Modlitwa dla Komunikujących Duchowo. (Św. Augustyna).

Uczyniłeś nas dla Siebie, o mój Boże, i serce nasze trwożyć i niepokoić się będzie, dopókąd w Tobie nie spocznie. Cóż więc uczynię, ażeby znaleźć Ciebie, któryś jest życiem prawdziwym! Kiedyż znajdę zapomnienie mych cierpień w słodyczy Twej Obecności? Kiedyż będziesz mi wszystkim, o miłości moja i dobro moje jedyne? Wzywam Cię, o mój Boże, któryś pamiętał o mnie, kiedym ja uciekał(a) od Ciebie! Wzywa Cię wiara moja, jakąś mnie Sam napełnił, i wołam Cię do swej duszy, którąś przygotował na przyjęcie Ciebie przez gorące pragnienie posiadania Cię, o mój Panie! Oto ja przedstawiam Ci wszystkie dolegliwości i niedostatki moje; o Niebieski Lekarzu, uzdrów mnie! o Światło niewidzialne, oświeć mnie! o Siło Boska, podnieś mnie! Jezu Synu Dawidowy, mniej litość nad mą duszą! Miotany(a) tysiącem myśli burzliwych, zmęczony(a) niespełnionymi pragnieniami, złamany(a) próżnościami i cierpieniami tej ziemi pełnej boleści, dusza moja łaknie i pragnie, o Panie; nie odsyłaj jej głodną! nakarm ją Chlebem Żywota!

O Boski Pocieszycielu mój! Ty, który jednym wejrzeniem osusasz łzy bolesne; Ty, który jednym słowem uśmierzasz wściekłość morza, pójdź i chodź po falach serca mojego!
Pójdź! aby cichy spokój po burzach jego nastąpił! Pójdź, abym chroniąc się pod cieniem skrzydeł Twoich, mógł (mogła) na Sercu Twoim utulić głowę zmęczoną i spocząć przy Nim na chwilę!

O mój Boże! pozwól sercu mojemu przybliżyć się do Ciebie i usposób je do zrozumienia Ciebie! Otwórz ucho jego i powiedz mu tak, aby Cię dobrze pojęło: „Jam jest zbawieniem twoim!” I na te słowa niechaj ja biegnę do Ciebie, niechaj Cię znajdę, niech Cię ukocham! niech się na wieki przywiążę już do Ciebie! Pójdź, a nie zwlekaj przyjścia swojego już dłużej.

 

Modlitwa dla Komunikujących Duchowo.

Mój Jezu najmilszy, wierzę mocno, że w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza prawdziwie obecny jesteś. — Miłuję Cię nade wszystko. — Z miłości ku Tobie żałuję za wszystkie grzechy moje. — Na wieki nieckcę więcej grzeszyć. — Dusza moja pragnie Ciebie przyjąć: ale, gdy Cię teraz w sakramencie rzeczywiście przyjąć nie mogę, więc przyjdź duchownym sposobem i zawitaj z łaską Twoją do serca mego. — Uściskam Cię o Jezu, jak gdybyś w rzeczy samej obecny był. — Łączę całego siebie z Tobą, nie dopuszczaj, abym się kiedykolwiek od Ciebie oddalił. / Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868/

 

Panie, wysłuchaj modlitwę moją! – wybór modlitw z książek do nabożeństwa 1869:

 

Przykład Komunii Duchowej.

O! Jezu najmiłosierniejszy! wierzę mocno żeś jest obecnym w Najświętszym Sakramencie; wielbię Cię w nim i miłuję nade wszystko, pragnę Cię i pożądam całym upragnieniem i pożądaniem serca mojego. A jeśli Cię w tej chwili sakramentalnie przyjąć nie mogę, niechaj Cię przyjmę upragnieniem serca mojego. Panie, zstąp do serca mojego i zamieszkaj w nim na zawsze. Łączę się z Tobą całą duszą moją, jak gdybym rzeczywiście w tej chwili pożywała Przenajświętsze Ciało Twoje: jak gdybym Ciebie już rzeczywiście posiadała. Oto, Panie mój, cała jestem w Tobie, cała się Tobie oddaję! O Jezu, Zbawicielu mój, nie odstępuj mnie teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

Przykład krótszy.

O Jezu, Zbawco i Odkupicielu mój, zstąp do serca mego. O jakbym pragnęła przyjąć Cię w Komunii Świętej. O Jezu ukrzyżowany kocham Cię z całego serca! Kiedyż Cię posiędę na wieki. Amen.
Przysposobienie do Komunii Świętej o częstej Komunii na cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Idź do Komunii, duszo kochająca Serce Jezusa Chrystusa idź do Niej dla uwielbienia Boskiego Pana swego, idź w celu otrzymania łask ci potrzebnych. Pamiętaj wszakże, że częsta Komunia wymaga usposobienia właściwego sobie … Unikaj starannie najdrobniejszych uchybień. Bóg bowiem daje się tobie, a ty miałażbyś popełnić to, co wiesz, że się Jemu podobać nie może! Zdążaj do doskonałości twojego stanu, Jezus daje ci Serce Swoje ze wszystkimi Jego bogactwami; żąda, abyś ty oddała Mu swoje, ze wszystkimi uczuciami jego. On cale oddaje się tobie, i ty także oddaj się Jemu zupełnie, i żyj tak świątobliwie, abyś mogła gdyby ci to dozwolonym było, komunikować tyle razy, ilekroć przy przenajdroższej Ofierze znajdować się będziesz.

 

© salveregina.pl 2021