Dusze Czyśććowe

 

Zmiłuj się Najłaskawszy Jezu! nad duszami w Czyśćcu zatrzymanymi, dla których Odkupienia naturę ludzką przyjąłeś, zmiłuj się nad wzdychaniem, zmiłuj się nad łzami, które do Ciebie wylewają, przez Moc Męki Twojej odpuść im karanie, przez grzechy ich zasłużone. Niech zstąpi Najłaskawszy Jezu! Krew Twoja do Czyśćca, niech uweseli i posili wszystkich tam więźniów cierpiących. Podaj im rękę i wyprowadź na miejsce ochłody, światłości i pokoju. Amen.

Modlitwa do Św. Józefa za dusze w Czyśćcu cierpiące

Wierny Opiekunie Domu Bożego, Karmicielu Jezusa Pana, godny Oblubieńcze Najświętszej Panny, Józefie Święty, który nie możesz nam odmówić tego, o co Cię prosimy, przyjmij serdeczną modlitwę moją za duszami w Czyśćcu będącymi; one pałają tak gorącą chęcią cieszenia się z Bogiem w Chwale Jego Niebieskiej! Miej litość nad tymi biednymi duszami, które tak niewymownie cierpią, i jak niegdyś przed okrucieństwem Heroda ochroniłeś Jezusa i Maryą, tak teraz ocal od mąk czyśćcowych dusze tak drogo okupione przez Jezusa Chrystusa i ukochane przez Maryą; usłysz ich wołanie: one Cię proszą o Łaskę widzenia Jezusa, tego najsłodszego Przedmiotu Twego rozważania; słuchaj ich westchnień żałosnych i pośpiesz otrzymać dla nich Miłosierdzie. Uproś im, o Święty nasz ukochany Patronie, ażeby przyjęte zostały do używania Chwały Niebieskiej, gdzieby wraz z Tobą chwaliły, służyły i uwielbiały Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, przez nieskończone wieki wieków. Amen.

***

Święty Józefie, któryś tak gorąco kochał Pana Jezusa i trzydniową Jego nieobecność z tak wielką uczuł boleścią, niech się Twoje Serce wzruszy cierpieniem dusz w Czyśćcu zatrzymanych, które tęsknią w oddaleniu od Boga, które Go widzieć i posiadać pragną. Pocieszaj je w tym smutnym miejscu kary i zadosyćuczynienia; wstawiaj się za nimi do Jezusa i Maryi, których Serca nie mogą Ci nic odmówić, i spraw to prośbami Twoimi, aby te biedne dusze, z krępujących je więzów wyzwolone, uleciały na Łono Boże i nieskończonym szczęściem radowały się na wieki. Amen.

Modlitwa Św. Mechtyldy za dusze w Czyśćcu cierpiące

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie…

Proszę Cię, przebacz duszom czyśćcowym, że Cię nie kochały, że Tobie, Ojcu Najmilszemu, nie oddawały czci należnej, ale wydalały Cię z serc swoich, w których pragnąłeś mieszkać…. Na przebłaganie za ich przestępstwa, ofiaruję Ci miłość i cześć, jaką Syn Twój Najmilszy oddawał Tobie na ziemi i obfite zadośćuczynienie, którym długi ich wypłacił.

Święć się Imię Twoje…

Błagam Cię Najlitościwszy Ojcze, przebacz duszom zmarłym, że nie czciły Świętego Imienia Twego, że rzadko wzywały Go z nabożeństwem, a często bez poszanowania, że życiem oziębłym stały się niegodnymi imienia chrześcijańskiego. Na zadośćuczynienie za te grzechy, ofiaruję Ci najświętsze życie Syna Twego, który wszystkimi sprawami uwielbił doskonałe Imię Twe na ziemi.

Przyjdź Królestwo Twoje…

Błagam Cię Najłaskawszy Ojcze, przebacz duszom zmarłym, że nie pragnęły, nie szukały Ciebie i Królestwa Twego, w którym jest tylko prawdziwy pokój i chwała wieczna. Na wynagrodzenie za ich niedbalstwo w spełnianiu dobrych uczynków, ofiaruje Ci nieskończoną miłość Twego Jezusa, w której On pragnął uczynić nas wszystkich współdziedzicami Królestwa Swego.

Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi…

Błagam Cię Najłaskawszy Ojcze, przebacz duszom zmarłym, że nie kochając woli Twojej, często przenosiły nad nią własną wolę swoją. Na wynagrodzenie za ich przewinienia, ofiaruję Ci doskonałe zjednoczenie Serca Jezusa z najświętszą wolą Twoją i uległość Syna Twego, który był Ci posłuszny aż do śmierci krzyżowej.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…

Błagam Cię Najłaskawszy Ojcze, przebacz duszom zmarłym, że nie przyjmowały Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Chrystusowej z gorącym pragnieniem, nabożeństwem i miłością, jak były powinny. Że wiele z nich niegodnie, rzadko, albo nigdy nie używały tego Anielskiego Pokarmu. Na wynagrodzenie za ich oziębłość i niedbalstwo ofiaruję Ci nieskończoną Świętość Syna Twego Najmilszego, gorące pragnienie miłości, z jaką ustanowił nam ten skarb łaski i pociechy.

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…

Błagam Cię Najłaskawszy Ojcze, odpuść duszom zmarłym ciężkie grzechy, które popełniły. Mianowicie, nie kochając nieprzyjaciół swoich, nie odpuszczając im krzywd doznanych. Na wynagrodzenie za te grzechy ofiaruję Ci nieskończoną miłość Serca Jezusa, kiedy się modlił na krzyżu za swych nieprzyjaciół.

I nie wódź nas na pokuszenie…

Błagam Cię Najłaskawszy Ojcze, odpuść duszom zmarłym, że się nie opierały występkom i namiętnościom skażonej natury, że często wpadały w sidła czarta ciała i wiele złego popełniły. Na wynagrodzenie za mnóstwo grzechów ich, ofiaruję Ci chwalebne zwycięstwo Syna Twego nad światem i czartem, wszystkie prace i trudy Najświętszego życia Jego, gorzką Mękę i śmierć Jezusa.

Ale zbaw nas ode złego…

Ojcze Miłosierdzia!. Przez zasługi Ukochanego Syna Twego, wybaw proszę dusze wiernych zmarłych od wszelkiego złego, od boleści i kary, od mąk i katuszy, a wprowadź je do Królestwa chwały Twojej, do oglądania i posiadania Ciebie na wieki. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *