Niepokalane Serce Maryi

MODLITWY ZA KONAJĄCYCH i UMIERAJĄCYCH

 

 

Modlitwa za konających do odmawiania trzy razy na dzień polecona przez Papieża Piusa IX.

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

Każdego dnia do 80 tysięcy dusz stawa przed straszliwym Trybunałem Boskim. Módl się za nimi. Wieczność szczęścia lub wieczność mąk czeka nas wszystkich. A ta wieczność zawisła od jednej chwili skonania. Ta chwila nadejdzie dziś dla 80 000 braci naszych Krwią Syna Bożego odkupionych. Jak się za nie nie modlić? — W Dekrecie odpustowym czyta się te słowa: „Najmiłosierniejszy Zbawiciel w nieskończonej swojej dobroci z pewnością okaże to samo miłosierdzie względem tych, którzy za życia swego wyświadczyli konającym tę przysługę miłości”.

 

O Clementíssime Iesu, amátor animárum, óbsecro te per Agóniam Cordis Tui Sanctíssimi, et per Dolóres Matris Tuae Immaculátae, lava in Sánguine Tuo peccatóres totíus mundi nunc pósitos in agónia et hódie (hac nocte) moritúros. Amen.

Cor Iesu, in agónia factum, miserére moriéntium!

O Najłaskawszy Jezu! Miłośniku dusz naszych, zaklinam Cię na Konanie Przenajświętszego Serca Twego, i na boleść Niepokalanej Matki Twojej, oczyść Krwią Twoją Przenajświętszą wszystkich grzeszników całego świata, w tej chwili konających i dziś (w nocy)* umrzeć mających. Amen.

O Serce Jezusa Konające, ulituj się nad konającymi.

 

1) Dla zachęcenia wiernych do częstszego, choćby w jeden i ten sam dzień modlenia się za konających, Pius IX udzielił odmawiającym ze skruszonym sercem i nabożnie powyższą modlitwę z wierszykiem 100 dni odpustu za każdym razem w różnych czasach.

2) Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu do wyboru dla tych, którzy jak wyżej w trzech porach dnia codziennie przez miesiąc tę modlitwę odmawiają. Warunki: Spowiedź, Komunia św. nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej i modlitwa tamże na intencję Ojca Św.

(Pius IX. Reskr. Św. Kongr. Odpust. z dnia 2 lut. 1850)

 

 

Modlitwa za konających do Najświętszej Maryi Panny.

Źródło: Arcybractwo Konającego Serca Jezusa i Współubolewającego 1912

O Clementissima Maria, refugium peccatorum, obsecro te per Dolores Cordis Tui Immaculati et per Agoniam Cordis Iesu, Filii Tui dilectissimi, intercede pro peccatoribus totíus mundi nunc pósitos in agónia et hódie (hac nocte) moritúros. Amen.

Cor Mariae compatiens, ora pro morientibus.

Sancte Joseph, Patrone bonae mortis, ora pro morientibus.

Sancte Michael, Archangele, ora pro morientibus.

Sancti Angeli custodes, orate pro morientibus.

Sancte Angele, qui Jesum in agonia factum confortasti, ora pro  morientibus.

O Najsłodsza Panno Maryo, Ucieczko grzesznych i Pocieszycielko strapionych, błagamy Cię przez Boleści Twego Niepokalanego Serca i przez Konanie Serca Jezusa, Twego ukochanego Syna, wstaw się za grzesznikami w tej chwili konających i dziś (w nocy)* umrzeć mających, i pokaż się Matką Łaskawą wszystkim duszom pogrążonym w smutku i strapieniu. Amen.

Współubolewające Serce Maryi, módl się za umierającymi i strapionymi.

Współbolejące Serce Maryi, módl się za konającymi!

Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, módl się za konającymi!

Święty Michale Archaniele, módl się za konającymi!

Święci Aniołowie Stróżowie, módlcie się za konającymi!

Święty Aniele, który Jezusa w Konaniu umacniasz, módl się za konającymi!

 

 

Trzy skuteczne modlitwy za konających i umierających.

Historia “Trzech pięknych modlitw”

(przypisy z modlitewnika “Pieta”, str. 20-22 )

Pewnego razu w Rzymie umierał Papież, który miał na sumieniu wiele grzechów.  Zgromadził on wokół siebie kardynałów, biskupów i uczonych w Piśmie Św., i powiedział do niech: “Moi kochani przyjaciele!  Jakże możecie mi teraz pomóc, gdy umieram i za moje grzechy czeka mnie wieczne potępienie?”  Nikt nie umiał mu dać odpowiedzi.  Ale był wikary imieniem Jan który powiedział: “Ojcze, dlaczego wątpisz w Boże Miłosierdzie?  Przeczytam nad Tobą te trzy modlitwy i ufam, że znajdziesz ukojenie i że uzyskasz Miłosierdzie od Boga.”  Wikary ukląkł, razem z nim wszyscy pozostali, odmówili Ojcze Nasz. a następnie te trzy modlitwy.  W trakcie ich odmawiania, Papież umarł.  Wikary pozostał do godz. 3 po poł. a wtedy ukazał mu się Papież, jego twarz jaśniała jak słońce, jego ubranie było białe jak śnieg, i powiedział: “Mój ukochany bracie!  Pomimo tego, że powinienem być dzieckiem zatracenia, stałem się dzieckiem szczęścia.  Gdy odmawiałeś pierwszą modlitwę, wiele moich grzechów spadło ze mnie jak deszcz z Nieba. Gdy odmawiałeś drugą, byłem oczyszczany tak, jak złotnik czyści złoto w gorącym ogniu. Oczyszczanie nadal trwało, gdy odmawiałeś trzecią modlitwę.  Potem zobaczyłem jak otwiera się Niebo, widziałem Pana Jezusa, jak stoi po Prawicy Boga Ojca, i mówi do mnie: “Przyjdź, wszystkie twoje grzechy zostały ci przebaczone, będziesz i pozostaniesz na zawsze w Królestwie Mojego Ojca.  Amen!” 

Wikary odpowiedział: “O Ojcze Św. nikomu nie będę mógł tego powiedzieć, bo nikt mi nie uwierzy.”  Wtedy Papież powiedział: “Prawdziwie mówię Ci, stoi przy mnie Anioł Boga, i zapisał te Modlitwy złotymi literami na pocieszenie dla wszystkich grzeszników.  Jeśliby osoba popełniła nawet wszystkie grzechy świata, ale te Trzy Modlitwy zostaną nad nią przeczytane, to przy jej śmierci, wszystkie grzechy zostaną jej odpuszczone, i jej dusza zostanie zbawiona, nawet jeśliby miała cierpieć aż do Dnia Sądu Ostatecznego.  Osoba, która słucha czytania tych modlitw, lub w której domu są one czytane, nie umrze nieszczęśliwą śmiercią.  Dlatego też, weź te modlitwy i złóż je w Bazylice Św. Piotra, w Kaplicy Wniebowzięcia Maryi, dla pocieszenia wielu.   Osoba bliska śmieci, gdy je przeczyta, lub też, w której obecności zostaną one przeczytane, uzyska odpust 400 lat, za te dni które powinna cierpieć w Czyśćcu z powodu swoich przewinień.  Również ta osoba, która czyta te modlitwy, lub ich słucha, tej zostanie objawiona godzina jej śmierci.  Amen!”   

Pierwsza  modlitwa.

Panie Jezu Chryste! Jesteś Synem Boga i Synem Dziewicy Maryi, Bogiem i Człowiekiem. Ty, Który z trwogi, pociłeś się za nas krwawym potem na Górze Oliwnej, aby przynieść pokój, i aby ofiarować Swoją Przenajświętszą Śmierć Bogu, Twojemu Niebieskiemu Ojcu, dla zbawienia tej konającej osoby… Jeśliby jednak tak było, że przez grzechy, osoba ta zasługuje na wieczne potępienie, to niechaj to zostanie jej uchylone. Niechaj tak się stanie, o Przedwieczny Ojcze, za przyczyną Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Ukochanego Syna, Który żyje i króluje w Jedności z Duchem Świętym teraz i na wieki. Amen.

Druga  modlitwa.

Panie Jezu Chryste! Ty, Który cicho umarłeś za nas na drzewie Krzyża, podporządkowując całkowicie Swoją Wolę Twojemu Niebieskiemu Ojcu, aby przynieść pokój, i aby ofiarować Swoją Przenajświętszą Śmierć Twojemu Niebieskiemu Ojcu, aby uwolnić … (tę osobę), i ukryć przed nią to, na co zasłużyła przez swoje grzechy; prosimy spraw tak, o Niebieski Ojcze! Przez Naszego Pana Jezusa Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą w Jedności z Duchem Świętym teraz i na wieki. Amen.

Trzecia modlitwa.

Panie Jezu Chryste! Ty, Który pozostałeś milczącym, aby przemawiać przez usta Proroków: Przyciągnąłem Cię do siebie mocą Odwiecznej Miłości, która to Miłość przyciągnęła Cię z ciała Dziewicy do tej doliny świata w potrzebie, która to Miłość trzymała Cię przez 33 lata na tym świecie, i jako znak Wielkiej Miłości, oddałeś Swoje Święte Ciało jako Prawdziwe Pożywienie i Swoją Świętą Krew jako Prawdziwy Napój, jako znak Wielkiej Miłości, zgodziłeś się aby być więźniem i być prowadzonym od jednego sędziego do drugiego, i jako znak Wielkiej Miłości zgodziłeś się, żeby być skazanym na śmierć, i zgodziłeś się, aby umrzeć, i być pogrzebanym, i prawdziwie zmartwychwstać, i ukazać się Swojej Świętej Matce, i wszystkim Świętym Apostołom, i jako znak Wielkiej Miłości, wniebowstąpiłeś mocą Swojej własnej Siły i Potęgi, i siedzisz po Prawicy Boga, Twojego Niebieskiego Ojca, i posłałeś Swojego Ducha Świętego do serc Twoich Apostołów i do serc wszystkich którzy ufają Ci, i wierzą w Ciebie.  Za przyczyną Twojego Znaku Przedwiecznej Miłości, otwórz dzisiaj Niebo, i weź tą konającą osobę… i wszystkie jej grzechy do Królestwa Twojego Niebieskiego Ojca, aby mógł królować z Tobą teraz i na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa za umierających do Najświętszej Panny Maryi.

O Święta Maryo, Matko Boża: wspomnij, jako Cię nieustannie Kościół Święty, wzywając prosi, ażebyś się modliła za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto w ostatniej i w największej potrzebie znajduje się dusza tego brata naszego (tej siostry naszej). Módl się za nią teraz, kiedy najosobliwiej Twojej przyczyny przed Bogiem potrzebu­je, módl się za nią w teraźniejszą straszliwą śmierci godzinę, od której szczęśliwa, lub nieszczęśliwa jej wieczność zawisła. O Panno Można! raczże i teraz skruszyć łeb smoka piekielnego, który jako lew ryczy, krąży około tej duszy z ciała wychodzącej, aby ją pożarł. O Matko Najboleśniejsza! jakoś nie odstępując stała pod Krzyżem Umierającego na nim Syna Twego nie odstępujże Opieką Twoją i tej w konaniu męczącej się duszy! Uproś jej u Boga Łaski w tym stanie najpotrzebniejsze i szczęśliwe z tego tu życia przejście do Wieczności! Amen.

 

 

Modlitwa nad chorym lub chorą, gdy ma trudne i długie konanie

Wyjdź, duszo chrześcijańska, wyjdź z tego świata, w Imię Boga Ojca Wszechmogącego, który cię stworzył; w Imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, który cię Śmiercią Swoją odkupił; w Imię Ducha Świętego, który ku tobie zstąpił: w Imię Aniołów i Archaniołów; w Imię Niebie­skich Tronów i Mocy; w Imię Patryarchów i Proroków, w Imię Świętych Apostołów i Ewangelistów, w Imię Świętych Męczenni­ków i Wyznawców,  w Imię Świętych Zakonników i Pustelników, w Imię Świętych Panien, w Imię Wszystkich Świętych Pańskich. Zamieszkaj i w miejscu odpoczynku; niech Syjon, Miasto Błogosławione, będzie Twym  przybytkiem, przez wszystkie Zasługi, przez Najświętszą Mękę i Śmierć  Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.

 

 

Modlitwy, które odmówić można przy konającym.

 Pewien Papież umierający prosił swego kapelana, aby te trzy modlitwy i za niego odprawił, skoro go ujrzy konającego, co też ów kapłan uczynił.

 Po zejściu z tego świata ukazał mu się papież, mówiąc, że mocą tych  modlitw grzechy jego zmazane zostały przez Chrystusa Pana i że jest w Niebie.

1. Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, przez Twoje Konanie i modlitwę, którą zanosiłeś za nas na górze Oliwnej, kiedy stał się pot Twój, jako krople Krwi zbiegające na ziemię, błagam Cię, abyś to mnóstwo krwawego Potu Twojego w utrapieniu trwogi tak obficie za nas wylanego, ofiarować raczył Bogu Ojcu za wszystkie grzechy sługi Twego N. i wybaw go w tej oto godzinie śmierci jego od wszelkiego cierpienia i utrapienia. Który żyjesz i królujesz, Boże, na wieki wieków. Amen.

2. Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Któryś raczył umrzeć za nas na Krzyżu, błagam Cię. ażebyś wszystką gorzkość Męki i cierpień Twoich, któreś za nas nędznych grzeszników na Krzyżu wycierpiał, szczególnie w onej go­dzinie, kiedy Przenajświętsza Dusza Twoja wychodziła z Ciała Twojego, raczył ofiarować Bogu Ojcu za duszę tego sługi Twojego N. i wybaw go w onej godzinie śmierci jego od wszelkich mąk i cierpień, na które przez swe grzechy zasłużył. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królu­jesz, Boże, na wieki wieków. Amen.

3. Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Modlitwa, Panie Jezu Chryste, Który przez usta Proroka rzekłeś: „Miło­ścią wieczną umiłowałem Cię, dlatego przyciągnąłem, litując się”: bła­gam Cię, ażebyś przez Miłość Swoją, która Cię z Nieba na ziemię do po­niesienia wszystkich cierpień Męki Twojej ściągnęła, raczył ofiarować Bogu Ojcu duszę tego sługi Twego N. i wybaw go od wszelkich mąk i cierpień, na które przez swe grzechy zasłużył, i zbaw duszę jego w tej godzinie zejścia. Otwórz mu podwoje żywota i uczyń go wraz ze Świę­tymi Twoimi uczestnikiem Chwały Wiecznej. Najlitościwszy Panie Jezu Chryste, Któryś nas odkupił Przenajdroższą Krwią Swoją, ulituj się nad duszą tego sługi Twojego i racz ją wprowadzić do Nieba, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz. Amen.

 

Ojcze Najmiłosierniejszy, zlituj się nad tym dzieckiem Twoim, za które Zbawiciel umarł na krzyżu. Jego cierpienia łączę z Męką Pana Jezusa i skła­dam Ci je w ofierze. Nadto, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew, Serce, kona­nie, Duszę, Zasługi, Oblicze Pana Jezusa, Skarb Kościoła Świętego i Łzy Matki Boskiej Bolesnej, a ofiaruję tyle razy, ile sekund w wieczności, oraz ile kropli Krwi Najświętszej Zbawiciel za nas przelał, na wyjednanie dla N. Łaski ostatecznej zbawienia, przebaczenia wszystkich grzechów; Łask potrzebnych, a skutecznych i wiecznego oglądania w Niebie Bożego Oblicza. Nadto, ponawiam tę ofiarę na zadosyćuczynienie, za wszystkie jego grzechy, niewierności i niewdzięczności, jakich się kiedy dopuścił; ofiaruję na oczyszczenie przyozdobienie cnotami Pana Jezusa i Najświętszej Maryi  wszystkiego dobrego, jakie spełnił w całym swoim życiu, ofiaruję też i na wyjednaniu tego dobra, tych zasług, jakie mógł nabyć, spełniając akty cnót, a którego to wykonania zaniedbał. O Jezu, daruj mu Twoje Zasługi. I aby nimi ubogacony stał się świętym i kochał Cię, wielbił w Niebie na  weki. O co proszę Twe Boskie Serce, przez Przyczynę Twej Matki i  Wszystkich Niebian; przez Miłość, która Cię skłoniła, żeś za nas przelał Krew do kropelki. Amen.

Zmówić 3 Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024