Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

MIŁOŚĆ PANA BOGA.

 

 

Teolog niemiecki, Engelbert Krebs, opowiada we wstępie do swej książki o Niebie, jak ojciec jego, przymykając oczy zmarłej matki, odezwał się cicho: „Dusza jej ogląda teraz Tajemnice Pana Boga”. Kto ogląda Tajemnice Pana Boga, ten pogrąża się przede wszystkim w Tajemnicy Miłości Pana Boga. „Videbimus et amabimus; Będziemy oglądać i kochać” — powiada Św. Augustyn.

 

1. Pogrążeni w miłości.

 

Zasadniczo Niebo polega na tym, że posiadamy Pana Boga, że mamy udział w Jego Naturze i Życiu, że nie przestając być stworzeniami, żyjemy Życiem Pana Boga. Otóż Życie Pana Boga to poznanie i miłość. Będziemy poznawać w Bożym Świetle, w Świetle Chwały, po Bożemu, i to będzie pierwsze Źródło niewysłowionego szczęścia. Będziemy kochać Pana Boga Bożą Miłością, po Bożemu, i z tej Miłości wytryśnie drugie Źródło niewymownej radości. Wprawdzie już na ziemi przez Łaskę mamy w swych sercach Ducha Świętego, przez Którego „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych” (Rz 5, 5). Ale jakże niepozornie wygląda ta Miłość Łaski w porównaniu do tej Miłości, która zrodzi się w Chwale! Jak maleńkie ziarnko w porównaniu do wspaniałego drzewa pełnego kwiatów, obwieszonego owocami. W Niebie Miłość Ducha Świętego obejmie nas już niepodzielnie. Potęga tej Miłości tak nas porwie, że — jak Św. Teresa mówi — nie potrafimy jej się oprzeć.

Jak Potęga Bożej Miłości potrafi ogarnąć człowieka w Niebie, jak ocean Nieskończoności zdoła się pomieścić w kruchym naczyniu ludzkim, to przechodzi nasze pojęcie. Pewne wyobrażenie mogą nam dać chwile wielkiego nasilenia Miłości Bożej w życiu Świętych, które nazywamy ekstazami. Artysta Kunz odtworzył ekstazę Św. Franciszka na Alvernii. Oto Franciszek zatopiony w morzu światła, szeroko otwarte oczy widzą tylko jedno: Chrystusa Ukrzyżowanego i ku Niemu są skierowane w jakimś żarze mistycznym. Oba ramiona szukają też jednego tylko celu: wyciągają się ku Ukrzyżowanemu. Świat wokoło jakby przepadł. Franciszek nic o nim nie wie. Zaginął w Nieskończonym Oceanie Miłości. Oto słaby obraz duszy, którą nawiedziła w ekstazie nieodparta Moc Miłości Ducha Świętego. A czymże jest ekstaza obok Chwały Nieba?

— Zastosowanie. Szczęście Nieba przygotowane jest dla tych, którzy Pana Boga miłują i odpowiada stopniowi miłości. Pomnażajmy w sobie Miłość Bożą. Wiemy, że godne przyjęcie Sakramentów Świętych, godny udział we Mszy Świętej, dobra modlitwa, akt miłości lub ofiary dla Pana Jezusa pomnaża w nas Miłość Bożą. Jest to współpraca z Duchem Świętym, Który w nas mieszka i ma tylko jedno pragnienie: rozpalać coraz bardziej nasze serca ogniem Miłości Bożej, żeby je kiedyś całkowicie opanować i wypełnić Wieczną i Nieskończoną Miłością.

— Postanowienie. Z nowym zapałem starać się o wzrost w Miłości Bożej.

 

2. Uszczęśliwieni miłością.

 

Już na ziemi miłość uszczęśliwia i upaja. Jak często ludzie śpiewają o szczęściu miłości macierzyńskiej i młodych ludzi! Ileż radości przynosi najczystsza miłość na ziemi, jaka łączy serce ludzkie z Sercem Pana Boga!

Św. Bonawentura pisze o Św. Franciszku: „Skoro tylko usłyszał słowo: Miłość Boża, coś go podnosiło, rozgrzewało i zapalało, jakby to słowo dotknęło najgłębszej struny jego serca”. Naoczny świadek Celano opowiada, jak Św. Franciszka nawiedzała czasem wielka słodycz i błogość Miłości Bożej: niby pijany i nieprzytomny szedł, śpiewając francuskie piosenki albo grając na dwóch patykach jak na skrzypcach. „Takie sceny radości kończyły się często łzami, a śpiew weselny roztapiał się we współczuciu dla Męki Pana. Święty wzdychał ciągle i wzdychanie jego wzmagało się, aż w końcu zapominał o tych przyziemnych rzeczach, które trzymał w ręku, i unosił się ku Niebu”.

To opowiadanie jest niezmienne. Nawet najczystsza radość ziemska nie jest trwała, coś ją mąci i wskazuje ona ku niebu. Człowiek miłujący Pana Boga obawia się, że grzech może go od Niego oddzielić. Boli go to, że podlega prawom zmysłowej natury, że ta Najczystsza Miłość nie może się w pełni rozwinąć.

Na szczęście, mają tu zastosowanie słowa Apostoła: „Gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie to, co jest częściowe” (1 Kor 13, 10). Szczęście miłości doczesnej, nawet szczęście miłości Bożej na ziemi w porównaniu do szczęścia miłości niebieskiej jest jakby iskrą w porównaniu do żaru słońca, kroplą w porównaniu do oceanu. Właściwie nie można ich porównywać, jak nie można porównywać stworzenia ze Stwórcą. Miłość, która w Niebie ogarnia duszę, to uszczęśliwiająca, Odwieczna i Niestworzona Miłość Samego Pana Boga, osobowa Miłość, istotne Szczęście, Duch Święty. Szczęście, którego nic nie zmąci, najwyższe, wieczne szczęście. Pismo Święte usiłuje dać nam o nim jakieś słabe pojęcie. Będziemy jeść i pić przy stole Bożym (Łuk. 22, 30), upoi nas strumień Bożych rozkoszy (Ps 36/35/, 9). Św. Paweł, który zakosztował nieco tego szczęścia, w zachwyceniu pisze: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg. przygotował tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).

— Zastosowanie. Szczęście Nieba przygotowane jest dla tych, którzy Pana Boga miłują i odpowiada stopniowi miłości. Pomnażajmy w sobie Miłość Bożą. Wiemy, że godne przyjęcie Sakramentów Świętych, godny udział we Mszy Świętej, dobra modlitwa, akt miłości lub ofiary dla Pana Jezusa pomnaża w nas Miłość Bożą. Jest to współpraca z Duchem Świętym, który w nas mieszka i ma tylko jedno pragnienie: rozpalać coraz bardziej nasze serca ogniem Miłości Bożej, żeby je kiedyś całkowicie opanować i wypełnić Wieczną i Nieskończoną Miłością.

— Postanowienie. Z nowym zapałem starać się o wzrost w Miłości Bożej.

 

 

Modlitwa.

Mogę tylko błagać:

„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień Swej Miłości w nich zapal!” Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 20
  2. Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Jana Kantego, Wyznawcy: Nabożeństwo do Św. Jana Kantego, Wyznawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *