Najświętsze Dzieciątko Jezus

MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS

 

 

Źródło: Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

 

 

Przeciąg czasu – od Narodzenia Pańskiego aż do Święta Oczyszczenia Matki Bożej – może być uważany jako czterdziestodniowy miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus. Wszystkie dusze gorące w Miłości Bożej, a szczególnie pobożne dziatki obchodzić by mogły ten miesiąc święty na uczczenie Narodzenia Pańskiego. Stąd niezmierne korzyści dla duszy wypłyną. – Dzieciątko Jezus w żłóbku położone tak silnie pociąga ku Sobie serca nasze; taki łatwy do niego przystęp; takie słodkie z Nim pieszczoty; tak mało od nas wymaga to Dziecię Najświętsze, a tylu Łaskami nas napełnia. – O! jak szczęśliwe są dusze, które w szkole żłóbka Chrystusowego przebywają! – rosną one nieustannie, pomnażają się ciągle w mądrości i w łasce, a tak w krótkim czasie wstępują na sam szczyt doskonałości. A jako naśladowały Dziecię Jezus w żłóbeczku, – tak potem naśladując ukrzyżowanego Jezusa na Kalwaryi – z Nim razem w Niebo wstąpią.

Ćwiczenie pobożne miesiąc Dzieciątka Jezus.

  1. W każdym dniu wszystkie czynności swoje wypełniać jak najdokładniej i wszystkie przykrości łączyć z tym, co uczynił i co ucierpiał Pan Jezus w latach Dziecięctwa Swojego. Z rana wzbudź w sobie tę intencję i często ją w ciągu dnia ponawiaj, mówiąc z Świętym Ignacym: „Wszystko na większą chwałę Bożą”.
  2. Ołtarze Pańskie uważać za nowy żłóbek, gdzie istotnie i prawdziwie spoczywa Dzieciątko Jezus w Najświętszym Sakramencie utajone. Dlatego z największym uszanowaniem, pobożnością i miłością zachowywać się w tych miejscach świętych.
  3. Szczególnym sposobem naśladować Posłuszeństwo Dzieciątka Jezus, i z jak największą pilnością i ochotą wypełniać rozkazy starszych; poddawać się chętnie woli nawet równych albo młodszych od siebie, jeśli to można uczynić bez narażania sumienia swego i bez szkody dla drugich. Posłuszeństwo było najulubieńszą Dzieciątka Jezus cnotą. O nim tylko Ewangelia wspomina, a o innych cnotach Jego zamilcza, bo wszystkie zawierają się w Jego posłuszeństwie. Codziennie więc składajmy Dzieciątku Jezus na ofiarę jakieś umartwienie własnej woli.
  4. Zawsze zachowywać skromność anielską, bo dusza – przyozdobiona tą cnotą – jest rozkoszą Serca Jezusowego.
  5. Ćwiczyć się w pokorze Dzieciątka Jezus; w zamiłowaniu pracy, bo to Boskie Dziecię w pracy było od młodości Swojej; obudzać w sobie gorliwość świętą o zbawienie bliźnich i modlić się za nawrócenie grzeszników.
  6. Codziennie, chociaż krótką chwilkę, poświęć rozmyślaniu przy żłóbku Chrystusowym, odmawiając Litanię albo Koronkę, lub jakąś inną modlitwę na cześć Dzieciątka Jezus.
  7. Biedne dziatki i sieroty polecać opiece Najświętszej Maryi Panny i o ile możność pozwala, okazywać miłosierdzie biednym dziatkom.

Westchnienie do Najświętszego Dzieciątka Jezus

O Dziecię Najświętsze! Tobie oddaję duszę, serce i ciało moje. Tobie się cały(a) ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu! żem Twój (Twoja)! Strzeż mnie jako Twej własności, i spraw, abym Twój (Twoja) był(a) na wieki. Amen.

 

 

 

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 1 (25 grudnia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 2 (26 grudnia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 3 (27 grudnia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 4 (28 grudnia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 5 (29 grudnia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 6 (30 grudnia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 7 (31 grudnia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 8 (1 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 9 (2 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 10 (3 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 11 (4 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 12 (5 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 13 (6 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 14 (7 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 15 (8 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 16 (9 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 17 (10 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 18 (11 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 19 (12 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 20 (13 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 21 (14 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 22 (15 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 23 (16 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 24 (17 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 25 (18 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 26 (19 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 27 (20 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 28 (21 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 29 (22 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 30 (23 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 31 (24 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 32 (25 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 33 (26 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 34 (27 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 35 (28 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 36 (29 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 37 (30 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 38 (31 stycznia)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 39 (1 lutego)

Miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus – dzień 40 (2 lutego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024