Przenajświętszy Duchu, który dnia dzisiejszego z oświeceniem Twoim na serca wstąpiłeś Apostolskie, wstąpże dziś do serca duszy mojej i tak w niej rozrządzaj, żeby więcej żadne odtąd złych pożądliwości we mnie nie gorzały ognie, zapal miłością Twoją, i objaśnij duszę moją, aby ta, po nieskończone gorzała wieki wieków. Amen. [6]

W niedzielę świąteczną.


[Zesłanie Ducha Świętego]

 

O, jakże wiernie spełniłeś obietnicę Twoją, Zbawicielu nasz! Gdy niegdyś w dzień dzisiejszy zesłałeś na uczniów Swoich Ducha Świętego w postaci ognistych języków, który ich rozum oświecił i serce zagrzał miłością. Spuśćże, Panie i na nas Ducha Twego Świętego, a odnów postać zie­mi! Apostołowie stali się zupełnie innymi ludźmi, gdy odebrali Ducha Śniętego. Wtedy zrozumieli wszelką prawdę i uczuli w sobie moc i odwagę do pełnienia swych obowiązków! Ach, Panie! I my potrzebuje­my Twego oświecenia i pomocy, abyśmy Ciebie i nasze obowiązki dosta­tecznie poznać i wykonać mogli. Bez Ciebie, bez pomocy Twojej łaski, nic nie potrafimy, oświeceni zaś i wzmocnieni przez Ciebie i Ducha Twe­go Świętego, wszystko zdołamy. Błagamy Cię więc, o Panie! Spuść i na nas światło i moc Ducha Twego Świętego. Spraw, aby dusza moja przez Niego zawsze to uznawała, kochała i wykonywała, co jest prawdziwe i dobre. Niech mnie Duch Twój Święty nauczy wszelkiej prawdy, niech mnie prowadzi drogą cnoty, utrzymuje w bojaźni Boga, pociesza w czasie utrapień, broni wśród niebezpieczeństw, umacnia przeciw po­kusom do grzechu, pokrzepia, gdybym miał upaść ze słabości, niech mną rządzi we wszystkich moich przedsięwzięciach i sprawach. Przyjdź,  o Duchu Święty! Duchu Ojca i Syna! Przyjdź do nas nieumiejętnych i słabych ludzi! Ty w nas dokonaj wielkiego dzieła zbawienia łaską Twoją i dzielnością. Ześlij, Panie, Ducha Twego Świętego, a odnowisz postać ziemi. Amen

MODLITWA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO. Boże! Któryś dnia dzisiejszego serca wiernych przez oświecenie Ducha Świętego nauczyć raczył, daj nam w tymże Duchu poznać rzeczy święte i z Jego pociechy zawsze się weselić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *