Modlitwy w dzień zaduszny za dusze zmarłych.

 

I.

Źródło: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

Kościół Twój, o Boże! dzisiaj szczególnie zasyła przed Tron Twój Ofiary błagalne i modlitwy, dopraszając się o wieczny odpoczynek i wybawienie dla tych dusz, które na Jego Łonie, w Twojej Miłości, opatrzeni Świętymi Sakramentami zeszli z tego świata, a jeszcze przecież nie są u Ciebie w Twej Chwale, bo pierwej zatrzymani zostali w Czyśćcu dla zadośćuczynienia i uzupełnienia swego oczyszczenia z najmniejszych przewinień, za swe winy pokutują w ognistej przepaści. I ja nędzny grzesznik łączę także moje westchnienia i modlitwy z modlitwami Kościoła Świętego, i w Imię Jezusa Chrystusa, Najmilszego Syna Twego, który nam obiecał: że dasz nam wszystko, o cokolwiek przez to Imię najdroższe prosić Ciebie będziemy, błagam Cię, o Boże Ojcze Najmiłosierniejszy! racz się zlitować nad  duszami ś.p. N.N. … i nad duszami w Czyśćcu zatrzymanymi i niech dzisiaj spełni się nad nimi ich wybawienia Twa Wola. Dla nieskończonych Zasług Twojego Jedynego Syna, dla Krwi i Ran Jego Przenajświętszych, przebacz tym duszom, odpuść i daruj, o mój Boże, i jako ukochane dzieci Twoje powołaj je do Wiekuistej przed Twym Obliczem Jasności. Zmiłuj się nad nimi, o Boże! zmiłuj się według wielkiego Miłosierdzia Twojego, a przez zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, naszego Zbawiciela, oczyść je od wszelkich zmaz pozostałych, i przyjmij do Swojej Chwały. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Marya… 3x Wieczny odpoczynek

 

II.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na dusze w ogniach czyścowych gorejące, i na okrutne ich upały, któreś Mądrością wynalazł, i Wszechmocnością natężył, na zupełne wyzwolenie za grzechy, co one ochotnie znoszą z Boskiej i Ojcowskiej Woli Twojej i Sprawiedliwości, nad którymi niech będą skłonione Uszy Twoje na słuchanie ich narzekań w owych okrutnych mękach, i ulituj się nad nimi. Daj im się już oglądać, bo to ich więcej boli, że Ciebie Boga swojego i Ojca najukochańszego nie oglądają, niżeli największe katowanie. Zmiłuj się wtedy, Boże, nad tymi więźniami, przez wszystkę Dobroć Serca Twego, przez biczowanie, koronowanie, krzyżowanie i śmierć sromotną jedynego Syna Twego Jezusa Chrystusa! a Krwią Jego Najświętszą z Pięciu Ran się lejącą, zagaś ich upały, obmyj naj mniejsze plamy i przyjmij już do Królestwa Niebieskiego. A czego im jeszcze nie dostaje do zupełnego dosyć uczynienia za grzechy swoje, na to miejsce ofiarujemy nieskończonego wyboru Zasługi Chrystusowe, Krew Jego i Śmierć, wszystkie Ofiary Mszy Świętych, ofiarujemy Zasługi Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Męczenników męczeństwa i katownie, tym się wtedy ubłagaj, a wyzwól ich z okrutnego ognia czyścowego Najświętsza Marya Panno! Matko i Patronko dusz w Czyśćcu zostających! pokaż dowód tego Macierzyństwa Swego, a ulitowawszy się, wybaw tych więźniów Swoją Przyczyną z ciężkich upałów. Przyczyńcie się i Wy Wszyscy Święci i Święte, osobliwie ty Święty Wawrzyńcze, Męczenniku; wszak ci Bóg dał tę Łaskę za wytrzymanie ognistej męki, że wybawiasz z Czyśćca, wybawże i teraz za niegodną prośbą moją, niech wynijdą oglądać Boga i Stwórcę swojego, w którego wierzyły i od Niego się odpuszczenia i Nieba spodziewają. Amen.

 

III.

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

O Boże! który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, łaskawe wszystkich ich win odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze Kościoła Twego prośby otrzymały Miłosierdzie, którego zawsze pragnęły; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w Jedności Trójcy Przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

IV.

Źródło: Ołtarzyk żałobny wyd. nowe 1892

Boże Ojcze nasz! i Ojcze wszystkich dusz zmarłych, ześlij dziś Świętych Aniołów Stróżów na pocieszenie dusz w Czyśćcu cierpiących. Niechaj im głoszą Twoje nieskończone miłosierdzie, przez które Panie mój, przyjmiesz łaskawie na ich wybawienie Wszystkie pobożne uczynki, modlitwy, posty, jałmużny, wstrzemięźliwości, darowania uraz, skruchy, spowiedzi, święte komunie, oraz wszystkie ofiary Mszy świętych, które się dziś po całym świecie chrześcijańskim katolickim przez Kapłanów Twoich za dusze Wiernych odprawiają. Niechaj im Aniołowie święci ogłoszą, wiekuisty nasz Panie, że wszystkie odpusty, których wierni ze skarbnicy łask i zasług Syna Twego Jezusa Chrystusa w Kościele bożym dostępują i ofiarują za dusze w Czyśćcu cierpiące, będą z nieprzebranej dobroci Twojej na ich prędsze oswobodzenie przyjęte.

Dozwól, o Boże Zastępów! Któremu Niebieskie Chóry nieustannie śpiewają: Święty! Święty! Święty! iżby Błogosławieni cieszący się Chwałą Twoją, Święci Patronowie nasi — których uroczystość obchodziliśmy wczoraj, oznajmili duszom wypłacającym się Twej Świętej Sprawiedliwości, że ich wstawienie się za bierni przez Ciebie przyjętym zostało.

Niech Najświętsza Marya Panna, uznana za Córę Ojca Przedwiecznego, za Oblubienicę Ducha Świętego a Matkę Jezusa Chrystusa okaże tym duszom Swe litościwe Macierzyńskie Serce, a będą wspomożone. Niech ofiaruje Tobie za nich, Boże mój! to co jest najdroższego w Oczach Twoich, to jest: Mękę i Śmierć Syna Swego Jezusa Najmiłosierniejszego, wszystkie boleści swoje i zasługi Twoich Wybranych, — którzy tu na świecie żyjąc, świątobliwością swoją i różnymi cierpieniami pozyskali Chwałę Niebieską. Niech za Jej wszechmocną przyczyną dusze w Czyśćcu cierpiące, dziś jeszcze usłyszą błogi Wyrok wyzwolenia swojego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga. Wieczny odpoczynek.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *