Wszystkich Świętych

Modlitwa za zmarłych w Dzień Wszystkich Świętych

 

 

Źródło: Pomoc cierpiącym nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych 1887

 

 

Pozdrawiam Was wszyscy Święci Duchowie, którzy otaczacie tron Boga! A szczególniej Was Serafinowie, miłością gorejących serc waszych; chcę zadosyć uczynić Bogu za Dusze w Czyśćcu cierpiące a mianowicie za te — które, za oziębłość w Służbie Bożej, za niedotrzymanie ślubów swoich i leniwe wypełnianie obowiązków, cierpią.

Święty Michale! Święty Gabryelu! Święty Rafale! i Wszyscy Święci Aniołowie, módlcie się za niemi.

Pozdrawiam poczet Świętych Dziewic, które przez zwyciężenie podszeptów złego i zachowanie niewinności, zasłużyły ma szczególny przywilej nadany czystym duszom przestawania z Niepokalanym Barankiem, który jako ich jedyny Oblubieniec w życiu, staje się teraz największym uszczęśliwieniem w wieczności.

Ciebie zaś o Jezu! błagam, abyś dla walk i innych cierpień nierozliczonych tych towarzyszek Świętych, udarował zmarłych pokojem wiecznym, a mianowicie tych, którzy za życia wykraczając przeciw ich cnocie, dziś w Czyśćcu cierpiąc zadosyć czynić muszą. Św. Tereso! Św. Różo! Błogosławiona Małgorzato! Św. Weroniko i Wszystkie Święte Dziewice, módlcie się za nimi.

Pozdrawiam poczet Świętych Pokutników, — którzy wyrzekłszy się świata i jego powabów, biegli na pustynie, zamykali się w klasztorach, aby ostrymi pokutami umartwienia ciała, krępowaniem ducha samowolnego, przyczyniali Ci Chwały o Panie!, a łącząc cierpienia swoje z Zasługami Twymi, tym sposobem czynili zadosyć za grzechy własne i całego świata.

Dla tychże ich cierpień, czyli prawie codziennego konania — jakie o Boże było tak długie, jak ich doczesna pielgrzymka; odpuść duszom zmarłych karanie za grzechy, a mianowicie tym, które za życia były w stanie duchownym. Św. Franciszku Seraficki! Św. Dominiku! Św. Onufry! Św. Alojzy! módlcie się za nami.

Pozdrawiam poczet Świętych Wyznawców i Doktorów Kościoła; ofiaruję Ci, Panie! Ich prace, jakie w nauczaniu Ludu Twego, w nawracaniu grzeszników podejmowali, z narażeniem własnego życia dla krzewienia Świętej Wiary Rzymsko-Katolickiej. Wejrzyj, o Panie! na Ich zasługi i dla nich wyzwól Dusze wiernych zmarłych z ognia czyścowego, a głównie, te które z bojaźni albo wstydu, nie wypełniały obowiązków włożonych na wierne dziatki przez Kościół Święty, Matkę naszą. Wejrzyj też łaskawie na Dusze nauczycieli — nauczycielek, i zwierzchników tak duchownych jako i świeckich. Święty Augustynie! Św. Ambroży! Św. Franciszku Salezjuszu! Św. Hieronimie, oraz Wszyscy Święci Doktorowie i Nauczyciele, módlcie się za nimi.

Pozdrawiam poczet Świętych Męczenników, ofiaruję Ci, Panie Jezu Chryste! krew Ich, jakiej nie lękali się wylać, aby tylko Naukę Twą stwierdzić i okazać, że Ty jesteś prawdziwą Drogą, Prawdą i Żywotem, dla osiągnięcia którego z rozkoszą ofiarowali życie doczesne. O Panie! wejrzyj na Ich miłość — nad którą już większej od Twych słów nie masz: „Ten prawdziwie miłuje, kto życie swoje daje za przyjaciół swoich”. Dla tychże więc Ich zasług, tak kosztownie nabytych, daj wieczny odpoczynek wszystkim duszom zmarłym, szczególniej śp. N. oraz tym, za które chcesz, Boże! abym się modlił i które ode mnie ratunku potrzebują. Święty Wawrzyńcze! Św. Barbaro! Św. Szczepanie! Św. Teklo! i Wszyscy Święci Męczennicy i Męczenniczki, módlcie się za nimi. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *