>

Krzyż Aniołowie Bł. Bronisława

 

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w w każdym miejscu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami  sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczv Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj., gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia św. za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

I. MIESIĄC WRZESIEŃ KU CZCI KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

 

 

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 1

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 2

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 3

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 4

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 5

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 6

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 7

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 8

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 9

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 10

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 11

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 12

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 13

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 14

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 15

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 16

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 17

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 18

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 19

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 20

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 21

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 22

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 23

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 24

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 25

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 26

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 27

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 28

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 29

Miesiąc Wrzesień ku czci Krzyża Świętego – DZIEŃ 30

 

 

II. MIESIĄC WRZESIEŃ KU CZCI ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW.

 

 

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 1

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 2

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 3

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 4

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 5

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 6

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 7

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 8

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 9

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 10

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 11

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 12

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 13

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 14

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 15

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 16

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 17

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 18

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 19

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 20

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 21

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 22

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 23

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 24

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 25

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 26

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 27

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 28

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 29

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 30

Miesiąc Wrzesień ku czci Świętych Aniołów Stróżów – DZIEŃ 31

 

III. MIESIĄC WRZESIEŃ KU CZCI BŁ. BRONISŁAWY, NORBERTANKI.

 

 

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 1

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 2

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 3

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 4

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 5

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 6

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 7

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 8

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 9

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 10

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 11

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 12

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 13

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 14

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 15

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 16

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 17

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 18

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 19

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 20

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 21

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 22

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 23

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 24

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 25

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 26

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 27

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 28

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 29

Miesiąc Wrzesień ku czci Bł. Bronisławy, Norbertanki – DZIEŃ 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *