zmarłych

 

 

 

 

Na rozpoczęcie modlitw za danego zmarłego/zmarłych należy odmówić wpierw poniższy Psalm, a następnie odmówić jedną z podanych poniżej modlitw wybierając odpowiednią modlitwę za daną duszę, za którą się pragnie modlić.

 

 

Psalm 130 (129) De Profundis

De profundis clamavi ad Te Domine: Domine, exaudi vocem meam:

Fiant aures Tuae intendentes in vocem deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris, Domine,Domine, quis sustinebit?

Quia apud Te propitiatio est, et propter legem Tuam sustinui Te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo Eius, speravit anima mea in Domino

A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud Eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius.

Pater noster. Ave Maria.

V. Requiem aeternam dona ei(s) Domine,

R. Et lux perpetua luceat ei(s).

V. A porta inferi,

R. Erue, Domine, animam ejus (animas eorum).

V. Requiescant in pace.

R. Amen.

V. Domine, exaudi orationem meam,

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Oremus.

Fidelium, Deus, omnium conditor et redemptor: animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum; ut indulgentiam, quan semper optćrunt, piis supplicationibus consequantur: Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

V. Requiem aeternam dona ei(s) Domine,

R. Et lux perpetua luceat ei(s).

V. Requiescant in pace.

R. Amen.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite Odkupienie.

On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać Panie, * A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

Przez Miłosierdzie Boże * Niech odpoczywa(ją) w pokoju wiecznym. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

P: Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie!

W: A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

P: Od wrót piekielnych.

W: Wybaw jego (jej, ich) duszę, Panie.

P: Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Wysłuchaj, Panie, nasze błagalne wołanie.

W: Niech mu (jej, im) modlitwa nasza zjedna Twoje zmiłowanie.

P: Módlmy się.

Boże, wszystkich Wiernych Stwórco i Odkupicielu, duszom sług i służebnic Twoich odpuść grzechy wszystkie: ażeby za przyczyną litosnych modlitw dostąpiły przebaczenia, które zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

P: Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie!

W: A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

P: Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

W: Amen.

 

Modlitwa za zmarłego/zmarłą w dniu śmierci lub pogrzebu

Boże, Który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ją do Niebieskiej Ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne.

Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego Miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje Miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W dzień zejścia zmarłego albo zmarłej 

Rozwiąż, prosimy Cię, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twojej) N., aby umarłszy światu, Tobie żył(a), a co przez ułomność ciała i ludzką słabość popełnił(a), Miłosierdziem Dobrotliwości Twojej racz zgładzić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy za zmarłego/zmarłą w rocznicę śmierci

Boże, Miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w Niebie, Błogosławiony Pokój i Jasność Twojego Światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do Społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze Przedwieczny, objawiłeś się nam jako Bóg Miłosierny, Litościwy, wierny i przebaczający. Okazujesz Swoje Miłosierdzie, ilekroć o nie  prosimy  przez Pośrednictwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W rocznicę śmierci polecam Ci, Dobry Ojcze, mego zmarłego/moją zmarłą (mamę, tatę, babcię, dziadka…) N., błagając Ciebie dla niego (dla niej) przez Zasługi Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych o Łaskę wiecznego zbawienia. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu (jej. Im) wieczne spoczywanie. Amen!

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia i umieść w Krainie Pokoju i Światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do Społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich Świętych i Wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłą

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w Swojej Ojcowskiej Dobroci nad duszą Twojej służebnicy N., i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu. Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej Dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje Wiekuiste Miłosierdzie. Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w Świętości Wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie Wiecznego Miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) N. od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech Święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do Wiekuistego Światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego o przyjęcie duszy

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego Miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych Wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za duszę osoby zmarłej

Boże bądź miłościw 1891

Boże Wszechmogący, do Ciebie z nadzieją zupełną w Miłosierdzie Twoje, pokorną modlitwę zanoszę, prosząc Cię za duszę sługi Twojego (służebnicy Twojej) N., aby od wszelkich swych nieprawości i wszelkiej za nie kary, była za Łaską Twoją wyzwolona. Niechaj jej nie trwożą przeciwni duchowie, ale Aniołowie Święci niech ją bronią i z ciemności do Światła Wiekuistego, z pracy do odpoczynku, z karania na wieczne radości niech ją zaprowadzą. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za dusze zmarłych biskupów, kapłanów

Boże, Któryś sługi Twoje wśród grona apostolskich kapłanów do godności stanu kapłańskiego i biskupiego powołać raczył, daj im, prosimy Cię, aby czym prędzej we Chwale Niebieskiej wspólnie z Apostołami Twymi cieszyć się i chwalić Cię mogli. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

Za zmarłych kapłanów.

Boże, Któryś między Apostolskimi Kapłanami wiernych zmarłych sług Twoich kapłańską godnością ozdobić raczył: sprawże jeszcze, prosimy Cię pokornie, ażeby do wiecznego ich towarzystwa przyłączeni zostali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego współmałżonka

Najłaskawszy i Miłosierny Ojcze! Z Twojej Woli podążaliśmy razem do Ciebie drogą życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając Darem wzajemnej miłości i wspomagając tak licznymi Łaskami. Z Twojej również Woli ziemska droga życia mojego męża (mojej żony) dobiegła już kresu i napełniła mnie bólem rozłąki. Dziękuję Ci, o Dobry Ojcze, za wspólnie przeżyte lata i wszelkie dobro, jakim mnie i innych przez niego (nią) obdarzyłeś. Wierząc w życie wieczne, wierzę i w to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie sobie pomagać. Pokornie Cię zatem proszę, abyś mu (jej) okazał Swoje Miłosierdzie, darował wszelkie winy i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz uczynił go (ją) godnym (godną) wejścia do Wiecznej Chwały. Spraw, abyśmy mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki. Amen.

Modlitwa za dusze zmarłych rodziców

Boże, Któryś nam ojca i matkę czcić rozkazał, zmiłuj się łaskawie nad duszą ojca mego i matki mojej (duszami rodziców naszych), odpuść, Panie, im grzechy ich, i racz mi (nam) ich dać oglądać w radości wiecznego światła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Boże, Ojcze Niebieski, polecam Ci pokornie moich zmarłych rodziców. Ty znasz trudy i prace ich życia. Przez Mękę i Śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmuj ich do Nieba. Mnie zaś pomagaj żyć uczciwie, abym mógł się spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej. Amen.

***

Boże, Któryś nam przykazał czcić ojca i matkę, proszę Cię pokornie przez Zasługi Życia, Boleści, Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa, racz duszę mojego ojca (matki) umieścić w Przybytku Chwały Wiekuistej, którą nam wysłużył Tenże Jezus Chrystus, nasz Najsłodszy Zbawiciel i Odkupiciel. Amen.

***

Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Ty, o Boże! rozkazałeś nam czcić i kochać naszych rodziców, a ten obowiązek nie może ustać z ich śmiercią. I po śmierci należy się kochanym rodzicom wdzięczność i miłość od ich na tej ziemi pozostałych dzieci; i za zmarłych rodziców obowiązane są dzieci modlić się. Bo może jeszcze nie są w niebie, może jeszcze są zatrzymani w Czyśćcu na pokucie, aby i z najmniejszych zmaz grzechu oczyścili swą duszę. Gdyby tak być miało, o Boże, gdyby jeszcze co mieli do cierpienia i odpokutowania; ach, Panie! jakże ja pragnę pośpieszyć im na pomoc! Lecz cóż ja więcej zdołam, jako tylko prosić Ciebie, o Boże! Wybaw je z miejsca mąk i cierpień a weź do Siebie! Jeżeli w swych wielkich i ważnych obowiązkach czasem zbłądzili, jeżeli kiedy z ułomności zgrzeszyli, a za to jeszcze dostatecznie nie odpokutowali, ach, Panie! spojrzyjże łaskawie na ich żal, którym teraz ich dusze przejęte, a przebacz im, odpuść i daruj! O to Cię błagam ze łzami w najgłębszym upokorzeniu, Najlitościwszy Boże! przez zasługi Syna Twego, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

Modlitwa za zmarłego syna lub córkę

Wszechmogący Boże, spodobało się Tobie odwołać mego syna (moją córkę) z tego świata. Z serca zranionego bólem rozłąki polecam go (ją) Twemu bezmiernemu Miłosierdziu. Błagam Cię, przez Przyczynę Maryi, Matki Bolesnej stojącej pod Krzyżem Jezusa, daruj mu (jej) wszelkie przewinienia, obdarz go (ją) Miłością przebaczającą i przemieniającą na Wzór Chrystusa, uwolnij go (ją) od wszystkiego, co jest przyczyną jego (jej) Czyśćca i pozwól mu (jej) jak najszybciej osiągnąć pełnię życia w jedności z Trójcą Przenajświętszą, Niepokalaną Maryą i Wszystkimi Świętymi. Amen.

Modlitwa za zmarłych braci, przyjaciół i dobrodziejów

Boże, Dawco Łaski i Miłośniku rodzaju ludzkiego, zbawienia! Prosimy Twojej Łaskawości, abyś naszych braci, siostry, przyjaciół i dobrodziejów, którzy z tego świata zeszli, za Przyczyną Najświętszej Panny Maryi, ze Wszystkimi Świętymi do uczestnictwa zbawienia wiecznego przypuścić raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Którego Miłosierdzie nie ma granic, przyjmij łaskawie pokorne prośby moje, a duszom braci, sióstr, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców moich, których do prawdziwej Wiary powołać raczyłeś, daj odpuszczenie wszystkich grzechów, aby od wszelkiej nieprawości oczyszczone, przez Miłosierdzie Twoje pozyskały Błogosławieństwo Światła Wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Cały złoty ołtarz 1829r.

Boże, Który Szczodrobliwość Swoją najwięcej w odpuszczeniu grzechów okazujesz, zbawienie ludzkie miłujący, żebrzemy Łaski Twojej, wejrzyj Miłosiernym Okiem Twoim, na zgromadzenie Braci, Sióstr, Krewnych i Dobrodziejów naszych, i na wszystkich w Czyśćcu zostających, którzy z tego świata zeszli, za przyczyną Najświętszej Panny Matki Twojej i Wszystkich Świętych, aby się dostać mogli do Wiecznej Chwały, w Zgromadzenie Wybranych Twoich. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Wdzięczne wspomnienie na zmarłych rodziców, dobrodziejów i przyjaciół.

Książka modlitewna i kancyonał dla pospolitego ludu katolickiego. – Wyd. 10 1864

O Najmiłościwszy Boże! który za wszystko dobre, nawet za kubek zimnej wody z miłością pragnącemu podany obficie nagradzasz; nagródźże tam w wieczności ukochanym rodzicom i przyjaciołom moim, co oni mnie dobrego wyświadczyli. Odpuść im, co z ułomności ludzkiej, a podobno z wielkiej ku mnie miłości zgrzeszyli albo zaniedbali. Odpuść też i mnie com przeciwko nim zgrzeszył, a naucz mnie, jako to naprawić i nagrodzić mogę. Wam zaś kochane dusze jeszcze i teraz w grobie serdecznie dziękuję za wszystko, coście z miłości ku mnie czynili, cierpieli i zostawili. Abym nie był niewdzięcznikiem, więc tego co od was, zechcę użyć na dobre; na wasze dobre nauki i przykłady nigdy nie zapomnę. Jakżebym na was mógł zapomnieć, gdy tak wiele jest, co mi wasze ku mnie przypomina miłość, którąście i do wieczności z sobą wzięli? Abym tej waszej miłości był godzien i będę usiłował być cnotliwym i pobożnym, ażebym się z widzenia i miłości waszej mógł w szczęśliwej wieczności weselić. Amen.

Za zmarłe dzieci.

Wszechmogący Wieczny Boże! Świętej czystości Miłośniku, Któryś duszę tego dziecięcia do Królestwa Niebieskiego miłościwie powołać raczył: racz też, Panie, i z nami tak miłosiernie czynić, abyśmy przez Zasługi Twojej Najświętszej Męki i Przyczynę Błogosławionej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Twoich w tymże Królestwie z Wszystkimi Świętymi i Wybranymi Twoimi zawsze się współweselili. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Droga do szczęścia prawdziwego 1863

Najświętszy Panie, Wszechmogący Ojcze i Wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania – będzie dla nas przygotowana w Niebie Wieczna Ojczyzna.

O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim Obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłych krewnych i przyjaciół.

 Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Boże! nie na ten tu tylko krótki czas życia na świecie zawieramy chrześcijański węzeł przyjaźni i miłości, nie! On tu zawarty trwa i poza grobem! Przeto moje westchnienia idą za moim przyjacielem do Ciebie, o Boże! aby mu wyjednały przeczenie i miłosierdzie, jeżeli się jeszcze zupełnie nie wypłacił Twojej Sprawiedliwości.

Cieszy mnie wprawdzie jego świętobliwe życie, które prowadził, według Praw Twoich Świętych, jego szacunek dla Religii i cnoty, jego sprawiedliwe postępowanie i czyni nadzieję, że umarł w Twej Łasce i Miłości, i że już jest uszczęśliwiony w Niebie Twoim Obliczem. Ale jestże jaki człowiek bez wady? Jestże kto tak doskonały i tak niewinny, że zaraz po zgonie i zejściu z tej ziemi mógł wnijść do Twoich Przybytków? Jestże człowiek, który by na drugim świecie nie potrzebował oczyszczenia!

Ach, Panie! jeżeli Ci nasze błagania, jeżeli Ci nasze prośby, które zanosimy do Ciebie za zmarłymi braćmi i przyjaciółmi, jako ich pozostali na ziemi bracia, jeżeli Ci te prośby są miłe: ach, Panie! spojrzyjże litościwie na łzy i jęki moje, wśród których błagam Cię za nimi, błagam za wszystkimi, szczególniej przecież za przyjacielem N., który tak często ze mną przestawał, smutek i pociechę ze mną podzielał, a przez wierną przyjaźń i miłość pocieszał. Zgładź jego wszystkie przewinienia i zmazy jeszcze dotąd plamiące duszę jego, a przez Miłosierdzie i Zasługi Syna Twego, naszego Zbawiciela, wieczne odpoczywanie, racz mu dać, Panie! a Światłość Wiekuista niech mu świeci na wieki. Amen.

***

Nie zapominajcie o umarłych 1869

Wszechmogący Boże, Ojcze Nieskończenie Dobry, Jedyne Źródło Miłosierdzia, przychodzę błagać Cię za tymi, których kochałem, a których przywołałeś do Siebie. Śmierć zawarła im powieki, już ich w tym życiu nie zobaczę… Daruj, Panie! łzy moje — płaczę, jako Chrystus Pan płakał przyjaciela Swego, Łazarza, jako Najświętsza Marya Panna płakała Najmilszego Syna Swojego, jako płakali wierni słudzy Twoi. Łzy moje są wprawdzie bardzo gorzkie, ale serce moje ulegle zupełnie Woli Twojej Świętej i nie chciałbym odepchnąć krzyża, który mi Ojcowska Ręka Twoja podaje. O mój Boże! jakże nieporównanie lepiej jest szukać pociechy u Ciebie, niż u ludzi… Lecz nie tylko po ulgę i pociechę przychodzę do Ciebie, Panie! błagam Cię osobliwie o Miłosierdzie nad ukochanymi N., przebacz im, Dobry Ojcze, przebacz wszystkie przewinienia i przypuść już do szczęśliwości wiecznej, błagam Cię oto przez Nieskończone Zasługi i Najniewinniejszą Krew i wszystkie Męki Boskiego Syna Twojego. Stanowię sobie prowadzić na przyszłość życie tak czyste i święte, żebym moim ukochanym i sobie wysłużyć mógł Miłosierdzie Twoje. O mój Boże! przez zasługi Chrystusa Pana, przez Przyczynę Najświętszej Maryi i Wszystkich Świętych racz uczynić skutecznymi sposoby, jakich użyję do przebłagania Twej Sprawiedliwości: Msze Święte, Nieszpory, Komunie Święte, umartwienia, modlitwy, jałmużny, niech wszystko łaskawie będzie przyjęte u Stóp Majestatu Twojego, niech powiększy liczbę Mieszkańców Nieba i niech nam samym wysłuży szczęście, żebyśmy wraz z nimi wychwalali Cię i błogosławili na wieki. Amen.

Modlitwa za dusze wiernych zmarłych

Boże, Miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w Niebie, Błogosławiony Pokój i Jasność Twojego Światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do Społeczności Swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże! wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, Jezu Chryste, racz dać odpuszczenie grzechów duszom sług i służebnic Twoich, aby zbawienia, którego sobie życzyli, za modlitwami naszymi dostąpić czym prędzej mogli. Który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za poległych żołnierzy

Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu Miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary Świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z Czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w Niebie. Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez Przyczynę i Zasługi Jego Niepokalanej Matki oraz Świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.

 

 

Czyśćciec

 

 

Modlitwa po śmierci drogiej osoby

Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Panie i Boże mój! gdybyś był chciał, nie byłyby z mych oczu płynęły te gorzkie łzy, które w Twojej Obecności wylewam; gdybyś był chciał, żyłaby i była jeszcze przy mnie ta ukochana istota, której śmierć złamała serce moje. Ale uwielbiam Twą Wolę, której zamiary są nieprzeniknione; która jest pełną Miłosierdzia zawsze, a nawet w pozornej swojej srogości. Usiłuję poddać się jej bez szemrania; schylam przed nią głowę i przyjmuję ten krzyż bolesny, jakim mnie obciążyłeś, łącząc go z Twoim Krzyżem, mój Boże! Błagam Cię tylko, abyś mi dopomógł go dźwigać, by przy mojej upadającej odwadze uczynić mi łatwiejsze spełnienie cicho tej ofiary, która przechodzi me siły. O Panie! wspieraj Ty Sam znękane serce moje, ożyw je przez myśli pocieszające, jakie mi wiara nasuwa, abym się nie smucił(a), jak ci, którzy jej wcale nie mają. Bo ja wiem, o mój Zbawicielu, żeś Ty zwyciężył śmierć, i że ten, który wierzył w Ciebie, nie umiera nigdy, a ta śmierć chwilowa, która jest tylko snem, otwiera nam wejście do wiekuistego żywota. Wiem jeszcze i to, że związek, któryś Sam postanowił, uczucia, któreś pobłogosławił, mogą być rozerwane na chwilę na tej smutnej ziemi, ale że muszą odnaleźć się w Niebie, tam, gdzie się kochają jeszcze lepiej, bo miłują się w Tobie, mój Boże; tam, gdzie rodziny rozproszone tutaj przez śmierć połączą się i potworzą na nowo, ażeby się już nigdy nie rozłączać. Przyjmij więc do Królestwa Swojego duszę tego (tej), którego (którą) opłakuję; zapomnij o jego (jej) błędach: okaż mu (jej) Miłosierdzie Swoje i udziel mu (jej) pokoju Swego, o Boże. A mnie pozwól, Panie, dopóki Ci się spodoba, zachować mnie przy życiu, abym się tak uświęcał(a) cierpieniem, bym dnia jednego połączył(a) się z tymi, których tak bardzo kochałem(am), i z Tobą, mój Boże, którego powinnam miłować więcej niżeli wszystko na świecie. Amen.

***

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

O Jezu, Boże mój i Zbawicielu, we łzach do stóp Twoich przytulony, podnoszę do Ciebie boleścią rozdarte i w nieutulonym smutku tonące serce moje, które po stracie najdroższej dla niego istoty, tylko w Tobie… tylko w modlitwie za jej duszę ulgę i pociechę znaleźć może… Ach! Panie mój! jakżeś Ty ciężko mnie dotknął, zabierając mi tego (tę), którego(ej) życie do mego szczęścia na ziemi tak bardzo było potrzebne!…

Ale uwielbiam Twą Wolę, Której Zamiary są nieprzeniknione; Która jest pełną Miłosierdzia zawsze, a nawet w pozornej swojej srogości. Usiłuję poddać się jej bez szemrania i przyjmuję ten krzyż bolesny, jakim mię obciążyłeś, łącząc go z Twoim Krzyżem, mój Zbawicielu. Błagam Cię tylko, pomóż mi go dźwigać, abym nie upadł pod jego ciężarem, który przechodzi me siły — a Nieskończonym Miłosierdziem Twoim ogarnij tę ukochaną duszę, po której odejściu ode mnie płyną, łzy moje, i rozświeć nad nią, Wiekuistą Światłość Oblicza Twego. Nie pamiętaj, Panie, o jej grzechach i niewiernościach; na zadośćuczynienie za nie przyjmij jej modlitwy, smutki, cierpienia, cnoty i dobre uczynki, przyjmij także moje cierpienia i modlitwy i połóż to wszystko na szali wielkiego Miłosierdzia Twojego. O mój Najukochańszy Jezu, Który dla zbawienia tej duszy urodziłeś się w stajence, żyłeś w cierpieniu, a umarłeś na Krzyżu, okryj ją Łaską i Zasługami Twymi i rzeknij do Ojca Twego: „Ojcze, odpuść jej’” a do Matki Twojej: „Oto Syn Twój” a do niej: „Dziś ze mną będziesz w Raju…”. O Jezu Najmiłosierniejszy, zlituj się nad tą ukochaną duszą: Tobie ją polecam i w Ręce Twoje ją oddaję.

Otwórz jej Serce Swoje, aby w Nim spoczęła na wieki. Amen.

***

A światłość wiekuista niech im świeci 1888

Z wiarą, ufnością i nadzieją, zanoszę do Ciebie, Boże Wszechmogący, a łaskawy, pokorną moją modlitwę za duszę sługi (służebnicy Twojej), aby od wszelkiej nieprawości, po rozłączeniu z ciałem został wyzwolony. Niechaj Twoi Aniołowie bronią go przed nieprzyjacielem jasności, z padołu płaczu zaprowadzą do Przybytku Światła Wiekuistego, z pracy ciężkiej na odpoczynek wieczny, ze smutków i boleści ziemskiej na używanie nieprzerwanej radości niebieskiej. Amen.

 

 

Modlitwa po utracie drogiej osoby

Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Ucieczko i Obrono nasza, Boże Miłosierdzia, jedyna Pociecho i Siło moja, do Ciebie się zwracam, do Łaski Twojej uciekam się w największym smutku moim, bo mnie w nim świat pocieszyć nie może, jedno Ty Sam, Boże mój i Panie mój! Bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na ziemi! Bądź Imię Twoje na wieki pochwalone! Niech wszystkie sprawy i Rozrządzenia Twoje będą błogosławione! O nie dozwól, Panie! Miłości pełen, abym miał(a) szemrać na Wyroki Twe niezbadane; niech się im poddaję z uległością i pokorą, jakoś Ty się Męce i ukrzyżowaniu Twemu poddał, jako się niewinnej Śmierci Twojej, wszystkim Boleściom Przenajświętsza Matka poddawała; jako się poddawali wszyscy Twoi pokutnicy i Męczennicy. Nie dopuść, Panie! iżbym żałował(a) żalem niewierzących i rozpaczających; daj mi moc i Łaskę, o Boże mój! abym owszem z miłością i wdzięcznością ofiarował(a) w Ranach Jezusa Chrystusa żal mój i sieroctwo moje na odpłacenie grzechów moich i grzechów zmarłego (zmarłej) i dla połączenia się z nim (z nią) po tym znikomym życiu w Chwale Twojej na wieki wieczne. Przez Pana naszego Syna Twego Najmilszego. Amen.

Wieczny odpoczynek duszy zmarłego (zmarłej) N. racz dać, Panie! a Światłość Wiekuista niechaj mu (jej) świeci na wieki wieków. O Boże, wysłuchaj mnie! o Boże, zmiłuj się nade mną! Amen.

 

 

Modlitwy za duszę drogiej osoby.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

I. Do Pana Jezusa.

O Jezu Najdroższy, Któryś płakał nad grobem Łazarza i wzruszony łzami Marty i Magdaleny do życia go przywrócił, wejrzyj miłosiernie na zbolałe serce moje i wysłuchaj mojej modlitwy za duszę N., której odejście z tej ziemi kirem smutku i tęsknoty oblokło życie moje… O Panie, jeśli ta dusza tak bardzo mi droga cierpi w ogniu czyścowym, zlituj się nad nią, odpuść jej grzechy, które ją rozłączają z Tobą, i powołaj ją do wiecznego, blaskiem Nieskończonej Chwały opromienionego szczęścia. Z największą ufnością rzucając ją w przepaść miłości, w Ranę Twojego Najświętszego serca, ofiaruję Ci za nią, mój Jezu, przenajdroższą Krew Twoją, wylaną przy Twoim Obrzezaniu, podczas modlitwy Twej w Ogrójcu i podczas Męki Twojej, jako też wszystkie cierpienia i boleści Duszy, Serca, i Ciała Twojego.

W zjednoczeniu z Zasługami tej Krwi Przenajświętszej, ofiaruję Ci jeszcze za nią Miłość, Łzy i Boleść Niepokalanej Twej Matki, cierpienia i zasługi Św. Józefa, gorącą wiarę Patryarchów starego Zakonu, krew Męczenników, pracę i gorliwość Świętych Ojców i Doktorów Kościoła, pokutę i samotność Pustelników, stałość Wyznawców, czystość i niewinność Dziewic, modlitwy, umartwienia, pokorę, posłuszeństwo i wszelkie cnoty wszystkich Świętych i cały skarb Tryumfującego oraz Wojującego Kościoła, i całą duszą, calem sercem błagam Ciebie, Panie i Zbawicielu nasz, abyś mile i łaskawie przyjął tę ofiarę i przez nią ubłagany zatopił ukochaną duszę N. w bezbrzeżnym oceanie Miłosierdzia Twojego. Amen.

II. Do Najświętszej Maryi Panny.

O Maryo Niepokalana, w ciężkiej Boleści pod Krzyżem i przy Grobie Twojego Boskiego Syna płaczącą, z rozdartym i łez pełnym sercem rzucając się do Nóg Twoich, polecam z ufnością Najmiłosierniejszemu Sercu Twojemu tak mi drogą duszę N., którą cichy Anioł śmierci uniósł z tej ziemi.

O Matko najukochańsza, zlituj się nad nią, jeśli ona jest jeszcze oddaloną od Boga i cierpi w ogniu czyścowym; ofiaruj za nią Ojcu Przedwiecznemu Krew Boskiego Twojego Syna, w Twej Obecności wylaną na Krzyżu; ofiaruj wszystkie Cnoty, Zasługi, Łzy i Boleści Twoje i tą ofiarą przebłagaj Sprawiedliwość Najwyższego Sędziego, rozbrój Gniew Jego i uproś dla tej ukochanej duszy jak najprędsze połączenie z Tobą, w Którego wierzyła, Któremu ufała i Który jest jedynym jej pragnień i jej Miłości przedmiotem. Amen.

III. Do Świętego Józefa.

Chwalebny Święty Józefie, który mając ojcowską władzę nad Jednorodzonym Najmilszym Synem Bożym, możesz wszelkie od Niego otrzymywać Łaski, z wielką ufnością polecam Opiece i Przyczynie Twojej drogą mi duszę N., która w tej chwili cierpi, może i tęskni w płomieniach czyścowych. O miej litość nad nią, Ojcze i Opiekunie nasz ukochany, a jak niegdyś przed okrucieństwem Heroda ocaliłeś Jezusa i Maryę, tak teraz ocal ją od mąk czyścowych i przez Mękę i Śmierć Zbawiciela, przez Łzy i Boleści Niepokalanej Twojej Oblubienicy, przez cierpienia i wielkie Twoje Zasługi, uproś aby Bóg Miłosierny nie pamiętał o jej grzechach i przyjął ją co prędzej do Niebieskich Przybytków, gdzie Chóry Aniołów i Świętych w nieustającym zachwyceniu śpiewają pieśń Wiecznej Miłości. Amen.

IV. Do Świętych Aniołów Stróżów

Aniele Stróżu mój i Wszyscy Aniołowie Stróżowie ukochanych zmarłych moich N. N., proszę, abyście ofiarowali Ojcu Przedwiecznemu Nieskończone Zasługi Jezusa Najmilszego Jego Syna, jako też Zasługi Najświętszej Maryi Panny za wyzwolenie z Czyśćca tych dusz tak mi drogich, które, gdy za Waszym wstawieniem się dostąpią wiecznego pokoju, będą Wam pomagały wychwalać Boski Majestat przez wszystkie wieki wieków. Amen.

OFIAROWANIE.

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Krew, Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Boleści Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa za odpuszczenie grzechów naszych, za wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących, za potrzeby Matki naszej Kościoła Świętego i za nawrócenie grzeszników.

100 dni odpustu za każdy raz. PIUS IX., 30 kwietnia 1860 r.

 

 

Akty błagalne za dusze drogich osób.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

Wspomnij, o Najsłodszy Jezu, że jeszcze nie słyszano, abyś kiedykolwiek opuścił i bez pociechy zostawił tych, co się do Twojego Najświętszego uciekają Serca i Jego wzywają ratunku. Z największą więc ufnością przychodzę do Ciebie, mój Zbawicielu, i polecając Najlitościwszemu Sercu Twojemu drogie mi dusze N. N., z którymi śmierć mnie rozłączyła, a które cierpią może w przepaści ognia i płomieni, zgłębi serca błagam Cię dla nich o Miłosierdzie… o przebaczenie… o ulgę w cierpieniach… o Błogosławieństwo Światła Wiekuistego.

Najświętsze Serce Jezusa, oceanie Nieskończonej Miłości i Nieskończonego Miłosierdzia, wysłuchaj prośby moje i daj tym duszom ukochanym odpoczynek wieczny.

Najświętsze Serce Jezusa, Któremu jest dana wszelka Władza na Niebie i na ziemi, daj im wieczny odpoczynek.

Najświętsze Serce Jezusa, które kochasz wierniej i goręcej aniżeli jakiekolwiek inne serce, Najświętsze Serce Jezusa, które z taką Miłością wołasz do nas: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja wam ulgę przyniosę”.

Najświętsze Serce Jezusa, przez Twoje pragnienie zbawienia dusz ludzkich. Najświętsze Serce Jezusa, przez Miłość, Która Cię więzi na Ołtarzach naszych. Najświętsze Serce Jezusa, przez wszystkie Twoje cierpienia na ziemi. Najświętsze Serce Jezusa, przez smutek i Boleść Twoją, w Ogrodzie Oliwnym. Najświętsze Serce Jezusa, przez Twoją, ofiarę na Krzyżu. Najświętsze Serce Jezusa, przez ciężkość Konania Twego. Najświętsze Serce Jezusa, przez ranę, którą Ci włócznia Longina zadała i przez Błogosławioną, Krew i Wodę, co się z tej Rany do ostatniej wysączyły kropelki.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa za zmarłe ukochane osoby.

Nabożeństwo za dusze zmarłych z nauką o czyścu 1876

O Panie Jezu, Najsłodszy Zbawicielu nasz, Serce Twoje podobnie jak nasze, przejęte było uczuciami Miłości dla ludzi. Ty także doznałeś przyjemności, jakie sprawia uczucie dziecięcego przywiązania, a nawet raczyłeś ludzi nazywać Twymi przyjaciołami. Gdzież są teraz, Panie, ci twoi krewni i przyjaciele? Oto w Niebie żyją blisko Ciebie, blisko Twej Matki ukochanej i doznają radości z szczęśliwego połączenia.

Ach, Panie, o jakżebym i ja pragnął zobaczyć mą matkę i być z nią złączony, zobaczyć mego ojca, braci i siostry, słowem całą moją rodzinę i wszystkich moich przyjaciół i z nimi na nowo „się połączyć.

O Boże Miłości, Boże w Przybytkach Ołtarzy w Hostii Utajony, Którego Świętą Obecność w tym Sakramencie łączy nas ma ziemi u jednego Stołu Anielskiego, i strzeż, dusz naszych na żywot wieczny, racz strzec także wszystkie drogie mej duszy i memu sercu osoby; strzeż ich na żywot wieczny, i spraw ażebyśmy wszyscy odnaleźli się, poznali i połączyli się w Niebie. Spraw przede wszystkim, ażebym tam się połączył z osobą, którą wiesz, że najbardziej kocham. Niech ją zobaczę i poznam ją samą i poznam to wszystko, co dla mnie w Niebie uczyniła, ażebym jej podziękował, i złączył się z nią w Wiecznej Miłości. Amen.

 

 

Modlitwa za zmarłych przyjaciół.

Nabożeństwo żałobne zawierające pieśni pogrzebowe 1876

Nie na ten to tylko krótki czas życia na świecie zawieramy chrześcijański węzeł przyjaźni i miłości, nie, on tu zawarty, trwa i za grobem; przetoć moje westchnienia idą za moim przyjacielem do Ciebie, o Boże! aby mu wyjednały przebaczenie i Miłosierdzie, jeżeli się jeszcze zupełnie nie wypłacił Twojej Sprawiedliwości. Cieszy mnie w prawdzie jego świątobliwe życie prowadzone według Praw Twoich Świętych, jego szacunek dla Religii i cnoty, jego sprawiedliwe postępowanie, i czyni nadzieję, że umarł w Twej Łasce i Miłości, i że już jest uszczęśliwiony w niebie Twoim Obliczem. Ale jestże jaki człowiek bez wady? Jestże kto tak doskonałym i tak niewinny, aby zaraz po zgonie i zejściu zlej ziemi, mógł wnijść do Twoich Przybytków? Jestże człowiek, który by jeszcze na drugim świecie nie potrzebował oczyszczenia? Ach, Panie! jeżeli ci nasze błagania, jeżeli ci nasze prośby, które zanosić my do ciebie za zmarłymi braćmi i przyjaciółmi, jako ich pozostali na ziemi bracia, jeżeli ci te prośby są miłe: ach, Panie! spojrzyjże litościwie na łzy i jęki moje, wśród których błagam cię za nimi, błagam za wszystkimi, szczególniej przecież za przyjacielem (przyjaciółką) N., który(a) tak często ze mną przestawał(a), smutek i pociechę ze mną podzielał(a), a przez wierną przyjaźń i miłość pocieszał(a). Zgładź jego (jej) wszystkie przewinienia i zmazy jeszcze dotąd plamiące duszę jego (jej), a przez Miłosierdzie i Zasługi Syna Twego, naszego Zbawiciela, wieczne odpoczywanie racz mu (jej) dać, Panie! a Światłość Wiekuista niech mu (jej) świeci na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa za dusze naszych dobroczyńców

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Najmiłosierniejszy Jezu, przez Dobroć Serca Twojego, racz być miłościw duszom sług Twoich, a nagródź im, Panie, w Chwale Wiekuistej, ich dobroczynność, z którą dla miłości ku Tobie potrzebujących i opuszczonych bliźnich swych ratowali i cieszyli. Uratuj teraz dusze ich Miłosierdziem Twoim; racz je co najrychlej przyłączyć, Panie, do Społeczności Świętych Twoich! litości Twojej błagamy Boże dla nich. Wiecznym odpoczynkiem udaruj je, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa w rocznicę śmierci naszych drogich zmarłych.

Adoracja za dusze w czyśćcu cierpiące 1900

O Jezu! Wszechmocny i Litosny Boże, Który serca skrytości przenikasz, Ty widzisz, jakie dziś bolesne wspomnienie zasmuca duszę moją! Czy w szczęściu Wiekuistej Ojczyzny już się złączyła z Tobą ta dusza ukochana? czy zdała od Ciebie tęskni jeszcze? Nie wiem, Panie! Ale Twej Litości błagam dla niej, ofiarując Ci za nią wszystkie moje modlitwy, łzy, ofiary, wszystko na co zdobyć się mogę z pomocą Łaski Twojej. Racz to przyjąć, Miłosierny Jezu! przez Niepokalane Serce Twej Matki Przeczystej, jako zadość uczynienie za wszystko, co droga ta dusza może jeszcze być dłużna Sprawiedliwości Boskiej. A jeżeli cieszy się już z Tobą w Niebie, o Boże mój! niech to moje tęskne wspomnienie o Niej na ziemi, Tobie i jej miłe będzie, niech jej przymnoży wesela, a mnie wśród wygnania ziemskiego niech zjedna Twoje Błogosławieństwo i łaskę wytrwałości w dobrem aż do końca aby mi dano było umrzeć w miłości Twojej, Dobry Jezu! a kiedyś ze Świętymi i z tą duszą N. ukochaną i ubłogosławioną, chwalić Cię, Boże w Trójcy Najświętszej Jedyny na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *