Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

 

 Dziś, tj. w sobotę 27 maja w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ŚCISŁY.

 

 

 

Nieprzebrany bowiem skarb jest ludziom, którego którzy uży­wali, stali się uczestnikami Bożego przyjacielstwa. — Ks. Mdr 7, 14.

 

PRZYGOTOWANIE. — Serce ludzkie zawsze szuka dóbr, które by je mogły uszczęśliwić; jeśli jednak szuka ich u stworzeń, choćby jak najwię­cej ich otrzymało, nigdy nie jest zadowolone. Ser­ce zaś, które pragnie tylko Pana Boga, zaraz znajduje swe szczęście, Pan Bóg bowiem zaspokaja jego pragnienia i sprawia, że jest zadowolone nawet wśród największych przeciwności.

 

I. — Miłość jest owym skarbem, o którym po­wiada Ewangelia, iż należy wszystko porzucić, by go pozyskać. Miłość bowiem jest tym dobrem nieskończonym, które nam zapewnia przyjaźń Bożą; kto zaś znajduje Pana Boga, znajduje, czego pragnie. Kochaj się w Panu, a da tobie prośby serca twego. Serce ludzkie zawsze szuka dóbr, które by je mogły uszczęśliwić; jeśli jednak szuka ich u stworzeń, choćby otrzymało ich jak najwięcej, nigdy nie będzie zadowolone. Jeżeli jednak serce pragnie tylko Pana Boga, On zaspokoi wszystkie jego pragnienia. I rzeczywiście, czyż nie Święci są najszczęśliwsi na ziemi? Dlaczego? Gdyż tylko Pana Boga pragną i szukają.

Pewien książę, będąc na polowaniu, ujrzał w lesie idącego pustelnika; zapytał go, co czyni na tym pustkowiu. Zagadnięty odpowiedział py­taniem: A ty książę co tutaj czynisz? Poluję na zwierzynę. — A ja poluję na Pana Boga, odrzekł pu­stelnik.

Pewien tyran ukazał Św. Klemensowi z Ancyry wiele złota i pereł i oświadczył, iż mu je da, jeśli się zaprze Pana Jezusa. Na to Święty z westchnieniem zawołał: jak to? Pana Boga równasz z odrobiną błota? — Szczęśliwy, kto umie się poznać na Skarbie Mi­łości Bożej i stara się go otrzymać! Kto go osiąg­nie, dobrowolnie wyrzeka się wszystkiego, aby mieć tylko Pana Boga. — Gdy dom się pali, powiedział Św. Franciszek Salezy, wyrzuca się wszystko przez okno. — O. Paweł Segneri Młodszy, wielki Sługa Boży, zwykł był mawiać, iż miłość jest złoczyńcą, który nas pozbawia wszelkich ziemskich przywiązań, tak, iż dusza powiada: „Czego chcę, o mój Panie, jeśli nie ciebie jedynie? Pan Bóg – serce me i część moja, Pan Bóg na wieki”.

 

II. — O szaleni światowcy, woła Św. Augustyn, o nieszczęśliwi, dokąd dążycie, by zadowolić swe serce? Dobro, którego szukacie, ma w sobie sa­mym swe źródło. Zbliżcie się do swego Pana Boga, od­zyskajcie Jego Łaskę, szukajcie Jego przyjaźni, On bowiem jedynie może zaspokoić wasze pragnie­nia. — My przynajmniej nie bądźmy tak szaleni, jak nas zachęca tenże Święty Doktor, od dziś jedynie szukajmy Miłości Bożej, szukajmy Tego Jedynego Dobra, w którym wszystkie inne są za­warte. Pamiętajmy jednak, iż Tego Nieskończonego Dobra nie zdołamy znaleźć, jeśli nie oderwiemy się od przywiązania do rzeczy ziemskich. Oderwij serce swe od stworzeń, pisze Św. Teresa i szukaj Pana Boga, a Go znajdziesz.

 

 

Modlitwa.

Mój Panie, przedtem nie szukałem Ciebie, lecz siebie samego i zadowolenia swych upodobań, i dlatego odwracałem się od Ciebie, Dobro Naj­wyższe. Pocieszają mnie jednak słowa Proroka  Jeremiasza: Dobry jest Bóg dla duszy szukającej Go. Mówi mi on, iż jesteś Samą Dobrocią wzglę­dem tego, kto Cię szuka. Mój Panie ukochany, poznaję zło, jakiego się dopuściłem, opuszczając Ciebie i żałuję za to z całego serca. Pojmuję, iż jesteś Skarbem Nieskończonym i nie chcę nadużywać tego światła; wszystko porzucam i obieram Cię za jedyny przedmiot mej miłości.

Mój Boże, Miłości moja, moje wszystko, ko­cham Cię, pragnę Ciebie, wzdycham za Tobą! Du­chu Święty, przyjdź i Swym Świętym Ogniem wy­niszcz we mnie wszelkie przywiązanie, które nie jest dla Ciebie. Spraw, abym całkowicie do Ciebie należał i wszystko przezwyciężał, by Tobie się po­dobać. Orędowniczko i Matko moja, Maryo, wspomagaj mnie Swoimi modlitwami. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 27
  2. pobożnego przygotowania się do Zesłania Ducha Świętego przez nowennę: Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień 9
  3. pobożnego przygotowania się do Zesłania Ducha Świętego przez naukę i modlitwę: Nauka przygotowania się do świąt Zesłania Ducha Świętego z modlitwą
  4. pobożnego przygotowania się do uroczystości Trójcy Przenajświętszej przez Nowennę: Nowenna przed świętem Trójcy Przenajświętszej – dzień 2

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023