Wszyscy Święci

11. STYCZNIA

MĘCZEŃSTWO ŚW. PIOTRA BALSAMA.

(cierpiał około r. 240.)

 

 

Źródło: Żywoty Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu z dzieła Ks. Piotra Skargi, T. I, 1880r.

 

 

 

 

W mieście Antonie, za czasu strasznego prześladowania Chrześcijan, Piotr Święty stawiony był przed Sewerem sędzią, który go pytał: „Jak cię zowią? — Piotr, zowią mnie Balsam. — Jakiego jesteś rodzaju i urzędu? — Jestem Chrześcijaninem. — A czy wiesz co rozkazał cesarz? Oto ażeby wszyscy bogom ofiarowali, albo mękami rozmaitymi gubieni będą. — Wiem, co mi rozkazał Pan i Bóg mój, i jak zagroził, iż kto by ofiary diabłom czynił, ma wiecznie zginąć. — Ofiaruj bogom, usłuchaj mnie, pamiętaj, że cię stracić mogę. — Sam osądź, czy się godzi Przykazanie Pana Boga mojego przestąpić, a bogom drewnianym i kamiennym, ręką ludzką czynionym, ofiary oddawać? W Zakonie Bożym napisano jest: „Usta, oczy, uszy, ręce i nogi mają, a nie mówią, ani słyszą, ani widzą, ani chodzą; a ci wszyscy, którzy im dufają, stają się im podobni. — Słuchaj mnie, a sam nad sobą się zmiłuj czyń ofiarę. — Od Prawdy nie odstąpię i ofiarować nie będę”, odrzekł Piotr, „mój Pan, Jezus Chrystus tego mi nie odpuści“. Kazał go wtedy Sewer zawiesić, i jeszcze zawołał na niego: — „Piotrze, co czynisz, nie chcesz-że ofiarować?” — „Każ o to tymi żelaznymi osękami drapać mnie, odpowiedział, bo tylko Panu Bogu mojemu ofiarować będę, i dla Niego pragnę cierpieć”. Kazał więc sędzia drapać go mocno osękami, a Piotr nie wydawszy jęku żadnego, śpiewał tylko pobożnie, mówiąc: „Tegom pragnął u Boga mojego, ażebym mieszkał w Przybytku Pańskim po wszystkie wieki; kielich zbawienny wezmę i Imienia Pańskiego wzywać będę“. Gdy to mówił, kaci na rozkaz sędziego darli ciało z kości, a lud widząc krew strumieniami płynącą po ziemi, użalił się wielce i wołał: — „Człowiecze, ulituj się nad sobą, a ofiaruj”. — Ale Piotr na to: „Męki te niczym są dla mnie, i żadnej mi boleści nie czynią, lecz gdybym się Pana Boga mojego zaparł w słuszne zaiste i wieczne popadłbym katusze“. Sewerus rzecze: — „Skoro nie ofiarujesz, na śmierć cię skażę”. — „Tegoż ja czekam ochotnie”, odpowie Święty. — Piotra wtedy jako wzgardziciela czartów dla czci Zakonu Bożego, rozkazał sędzia wbić na krzyż. Jako żołnierz Chrystusowy, przetrwawszy walkę za Pana swego na wzór Piotra Apostoła, stał się Piotr ów godnym umierać Męką Zbawiciela swojego. Umęczony jest 11 stycznia za panowania Maksymiliana cesarza, cześć niosąc Panu Jezusowi Chrystusowi na wieki wieków. Amen.

 

 

Uwaga.

 

 

Umierać od prześladowania, męczeństwo jest jawne; mówi Grzegorz Święty, ale potwarze wytrwać i tych, którzy nas nienawidzą, miłować, męczeństwo jest na sercu tajemne. Jeżeli za Pomocą Boską cnotę cierpliwości świętej zachowujemy w pokoju, koronę męczeńską otrzymamy.

 

 

 

 

 

  © salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *