Maj dzieci

ELŻBIETA ESTREICHEROWA — MAJ DZIECI

 

KRAKÓW 1923 Rok

 

NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW

 

 

 

 

 

8 maja.

OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI.

 

W pracy, modlitwie i uwielbieniu mijały Najświętszej Panience dnie i tygodnie po Narodzeniu Pana Jezusa. Cicha i pokorna nie rozpowiadała Marya nikomu, że Syn jej jest Panem Bogiem, obiecanym Zbawicielem świata. To też nie zwracano na ubogą rodzinę cieśli Józefa szczególniejszej uwagi.

Nadszedł wreszcie czterdziesty dzień po Narodzeniu Pana Jezusa. W dniu tym, wedle Zakonu Mojżeszowego, każda matka obowiązaną była zanieść do świątyni Nowonarodzone Dzieciątko, podziękować za nie, ofiarować je Panu Bogu, a wedle zamożności złożyć na ofiarę czy to baranka, czy zboże, czy gołębie.

Marya Panna, jako Matka Boża, wyjęta była spod tego prawa, ale że nikt o tym nie wiedział, więc żeby ludzi nie gorszyć i dać przykład posłuszeństwa Przepisom Kościoła Świętego, poszła Marya ze Św. Józefem i Dzieciątkiem do Jerozolimy. Najświętsza Panienka tuliła w objęciach Pana Jezusa, a Św. Józef niósł na ofiarę parę gołąbków. 

Gdy weszli do świątyni, podszedł do nich świątobliwy starzec Symeon. Wiedziony Łaską Bożą, rozpoznał on w Dzieciątku Zbawiciela świata i zawołał: ,,Teraz, Panie, puszczasz sługę Twego w pokoju, bo oczy moje oglądały zbawienie świata”, a potem, zwracając się do Maryi, w natchnieniu proroczym przepowiedział Mękę Pana Jezusa, a w końcu rzekł do Niej: ,,A Serce Twoje przeszyje miecz”. 

Strasznie smutno zrobiło się Najświętszej Panience, kiedy słysząc te słowa wyobraziła sobie, jak to za szereg lat będzie musiała oddać tego Swego ukochanego Syna na najstraszliwszą Mękę. Ale będąc zawsze gotową na spełnienie chociażby najcięższego Rozkazu Bożego, Marya nic nie odpowiedziała, nie rozpaczała, nie narzekała, tylko dziękując Panu Bogu za swe Dzieciątko, szczerem sercem ofiarowała Je Mu na wszystko, mówiąc w duszy, jak do Anioła Gabryela przy zwiastowaniu: ,,Oto Ja służebnica Pańska“.

Od Matki Najświętszej możemy się uczyć nie tylko tego posłuszeństwa Woli Bożej, ale i sumiennego spełniania przykazań kościelnych. Pan Jezus ustanowił Kościół, zostawiając swych zastępców, Biskupów i Kapłanów, którym dał moc stanowienia przepisów. Słuchając Kościoła, słuchamy więc Pana Boga samego.

 

RODZICE: Zwróćcie uwagę, moje dzieci, na spełnianie Przykazań Kościelnych, a w szczególności na dwa pierwsze Przykazania. Zastanówcie się przez chwilę, jak wy święcicie dni święte? Kościół Święty żąda od nas przede wszystkim wysłuchania w te dnie Mszy Świętej. Nie wolno więc Jej opuścić, bez bardzo ważnej przyczyny, jak np. ciężkiej choroby. Ale i wtedy musicie znaleźć czas, ażeby z książeczki trochę dłużej pomodlić się w domu; żeby chociaż myślą i sercem być obecnymi na Ofierze Mszy Świętej.

Jeżeli nie idziecie na szkolne nabożeństwo, trzeba pójść z rodzicami, lub z kim starszym, albo wreszcie i samemu. Wchodząc do kościoła zwróćcie uwagę na to, czyście w porę przyszli; bo nie wystarczy być na kawałku Mszy Świętej, trzeba całą pobożnie wysłuchać. Jeżeli więc zobaczycie, że jest już po pierwszej Ewangelii, że kielich stoi odkryty, to lepiej wyjdźcie i pójdźcie do innego kościoła, bo ta Msza Święta, na którąście za późno przyszli, już dla was stracona. 

A wreszcie, dzieci drogie, chcąc naprawdę sumiennie spełnić przykazanie święcenia niedzieli, musicie szczerze i gorąco modlić się w kościele. Nie zapominajcie, że w tej niekrwawej Ofierze, Pan Jezus Sam się za was ofiarowuje, że się za was modli, i jak modli! Proście Go, ażeby i was nauczył się modlić: ,,Panie, naucz nas się modlić”, mówcie Mu to często i szczerze, a Chrystus Pan na pewno was wysłucha i wzniesie wasze serduszka do Nieba, także z rozradowanym sercem wrócicie z nabożeństwa do domu i każda praca i zabawa wyda się wam milszą, bo Pan Jezus będzie z wami.

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patryarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,

Królowo Panieńska,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

 

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *