Modlitwa powszechna za dusze zmarłych w Dzień Zaduszny

 

 

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

 

 

O Boże! Twoje to są słowa, że nic zmazanego nie wnijdzie do Królestwa Niebieskiego: przetoż wielu ludzi, gdy się tu zupełnie z swoich przewinień nie usprawiedliwi, muszą po swoim zgonie się oczyścić, i tam odpokutować, czego tu jeszcze nie odpokutowali. Moglić się zupełnie oczyścić przez zasługi Syna Twojego, Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, ale z nimi należycie wespół nie pracowali. Teraz muszą cierpieć, czekać i pokutować, aż zupełnie oczyszczonymi zostaną, a potem dopiero mogą wnijść do Królestwa Niebieskiego.

Przyjmijże wtedy, o Boże! nasze prośby, nasze jałmużny i jęki na zadosyćuczynienie za nich. O to Cię błagamy, o Boże i Ojcze Miłosierdzia! o to zanosimy do Ciebie prośby, Synu Przedwieczny, nasz Zbawicielu, o to i u Ciebie żebrzem Duchu Przenajświętszy! Zmiłuj się i zlituj nad cierpiącymi braćmi naszymi, i sierotami. Zmiłuj się nad tymi, których przewinienia wstrzymały, że się nie mogą przed Tronem Twoim pokazać, a którzy w Miłości Twej żyli i z tego świata zeszli, przeto tęsknią w miejscu oczyszczenia do Ciebie i nadto ciężkie męki ponoszą.

Ach, Boże! wszakże i oni w Ciebie wierzyli, w Tobie nadzieję pokładali i Ciebie kochali. A jeżeli ich miłość była niedoskonała, ich wiara i nadzieja słaba, jeżeli zgrzeszyli przed Tobą, ach, Panie! wszakże Twoje Miłosierdzie jest większe, niż ich wykroczenia; wszakże Syn Twój Jednorodzony Pan i Zbawiciel nasz Jezus Chrystus Męki i Śmierć poniósł i zadosyć uczynił za grzechy całego świata. Jeżeli tego zadośćuczynienia nie stali się w swym życiu całkowicie uczestnikami, ach, Panie! oto Cię ze łzami błagam, uczyńże ich teraz uczestnikami, gdy tak gorąco wybawienia pragną.

Wysłuchaj, o Boże! nasze modlitwy, przyjmij łaskawie nasze jałmużny i inne dobre uczynki, które Ci dziś Kościół z wiernymi składa w ofierze, błagając o wieczny odpoczynek dla zmarłych. Zmiłujże się, ach, zlituj, o Boże! daj im wieczne odpoczywanie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki.

Kościół Twój, o Boże! dzisiaj szczególnie zasyła przed Tron Twój ofiary błagalne i modły, prosząc o wieczny odpoczynek i wybawienie tych, którzy opatrzeni Świętymi Sakramentami umarli, a jeszcze nie są w Twojej Chwale, ale się w czyśćcowych mękach Sprawiedliwości Twojej wypłacają.

Łączę i ja modlitwy moje z modlitwami Kościoła i błagam Cię, o Boże! racz się zlitować nad duszami wiernych zmarłych, odpuść im i przyjmij je jako Dziecię Swoje do Siebie. Zmiłuj się, o Boże! zmiłuj się według wielkiego Miłosierdzia Twego nad nimi, a przez Zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przyjmij je do Chwały Swojej. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *