Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

TOM I.

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkiem, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Maryja w mym umyśle. Niech Jezus, Maryja, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY.

(Poniedziałek)

 

Miłość jest rosą użyźniającą.

 

Niechaj płynie jako rosa mowa moja, jako deszcz na ziele. — Deut. 32, 2.

 

PRZYGOTOWANIE.— Z dwojakiej przyczyny miłość również rosą nazywamy. Najpierw dlatego, iż użyźnia dobre pragnienia i dobre czyny duszy; powtóre zaś, iż miarkuje żar złych namiętności i pokus. Jeśli i my chcemy korzystać z tej rosy niebiańskiej, pamiętajmy o postanowieniu odpra­wiania modlitwy myślnej, przynajmniej raz na dzień. Wystarczy kwadrans rozmyślania do stłu­mienia uczuć gniewu lub nieporządnej miłości, choćby były najgwałtowniejsze. I przeciwnie, kto nie kocha rozmyślania, ten moralnie niemożliwe, by odniósł zwycięstwo.

I.— Kościół św. tak modlić się nam poleca: „Wlanie Ducha Świętego niechaj oczyści serca nasze i skropione zewnętrznie jego rosą, żyznemi uczy­ni.” — Miłość użyźnia dobre pragnienia, święte postanowienia i dobre czyny dusz; one są kwiata­mi i owocami, jakie wydaje łaska Ducha Św. — Miłość dlatego również rosą się nazywa, iż miar­kuje żar grzesznych namiętności i pokus. Z tego też powodu Ducha Św. nazywamy ulgą i ochłodą: „W gorącu ochłodzenie i słodkie orzeźwienie.”

Ta rosa zstępuje do naszych serc podczas roz­myślania. Kwadrans medytacji wystarcza do stłumienia namiętności nienawiści lub nieporządnej miłości, choćby były najgwałtowniejsze. „Wpro­wadził mnie do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.“ Rozmyślanie jest właśnie tą piwnicą, gdzie wyrabia się miłość, miłość bliźniego jak siebie samego, a Boga nade wszystko. Kto ko­cha Boga, kocha też rozmyślanie, kto zaś nie mi­łuje rozmyślania, moralnie niemożliwe, aby prze­zwyciężył swe namiętności.

II.— Aby więc nas nie zgnębił żar grzesznych skłonności i aby Duch Św. użyźnił nasze dusze rosą swych darów, postanówmy dziś sobie mocno odprawiać codziennie przynajmniej przez pół go­dziny rozmyślanie. Św. Jan Chryzostom porów­nuje rozmyślanie do fontanny wśród ogrodu; bez niego bowiem wszystkie cnoty więdną, z jego zaś pomocą wszystkie są świeże, pełne krasy i zawsze coraz bardziej się udoskonalają.

Jako przed wyjściem z ogrodu układamy bu­kiet z kwiatów, które się nam bardziej podobają, tak też, według wskazówki św. Franciszka Salezego, przed ukończeniem rozmyślania winniśmy ułożyć niejako bukiet z myśli, które nas mocniej uderzyły, i w ciągu dnia od czasu do czasu cie­szmy się jego zapachem, nawet wśród naszych różnych czynności.

Święty i Boski Duchu, nie chcę już więcej żyć dla siebie samego; resztę dni swego życia chcę obrócić na kochanie Cię i podobanie się Tobie.
Proszę Cię więc, udziel mi daru rozmyślania. Przybądź do mego serca i naucz mnie, bym nale­życie je odprawiał. Udziel mi siły, abym go nie opuszczał w czasie oschłości; użycz mi ducha mo­dlitwy, tj. łaski, bym zawsze się modlił i te modlitwy odprawiał, które są najmilsze Twemu Bo­skiemu Sercu. — Byłem zgubiony z powodu swych grzechów; widzę jednak z tylu łask, jakich mi udzieliłeś, że chcesz, abym się uświęcił i osiągnął zbawienie. Chcę stać się świętym, aby się Tobie podobać i bardziej kochać Twą dobroć nieskończo­ną. Kocham Cię, me dobro najwyższe, moja miło­ści, moje wszystko, a ponieważ Cię kocham, cały się Tobie oddaję. Maryjo, nadziejo moja, otocz mnie swą opieką.

KLIKNIJ i Odmów Nowennę

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *