Różaniec

Miesiąc Październik na cześć Maryi Królowej Różańca Świętego.

 

Nauka.

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.  

Roku 1883 zachęcił Ojciec Święty Leon XIII chwalebnie nam panujący cały świat chrześcijański do poświęcenia miesiąca października szczególnemu nabożeństwu Matce Boskiej Różańcowej, dla uzyskania przez to od Pana Boga pomocy w ciężkich utrapieniach Kościoła. Tę samą zachętę powtórzyła Głowa Kościoła w następujących latach. Dekrety Św. Kongr. Obrzędów dn. 20 lipca 1885 i dn. 26 sierpnia 1886 rozporządzają, aby tak długo trwało to nabożeństwo, jak długo trwać będzie smutny stan Kościoła i dopóki nie będzie można dziękować Panu Bogu za odzyskaną wolność. Stąd postanowiono, aby co roku od 1 października do 1 listopada we wszystkich kościołach katedralnych i parafialnych całego świata i we wszystkich kościołach i kaplicach poświęconych Matce Boskiej, i w innych, jeśli biskupowi się tak spodoba, co dzień przynajmniej 5 tajemnic Różańca odmawiano z dołączeniem Litanii Loretańskiej; a poświęcony ma być na to czas Mszy Świętej, albo popołudniu; w każdym razie przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem, kończyć się zaś ma udzieleniem błogosławieństwa tymże. Jest także życzeniem Ojca Świętego, aby Bractwa Różańcowe, gdzie to dozwolono, odprawiały uroczyste procesje. W tych kościołach lub kaplicach, gdzie dla ubóstwa wystawienie nie może być uroczyste, może takowe za pozwoleniem biskupa tak się odprawić, iż na początku otwiera się Tabernakulum, na końcu zaś daje się błogosławieństwo Cyborium.

Dla wiernych po wsiach, którzy w miesiącu październiku dla pracy w polu nie mogliby uczestniczyć nabożeństwu, pozwolił Ojciec Święty, aby pobożne ćwiczenie to zostało według zdania biskupa odłożone razem z odpustami na miesiąc listopad lub grudzień.

Bez ujmy dla odpustów nadanych już dawniej za modlitwy i na święto różańcowe, nadał Ojciec Święty jeszcze następujące odpusty na czas nieograniczony.

Odpusty: 1) 7 lat i kwadr. za każdy raz, gdy kto od 1 października do 2 listopada obecnym jest przy publicznym odmawianiu Różańca i modli się na intencję Ojca Świętego. Kto ma walną do tego przeszkodę, zyska odpust odmawiając różaniec w domu.

2) Odpust zupełny dla tych, co przez ten czas przynajmniej 10 razy odmawiali modlitwy różańcowe w kościele (lub w razie walnej przeszkody w domu), jeśli przystępują do św. Sakramentów pokuty i ołtarza.

3) Odpust zupełny w różańcowe święto, albo w jeden z ośmiu dni następujących. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta, modlitwa na intencję Ojca Świętego w kościele do Pana Boga i do Maryi. (Leon XIII. Encycl. Supremi App. dn. 1 września 1883. Encycl. Superiore anno dn. 30 sierpnia 1884. Dekr. Św. Kongr. Obrz. 20 sierpnia 1885 i 26 sierpnia 1886). Nie jest powiedziano, że odpusty te mogą się ofiarować za dusze zmarłych.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023