Maj dzieci

ELŻBIETA ESTREICHEROWA — MAJ DZIECI

 

KRAKÓW 1923 Rok

 

NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW

 

 

 

 

4 maja.

,,BŁOGOSŁAWIONAŚ, KTÓRAŚ UWIERZYŁA.”

 

Wiemy już, że Najświętsza Marya Panna, przy spotkaniu swym ze Świętą Elżbietą wypowiedziała cały hymn, w którym wielbiła Pana Boga za to, co jej dobrego uczynił. Kiedy skończyła, Elżbieta jej powiedziała: ,,Błogosławionaś, któraś uwierzyła”, to znaczy wybraną jesteś od Pana Boga, boś uznała za prawdę to, czego rozum ludzki pojąć nie może. Bo wiara jest to przecie przyjęcie za prawdę tego, czego nasz rozum pojąć, a zmysły poznać nie mogą. 

Matka Boska nie była uczoną religii, tak jak my. Co wiedziała o Panu Bogu i obiecanym Mesjaszu, to jedynie od Swej matki, Świętej Anny; a jednak, jak Anioł Gabryel zwiastował Jej, że zostanie Matką Zbawiciela, Marya uwierzyła od razu. A dlaczego? Bo Pan Bóg Jej powiedział przez Swego Anioła, a Pan Bóg się nie myli i nas omylić nie może.

W Starym Zakonie Pan Bóg przemawiał do ludzi Sam, lub przez Proroków; w Nowym uczył nas Pan nasz Jezus Chrystus w co mamy wierzyć, a teraz całą naukę Wiary prawdziwej przechowuje Kościół Katolicki, któremu Pan Jezus dał moc i rozkaz nauczania.

My jesteśmy w stokroć lepszym położeniu od ludzi Starego Zakonu, bo my możemy Wiarę z łatwością poznać, tylko musimy mieć tę chęć poznania Pana Boga, taką chęć, jaką miała Matka Boska. Jej całą rozkoszą były rozmowy ze Świetą Anną o Panu Bogu; Marya wiedziała, że Religia jest najpiękniejszą, najprawdziwszą i najpożyteczniejszą nauką i dlatego uczyła się i starała się zapamiętać każde proroctwo, każde Przykazanie Boże.

RODZICE: Was, kochane dzieci, uczą w szkołach lub w domu różnych pożytecznych nauk, ale najpotrzebniejszą ze wszystkich jest nauka Religii, bo przez nią nie tylko poznajemy samą Prawdę, Pana Boga, ale uczymy się, jak mamy żyć, ażeby się Panu Bogu podobać, abyśmy sami byli szczęśliwi za życia na ziemi, a po śmierci w Niebie. To też pamiętajcie, że jeżeli macie szereg zadań szkolnych do odrobienia, a między nimi i Religię, to od niej zaczynać należy; niech to wejdzie wam w przyzwyczajenie rozpoczynanie nauki od Nauki Bożej; spróbujcie to robić na razie przez cały maj, a potem już nie potraficie inaczej. Uczcie się najpilniej Religii, poznawajcie swoją Wiarę, a Pan Bóg wam błogosławić będzie, tak jak Maryi, Której pobłogosławił, bo uwierzyła Panu Bogu.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *