Czyśćciec

 

 

 

 

 

Koronka do Matki Boskiej za dusze zmarłych

Pomoc cierpiącym nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych 1887

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

I.

Najświętsza Maryo! Panno Niepokalana, Matko Boża — Któraś cierpiała Boleść niewymowną usłyszawszy proroctwo Symeona: „Miecz Boleści przeniknie Duszę Twoją!”—

Oczyść serce i uświęć usta moje, abym mógł godnie wielbić Ciebie i przez Ciebie wyżebrać dla dusz zmarłych pomoc i ulgę w mękach czyścowych.

1 Ojcze nasz.

7 razy: Zdrowaś Marya Niepokalana Dziewico Łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo — Matko Boża! módl się za duszami zmarłych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

II.

Najświętsza Maryo! Panno Niepokalana, Matko Boża — Któraś cierpiała Boleść niewymowną gdy chroniąc Dzieciątko Jezus przed rzezią Betlejemską uciekać musiałaś do Egiptu.

Oczyść serce i uświęć usta moje, abym mógł godnie wielbić Ciebie i przez Ciebie wyżebrać dla dusz zmarłych pomoc i ulgę w mękach czyścowych.

1 Ojcze nasz.

7 razy: Zdrowaś Marya Niepokalana Dziewico Łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo — Matko Boża! módl się za duszami zmarłych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

III.

Najświętsza Maryo! — Któraś cierpiała Boleść i niewymowną zgubiwszy 12 letniego Syna Twego Jezusa w kościele Jerozolimskim.

Oczyść serce i uświęć usta moje, abym mógł godnie wielbić Ciebie i przez Ciebie wyżebrać dla dusz zmarłych pomoc z i ulgę w mękach czyścowych.

1 Ojcze nasz.

7 razy: Zdrowaś Marya Niepokalana Dziewico Łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo — Matko Boża! módl się za duszami zmarłych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

IV.

Najświętsza Maryo! — Któraś cierpiała Boleści niewymowne, gdyś na drodze Kalwaryjskiej spotkała Pana Jezusa, drzewo krzyżowe dźwigającego.

Oczyść serce i uświęć usta moje, abym mógł godnie wielbić Ciebie i przez Ciebie wyżebrać dla dusz zmarłych pomoc i ulgę w mękach czyścowych.

1 Ojcze nasz.

7 razy: Zdrowaś Marya Niepokalana Dziewico Łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo — Matko Boża! módl się za duszami zmarłych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

V.

Najświętsza Maryo! — Któraś cierpiała Boleści gdyś stojąc pod Krzyżem patrzyła na umierającego Jezusa.

Oczyść serce i uświęć usta moje, abym mógł godnie wielbić Ciebie i przez Ciebie wyżebrać dla dusz zmarłych pomoc i ulgę w mękach czyścowych.

1 Ojcze nasz….

7 razy: Zdrowaś Marya Niepokalana Dziewico Łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo — Matko Boża! módl się za duszami zmarłych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

VI.

Najświętsza Maryo! — Któraś doznała Boleści, gdyś martwe Ciało Syna Twego po zdjęciu z Krzyża na Łonie Swoim trzymała.

Oczyść serce i uświęć usta moje, abym mógł godnie wielbić Ciebie i przez Ciebie wyżebrać dla dusz zmarłych pomoc i ulgę w mękach czyścowych.

1 Ojcze nasz.

7 razy: Zdrowaś Marya Niepokalana Dziewico Łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo — Matko Boża! módl się za duszami zmarłych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

VII.

Najświętsza Maryo! — Któraś cierpiała Boleści niewymowne u Grobu Syna Twego, Pana i Boga naszego, i gorzkimiś się łzami zalewała.

Oczyść serce i uświęć usta moje abym mógł godnie wielbić Ciebie i przez Ciebie wyżebrać dla dusz zmarłych pomoc i ulgę w mękach czyścowych.

1 Ojcze nasz.

7 razy: Zdrowaś Marya Niepokalana Dziewico Łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo — Matko Boża! módl się za duszami zmarłych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

 

 

Koronka do Matki Boskiej Bolesnej za dusze zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

 1. Niepokalana Maryo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez Boleść, jakiej doznałaś, usłyszawszy proroctwo Symeona: „Miecz Boleści przeniknie Duszę Twoją”; zlituj się nad duszami wiernych zmarłych a mianowicie nad duszami N. N. i uproś dla nich wyzwolenie z mąk czyścowych.

10 razy: Słodkie Serce Maryi bądź ich zbawieniem, i raz Wieczny odpoczynek.

 1. Niepokalana Maryo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez Boleść, jakiej doznałaś, gdyś dla ochronienia Dzieciątka Jezus przed rzezią Betlejemską, do Egiptu uciekać musiała, zlituj się nad duszami wiernych zmarłych, a mianowicie nad duszami N. N. i uproś dla nich wyzwolenie z mąk czyścowych.

10 razy: Słodkie Serce Maryi, i raz Wieczny odpoczynek.

 1. Niepokalana Maryo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez Boleść jaka rozdarła Serce Twoje gdyś Pana Jezusa w kościele Jerozolimskim zgubiła, zlituj się nad duszami wiernych zmarłych, a mianowicie nad duszami N. N. i uproś dla nich wyzwolenie z mąk czyścowych.

10 razy: Słodkie Serce Maryi, i raz Wieczny odpoczynek.

 1. Niepokalana Maryo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez Boleść jaka rozdarła Serce Twoje, gdyś Pana Jezusa Krzyż dźwigającego na kalwaryjskiej spotkała drodze, zlituj się nad duszami wiernych zmarłych, a mianowicie nad duszami N. N. i uproś dla nich wyzwolenie z mąk czyścowych.

10 razy: Słodkie Serce Maryi, i raz Wieczny odpoczynek.

 1. Niepokalana Maryo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez Boleść, jaka rozdarła Serce Twoje, gdyś stojąc pod Krzyżem patrzyła na Konanie i Śmierć Twojego Boskiego Syna, zlituj się nad duszami wiernych zmarłych, a mianowicie nad duszami N. N. i uproś dla nich wyzwolenie z mąk czyścowych.

10 razy: Słodkie Serce Maryi, i raz Wieczny odpoczynek.

 1. Niepokalana Maryo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez Boleść jaka rozdarła Serce Twoje, gdy martwe Ciało Syna Twego, po zdjęciu z Krzyża, na Twoim Łonie złożono, zlituj się nad duszami wiernych zmarłych, a mianowicie nad duszami N. N. i u proś dla nich wyzwolenie z mąk czyścowych.

10 razy: Słodkie Serce Maryi, i raz Wieczny odpoczynek.

 1. Niepokalana Maryo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez Boleść jakiej doznałaś, płacząc przy Grobie Syna Twego, Pana i Boga naszego, zlituj się nad duszami wiernych zmarłych, a mianowicie nad duszami N. N. i uproś dla nich wyzwolenie z mąk czyścowych.

10 razy: Słodkie Serce Maryi, i raz Wieczny odpoczynek.

V. Módlmy się. Boże, w Którego Bolesnej Męce, według przepowiedni Symeona: Przeczystą Duszę Błogosławionej Maryi, Matki Twojej, miecz Boleści przeszył, racz sprawić łaskawie, aby dusze wiernych zmarłych, Jej Przyczyną i modlitwą wsparte, dostąpiły uczestnictwa w Zasługach Twej Męki i odziedziczyły wieczną z Błogosławionymi szczęśliwość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Wezwania do Najświętszej Panny Maryi za umarłych.

Nie zapominajcie o umarłych 1869

O Maryo!

Niech dusze jęczące w Czyśćcu, gdzie ogień Sprawiedliwości Boskiej oczyszcza je z grzechów przez Boleści najdotkliwsze, będą przedmiotem Twego Zlitowania.

O Maryo!

Ty jesteś Źródłem obfitym, które obmywa występnych, Ty ich wszystkich bez wyjątku przyjmujesz, pospiesz zlać Twe pociechy na te dusze, które nie przestają cierpieć.

O Maryo!

Matko pełna czułości i Miłosierdzia! dusze w czyśćcu wzdychają do Ciebie, pragnąc gorąco uwolnienia swego i szczęścia widzenia Cię i posiadania Dobra Wiecznego.

O Maryo!

Kluczu Dawidów, który otwierasz Niebo z wysokości Twej Chwały, spuść Twe Oczy na nieszczęśliwych, którzy srogich doznają męczarni, a otwórz drzwi ich więzienia.

O Maryo!

O Ty, która jesteś Wzorem Świętych, Regułą wiernych, zbawieniem najpewniejszym tych, którzy Tobie zaufali, nie przestawaj wyjednywać dla umarłych Łaskę u Twego Syna, Który Cię tyle umiłował.

O Maryo!

Matko Błogosławiona, otrzymaj przez Twe Zasługi, aby dusze w Czyśćcu cierpiące oswobodzone zostały, racz spłacić ich długi, zgładzić ich winy i zaprowadzić je Sama do Nieba.

O Maryo!

W strasznym rachunku, jakiego będzie wymagać Sprawiedliwy Sędzia w dniu, w którym wszystkie nasze sprawy ścisłemu badaniu poddane będą, błagaj Syna Twego Boskiego, by nas w Grono Świętych policzyć raczył.

O Maryo!

Dzień ten będzie dniem trwogi, dniem surowości, nie do zniesienia dla złych; lecz Ty, o Najmilsza i Najczulsza Matko, możesz przebłagać Sędziego naszego, ach uczyń nam Go łaskawym.

O Maryo!

Srogość dnia tego będzie taka, że zaledwie sprawiedliwy zbawionym zostanie. — Żaden winny nie wyłamie się spod Wyroków Boga i każdy otrzyma zasłużona karę.

O Maryo!

Co do nas, niestety! powinniśmy się obawiać tego Sądu, ponieważ czujemy się winnymi, ale Ty, Dobra Matko, Która wszystko możesz u Syna, stań się ucieczką, naszą przed Jego Gniewem.

O Maryo!

O Matko i Córko razem Króla królów, Ty, Której Chwały żadne ze stworzeń nie zrówna, Dziewico Przenajświętsza! okaż nam Swą Dobroć, a wtedy i zawsze racz łaskawie wysłuchać pokorne prośby nasze. Amen.

 

 

Modlitwa za dusze zmarłych do Najświętszej Maryi Panny w każdym czasie, a szczególniej w uroczyste Jej święta

Ołtarzyk żałobny wyd. nowe 1892

O Maryo! pod Krzyżem umierającego Syna Twego bolejąca. Maryo! Królowo Męczenników, wejrzyj łaskawym Okiem na modły — jakie nędzny sługa Twój do Nieba przesyłam, niech Boleści Najczystszego Serca Twego na widok umarłego Jezusa, uświęcą cierpienia grzesznego serca mego — które wzruszone pamięcią zmarłych, gorące za nich do Boga zanosi błagania.

Ofiaruję, o Najświętsza Panno, na oddanie Ci winnej czci, całą gorącość miłości jaką pałali ku Tobie Święci Pańscy, jaką pała wielu żyjących, których serca miłujące Ciebie! Ty znasz jedynie. O! Panno Przeczysta, błagam, abyś dla tejże ich miłości wyjednała duszom zmarłych, a mianowicie duszom ś.p. N. i tym, które szczególne miały nabożeństwo ku Tobie Matko Bolesna! uwolnienie, lub też chociaż skrócenie mąk czyścowych; a jako one rozpamiętywając Twe boleści i mękę Chrystusa, żywą miłością uniesione, chciały dzielić Twoje Cierpienia, o Matko! Wypłać im teraz onych żarliwość, wyproś przebaczenie! Wszak wszystko możesz u Twego Syna; pokaż Mu siedmiu mieczami przeszyte Serce, a łatwo Go skłonisz do uszczęśliwienia wiecznego tych dusz, które są drogą Krwią Jego odkupione. Amen.

 

 

Modlitwa za dusze zmarłych przed cudownym Obrazem Matki Boskiej

Pomoc cierpiącym nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych 1887

O Przenajświętsza Bogarodzico, Maryo! składając Ci tu dzięki za doznawaną Opiekę w życiu moim, tejże Świętej Łasce i Miłosierdziu Twojemu oddaję dusze wszystkich wiernych zmarłych którzy Cię mieli za Panią i Matkę swoją!

Tyleś tu Cudów i Darów udzielić raczyła, tylą pociechy i błogosławieństwami obdarzyłaś wszystkich — którzy błagali Wspomożenia Twojego, że śmiem prosić Cię żebyś i mnie niegodnego w tej pokornej modlitwie mojej wysłuchać raczyła, a wyjednała pociechę i spokój w Bogu, wszystkim duszom zmarłych zarówno tym którzy najdawniej i najciężej cierpią, jak tym którzy niedawno wypłacać się zaczęli Sprawiedliwości Bożej, a mianowicie duszom ś.p. N.N. Zlituj się, zlituj nad nimi, o Pani! Opiekunko i Pocieszycielko nasza; zlituj się szczególniej nad duszami tych wszystkich którzy w tym miejscu boskiego upodobania Twego nabożnie się modlili, swoje i drugich dusze Miłosierdziu Twemu polecając. Jako mieli nadzieję i ufność w Tobie, tak i teraz niechaj zawstydzeni nie będą i za przyczyną Twoją dostąpią niezwłocznie królowania w Wiecznej Chwale z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

 

Uczczenie siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

 1. Zdrowaś Maryo, Najdostojniejsza Mistrzyni Apostołów! Przypominam Ci owe Radości, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdy Cię Archanioł Gabryel pozdrowił i zwiastował Ci Wcielenie Boskiego Syna Twego. Przez te Radości Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były wybawione i do wiecznych radości przypuszczone.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, prawdziwa Nauczycielko Ewangelistów! Przypominam Ci owe Radości, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, porodziwszy Syna Bożego bez naruszenia Panieństwa. Przez te Radości Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były wybawione i do wiecznych radości przypuszczone.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najmocniejsza podporo Męczenników! Przypominam Ci owe Radości, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, kiedy Święci Trzej Królowie Boskim Synowi Twemu hojne dary ofiarowali i kłaniali się jemu jako prawdziwemu Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były wybawione i do wiecznych radości przypuszczone.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najczystsze Światło nauczycieli Kościoła i Wyznawców! Przypominam Ci owe Radości, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdyś Syna Swego po trzech dniach w kościele znalazła. Przez Radości Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były wybawione i do wiecznych radości przypuszczone.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najprzyjemniejsza Ozdobo i Piękności wszystkich panien! Przypominam Ci owe Radości, któreś na Ciele i na Duszy uczuła: gdy Ci się Boski Syn Twój po Zmartwychwstaniu Swoim w Nieśmiertelnym Ciele pokazał pozdrawiając i ciesząc Cię. Przez te Radości Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były wybawione i do wiecznych radości przypuszczone.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, jaśniejąca Korono Wszystkich Świętych! Przypominam Ci owe Radości, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdy Boski Syn twój z własnej mocy wobec Twoich i Twoich Uczniów chwalebnie w Niebo wstąpił. Przez te Radości Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były wybawione i do wiecznych radości przypuszczone.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najgorliwsza Pomocniczko i Pocieszycielko żywych i umarłych! Przypominam Ci owe Radości, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdy Cię Syn Boży, do niebieskich radości zaprosił, a po Świętym Swoim zaśnięciu z Ciałem i duszą chwalebnie do Nieba wprowadził i nad Wszystkie Chóry Anielskie wywyższył. Przez te Radości Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były wybawione i do wiecznych radości przypuszczone.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

Uczczenie siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

 1. Zdrowaś Maryo, najpokorniejsza Służebnico Trójcy Przenajświętszej! Przypominam Ci owe Boleści, któreś na Duszy i na Ciele uczuła, gdy Syn Twój ukochany w ósmym dniu po Narodzeniu Krew Swoją Drogą za nas przelał. Przez te Boleści Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, ażeby je od wszystkich mąk ich wybawił.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, Najświętsza od wieków wybrana Córko Boga Ojca! Przypominam Ci owe Boleści, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdyś była upominana, aby uciekając przed gniewem Heroda z Synem Twoim Boskim do Egiptu się udała. Przez te Boleści Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, ażeby je od wszystkich mąk ich wybawił.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najgodniejsza Matko Jezusa Chrystusa, Syna Bożego! Przypominam Ci owe Boleści, któreś na Duszy i na Ciele uczuła, gdyś Syna Twego Bożego przez trzy dni zgubionego szukała. Przez te Boleści Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze czyśćcowe, aby je od wszystkich mąk ich uwolnił.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego! Przypominam Ci owe Boleści, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdy się Syn Twój z Tobą żegnał oznajmiając Ci, że za grzechy świata gorzką Śmierć na krzyżu ponieść musi. Przez te Boleści Twoje, proś Boga za nas grzeszników i za dusze czyśćcowe, aby były z mąk ich wybawione.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najśliczniejsza Siostro Aniołów Świętych! Przypominam Ci owe Boleści, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdyś usłyszała, że Syna Twego na żądanie żydów na śmierć osądzono i widziałaś Go Krzyż ciężki na zbolałych Ramionach na Kalwarię niosącego. Przez te Boleści Twoje, proś Boga za nas grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące, aby były z mąk ich wybawione.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, najchwalebniejsza Królowo Patryarchów! Przypominam Ci owe Boleści, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdyś słyszała, jak Syna Twego na krzyż przybijano i widziała, jak niewypowiedziane bóle na Krzyżu wisząc cierpiał aż do oddania Ducha Swego. Przez te Boleści Twoje, proś Boga za nas grzeszników i za dusze czyśćcowe, aby je z mąk ich wybawił.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Zdrowaś Maryo, Prorokom obiecana i oczekiwana Matko Mesjasza! Przypominam Ci owe Boleści, któreś na Ciele i na Duszy uczuła, gdy Syna Twego z Krzyża zdjęto, na Łonie Twoim Panieńskim służono, a potem w grobie pochowano. Przez te Boleści Twoje proś Boga za nas grzeszników i za dusze czyśćcowe, aby je z wszystkich mąk ich wybawił.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

Modlitwa do Bolesnej Matki Boskiej za dusze czyśćcowe.

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

O Święta Maryo, Matko Zabwiciela mego! z bolesnym sercem przypominam sobie wielkie Boleści Serca Twego łagodnego, kiedyś na górze Kalwaryi zasłużyła koronę męczeńską. Było to owe miejsce, gdzie według proroctwa Symeona miecz przeszył Serce Twoje. O Święta, Przebłogosławiona Matko Boża! jak wielka i niewzruszona była Wiara Twoja, jak mocna ufność w Opatrzności Boskiej, jak stałe Twoje poddanie się, a jak wytrwała Twoja cierpliwość! O Chwalebna Męczenniczko! Do Ciebie przebija się prośba moja; abyś Twoją Przyczyną wstawiła się do Boga za duszami czyśćcowymi. Ach, dusze te zasmucone żebrzą o ratunek, a nie ma między nimi żadnej, która by Cię za życia za Matkę Pana naszego nie była czciła i kochała. O Matko Miłosierna, przyczyń się za opuszczonymi dziećmi Twoimi, które bezustannie wzdychają i płaczą! Przez Jezusa, Syna Twego, ażeby się zlitował nad tymi udręczonymi duszami. Osobliwie polecam dusze N. N. Twej Miłości. Wstaw się do Boga i za mną grzesznikiem(cą), uproś mi Łaskę prawdziwego żalu i pokuty, aby dusza moja była od grzechów oczyszczona, a przez cnoty i świątobliwość stała się godną, po śmierci mojej być uwolnioną od mąk czyśćcowych. – Nareszcie polecam Twojej możnej Przyczynie moje cielesne potrzeby i utrapienia; bądź mi pomocą i opieką w chorobie, smutku i dolegliwości. Ratuj mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do NMP Anielskiej za dusze czyśćcowe.

Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed Stolicą Bożą, Supraśl 1732

Prosimy Cię, Najdobrotliwsza Panno Marya, Królowo Niebieska, i Pani Anielska, abyś tym, których czyśćcowy ogień próbuje, uprosiła ochłodzenie, grzechów odpuszczenie, a sprawiedliwym ustawiczną doskonałość, nas też ułomnych broń od wszystkich nalegających niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

Modlitwa I. Wspomnij, o Najświętsza Maryo Panno

Wspomnij, o Najświętsza Maryo Panno, na dzieci Twoje w czyścowym ogniu cierpiące. Są to dusze krwią Jezusa Chrystusa Syna Twojego odkupione, któreś serdecznie na ziemi kochała i które potężną Twoją Opieką od potępienia wiecznego zachowane zostały. Tyś jest Matką Miłosierdzia i Pocieszycielką strapionych. Bądź więc przed Bogiem Pośredniczką tych drogich dusz, które w ciężkich cierpieniach pokutują za winy swoje. Tak gorąco przemów za nimi, ażeby mogły niezwłocznie widzieć Cię w Niebie i wielbić w nim na wieki Nieskończone Miłosierdzie Twojego Boskiego Syna Jezusa. Amen.

Biskup z Tournay udzielił 40 dni odpustu za pobożne odmówienie tej modlitwy 30-go kwietnia 1882 r.

Modlitwa II. O Matko, Litości pełna, Nieustającego Ratunku

O Matko, litości pełna, Matko Nieustającego Ratunku, wejrzyj, błagam Cię, na biedne dusze, które Sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyścowych. One są drogie Boskiemu Twojemu Synowi; one kochały Go za życia, a teraz widzieć i posiadać Go pragną. Lecz więzów swoich zerwać nie mogą i straszny je ogień pożera. Niechże widok ich boleści wzruszy Serce Twoje. Racz pocieszyć te dusze, które Cię kochają i wzdychają do Ciebie. Wszak one są dziećmi Twoimi, bądź więc miłosierną dla nich. Nawiedź je, ulżyj ich mękom, skróć ich cierpienia i wprowadź je co prędzej do przybytków szczęśliwości wiecznej. Amen.

Modlitwa III. SALVE REGINA.

Bądź pozdrowiona Królowo, Matko Miłosierdzia, żywocie słodyczy i nadziejo nasza nie tylko na tej łez dolinie, ale także w miejscu pokuty, bądź pozdrowiona. Do Ciebie, Pocieszycielko strapionych, jęcząc i płacząc wołamy za braćmi naszymi w Czyśćcu cierpiącymi. Przetoż, Orędowniczko nasza Miłosierne Oczy Twoje obróć na nich i Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twego, racz im pokazać, o co pokornie Ciebie błagamy, o Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryo. Amen.

Modlitwa IV. Za dusze najbardziej opuszczone.

O Maryo! jakże mi żal tych biednych dusz, które w ciemnościach czyścowego więzienia zamknięte, nie mają nikogo, kto by o nich pamiętał na ziemi. O Matko Najmiłosierniejsza, racz wejrzeć okiem Litości na te opuszczone dusze; natchnij chrześcijańskie serca myślą modlenia się za nie i w Macierzyńskim Sercu Twoim znajdź środki przyniesienia im pociechy i pomocy w tym tak bolesnym ich opuszczeniu. O Matko Nieustającego Ratunku, zlituj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi najbardziej opuszczonymi. Amen.

Modlitwa V. Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy

Ratujmy dusze w czyścu cierpiące czyli Krótkie nabożeństwo 1948

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które Sprawiedliwość Boża w płomieniach czyśćcowych zatrzymuje. Drogie są one dla Twego Boskiego Syna, zawsze Go one kochały i teraz pałają żądzą oglądania i posiadania Go. Lecz nie mogą przerwać swych więzów, a ogień okrutny je pożera, niech się więc wzruszy Twoje Serce litościwa Matko, pospiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą swe westchnienia do Ciebie. Dzieci to są Twoje, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj im ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.

Modlitwa VI. Chociaż nieskończone są prośby moje

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Chociaż nieskończone są prośby moje, tak względem duszy jako i ciała, o które bym Cię usilnie prosić powinien; lecz o Ty, Panno Najłaskawsza, lepiej wiesz, które najpotrzebniejsze są do zbawienia duszy mojej! Te mi raczysz najłaskawiej u Syna Twego wyjednać. Jeszcze Cię błagać będę w tej niegodnej prośbie mojej za tymi, którzy sobie uprosić nie nie mogą, a Zlitowania Twego ze łzami wyglądają; to jest za duszami w Czyśćcu zostającymi. O Najmiłosierniejsza Panno! wiem że Ty ich nigdy z myśli nie wypuszczasz! Bo jeśli nad nędzą życia ludzkiego tyle masz politowania, że żadnemu uciekającemu się do Ciebie ginąć nie dopuszczasz, ani się długo prosić nie dajesz; i owszem poprzedzasz częstokroć prośby ludzkie; cóż, dopiero wnosić? Jak Cię interesować i zajmować muszą ci owi więźnie czyścowi, którzy sobie żadnego ratunku dać nie mogą! Ja jednak niegodny, lecz pełen ufności w dobroci Twojej, prośbę moją pokorną, do Ciebie, Królowo Anielska wnoszę; wejrzyj na nich łaskawie! Wszak to słudzy Twoi, synowie i córki Twoje! przybliż im widzenie Syna Twego! Ulżyj im w mękach! podaj im rękę w tej toni ognistej! Wyrwij je z tych więzów! i umieść je jak najprędzej w pokoju wiecznym! gdzie Miłosierdzie Twoje ustawicznie głosić będą!

Wy zaś, o święte dusze! gdy się za wielowładną przyczyną Matki Boga naszego do Ojczyzny wiecznej dostaniecie, pamiętajcie i o nas na tym padole płaczu zostających! abyśmy pod Jej Protekcją w bojaźni Bożej tak żyli, żebyśmy ją wraz z wami w Niebie chwalili. Amen.

Zdrowaś Marya… i 3 razy Wieczny odpoczynek… itd.

Akt strzelisty Św. O. Franciszka.

Niech będzie błogosławione najsłodsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

Niech będzie błogosławiona najchwalebniejsza Marya Panna! Która Go porodziła, i z Nim cierpiącym wespół bolała, z całym Dworem Niebieskim. Amen.

***

Modlitwa VII. Święta Maryo! Matko Boża, Pocieszycielko strapionych

Pomoc cierpiącym nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych 1887

Święta Maryo! Matko Boża, Pocieszycielko strapionych, i wsparcie wiernych, Panno łagodna, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i wszystkich wiernych, i która także jesteś Matką wszystkich dusz w Czyśćcu zostających zwracam się z ufnością do Miłosierdzia Twego, przyczyń się do Syna Twego, aby przez Zasługi Jego Przenajświętszej Ofiary, dusze w Czyśćcu zostające, otrzymały ulgę i uwolnienie — jakich pragną. Amen.

 

 

Modlitwy za dusze zmarłych do Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa I. O Matko Miłosierdzia! Któraś widziała Święte Ciało ukochanego Syna Twojego

Bądź wola Twoja modlitwy i rozmyślania na wszystkie 1934

O Matko Miłosierdzia! Któraś widziała Święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na Krzyżu; Któraś widziała ziemię przesiąkłą Krwią Jego i byłaś obecną przy okrutnej Jego Śmierci, proszę Cię, racz być obecną i mojej i wszystkich biednych konających grzeszników. Polecam Ci, Matko Najświętsza, te dusze cierpiące i błagam, racz wejrzeć na nie okiem Miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie ich z cierpień. Dla uproszenia tej Łaski u Ciebie, o Matko Niepokalana, oto jest postanowienie, które dzisiaj czynię i składam w Twoje Święte Ręce. Na cześć tej uwielbionej Śmierci i Krwi Jezusa Chrystusa, i przez Miłość jedynie Twojego Syna, Zbawcy i Odkupiciela mojego, przebaczam szczerze i serdecznie tym, którzy mnie obrazili i proszę Jezusa i Maryi o udzielenie im wszelkiego Dobra, Łaski i Błogosławieństwa w zamian za wszystko złe, które mi uczynili, którego mi życzyli, albo którego z ich powodu doznałem(am). Przez Ręce Twoje, o Panno Święta, ofiaruję Bogu mojemu ten akt miłości i mocnej nadziei, dla uproszenia wybawienia dusz wiernych zmarłych z karania, jakie w Czyśćcu ponoszą, i na spłacenie tym sposobem tego, co jeszcze są dłużne Sprawiedliwości Boskiej. Na koniec proszę jeszcze, o Panno najmilsza, racz mnie wspomóc we wszystkich potrzebach moich i w godzinę mej śmierci przybądź na ratunek mej duszy wraz z moim Aniołem Stróżem, ażeby mnie wzmocnić, pocieszyć i do posiadania wiecznej szczęśliwości doprowadzić. Amen.

***

Modlitwa II. O Matko Miłosierdzia, Maryo! spojrzyj jak dusze

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

 O Matko Miłosierdzia, Maryo! spojrzyj jak dusze Drogą Krwią Syna Twego Jezusa Chrystusa odkupione w okropnym ogniu czyśćcowym się palą i o wybawienie żebrzą. Proszę Cię, jak miłym Ci jest Syn Twój, pokaż, że jesteś Matką Miłosierdzia, i udziel im pomocy! Pomnij, o Maryo! na Twoje Boleści, Mękę i Pięć Ran Syna Twego kochanego, a ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu za te dusze czyśćcowe, które Twojej Dobroci najbardziej polecam, aby wkrótce z mąk ich wybawione cieszyły się z Jezusem i z Tobą, o Maryo! w Niebieskiej szczęśliwości na wieki. Amen.

***

Modlitwa III. O Maryo, Matko Litości, Ucieczko grzeszników i Pocieszycielko strapionych

 Bóg nadzieja nasza 1901

O Maryo, Matko Litości, Ucieczko grzeszników i Pocieszycielko strapionych, spraw łaskawie, aby obfite zasługi Twej Boleści, jaką wycierpiałaś, patrząc na okrutną Mękę i Śmierć Syna Twojego, przyniosły ulgę biednym duszom w Czyśćcu cierpiącym. Wyjednaj im wstawieniem się Twoim za nimi rychłe wybawienie z mąk czyśćcowych i oglądanie uwielbionego Oblicza Syna Twojego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *