Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Chwalcie Go… dla mnóstwa wielkości Jego. — Ps. 115, 2.

 

PRZYGOTOWANIE. — Wszelkie hołdy, jakie złożyły i jeszcze złożą Panu Bogu wszystkie stworzenia, wliczając w to nawet Matkę Bożą, nie zdołają nigdy dorównać Chwale, jaką jedna jedyna Msza Święta oddaje Panu Bogu; w Niej składa się Panu Bogu Ofiarę wartości nieskończonej, która oddaje Mu hołd, którego wartość nie ma granic. Jakież to szczęście dla nas, że możemy codziennie i kilka razy na dzień, być na Mszy Świętej, na tej Boskiej Ofierze! Słuchajmy więc tylu Mszy Świętej, ile możemy, szczególniej w tym czasie karnawału, dla wynagrodzenia Panu Bogu za zniewagi, jakich doznaje.

 

I. — Nigdy kapłan nie odprawiał Mszy Świętej z należnym nabożeństwem; żaden wierny nie wysłucha jej z należnym szacunkiem, jeśli nie ma dla niej tej czci, na jaką zasługuje tak wielka Ofiara. Pewnym jest, jak mówi Sobór Trydencki, iż człowiek, odprawiając Mszę Świętą, spełnia czynność najwznioślejszą i najświętszą; Sam Pan Bóg nie może sprawić, by na świecie była czynność ważniejsza od tej (zob. Ses. 22). — Msza Święta nie tylko jest pamiątką Ofiary Krzyżowej, lecz jest tąż Samą Ofiarą. Tenże jest Ofiarnik, taż Sama Ofiara, Słowo Wcielone. Różnica polega tylko na sposobie ofiarowania; Ofiara bowiem Krzyżowa była złączona z przelaniem Krwi, Msza Święta zaś jest Ofiarą bezkrwawą; w pierwszej Pan Jezus umarł rzeczywiście, w drugiej umiera mistycznie.

Dlatego wszystkie dawne ofiary, jakimi czczono Pana Boga, były tylko cieniem, figurą naszej Ofiary Ołtarza. Wszystkie objawy czci, jakie Panu Bogu w przeszłości złożyli i jeszcze złożą Aniołowie przez swoje hołdy, ludzie przez swoje czyny, umartwienia i poniesione męczeństwa, a nawet Sama Matka Boża przez Swe najwznioślejsze cnoty, nie mogą oddać Panu Bogu takiej Chwały, jaką On ma z jednej Mszy Świętej; wszystkie bowiem objawy czci ze strony stworzeń mają wartość ograniczoną, Chwała zaś, jaką Pan Bóg otrzymuje w Ofierze Ołtarza, ze względu na Ofiarę wartości nieskończonej, również jest Chwałą Nieskończoną.

Jednym słowem, Msza Święta jest czynnością, przez którą Pan Bóg otrzymuje największą Chwałę, jaką złożyć Mu można; przez nią dopełniamy naszego pierwszego, wielkiego i głównego obowiązku, jaki mamy wobec Pana Boga — chwalenia Go, jak na to Jego Majestat zasługuje. Chwalcie Go… dla mnóstwa wielkości Jego (Ps. 115, 2).

 

II. — Jeśli jesteś kapłanem, dokładaj wszelkich starań, aby tę Boską Ofiarę sprawować z największą czystością serca i możliwie wielką pobożnością. Pamiętaj, iż przekleństwo rzucone na tych, którzy niedbale spełniają święte czynności, szczególniej odnosi się do kapłanów, którzy z nieuszanowaniem odprawiają Mszę Świętą. Przeklęty, który czyni sprawę Pańską zdradliwie (Ks. Jer. 48, 10).

Jeśli zaś nie jesteś kapłanem, staraj się codziennie pobożnie wysłuchać Mszy Świętej, choćby to nawet wymagało od ciebie pewnej ofiary, a szczególniej w tych dniach karnawału, by wynagrodzić Panu Jezusowi za zniewagi, jakich doznaje. Św. Małgorzata z Kortony pragnęła mieć tyle serc i języków dla kochania i wielbienia Pana Boga, ile jest gwiazd na niebie, liści na drzewach, kropli wody w morzu. — Pewnego razu usłyszała Głos Boży: Pociesz się, przez wysłuchanie Mszy Świętej oddajesz mi taką Chwałę, jaką oddać mi pragniesz, a nawet nieskończenie większą.

 

 

Modlitwa:

Mój Boże, oddaję cześć Twemu Nieskończonemu Majestatowi i Wielkości Twojej, podobam sobie w Twych Nieskończonych Doskonałościach, chciałbym Cię tak wielbić, jak na to zasługujesz. Lecz jakąż chwałę mogę Ci oddać, będąc biednym grzesznikiem, który zasłużył na tysiąc piekieł? „Ojcze Przedwieczny, składam Ci w ofierze Twego ukochanego Syna, Który Sam się ofiarował na krzyżu, a teraz ponawia Swą Ofiarę na Ołtarzu. Ofiaruję Ci w imieniu wszystkich stworzeń Msze Święte, jakie już zostały i jeszcze będą odprawione na całym świecie, by Cię uczcić, jak na to zasługujesz, aby Ci podziękować za wszystkie nieprzeliczone Twe Dobrodziejstwa, by ułagodzić Twój Gniew za tyle grzechów naszych i złożyć Ci za nie należyte zadośćuczynienie, aby wybłagać Zmiłowanie dla siebie, dla całego świata i dla dusz czyśćcowych” [*].

Maryo, Matko moja, Któraś nosiła Tego Boga, Który ofiaruje się na Ołtarzach naszych, spraw, bym zawsze słuchał Mszy Świętej z należnym nabożeństwem. Amen. (*III., 832)

 

 

[*] Odpust 3 lat raz w dniu.

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.
  2. Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Apolonii, Panny i Męczenniczki: Nabożeństwo do Świętej Apolonii, Panny i Męczenniczki.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *