Akt Przyjęcia Śmierci

 

 

Modlitwa o dobrą śmierć

Źródło: Książeczka do nabożeństwa Wiara i Ojczyzna 1917

O Boże mój, Który skazawszy na śmierć cały naród ludzki, czas jej przed nami ukryłeś: daj mi Łaskę Twoją, iżbym wiernie Twych Sprawiedliwych naśladując, świętobliwie resztę dni życia mego przepędzał. Panie, Jezu Chryste, za mnie na Krzyżu konający, i za krzyżowników Swoich do Ojca Przedwiecznego modlący się: proszę Cię pokornie przez Rany Twoje Najświętsze, któreś poniósł dla zbawienia mojego, racz mi zjednać Zasługami Swoimi śmierć szczęśliwą; nie dopuść, iżbym bez przyjęcia Sakramentów Świętych umrzeć miał; daj mi natenczas Łaskę prawdziwej skruchy i żalu za grzechy, a przybądź na ratunek nędznej duszy mojej. Amen.

 

 

śmierć szczęśliwa

 

 

Modlitwa o wyjednanie dobrej śmierci

Panie Jezu Chryste, któryś dla wyjednania mi dobrej śmierci, tak gorzką śmierć obrał, ponieważ z miłości ku mnie powołałeś mnie do tego, bym z bliska Twe święte życie naśladował i tym ściślej i mocniej z kochającym Twym Sercem się połączył, przywiąż mnie, proszę, do siebie, słodkimi więzami miłości, abym już nigdy od Ciebie się nie oddalił. Ukochany mój Odkupicielu, chcę Ci się odwdzięczyć, odwzajemnić za tak wielkie łaski, jakich mi użyczyłeś; obawiam się jednak z powodu swej słabości, bym Cię nie zdradził. Jezu mój, nie pozwól na to. Spraw, abym raczej umarł, niżbym miał Cię opuścić i zapomnieć o szczególnych względach, jakie mi okazałeś.

Kocham Cię, mój drogi Zbawicielu; jesteś i zawsze będziesz Panem mego serca i mej duszy. Wszystkiego się wyrzekam i Ciebie sobie obieram za skarb swój jedyny, o najczystszy Baranku Boży, o mój najukochańszy Miłośniku. Ustąpcie stworzenia; mój Bóg jest jedynym Dobrem moim, moją miłością, mym wszystkim. Kocham Cię, mój Jezu, i na kochaniu Ciebie chcę spędzić resztę dni swego życia, bez względu, czy będzie krótkie, czy długie. Obejmuję Cię, przyciskam do swego serca i w Twych objęciach chcę umrzeć. O tę Łaskę Cię proszę, innej nie pragnę: spraw, abym zawsze gorzał Twą Miłością; skoro zaś zbliży się koniec mego życia, daj, bym umarł z aktem gorącej Twej Miłości. — Niepokalana Dziewico Maryo, wyjednaj mi tę Łaskę; od Ciebie jej oczekuję. Amen. (IV, 414).

 

 

Modlitwa o wyjednanie mi słodkiej śmierci

Mój Jezu ukochany, Któryś dla wyjednania mi słodkiej śmierci, przyjął tak okrutną Śmierć na Kalwarii, kiedyż Cię zobaczę? W tym miejscu, gdzie oddam, ostatnie tchnienie, ujrzę Cię po raz pierwszy i to jako swego Sędziego. Co Ci wówczas powiem? Co Ty mi powiesz? Nie chcę dopiero wtedy nad tym się zastanawiać, chcę na ową chwilę już teraz się przygotować. Otóż powiem do Ciebie:
Mój ukochany Odkupicielu, Ty więc za mnie umarłeś? Przez pewien czas Cię obrażałem, okazywałem Ci niewdzięczność i nie zasługiwałem na przebaczenie; później jednak, wsparty Twą Łaską, przejrzałem i przez resztę dni moich opłakiwałem swoje grzechy i udzieliłeś mi przebaczenia. Daruj mi teraz ponownie, gdy jestem u Nóg Twoich i rozgrzesz mnie ze wszystkich przewinień. Nie zasłużyłem, bym jeszcze Cię miłował, gdyż gardziłem Twą miłością; jednakże w Swym Miłosierdziu pociągnąłeś serce moje, które, choć Cię nie kochało tak, jak na to zasłużyłeś, kochało Cię jednak, jak tylko mogło, i wszystko opuściło, by Tobie się podobać. A Ty, co na to? Wiem, iż na Niebo, na Twe Królestwo nie zasługuję; nie chcę jednak żyć bez Ciebie, tym więcej, iż poznałem teraz Piękność Twoją. Proszę Cię więc o Niebo, nie dlatego, by tam się więcej cieszyć, lecz bardziej Cię miłować.
Poślij mnie, Panie, do Czyśćca na tak długo, jak Ci się podoba. Nie chcę wejść do tej ojczyzny czystości i znaleźć się między czystymi duszami tak splamiony. Poślij mnie, bym się oczyścił, lecz nie odtrącaj mnie na zawsze od Siebie; dość mi, iż przyjdzie dzień, kiedy mnie wezwiesz do Nieba, bym tam na zawsze wielbił Twe Miłosierdzie. Podnieś więc rękę, mój Sędzio, pobłogosław mi i powiedz, że należę do Ciebie, iż jesteś i zawsze będziesz moim, że zawsze będę Cię kochać, a Ty nieustannie będziesz mnie miłować.
Teraz oddalam się od Ciebie, idę w ogień; lecz idę szczęśliwy, idę bowiem Cię kochać, mój Odkupicielu, mój Boże, moje wszystko. Idę zadowolony, lecz wiedz, iż największą boleść, jaką będę ponosić oddalony od Ciebie, sprawi mi właśnie to oddalenie. Idę, Panie, czekać na chwilę, aż mnie zawołasz. Zlituj się nad duszę, która Cię kocha z całej siły i pragnie Cię zobaczyć, by bardziej Cię miłować.
Spodziewam się, Panie, iż tak wówczas będę mówić do Ciebie. Proszę Cię więc o Łaskę, bym mógł Ci wtedy powiedzieć, co teraz obmyśliłem. Użycz mi świętej wytrwałości, daj mi Miłość Twoją. Spraw to z Miłości ku Najświętszej Panny Maryi. Amen. (II, 36).
ŚMIERĆ SZCZĘŚLIWA

 

 

Modlitwa  na uproszenie uwolnienia od nagłej i niespodziewanej śmierci

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

Wysłuchaj nas, Boże Zbawicielu nasz, i nie skracaj dni naszych, dopóki nie zgładzisz zupełnie grzechów naszych; a ponieważ w piekle już nie masz pokuły i minął czas poprawy, błagamy Cię usilnie, abyś pozwolił nam czasu do pojednania się z Tobą i łaskawie zmazał winy nasze. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje z Tobą w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zmiłuj się nad wiernymi dziećmi Twoimi, o Boże! i od wszelkiego zachowaj błędu; odwróć, Panie litościwy, srożących chorób nagłą zgubę, oddal, prosimy Cię, śmierć nagłą i niespodziewaną, i w sprawiedliwym karaniu, jakie ześlesz na nie za grzechy, którymi Cię obrazili, miej wzgląd na szczerą ich chęć nawrócenia się, zachował Twoją Litością poprawnych. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Uwaga. Wielkość śmierci niespodzianych, szczególniej w czasach naszych, wzbudziła Piusa VII, do pozwolenia Odpustów wszystkim Wiernym, którzyby prosili Boga o uwolnienie od takiej kary. Przełóż wyrokiem dnia  2. Marca 1816 roku pozwolił wiecznymi czasy 100 dni Odpustu za każdy raz tym, którzy prosząc Boga jak wyżej, sercem przynajmniej skruszonym, odmawiać będą następujące Modlitwy i Antyfony.

Tym zaś, którzy by dnia każdego w całym roku odmawiali rzeczone modlitwy itd. pozwolił Odpust zupełny, (mogący być aplikowany duszom zostającym w Czyśćcu) w dwa święta Krzyża Św. to jest: 3 Maja i 15 Września, oraz w Wielki Czwartek i Piątek, aby tylko prawdziwie skruszeni spowiadali się i Komunią Św. przyjęli, i modlili się podług intencji Najwyższego Biskupa w którymkolwiek kościele, gdzie się zachowuje Najświętszy Sakrament.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *