Modlitwa do Bł. Pawła od Krzyża

Wianek duchowny. Oddz. 3  Pobudka do życia chrześcijańskiego 1854

 

 

O Błogosławiony Pawle , któryś był na ziemi zwierciadłem niewinności i wzorem pokuty! O bohaterze świętości, przeznaczony od Boga do rozmyślania dniem i nocy najboleśniejszej Męki Syna Jego Jedynego, i do rozpowszechniania tego nabożeństwa słowem, przykładem i założeniem Zgromadzenia twego! O Apostole możny w uczynku i w słowie, któryś wszystkie chwile życia twojego poświęcił na odprowadzanie do nóg Jezusa Ukrzyżowanego dusz zbłąkanych tylu biednych grzeszników! Racz łaskawie wejrzeć z nieba na duszę moją, i otworzyć uszy na wołanie moje. Otrzymaj mi taką miłość Jezusa ukrzyżowanego, ażebym przez rozmyślanie cierpień jego przywłaszczył je sobie; ażebym w głębokości ran Zbawiciela mojego poznał złość grzechów moich; ażebym w tym źródle zbawienia czerpał łaskę gorzkiego ich opłakiwania i wolę skuteczny naśladowania cię w pokucie, jeślim cię nie naśladował w niewinności. Otrzymaj mi także, o Błogosławiony Pawle! szczególny łaskę, o którą upadając przed tobą, cię błagam N. (tu wymień tę łaskę).

Otrzymaj nadto Kościołowi Świętemu, Matce naszej zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, grzesznikom nawrócenie, heretykom, a mianowicie Anglii za który tyle się modliłeś, powrót do wiary katolickiej. Otrzymaj mi na koniec, z dobroci Boga mojego, łaskę świętej śmierci, ażebym miał szczęście posiadania Go wraz z tobą przez cały wieczność. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu itd.

Do powyższej Modlitwy Pius IX przywiązał Odpusty w następujących słowach, własnoręcznie napisanych:

Rzym, 24 Kwietnia 1853 r.

Na prośbę do nas zaniesioną, nadajemy Rok Odpustu każdemu odmawiającemu z należytym usposobieniem powyższą modlitwę. A nadto, Odpust Zupełny w dzień Święta Błogosławionego Pawła lub w dzień Oktawy, którego dostąpią ci wszyscy, co tę modlitwę odmawiać będą codziennie od poprzedzającego miesiąca. PIUS P.P. IX.

 

 

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *