Maj dzieci

ELŻBIETA ESTREICHEROWA — MAJ DZIECI

 

KRAKÓW 1923 Rok

 

NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW

 

 

 

 

7 maja.

POKŁON PASTERZY.

 

Na wschód od miasteczka Betlejem były żyzne, pokryte bujną zielenią łąki; na nich kilku pasterzy pasło swe trzody. Późna już była noc, więc tylko jeden z nich czuwał na warcie, a reszta usnęła przy dopalającym się ognisku. Cicho było dokoła i ciemno i tylko gwiazdy migotały na niebie. Naraz czuwający pasterz usłyszał jakieś dziwne głosy, jakiś śpiew dziwny, który z każdą chwilą stawał się głośniejszy, a jednocześnie dziwna jasność otoczyła jego i śpiących towarzyszy. Przerażony, nie wiedząc co się dzieje, zaczął budzić innych pasterzy. A gdy się wszyscy ze snu zerwali, ujrzeli Anioła zstępującego z Nieba. 

Gdy Boski Posłaniec stanął w pośród nich, pasterze poklękali i poupadali twarzą na ziemię, cześć i pokłon oddając jakby Panu Bogu samemu. Wtedy Anioł ozwał się do nich łagodnym głosem: ,,Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi”. I opowiedział im o narodzeniu Pana Jezusa, wskazał gdzie Go szukać mają i po czym poznać. A spełniwszy swe posłannictwo wzniósł się w niebo, z którego przybył, jasność znikła, a głosy anielskie, śpiewające ,,chwała na wysokościach Bogu” też coraz bardziej cichły.

Ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, pasterze zerwali się z ziemi, a zostawiwszy jednego przy trzodach, pośpieszyli do Betlejem. Dochodząc do miasta, zobaczyli ubogą stajenkę, z której wielka jasność biła; zaszli więc do niej i tu, tak jak im Anioł powiedział, znaleźli Boskie Dzieciątko położone w żłobie na sianku. 

Witając pierwszych czcicieli Swego Syna, Matka Boska wzięła Pana Jezusa na Ręce, a pasterze kornie poklękali. Potem opowiedzieli Maryi i Józefowi skąd się o Narodzeniu Pana Jezusa dowiedzieli i oddawszy raz jeszcze pokłon Panu Bogu, powrócili do swych trzód.

 

RODZICE: Bierzcie przykład z tych ubogich pastuszków, którzy uwierzyli bez chwili namysłu Aniołowi, a znalazłszy Pana Jezusa, szczerym sercem cześć Mu oddali. Ta prosta modlitwa pastuszków bardzo miłą była Bogu; bo Pan Bóg nie żąda od was długich pacierzy i pięknych słów, – ale szczerej i prostej rozmowy. Rozmawiajcie więc, dzieci, z Panem Bogiem tak, jak gdybyście z kimś najdroższym dla was mówili. Klękając do pacierza, zapomnijcie o wszystkim, co było i co potem będzie, a patrząc na obrazek lub krzyżyk, zawieszony na ścianie, odmówcie uważnie pacierz, pamiętając o tym, że Pan Bóg was słucha. Postanówcie, drogie dzieci, że przez ten miesiąc maj, przy pomocy Matki Najświętszej będziecie zawsze uważnie się modlić; że przed rozpoczęciem pacierza postaracie się stanąć w Obecności Bożej tak, ażeby ta wasza modlitwa poszła wprost do Nieba, do Stóp Pana Jezusa, który ją przyjmie, jak modlitwę pastuszków w stajence i tak jak nad nimi, tak i nad wami wyciągnie swą rączkę błogosławiąc.

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patryarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,

Królowo Panieńska,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

 

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *