od głodu, * Zdrowaś Marya!
 6. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, * Przez twe łzy gorzkie, Matko jedyna, * Oddal śmiertelność, co lud zabija, * Broń nas od moru, * Zdrowaś Marya!
 7. Ty, coś płomieni innych nie znała, * Tylko Miłością Bożą gorzała; * Spraw, niechaj pożar dom nasz omija, * Broń nas od ognia, * Zdrowaś Marya!
 8. Panno pokorna, łagodna, cicha, * Spraw, niech pokojem kraj nasz oddycha, * Niech się niezgoda wśród nas nie zwija, * Broń nas od wojny, * Zdrowaś Marya!
 9. Ty coś ubóstwem była odziana, * Chroń od chciwości, cechy szatana * Zasłoń od nędzy, co lud zabija, * Daj mierność w życiu. * Zdrowaś Marya!
 10. Matko Najświętsza, Niepokalana, * Twoja Opieka nam pożądana, * I Twoja Łaska niechaj nam sprzyja! * Módl się za nami! Zdrowaś Marya!
 11. Królowo Nieba, wśród Cherubinów, * Usłysz pokorny głos ziemi synów, * Co się do tronu Twojego wzbija, * Ratuj nas, Matko! * Zdrowaś Marya!
 12. Niech nasze ziemskie znikną cierpienia, * Spuść nam z niebiosów gwiazdkę zbawienia; * Niechaj zgryzota dom nasz omija, * Zasłoń Swą Tarczą. * Zdrowaś Marya!
 13. Błogosław ziemię i ojczyste łany, * Cele godziwe i kraj ukochany; * Błogosław naród , wdzięczna lilia, * Któregoś Królową. * Zdrowaś Marya!
 14. Dzięki Ci Matko, na klęczkach składamy, * Za to, co w życiu z Twojej Łaski mamy; * Niech Twoja litość na zawsze nam sprzyja, — Wspomóż nas wiernych, * Zdrowaś Marya!
 15. W maju[1] Twój ołtarz lud zdobi kwiatami, * Święci go pieniem, modlitwą i łzami. * Ach Matko droga, wdzięczna lilia, * W życiu i śmierci: * Zdrowaś Marya!

[1] Poza miesiącem maj śpiewa się: W Święta Twój ołtarz lud zdobi kwiatami.

 

 

 

© salveregina.pl 2023