Ponieważ w ostatnich dniach wielkiego tygodnia nie wolno kapłanom odprawiać Mszy św., powstał w niektórych miejscach pobożny zwyczaj poświęcania w tych dniach przynajmniej jednej godziny modlitwie ustnej lub rozmyślaniu na korzyść dusz czyśćcowych, aby nie zostały pozbawione wszelkiej pomocy przez święty ten czas. Aby utrzymać to ćwiczenie, nadał Benedykt XIV Dekr. Św. Kongr. Odp. z 10 kwietnia 1745r: 

Odpust 7 lat i 7 kwadragen na każdy z ostatnich trzech dni wielkiego tygodnia dla wszystkich odprawiających tę godzinę modlitwy. Ten sam odpust zyskają wierni (Bened. XIV Dekr. Sw. Kongr. Odp. z 3 kwietnia 1751r.) obecni przy nabożeństwie, odprawionem według przepisów kościelnych albo zwyczaju przez te dni na pamiątkę męki Pańskiej, jeśli odmówią jaką modlitwę za dusze czyśćcowe.

 

Modlitwy za dusze czyśćcowe

 

 

 

© salveregina.pl 2023