Bł. Jan Sarkander

Nabożeństwo do Bł. Jana Sarkandra, Męczennika

 

 

 

 

Litania do bł. Jana Sarkandra, Męczennika.

Źródło: Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Królowo Męczenników,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, Doktorze Pisma świętego,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, wierny dobrego pasterza Jezusa Chrystusa naśladowco,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, gorliwy sługo Chrystusa Pana,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, nauczycielu prawdy najgorliwszy,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, prawdziwy misjonarzu między błędnowiercami,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, zacny wzorze kapłańskiej gorliwości,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, kaznodziejo apostolski,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, czyste zwierciadło spowiedników,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, pilny pasterzu dusz krwią Jezusa odkupionych,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, pobudko grzeszników do pokuty,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, w obronie praw Kościoła Chrystusowego rycerzu waleczny,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, naczynie wybrane ku nawróceniu błądzących,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, miłością Boga i bliźniego pałający,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, mężu Ducha Bożego pełny,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, wzorze pokory i cierpliwości,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, ozdobo stanu kapłańskiego,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, przykładzie wszelkich cnót,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, miłośniku ludu naszego,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, tajemnicy spowiedzi świętej stróżu niezachwiany,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, milczenia sakramentalnego większy niż życia miłośniku,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, wśród mąk największych zacny przykładzie,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, pogróżkami i katuszami we wierze niezwyciężony,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, wyznawco i męczenniku najdzielniejszy,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, krwawa we wyznaniu wiary ofiaro,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, męczeńską palmą ozdobiony kapłanie,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, prędki pomocniku we wszelkich potrzebach,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, nasz potężny orędowniku i patronie u Boga,

Błogosławiony Janie Sarkandrze, po zgonie swoim wonią ciała i cudami od Boga wsławiony,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od wszego złego, wybaw nas, Panie!

Od grzechu każdego,

Od udręczeń sumienia,

Od odwłoki pokuty świętej,

Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,

Od fałszywych braci i zdrady przyjaciół,

Od przewrotnego towarzystwa,

Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,

Od zuchwałości i próżnej nadętości,

Od niesprawiedliwego oskarżenia,

Od wyjawienia powierzony cli nam tajemnic,

Od zaniedbania obowiązków naszego powołania,

Przez Twe zelży we na śmierć krzyżową skazanie,

Przez Twe haniebne z łotrami przy śmierci stowarzyszenie,

Przez pośmiewiska Tobie od faryzeuszów zadane,

Przez gorzką śmierć Twoją,

Przez przyczynę i zasługi błogosławionego Jana Sarkandra,

W dzień sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś nam litościwie przebaczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nam grzechów odpuszczenie i poprawę życia dać raczył,

Abyś nam wyznanie grzechów naszych ułatwić i uzupełnić raczył,

Abyś nas do niskich i podrzędnych usług względem bliźniego pobudzić raczył,

Abyś cześć i honor błogosławionego Jana Sarkandra pomnożyć raczył,

Abyś prośby i wołania wszystkich jego czcicieli łaskawie wysłuchać raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami, Błogosławiony Janie Sarkandrze!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V.  Módlmy się: Boże! Któryś Błogosławionego Jana, Męczennika Twego we wyznawaniu prawdziwej wiary i w zachowaniu milczenia sakramentalnego cnotą stateczności umocnił: daj nam, prosimy Cię, abyśmy przykładem Jego przeciwko wszelkiemu złemu byli uzbrojeni i za przyczyną Jego od tegoż złego zachowani zostali. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Bł. Jan Sarkander

 

 

Inne modlitwy na cześć tegoż błogosławionego Męczennika.

Źródło: Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

I.

O Boże! któryś na prośbę błogosławionego Męczennika Twego, Jana Sarkandra, źródłu czystej wody wytrysnąć rozkazał, przyprowadź nas też za Jego przyczyną do źródła nigdy nie wysychającego i żywą wodę wydawającego, abyśmy z niego czerpać i tak posileni zasadzki piekielne zwyciężać i ku Tobie do królestwa niebieskiego wejść mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

II.

Spojrzyj z wysokości niebieskiej na nas w tym padole płaczu i łez, błogosławiony nasz rodaku i Męczenniku, Janie Sarkandrze, który blaskiem swych cnót przybytki niebieskie ozdabiasz i którego przyczyna wiele zdoła u Boga; proś Go za nami, aby się nad duszami naszymi zmiłować, w nędzy, smutku i chorobie pociech niebieskich nam udzielić raczył, żebyśmy statecznie w wierze Jezusa Chrystusa drogą sprawiedliwości postępować mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Bł. Jan Sarkander

 

 

Modlitwa o nawrócenie odszczepieńców.

Źródło: Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

Boże! miłośniku pokoju, dawco jedności i zgody, w którego ręku są serca ludzkie, przez zasługi i przyczynę błogosławionego Jana Sarkandra, Męczennika Twego, pokornie Cię prosimy, abyś błądzących braci naszych duchem jedności i zgody natchnąć raczył; abyśmy wszyscy Świętym Wiary Twojej Katolickiej Węzłem połączeni, jednym sercem, w jednym Kościele Ciebie wyznawali a potem tej nagrody dostąpili, którą zgotowałeś tym, co Cię miłują: Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023