O najłaskawszy Jezu który dla naszego odkupienia ludzką naturę przyjąłeś na siebie i poniosłeś śmierć najboleśniejszą, zlituj się nad duszami, w Czyśćcu zatrzymanymi. Zlituj się nad jękiem ich boleści, zlituj się nad łzami które wylewają podnosząc oczy do Ciebie, i przez moc Męki Twojej daruj im kary, na jakie grzechy ich zasłużyły; Niech Krew Twoja, o Nąjmiłosierniejszy Jezu, spłynie do czyśćcowego więzienia dla orzeźwienia i pocieszenia dusz w nim cierpiących. Wyciągnij do nich błogosławione ręce Twoje i wprowadź je do miejsca ochłody, światła i wiecznego pokoju. Amen