Modlitwa w Dzień Zaduszny za jednego lub więcej zmarłych

 

 

Źródło: Nabożeństwo na post Wielki Tydzień Boże Ciało 1856

 

 

Przedwieczny! najłaskawszy Panie! Twojej nieograniczonej Dobroci polecam duszę tych umarłych, których pamiątka jest mi szanowną i świętą, z którymi dawniej w słodkim żyłem związku przyjaźni i społeczeństwa; dziś jeszcze ten miły węzeł nie jest zniszczony, lecz owszem przypomina dla nich szacunek, i karmi nadzieją, że znowu się kiedyś z sobą połączymy. Polecam stworzenia stworzycielowi, dzieci Ojcu, słabych i niedoskonałych Najświętszemu Sędziemu. Panie! zaprowadź ich do celu ich życzeń, i do źródła szczęśliwości. Doprowadź ich ścieżką wiecznej Mądrości i Dobroci Twojej, żeby wiecznej nagrody stali się uczestnikami, Nie dlatego prosimy za nimi, iż byśmy Ojcowskiej Dobroci Twojej nie mieli ufać; albo jak gdybyśmy bieg Sprawiedliwości Twojej zatamować, albo Wszechwładnej Mądrości Twojej zachowania określić chcieli, ale właśnie ta Miłość, którąś Ty ku żyjącym współbraciom naszym za najważniejsze ustanowił Przykazanie, pobudza nas do polecenia tych Twojej Ojcowskiej Dobroci, których nasza wdzięczność i przyjaźń, i po tamtej stronie grobu zapomnieć nie może. Właśnie ta miłość, którą Ty stworzenia Twoje ukochałeś, i którą najszczególniej duchom, Twoim podobieństwem upiększonym okazujesz; ta miłość czyni nadzieję, iż tę modlitwę moją jako wyraz czułości i przywiązania mojego, mile przyjąć raczysz. Jakże mogłaby, mój Boże! nie podobać ci się mógł(mogła) (czuła córka, która wsparta na grobie swej matki), w rozrzewniającym wspomnieniu drogiej utraty, westchnienia i modlitwy swoje z głębi serca dobywa, dla polecenia tę drogą duszę Twojej wiecznej, nieograniczonej Łasce, i dla zadosyć uczynienia uczuciu dziecinnego przywiązania i tęsknoty! — Jakże mógłby nie podobać ci się ów ojciec; który zbyt wczesną utratą syna swojego, ciężko zasmucony, wszystkie życzenia ojcowskiego serca swojego, za ukochanego syna,  którego utracił, przed Tobą wywrzeć, i teraz nic dla niego uczynić nie może, jak tylko Ciebie, Łaskawy Ojcze! uprosić, ażebyś słabości i okłąkania młodego umysłu, jako Ojciec sądził i do Królestwa Twego łaskawie go przyjął. — Chcę więc modlitwy moje z modlitwami Kościoła złączyć; a polecając Dobroci Twojej moich rodziców, małżonka, krewnych, przyjaciół, znajomych i wszystkich współbraci, przejęty uczuciem miłości i przyjaźni wołam do Ciebie, Panie.

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Ta modlitwa, którą za duszę zmarłych współbraci moich tobie Panie ofiaruję, niechaj wzmacnia mnie w tej wierze, że i mię po tamtej stronie grobu ścisły sąd czeka, i że uczynki moje do wieczności towarzyszyć mi będą; że tam dla nas nagroda wymierzona, i że Ty, Panie! jak mądry i Sprawiedliwy Sędzia, bez względu na stan lub urodzenie, każdego w miarę zasług nagradzać będziesz.

Boże! ten zmarły w Domu Twym przebywał, u Stołu Twego jadał, Ciebie wzywał; Na Twej Litości polegał bezpieczny, Daj duszy jego odpoczynek wieczny. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *