O Maria sine labe originali concepta, ora pro nobis, qui ad Te recurrimus
et pro omnibus qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus
et commendatis Tibi.

O Maryo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i za poleconymi Tobie.

 

 

Ciało Św. Katarzyny Laboure

 

 

Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryo,
że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie,
Twej Pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc,
miał być od Ciebie opuszczony.
Tą nadzieją ożywieni uciekamy się do Ciebie,
o Maryo bez grzechu poczęta,
pełni najżywszej ufności w Twoje potężne i skuteczne Orędownictwo,
które okazujesz przez Cudowny Medalik
i pokornie błagamy, my ukochane dzieci Twoje:
uproś nam u Boga Łaski i Dobrodziejstwa,
o które prosimy w tej nowennie,
o ile to jest zbawienne dla nas i dla tych, za których się modlimy…

(chwila skupienia – intencje)

O Pani od Cudownego Medalika,
Tyś raczyła się ukazać Św. Katarzynie Labouré
jako Pośredniczka między Bogiem i ludźmi,
błagam Cię racz mnie wysłuchać!
W Twe Ręce Macierzyńskie składam wszystkie moje intencje,
moje potrzeby duchowe i doczesne.
Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą,
którą Ci szczególnie polecam…
Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał,
jeśli to zgadza się z Wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy.
Po wzniesieniu Swych błagalnych rąk do Boga
racz, o Panno Można spuścić je na mnie
i otoczyć mnie promieniami Swych Łask,
aby ich jasnością i ciepłem pobudzone,
serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań,
oczyściło się i naśladowało Cię z radością
aż do chwili spotkania się z Tobą w Niebie. Amen

 

 

Akt oddania się Matce Bożej

O Maryo bez grzechu poczęta
Matko Boga i Matko ludzi, Uczennico Jezusa Chrystusa,
Błogosławiona jesteś między niewiastami
I błogosławią Cię wszystkie pokolenia ziemi.
Maryo, wzorze oddania się Bogu,
za przykładem Świętej Katarzyny Labouré,
która po utracie swej mamy
Ciebie wybrała na swą Matkę
proszę, byś i dla mnie była Matką,
bym całkowicie poświęcił się Bogu, naszemu Ojcu.
U stóp Krzyża, Twoje Niepokalane Serce
zostało przebite mieczem boleści.
Twoje Serce jest zjednoczone
z Sercem Twojego Syna.
Ponieważ Łaska spływa na nas z Najświętszego Serca Jezusa,
przechodząc przez Twoje Ręce,
oddaję się Tobie całkowicie, wszystko czym jestem i co posiadam.
Posługuj się mną, moją duszą i ciałem,
bym szedł za Jezusem
i otrzymał Światło i Moc Ducha Świętego.
Na znak tej konsekracji
będę nosił z ufnością Cudowny Medalik,
aby Bóg Miłości, Ojciec i Syn, i Duch Święty
królował w moim sercu i we wszystkich sercach.
Jemu Chwała na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023