Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO A MIŁOŚĆ PANA BOGA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Daj mi zrozumieć, o Panie, że najpewniejszym znakiem mojej miłości ku Tobie jest szczera miłość bliźniego.

Rozważanie.

1. Dusza, która żyje dla Pana Boga, pragnie być pewna, że jej miłość dla Niego nie jest złudzeniem. Jaki jest znak, który może jej dać tę pewność? Św. Teresa od Jezusa odpowiada: „Mimo wielu wskazówek potwierdzających, czy kochamy Pana Boga tak, jak należy, na pewno tego wiedzieć nie możemy, łatwo zaś jest poznać czy kochamy bliźniego. Im wyższy ujrzycie w sobie postęp w tej cnocie miłości bliźniego, tym mocniej, miejcie to za rzecz pewną, będziecie utwierdzone w miłości Pana Boga” (T. V, 3, 8). To jest argument niezaprzeczalny, ponieważ istnieje jedna cnota miłości, a miłość ku Panu Bogu trudno nam stwierdzić. Jest jednak niemożliwym pomylić się co do miłości, jaką winniśmy bliźniemu. Nie trzeba istotnie wielkiej bystrości, aby zauważyć, czy mamy miłość, cierpliwość, pobłażliwość, życzliwość dla braci, a właśnie ze sposobu odnoszenia się do nich możemy wnioskować o mierze naszej miłości ku Panu Bogu.

Niekiedy możemy się łudzić, żeśmy postąpili w miłości Pana Boga, dlatego że doznajemy przyjemności duchowych na modlitwie i gorących pragnień, które czynią nas, jak się nam zdaje, gotowymi do podjęcia wszelkiej ofiary dla Niego. Św. Teresa z Avila, wielka znawczyni tych zasadzek, w jakie dusze mogą wpaść, tak je przestrzega: „Nie, siostro moja, Pan Bóg żąda uczynków. Żąda np. abyś nie wahała się poświęcić nabożeństwo swoje, gdy chorej siostrze możesz przynieść ulgę, okazując jej współczucie, aby co ją boli i ciebie bolało i abyś dla posilenia jej, sama sobie odmówiła pożywienia; a to nie tyle dla niej samej, ile raczej dlatego, iż wiesz, że taka jest Wola Pana Boga” (T. V, 3, 11). Oto na czym polega prawdziwa miłość. W tym właśnie znaczeniu Św. Jan Ewangelista mógł powiedzieć: „My posiadamy świadomość, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci” (1, 3, 14). Nie mówi ponieważ miłujemy Pana Boga, ale ponieważ miłujemy braci, bo właśnie miłość braterska jest najpewniejszym znakiem prawdziwej miłości Pana Boga.

2. Św. Teresa od Jezusa pisze: „Tak wielka jest miłość Pana Boga ku nam, że w nagrodę za miłość, jaką okażemy bliźniemu, pomnoży w nas obficie miłość ku Sobie. Jest to rzecz pewna” (T. V,. 3, 8). Piękne i autorytatywne stwierdzenie, które nas gorąco zachęca do praktyki miłości braterskiej i pozwala nam zrozumieć słuszność powiedzenia Świętej: „Gdybyście dobrze zrozumiały, jak wielka jest waga tej cnoty, wszystką wolę i usilność waszą skierowałybyście do nabycia jej” (tamże, 10).

Dusza, która naprawdę miłuje Pana Boga, niczego więcej nie pragnie jak wzrastać w Jego Miłości; a oto niezawodny środek: praktykować z wielką pilnością miłość braterską. Dusza ta pragnie gorąco zjednoczenia z Panem Bogiem, a oto królewska droga: być zjednoczonym z braćmi. Powinniśmy zawsze pamiętać, że cnota miłości jest stworzonym uczestnictwem nie tylko w Nieskończonej Miłości, jaką Pan Bóg miłuje Samego Siebie, lecz także w niezmierzonej miłości, jaką On miłuje Swoje stworzenia. Im więcej miłujemy braci, tym bardziej wchodzimy w ów krąg Miłości, którą Pan Bóg otacza wszystkich ludzi i tym bardziej uczestniczymy w Jego życzliwości, Dobroci i Miłości Nieskończonej. W ten sposób więc miłość braterska jednoczy nas z Nim, istotną miłością: „Deus charitas est – Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu mieszka i Bóg w nim” (1 Jan 4, 16). Przeciwnie, kiedy brak nam miłości braterskiej, oddalamy się od Pana Boga, od Jego Nieskończonej Miłości, a to znaczy, że oddalamy się i odłączamy również od Niego. Dlatego Św. Jan Apostoł nas zachęca: „Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Kto ma miłość, życie swe z Boga ma i zna Boga. Kto nie ma. miłości, Boga nie zna; bo Bóg jest miłością. Kto miłości nie ma, trwa w śmierci” (tamże, 4, 7-8; 3, 14). W ten sposób rozumiemy, że nadprzyrodzona miłość bliźniego, zupełnie inaczej niż miłość ludzka, nie tylko nas nie odciąga od Miłości Bożej, lecz zatapia nas w Panu Bogu, coraz potężniej i coraz ściślej jednoczy nas z Nim.

Rozmowa.

„O Panie, najpewniejszym znakiem, po którym poznać mogę, czy prawdziwie Cię miłuję, jest wierne przestrzeganie miłości bliźniego. A ponieważ jest to sprawa najdonioślejsza, powinnam się zbadać nawet w rzeczach najmniejszych, a niewiele polegać na tych myślach, jakie mi nieraz tłumnie przychodzą na modlitwie, gdy mi się zdaje, że gotowam coś wielkiego przedsięwziąć i uczynić dla bliźnich, dla zbawienia choćby jednej duszy. Jeśli za myślami nie idą uczynki, nie mogę im wierzyć. Ani nawet, Boże mój, nie powinnam sądzić, że osiągnęłam zjednoczenie z Tobą i miłuję Cię nade wszystko, gdy doznaję pociech i słodkości wszelkich na modlitwie. Powinnam raczej błagać Cię, abyś mi dał doskonałą miłość bliźniego, a potem już bym się zdała na Hojność Twoją. Jeśli będę się starała i usiłowała czynić wszystko, co jest w mojej mocy i gwałt będę zadawać woli swojej, a czynić we wszystkim wolę sióstr, chociażby z uszczerbkiem tego, co mnie się należy, jeśli będę dbała nie o pożytek własny, tylko o ich pożytek, choćby się na to wzdrygała moja natura, i ile razy zdarzy się ku temu sposobność, wezmę na siebie trud i pracę, aby oszczędzić ich drugim, Ty dasz mi więcej niż sama pragnąć zdołam. Nie mogę jednak sądzić, że to nabywanie miłości nic mnie kosztować nie będzie i że przyjdzie mi ona łatwo. Zresztą czyż i Ciebie, Panie, nie kosztowała Miłość, którą nas umiłowałeś? Dla wybawienia nas od śmierci sam poniosłeś Śmierć i to tak okrutną, Śmierć na krzyżu” (T. J. T. V, 3, 8-12). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 18

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *