Modlitwy do św. Alfonsa
o uproszenie łask do zbawienia potrzebnych.

 

Mój uwielbiony i najmilszy Obrońco, św. Alfonsie, który przetrwałeś tak  wiele trudów
i cierpień dla zapewnienia ludziom owócow odkupienia.
O wejrzyj na niedostatki mej biednej duszy i zlituj się
nademną. Dla przemożnej Twej przyczyny u Jezusa
i Maryji uproś mi prawdziwą skruchę i odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów.
A na przyszłość wielki wstręt do każdego występku i siłę
do opierania się zawsze we szelkim pokusom .
Dlatego użycz mi, błagam Cię choć jednej iskierki
tej gorącej miłości, którą Twe serce zawsze płonęło, i uproś,
by za Twym przykładem upodobanie Boże było jedyną regułą mego postępowania.
Uproś mi przy tem gorącą miłość ku Jezusowi,
szczerszą i dziecięcą ufność do Maryji, i łaskę
nieustannej modlitwy i wytrwania w służbie Bożej aż
do ostatniego tchu mego życia abym się wreszcie
mógł z Tobą połączyć tam , gdzie Boga i Maryję
Najświętszą Pannę przez w szystkie wieki wychwalać będę. Amen

1. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam żywą wiarę we wszystkie prawdy, których nas Święty Kościół Rzymski naucza oraz światło z Nieba, abyśmy poznali marność wszystkich rzeczy tego świata i złość naszych grzechów. Chwała Ojcu…

2. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam mocną nadzieję, że przez zasługi Pana Jezusa, przez wstawienie się Najświętszej Panny i przez przyczynę Twoją otrzymamy od Boga odpuszczenie grzechów, ostateczną wytrwałość i niebio. Chwała Ojcu…

3. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam gorącą miłość dla Boga, byśmy oderwani od wszelkiego stworzenia i od siebie, mogli Jego jedynie miłować i na chwałę Jego zupełnie Mu się oddać. Chwała Ojcu…

4. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam łaskę dosko­nałego poddania się Woli Bożej, abyśmy przyjmowali w spokoju duszy cier­pienia, pogardy, prześladowania, krzywdy na majątku i na sławie, straty krewnych i wreszcie śmierć własną. Chwała Ojcu…

5. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam szczery żal za grzechy, abyśmy nigdy nie przestawali opłakiwać obrazy Panu Bogu wvrządzonej. Chwała Ojcu…

6. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam prawdziwa miłość bliźniego, która by nas nakłoniła czynić dobrze tym nawet, którzy nas obrażają. Chwała Ojcu…

7. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam anielską cnotę czystości i pomoc, byśmy się opierali pokusom nieczystym i wzywali Najświętszych Imion Jezusa i Maryi. Chwała Ojcu…

8. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam łaskę wielkiego nabożeństwa do Męki Pańskiej, do Przenajświętszego Sakramentu i do naszej Matki Najśw. Maryi Panny. Chwała Ojcu…

9. O Najgorliwszy Doktorze Kościoła, św. Alfonsie, uproś nam przede wszystkim łaskę ostatecznej wytrwałości i dar modlenia się o wytrwałość, szczególnie w chwili pokusy i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu…

Módl się za nami, św. Alfonsie Mario!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który przez błogosławionego Alfonsa Marię, Wyznawcę Twego i Biskupa, pałającego żarliwością o zbawienie dusz, Twój Kościół nowym potomstwem upłodniłeś: prosimy Cię, abyśmy upomnieniami jego zbawiennymi pouczeni i przykładami pokrzepieni, do Ciebie szczęśliwie dojść mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Siedem lat i 40 dni raz w dzień; przy tym cztery razy w roku zupełny odpust dla wszystkich członków Bractwa Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św Alfonsa. (S. K. Odpustów dnia 20 lipca 1878 r.).

 

Modlitwa do św. Alfonsa Liguorego.

Mój uwielbiony i najmilszy Obrońco, św. Alfonsie, który ponosiłeś tak wiele trudów i cierpień, aby zapewnić ludziom owoce Odkupienia. O, wejrzyj na niedostatki mej duszy i zlituj się nade mną! Dla przemożnej Twojej przyczyny u Jezusa i Maryi, uproś mi prawdziwą skruchę i odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów, a na przyszłość wielki wstręt do każdego występku i siłę do opierania się zawsze wszelkim pokusom. Dlatego użycz mi, błagam Cię, choć jednej iskierki tej gorącej miłości, którą twe serce zawsze płonęło i uproś mi, by za twym przykładem upodobanie Boże było jedyną regułą mego postępowania.

Uproś mi przy tym gorącą miłość ku Jezusowi, najszczerszą dziecięcą ufność do Maryi i łaskę nieustannej modlitwy i wytrwania w służbie Bożej aż do ostatniego tchu życia, abym się wreszcie mógł z Tobą połączyć tam, gdzie i Najświętszą Maryję Pannę przez wszystkie wieki wychwalać będę.
(200 d. raz na dzień, Leon XIII. 18 czerwca 1887 r.).

 

Modlitwa
św. Alfonsa Liguorego.

(którą odmawiać należy przed obrazem Matki Bożej).

O Najświętsza Niepokalana Panno, Matko moja, Maryjo! Do Ciebie, Mat­ki mojego Pana, Ucieczki grzeszników, ja najnędzniejszy ze wszystkich dziś się uciekam. Składam Ci hołd, o wielka Królowo i dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakieś mi aż do tej chwili wyświadczyła, a najbardziej, żeś mnie wybawiła od piekła, na które tak często zasłużyłem. Kocham Cię, o moja miłości najgodniejsza Władczyni i z miłości ku Tobie obie­cuję, że Ci zawsze służyć będę i uczynię wszystko, co będzie w mej moż­ności, aby i drudzy Cię kochali. W Tobie pokładam wszystkie moje na­dzieje, w ręce Twoje składam wieczne zbawienie moje, przyjmij mnie za sługę swego i ukryj, o Matko miłosierdzia, pod swój płaszcz opiekuńczy. A ponieważ tak przemożna jesteś u Boga, wyzwól mię od wszystkich pokus lub przynajmniej uproś mi siłę, abym mógł je aż do końca życia zawsze pokonywać. Ciebie proszę o prawdziwą miłość ku Jezusowi, przez Ciebie spodziewam się kiedyś łaski śmierci szczęśliwej. O Matko moja, przez tę miłość, którą pałasz ku Bogu, błagam Cię, wspomagaj mnie zawsze, ale szczególnie w ostatniej chwili życia mego. Nie opuszczaj mnie, aż mnie zobaczysz pomiędzy Błogosławionymi w Niebie, gdzie będę Cię sławił i opiewał chwałę Twego miłosierdzia przez wszystkie wieki. Tak się spodziewam. Amen.
(300 dni odpustu za każde odmówienie z sercem skruszonym. Pius IX. 10 maja 1854 r.).

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *