Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Chryste Jezu, Zbawicielu mój! Ty i po zmartwychwstaniu swoim byłeś miłością. O jakże to znosiłeś cierpliwie Wątpliwości i słabości swych uczniów! Powiedziałeś im, że dnia trzeciego zmartwychwstaniesz, a przecież, o jakże mało z nich uwierzyło Twojemu słowu! a gdy nawet wstałeś z grobu, i gdy ci, którym się ukazałeś, opowiadali to: jakże słabą była ich wiara, póki Cię sami nie ujrzeli! a któż nie wierniejszym być może nad Tomasza, który dopóty nie chciał uwierzyć, ażeby Cię nie tylko oczami ujrzał, ale nadto dotknął się palcami ran Twoich! A przecież zmiłowałeś się nad nim; na nowo ukazałeś się uczniom, i rzekłeś do Tomasza: „włóż twój palec w rany moje, i rękę twoją ściągnij do boku mojego.“ Gdy to Tomasz usłyszał, upadł Ci do nóg i zawołał: Pan mój, i Bóg mój! Gdy obejrzał i dotknął się ran Twoich, uwierzył. Przyjąłeś wiarę jego: przecież rzekłeś: „Błogosławieni są, którzy nie widzieli, a uwierzyli.“ — O Panie! mogęż się spodziewać, że do tych błogosławionych należeć będę? Ach! tak jest, o Zbawicielu mój! jeżeli moje życie, moje uczynki, zgadzać się będą z wiarą moją. O Panie i Boże mój! wspomagajże mnie i umacniaj, aby życie moje, podług przepisów Twej Świętej Ewangelii prowadzone, okazywało, że wierzę w Ciebie, i razem było dowodem, że mnie moja wiara zbawi na wieki. Amen.

 

Modlitwa Kościoła ś.

Użycz, prosimy Cię, wszechmogący Boże! abyśmy ukończywszy ze czcią Święta wielkanocne, ich pamiątkę, za Twoją pomocą, we wszystkich naszych postępkach i w całem życiu zatrzymali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Modlitwa na Pierwszą Niedzielę po Wielkanocny wg Ewangelii

Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Panie Jezu Chryste, który się już tak dowodnie zmartwychwstałym pokazałeś przed twemi Apostołami, i tak niezawodnymi ich zmartwychwstania twojego świadkami uczyniłeś: nieprzytomnemu na ów czas z nimi Tomaszowi Świętemu nie byłoż, dosyć aby o tym uwierzył, na ich zgodnym świadectwie: że cię prawdziwie żyjącego widzieli, i pozostałe w uwielbionym twym ciele rany pocieszeni widzieli? Potrzebaż było, aby jeszcze sam był oglądał rany boku, rąk, i nóg twoich, a własnym ich dotykaniem doświadczał; jako on tego żądał, i tyś mu Panie miłościwie pozwolił, a nawet, by to uczynił, rozkazałeś? Ach Boże! który i z złego dobre wyprowadzasz, czyś nie dla jego tak uporczywej na twego Apostoła niewierności dopuścił, abyś go tym mocniej utwierdził w wierze? Oto twój głos usłyszawszy już pełno wierzy, już cię uznaje w sercu, i wyznaje ustami Panem i Bogiem swoim.

Wielki Boże nie wchodzę ja w niedościgłe twe Sądy, pobożnie tylko domyślam się, jako może, na ukaranie lubo łaskawe Tomaszowego niedowiarstwa przymawiasz mu: że dopiero obaczywszy, uwierzył, i jako dla prawdziwej pociechy naszej błogosławisz tych, którzy nie widząc uwierzyli: рobłоgosławże, proszę, i mojej wierze, która chcę mieć na zawsze o tym wszystkim, cokolwiek czyniłeś w obecności twych uczniów, choćby czego nie zapisano w Świętej Ewangelii. Wierzę posłany nam od Ojca twego Zbawicielu, że wysyłając także na cały świat swych uczniów, chciałeś przez nich do wiary przywieść wszystkich ludzi, aby ci podług nauki twojej wierząc zbawieni byli. Wierzę, że powierzyłeś Apostołom Boskiej właściwie rozgrzeszania i grzechów zatrzymywania władzy: i dziękuję ci, Panie, że ją przy ich następcach w Kościele twoim dotąd zachowujesz, a oraz proszę cię Boże: wybierajże, i sporządzaj sam takich, którzy by wiernie i roztropnie szafowali tym darem twoim. I przetoż racz sam tchnąć w nich Ducha Kapłaństwa twego, które jak Namiestnicy twoi sprawować mają: oświecaj ich rozumy twym Boskim światłem; a serca przyzwoitemi ich urzędowi przysposabiaj cnotami, ażeby innych rozgrzeszając, sami przez to większych na się nie zaciągali grzechów. Nam też mój Panie daj tak się usprawiedliwiać na Sakramentalnym Sądzie pokuty świętej: aby te rozgrzeszenia, które tam odbieramy, były zawsze prawdziwym grzechów naszych rozwiązywaniem, i godnym twojego potwierdzenia w Ciebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *