Maj dzieci

ELŻBIETA ESTREICHEROWA — MAJ DZIECI

 

KRAKÓW 1923 Rok

 

NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW

 

 

 

 

3 maja.

NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY. — MAGNIFICAT.

 

Matka Boska mieszkała w Nazarecie ze Świętym Józefem, któremu była poślubioną. Po Zwiastowaniu Anielskim nic się nie zmieniło w rodzinnym życiu Maryi; pracowała jak dawniej w domu, czyniła dobrze bliźnim i tylko w wolnych od zajęć chwilach modliła się z coraz większą pokorą i miłością, przeczuwając, że zbliża się ten czas, w którym obiecany Zbawiciel spoczywać będzie jako malutkie Dzieciątko na Jej Łonie. Ale nikomu ze swego otoczenia, ani Św. Józefowi, ani krewnym Marya nie mówiła o Zwiastowaniu Anioła Gabryela, bo nigdy nie lubiła się chwalić, wiedząc, że to Panu Bogu nie jest miłym.

W parę miesięcy po odwiedzinach Anioła Matka Boska dowiedziała się, że krewna Jej, Święta Elżbieta, matka Jana Chrzciciela zachorowała. Pośpieszyła więc Marya Panna do niej, ażeby chorą odwiedzić i być jej pomocną. Kiedy Św. Elżbieta zobaczyła zbliżającą się do niej Najświętszą Pannę, natchniona przez Pana Boga, zawołała: ,,Skąd mnie, że Matka Pana mojego do mnie przychodzi?”. To znaczy: ,,ja nie jestem godną, ażeby Matka Boża mnie odwiedzała”. Słysząc te słowa, Marya powiedziała głośno hymn, czyli taką modlitwę, zaczynającą się od słów: „Wielbij duszo moja Pana”. Hymn ten Kościół przechował aż po dziś dzień i pod łacińską nazwą ,,Magnificat” odmawia się w kościele podczas nieszporów.

Matka Boska, odwiedzając Świętą Elżbietę, chciała spełnić dobry uczynek. Zabawiła też u swej krewnej tak długo, aż Elżbieta całkiem wyzdrowiała. 

 

RODZICE: I wam, dzieci, nieraz się zdarza, że ktoś w domu jest chory. Pielęgnować nie zawsze możecie, bo to trzeba umieć, ale zawsze możecie chorym być pomocnymi; można coś przynieść, podać, odnieść, albo też tym ulgę sprawić cierpiącemu, że będziecie zachowywały ciszę. Może macie młodsze rodzeństwo, które jeszcze nie rozumie, że chorego hałas męczy, więc można usługę oddać choremu, zabawiając małe dzieci. Będzie to też dobry uczynek, miły Panu Bogu i Matce Najświętszej, która za takie dobre dziecko gorąco modlić się będzie i serdecznie nim się opiekować.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023