Bł. Wincenty Kadłubek

NABOŻEŃSTWO DO BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA.

8.03.1223-2023 JUBILEUSZ 800-LECIA JEGO ŚMIERCI.

 

 

 

 

Godzinki o Bł. Wincentym Kadłubku.

Źródło: Zwycięzca siebie i świata błogosławiony Wincenty 1834

NA JUTRZNIĘ.

Zacznijcie godnie chwalić Boga Wszechmogącego,

Otwierajcie usta wzywać Miłosierdzia jego

Przybądź nam Słodki Jezu dla Imienia Twego,

Ażebyśmy sławili w Tobie Wincentego.

Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy przed wieki na wieki wiecznemu.

Hymn.

Jezu Królu Wiecznej Chwały,

I Zwycięzco okazały.

Słodkości niewymówiona,

Miłości nienasycona,

Tyś z Ogrójca różowego,

Wdzięcznością napełnionego,

Wybrał Wincentego śmiele,

Za anioła w ludzkim ciele.

Nam nadzieja zawitała,

Z Benigny i Bogu Chwała,

Gdy sługę swymi wielkiego,

Rodzą Bogu Wincentego.

V. Módl się za nami Błogosławiony Wincenty.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V.  Módlmy się. Boże, Którego w Świętych Twoich cudownym kościele Święty opowiada, a przez ich przyczynę w utrapieniu pomoc uznaje; racz nam dać abyśmy w Imię Błogosławionego Wincentego, Wyznawcy Twego i biskupa zgromadzenia, o co prosimy mogli otrzymać, a za jego przyczyną Niebieskiej Chwały stać się mogli uczestnikami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu chwała

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie i przyczynę Błogosławionego Wincentego niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

Przybądź nam Słodki Jezu dla Imienia Twego,

Ażebyśmy sławili w Tobie Wincentego.

Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy przed wieki na wieki wiecznemu.

Hymn.

Teraz cna Matko wolności,

Bądź pełna wszelkiej radości.

Wychwalaj Boga wdzięcznymi,

Hymnem afekty świętymi.

O toć ten wiek uratuje,

Obrońcę ci prowiduje.

Cudotwórcę Wincentego,

Kadłubka kraju polskiego,

Który Chrystusa Miłością,

Pałając wzgardził godnością.

Zdeptawszy mitrę infuły,

Z cysterskiej kontent kukuły.

Wezwania z modlitwą i końcowymi wezwaniami tak jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Przybądź nam Słodki Jezu etc. itd. jak na Prymę.

Hymn.

Z miodopłynnego złączony,

Doktora synu rzeczony.

Wincenty torem idący,

Bernarda z nim się cieszący.

Na modlitwie zachwycony,

Światłem z nieba otoczony.

Widział opat świątobliwy

Że Wincenty anioł żywy.

Lat pięć w zakonie szczęśliwie,

Skończył w Bogu świątobliwie.

Pełen anielskiej wonności,

Dziedzic niebieskich radości.

Wezwania z modlitwą i końcowymi wezwaniami tak jak na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Przybądź nam Słodki Jezu etc. itd. jak na Prymę.

Hymn.

W Niebie króluje z Świętymi,

Z Bogiem się weselącymi.

Wincenty pełen zwycięstwa,

Tryumfów świętego męstwa.

Morze Łaski nieprzebranej,

W miłości niezgruntowanej.

Wszechmogący w Trójcy Boże:

Któż cię w cudach pojąć może.

Pokazałeś cudownego,

Światu jawnie Wincentego.

Dałeś nam go dla obrony,

Patronem polskiej korony,

Wezwania z modlitwą i końcowymi wezwaniami tak jak na Jutrznię.

NA NONĘ.

Przybądź nam Słodki Jezu etc. itd. jak na Prymę.

Hymn.

Którego Łask tymi wieki

Doznają ludzie opieki.

Cudów którymi szafuje,

Gdy do Boga suplikuje;

Ślepi jasny wzrok miewają,

Chorzy zdrowo powstawają.

Ginie trąd, członki skrzywione,

Świadczą kule zawieszone;

Umarłym żywot wrócony,

Śmiertelnym wiek przedłużony.

Grzesznych pociąga do skruchy.

Piekielne znikają duchy.

Wezwania z modlitwą i końcowymi wezwaniami tak jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Przybądź nam Słodki Jezu etc. itd. jak na Prymę.

Hymn.

Więc Cię szczęśliwą koronę

Polską widzę gdy obronę

Masz z wyznawcy Wincentego,

Zwycięzcy doświadczonego.

Ten zdradne szyki potłumi,

Nieprzyjaciela rozgromi.

Za Patrona tobie dany,

Zwycięzca nieprzełamany.

Czyni jawne serc pobudki,

Oddalając wszelkie smutki.

Gdy w różnych trudnościach proszą,

Zawsze pociechy odnoszą.

Wezwania z modlitwą i końcowymi wezwaniami tak jak na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Otwórz, Panie, niegodne usta moje,

Aby zawsze głosiły Miłosierdzie Twoje.

Przybądź nam Słodki Jezu etc. itd. jak na Prymę.

Hymn.

Zwycięzco świata Wincenty,

Doznał twych sił czart przeklęty,

Zwyciężony, a Ty wiecznie

Królujesz w Niebie bezpiecznie.

Módl się za nami wszystkimi,

Do Ciebie wzdychającymi.

Niech Twoja prośba to sprawi,

Z Świętymi nas w Niebie stawi.

Chwała bądź Ojcu Synowi,

Także Świętemu Duchowi.

A Wincentemu niech będzie,

Od Polski cześć, sława wszędzie.

V. Cudami wsławił Pan Świętego swego.

R. Pan wysłucha mnie, gdy wołać będę do niego. (Ps. 4).

Wezwania z modlitwą i końcowymi wezwaniami tak jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Te godzinki Ojcze Święty,

Ofiarujemy Wincenty,

Przyjmij od grzesznych w Syonie,

Korony polskiej patronie,

A gdy przyjdzie dzień kresu żywota,

Otwórz nam niebieskie wrota.

Pokaż się wtenczas patronem ,

Przed najwyższym Boga tronem .

V. Zwyciężającemu dam mannę zakrytą,

R. I nowe imię.

V. Módl się za nami Błogosławiony Wincenty.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V.  Módlmy się.  Panie Jezu Chryste, Którego Dobroć i Miłosierdzie wyczerpać się nie może: skłoń Uszy Łaskawości Twojej na prośbę sług i służebnic Twoich, a daj nam, abyśmy wszyscy, którzy Cię w błogosławionym Wincentym biskupie nabożnie wielbimy dla skutecznych zasług jego prośby swojej skutku dostąpili. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Bł. Wincenty Kadłubek

 

 

LITANIA O BŁ. WINCENTYM KADŁUBKU.

Źródło: Zwycięzca siebie i świata błogosławiony Wincenty 1834

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami.

Błogosławiony Wincenty, mężu przezacny,

Błogosławiony Wincenty, Biskupie krakowski,

Błogosławiony Wincenty, Sługo wierny Jezusa Chrystusa,

Błogosławiony Wincenty, Czcicielu Boga-Rodzicy Panny,

Błogosławiony Wincenty, Dziedzicu Niebieskiej Ojczyzny,

Błogosławiony Wincenty, Świetna gwiazdo Kościoła Bożego,

Błogosławiony Wincenty, Pochwało biskupów,

Błogosławiony Wincenty, Korono kapłanów,

Błogosławiony Wincenty, Ozdobo kleryków,

Błogosławiony Wincenty, Dobry pasterzu owiec Chrystusowych,

Błogosławiony Wincenty, Pochodnio pasterzy oświecająca,

Błogosławiony Wincenty, Żarliwy o zbawienie dusz wiernych,

Błogosławiony Wincenty, Skarbnico cnót świętych,

Błogosławiony Wincenty, Nieustraszony kaznodziejo Prawdy,

Błogosławiony Wincenty, Obrońco Wiary Świętej Katolickiej,

Błogosławiony Wincenty, Promotorze Chwały Boskiej,

Błogosławiony Wincenty, Mężu według Serca Bożego,

Błogosławiony Wincenty, Wzgardzicielu świata prawdziwy,

Błogosławiony Wincenty, Zwycięzco czartów przeklętych,

Błogosławiony Wincenty, Pociecho anielska,

Błogosławiony Wincenty, Mężu wstrzemięźliwości znakomity,

Błogosławiony Wincenty, Naśladowco krzyża Chrystusowego,

Błogosławiony Wincenty, Różo wdzięczno-pachnąca,

Błogosławiony Wincenty, Lilio śliczna czystości,

Błogosławiony Wincenty, Patryarcho cystercjum polskiego,

Błogosławiony Wincenty, Pochodnie zakonnej karności,

Błogosławiony Wincenty, Zwierciadło doskonałości,

Błogosławiony Wincenty, Ojcze opuszczonych sierot,

Błogosławiony Wincenty, Patronie Królestwa Polskiego,

Błogosławiony Wincenty, Wskrzesicielu umarłych,

Błogosławiony Wincenty, Uzdrowienie chorych,

Błogosławiony Wincenty, Mężu wszystko wszystkim się stający,

Błogosławiony Wincenty, Pochodnio gorejąca miłością bliźniego,

Błogosławiony Wincenty, Stróżu i Patronie ojczyzny naszej,

Błogosławiony Wincenty, Obrońco i obywatelu Jędrzejowa,

Błogosławiony Wincenty, Współmieszkańcze Wszystkich Świętych,

My grzeszni Ciebie Boże prosimy,  za wstawiennictwem Bł. Wincentego Kadłubka, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas od utrapienia i niebezpieczeństwa obronić i zachować raczył, Ciebie prosimy,

Abyś się za Kościół Święty, całe Królestwo Polskie i Zakon Twój Święty przyczyniać raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nam zwycięstwo, pokój, zgodę, miłość, jedność, Łaskę i żywot wieczny wyjednać raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nas od powietrza, głodu ognia i wojny wybawić raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nam w godzinę skonania naszego przytomnym być raczył, Ciebie prosimy,

My Twoi słudzy, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Błogosławiony Wincenty.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi Błogosławionego Wincentego wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, za jego przyczyną, aby nam dane było. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Bł. Wincenty Kadłubek

 

 

Koronka do Bł. Wincentego Kadłubka na pamiątkę 5 lat Jego ukrytego życia w klasztorze Jędrzejewskim.

Źródło: Nabożeństwo do Św. Wincentego Kadłubka z dodatkiem nabożeństwa rocznego 1897

Koronkę tę mogą pobożni odśpiewywać przy grobie Bł. Wincentego, zwłaszcza w dzień Jego święta.

UWAGA. Koronka ta śpiewa się jak pierwsza część różańca o N. Maryi Pannie.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu racz pospieszyć.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN I.

Święty Wincenty, Ciebie dziś błagamy,

W naszych potrzebach przyczyń się za nami.

Wyproś nam Łaskę stałej pobożności

Boskiej Miłości.

1 Ojcze nasz…, 5 Zdrowaś Marya…. i 1 Chwała Ojcu…

Módlmy się: Boże, Któryś Bł. Wincentego z godności Biskupiej do życia zakonnego powołać raczył, prosimy Cię, racz nam dać za Jego przyczyną tę Łaskę, abyśmy serca naszego nie przywiązywali do świata, lecz Tobie je w ofierze poświęcili i stałymi byli w pobożności. Amen.

HYMN II.

Święty Wincenty, wzorze niewinności,

Wyproś nam cnotę anielskiej czystości,

Byśmy się grzechem rozpusty brzydzili,

Światem gardzili.

1 Ojcze nasz.., 5 Zdrowaś Marya… i 1 Chwała Ojcu…

Módlmy się. Boże, Któryś Bł. Wincentego obdarzył cnotą czystości anielskiej, racz nam dać za Jego przyczyną zamiłowanie tej najpiękniejszej cnoty i najmilszej Tobie, abyśmy żyjąc w niewinności, mogli zasłużyć sobie na Twoje Błogosławieństwo w życiu i przy śmierci, a potem z Aniołami mogli Cię w Niebie oglądać na wieki. Amen.

HYMN III.

Święty Wincenty, w modlitwie wytrwały,

Dla Bożej wszystko działający Chwały,

Daj byśmy także szczerze się modlili,

Boga chwalili.

1 Ojcze nasz.., 5 Zdrowaś Marya… i 1 Chwała Ojcu…

Módlmy się. Boże, Któryś Bł. Wincentego Darem gorącej i wytrwałej modlitwy obdarzyć raczył, daj nam za jego przyczyną tę Łaskę, abyśmy pamiętali, że życie nasze powinno być ciągłą modlitwą, bo takie życie może być dla nas zasługą na żywot wieczny, i dla Ciebie Chwałą i uweseleniem Świętych w Niebie. Amen.

HYMN IV.

Pokorny sługo Jezusa miłego,

Święty Wincenty, wyproś nam u Niego

Cnotę pokory i braterską miłość,

W dobrem wytrwałość.

1 Ojcze nasz…, 5 Zdrowaś Marya… i 1 Chwała Ojcu…

Módlmy się. Boże, Któryś Bł. Wincentemu dał szczególne zamiłowanie pokory, iż przywdziawszy habit zakonny, był wzorem posłuszeństwa dla wszystkich braci, racz nam dać za Jego przyczyną wyrzeczenie się pychy światowej, a zamiłowanie pokory i posłuszeństwa dla Przykazań Twoich; roznieć pośród nas miłość braterską, abyśmy miłując się wzajemnie, uniżając się przed Tobą i gardząc sobą, zasłużyli sobie na wywyższenie w Niebie. Amen.

HYMN V.

Oddalaj od nas choroby i wojny,

Święty Wincenty, wyproś czas spokojny,

Szczerą pokutę, grzechów odpuszczenie,

Duszy zbawienie.

1 Ojcze nasz…., 5 Zdrowaś Marya… i 1 Chwała Ojcu…

Módlmy się. Boże, Któryś Bł. Wincentego za Patrona i Opiekuna w różnych niedolach dać nam raczył, wysłuchaj nas za Jego przyczyną i zachowaj od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj od wszelkich zaraźliwych chorób, zachowaj od grzechów, zwłaszcza śmiertelnych, abyśmy obdarzeni Twoim Pokojem, wolni od klęsk doczesnych i od utrapienia duszy, mogli Ci wiernie służyć i wysłużyć sobie Chwałę, w Której umieściłeś naszego Patrona, Bł. Wincentego, i która trwać będzie na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…

Na intencję Ojca Świętego i za cały Kościół Święty: Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… i Chwała Ojcu…

 

 

Bł. Wincenty Kadłubek

 

 

Modlitwy do Bł. Wincentego Kadłubka.

Źródło: Droga do zbawienia 1863

Boże Wszechmocny, dzisiaj obchodzimy pamiątkę Wyznawcy Twego, Wincentego Kadłubka, który prowadząc na tej ziemi żywot pobożny i budujący, przekazywał nam cnoty i zasługi przodków naszych do naśladowania, a grzechy i ułomności opisując z boleścią, starał się uczyć abyśmy ich unikali: prosimy Cię, Panie, przez zasługi tego Świętego, racz sprawić iżbyśmy idąc za jego naukami odczekali się złego a naśladowali dobre. Niech przykład jego będzie nam pochodnią na drodze żywota wiecznego, nakłoń nas do prawdziwej pokuty i wyrzeczenia się na zawsze grzechów i błędów naszych. Rozlej Swe Łaski na lud Twój wierny i prowadź nas do Chwały Twojej, gdzie już króluje Wyznawca Twój, a Patron ziemi naszej Wincenty wraz z Innymi Wybranymi Twoimi na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Boże, dzisiaj obchodzimy uroczystość Świętego Wincentego, posłańca Syna Twojego. Wejrzyj na Jego zasługi, na czystość serca i świątobliwość żywota i spraw za jego przyczyną, abyśmy do prawdziwej pokuty za grzechy nasze pobudzeni, odtąd nigdy Ciebie więcej nie obrazili. Rozlej Swe Łaski na lud Twój wierny, i prowadź nas wszystkich na drodze cnoty, abyśmy Krwią Baranka Przeczystego obmyci, doszli do Chwały Twojej, Której już Święty Wincenty z Innymi Wybranymi Twoimi używa. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023