Serce Eucharystyczne

 

 

(Święto przypada w czwartek w Oktawie Najświętszego Serca Pana Jezusa)

 

 

 

 

Wezwania strzeliste do Serca Eucharystycznego

Źródło: Na przyjęcie Pana 1950 

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Eucharystyczne Serce Jezusa, gorejące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie.

(300 dni odpustu)

 

Uwielbiajmy, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Maryą Niepokalaną Najświętsze, najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa.

300 dni odpustu. Odpust zupełny w Święto Niepokalanego Poczęcia (warunki zwyczajne)  dla tych, którzy odmawiać będą to westchnienie przez cały rok, przynajmniej raz na dzień (Pius X, 19 grudnia 1904, n. 113)

 

Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa. (300 dni odpustu)

 

Cor Iesu Eucharisticum, cordis sacerdotalis exemplar, miserere nobis.

Eucharystyczne Serce Jezusa, wzorze serca kapłańskiego, zmiłuj się nad nami.

300 dni odpustu 300 dni (Pius X, 11 września 1907, n. 115)

 

Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

300 dni odpustu za każdy raz (Pius X, 26 grudnia 1907)

 

Niech będzie pochwalone i uwielbione Święte Serce i drogocenna Krew Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. (300 dni odpustu)

Niech będzie pochwalone Boskie Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie. (300 dni odpustu)

 

Cor Iesu Eucharisticum, adauge nobis fidem, spem et charitatem.

Eucharystyczne Serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości.

300 dni odpustu. (Benedykt XV, 5 kwietnia 1917, n. 119)

 

Eucharystyczne Serce Jezusa, ognisko Boskiej Miłości, obdarz nas pokojem. (300 dni odpustu)

Uwielbiam Cię, o Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa. (300 dni odpustu)

Miłość, cześć i chwała Eucharystycznemu Sercu Jezusa. (300 dni odpustu)

Niech będzie chwalone, wielbione, kochane i niech wdzięczność odbiera w każdym momencie Eucharystyczne Serce Jezusa we wszystkich Tabernakulach świata aż do skończenia wieków. Amen. (300 dni odpustu)

Chwała, cześć, miłość i dziękczynienie, bądź w każdym momencie, Eucharystycznemu Sercu Jezusa, we wszystkich przybytkach świata, aż do skończenia wieków. Amen.

(Odpust 300 dni (Pius IX, 29 lutego 1868, Św. Penit. 23 października 1928, n. 125)

 

 

Serce Jezusa

 

 

Westchnienia do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Serce Jezusa w Eucharystii, słodki Towarzyszu wygnania naszego, cześć Ci oddaję!

Serce Eucharystyczne Jezusa,

Serce samotne, Serce upokorzone,

Serce opuszczone, Serce zapomniane,

Serce wzgardzone, Serce znieważane,

Serce zapoznane przez ludzi,

Serce, miłujący serca nasze,

Serce, pragnące być kochanym,

Serce, cierpliwe w oczekiwaniu,

Serce, skore do wysłuchania nas,

Serce, pożądające naszych modlitw,

Serce, źródło łask nowych,

Serce milczące, które pragnie rozmawiać z duszami,

Serce, będące słodkim schronieniem życia ukrytego,

Serce nauczające tajemnic połączenia Boskiego,

Serce Tego, który śpi, lecz czuwa zawsze,

Serce Eucharystyczne Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa.

Jezu, Hostio, chcę pocieszyć Cię, jednoczę się z Tobą, poświęcam się z Tobą na ofiarę. Upokarzam się przed Tobą.

Chcę zapomnieć o sobie, aby o Tobie tylko myśleć, chcę być zapomnianym i wzgardzonym dla Miłości Twojej, i być zrozumianym i kochanym jedynie tylko przez Ciebie,

Będę milczeć, aby usłyszeć Ciebie, oddam się, aby zaginąć w Tobie.

Spraw, abym ulżył(a) w ten sposób Twemu pragnieniu mego zbawienia, Twemu pragnieniu gorącemu mego uświęcenia; ażebym oczyszczony miłował Cię prawdziwą i czystą miłością.

Nie chcę już dłużej męczyć Twej cierpliwości: weź mnie, oddaję się Tobie.

Ofiaruję Ci wszystkie uczynki moje; rozum mój, abyś go oświecał; serce moje, abyś nim kierował; wolę moją, abyś ją ustalał; nędzę moją, abyś jej przychodził z pomocą; duszę moją i ciało moje, abyś je karmił.

Serce Eucharystyczne Jezusa mojego, którego Krew jest życiem duszy mojej; już nie ja żyję, lecz Ty Sam żyjesz we mnie. Amen.

Odpust 200 dni za każdy raz. (Leon XIII Brewe z 6 lutego 1899r., nr. 124)

 

 

Serce eucharystyczne

 

 

Poświęcenie się Sercu Eucharystycznemu Pana Jezusa

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Panie Jezu, Mistrzu najgodniejszy uwielbienia, ukryty w Swoim Sakramencie Miłości, który mieszkasz z nami, aby osłodzić nam wygnanie; czyż nie potrafię Cię pocieszyć? Tobie, który mi dajesz Swoje Serce, jakżeż nie ofiarowałbym swojego?

Wprawdzie oddać się Tobie, jest nawet dla mnie korzyścią; znaczy to znaleźć skarb niewypowiedziany Serca kochającego, bezinteresownego, wiernego jakim pragnąłbym, aby moje było. Tak więc, ja nic nie mogę dać, a zawsze otrzymuję. Panie Jezu, nie potrafię nigdy wyrównać Ci wspaniałomyślności, ale kocham Cię. Racz przyjąć moje biedne serce, które choć nic nie warte, jednakże ponieważ umiłowałeś je, staje się czymś przez Łaskę Twoją, to też spraw, aby było dobre i strzeż go.

Serce Eucharystyczne Jezusa, poświęcam Ci wszystkie siły ciała mojego; pragnę Ci służyć, znać Cię i kochać coraz więcej, aby przez to inni lepiej Cię poznali i umiłowali. Pragnę działać tylko na chwałę Twoją, czynić to tylko, czego chce Ojciec Twój Niebieski. Poświęcam Ci wszystkie chwile życia mojego, w duchu adoracji przed Twoją Rzeczywistą Obecnością, w duchu dziękczynienia za ten dar niezrównany; wynagrodzenia za naszą okrutną obojętność i nieustającego błagania, aby modły nasze, ofiarowane Tobie, z Tobą i w Tobie, wznosiły się oczyszczone i obfite do Tronu Miłosierdzia Bożego na wieczną chwałę Pana Boga. Amen.

Odpust 200 dni za każdy raz. (Leon XIII Brewe z 6 lutego 1899r., nr 125)

 

 

Serce eucharystyczne

 

 

Westchnienie.

Źródło: Nabozenstwo do Najsw Serca Jezusa – O. Artur Vermeersch T.J – Kraków 1933

 

Serce Eucharystyczne Jezusa, pałające ku nam Miłością, rozpal i nasze serca miłością ku Tobie.

Odpust 200 dni za każdy raz. (Leon XIII Brewe z 6 lutego 1899r., nr 112)

 

 

Serce Eucharystyczne

 

 

Przeproszenie publiczne Serca Eucharystycznego Pana Jezusa

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Serce Eucharystyczne Boga mojego, które oddychasz i bijesz pod zasłoną Przenajświętszych Postaci, cześć Ci oddaję.

Wzruszony nową miłością wobec niezmiernego dobrodziejstwa Boskiej Eucharystii i przejęty żalem za moje niewdzięczności, upokarzam się w przepaści nędzy mojej, którą rzucam jeszcze w większą przepaść Miłosierdzia Twojego.

Wybrałeś mnie od młodości mojej – nie pogardziłeś moją słabością; zstąpiłeś do biednego mego serca; przyszedłeś zapraszać je do wzajemnej miłości, dałeś mi szczęście i pokój – a ja wszystko straciłem, bo stałem się niewiernym; o Jezu! Panie mój! – Rozproszyłem ducha mego; oziębiłem serce moje; słuchałem siebie, a zapomniałem o Tobie.

Chciałeś być moim wodzem, moim doradcą i obrońcą mego życia. Ja zaś pozwalając namiętnościom ostudzić ten słodki pociąg, odwróciłem od niego uwagę i zapomniałem o Tobie.

W próbach zbawiennych cierpień, w radosnych pociechach, w trudnościach i potrzebach, zamiast uciekać do Ciebie, szukałem stworzenia, a zapomniałem o Tobie.

Zapomniałem o Tobie, opuszczonym w Przybytkach, gdzie Miłość Twoja tęskni; w kościołach miast, gdzie jesteś znieważany! w sercach obojętnych, świętokradzkich i w moim własnym występnym sercu, o Jezu! gdy szedłem przyjąć Cię i po przyjęciu Ciebie.

Serce Eucharystyczne Zbawiciela mego, rozkoszy mojej Pierwszej Komunii Świętej i tych dni, w których byłem Ci wiernym: oddaję się Tobie na powrót!

Wracaj, wracaj! przyciągnij mnie znowu na nowo do Siebie. Przebacz mi jeszcze tym razem: odpokutuję wszystko potęgą miłości.

Chwalebny Święty Michale Archaniele i Ty Najmilszy Święty Janie, ofiarujcie Panu Jezusowi to wyznanie win moich i bądźcie moimi orędownikami. Amen.

(200 dni odpustu. Papież Leon XIII brewem z 6 lutego 1899, nr 126)

 

 

Serce Jezusa

 

 

Akt Wynagrodzenia Sercu Eucharystycznemu

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Z wysokości Twego Tronu Niebieskiego wejrzyj, o Boże, na tę Hostię Świętą, którą ofiaruje za nas, braci swoich, nasz Kapłan, nasz Pan i Zbawiciel, a Syn Twój Boski. Niechaj Jego Serce Najświętsze rozbroi słusznie zagniewaną Sprawiedliwość Twoją za niezliczone nieprawości, a zwłaszcza za znieważanie Najświętszego Imienia Twego; za zgwałcenie Twoich dni świętych; za zniewagi Najświętszego Sakramentu Eucharystii.

Oto głos Krwi Jezusa, naszego Brata, woła ku Tobie z wysokości krzyża. Wysłuchaj Go, Panie, i przebacz nam; przyjdź, przyjdź prędko, a nie opóźniaj się; przyjdź dla Twej własnej Chwały, o Panie, dla tryumfu Twego Kościoła św., dla zbawienia świata całego; przyjdź, nie omieszkaj i okaż nad nami nie Sprawiedliwość Twą, ale niepojęte, nieskończone Miłosierdzie Twoje. Amen.

 

Serce Jezusa

 

 

Modlitwa do Serca Eucharystycznego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem

Źródło: Nabozenstwo do Najsw Serca Jezusa – O. Artur Vermeersch T.J – Kraków 1933

O Serce Eucharystyczne, o Panie Jezu, Tyś powodowany wszechwładną miłością ustanowił ten dostojny Sakrament, by zamieszkać tutaj pośród nas, by dawać duszom naszym Swoje Ciało jako Pokarm, a Swoją Krew jako Napój Niebieski.

Wierzymy mocno, Panie Jezu, w tę najwyższą Miłość, mocą której ustanowiłeś Najświętszą Eucharystię. Toteż słuszną jest rzeczą, byśmy w obliczu tej Świętej Hostii tę miłość uwielbiali, byśmy ją wyznawali i wysławiali, jako potężne ognisko życia w Twoim Kościele. Ta Miłość Twoja, o Jezu, jest dla nas przynaglającym wezwaniem. Zdajesz się do nas mówić: „Patrzcie, jak bardzo was miłuję! Dając wam Ciało Moje za Pokarm, a Moją Krew za Napój, chcę przez to zetknięcie rozbudzić waszą miłość i zjednoczyć was ze Sobą. Chcę urzeczywistnić przemianę dusz waszych we Mnie Ukrzyżowanego, we Mnie, kóry jestem Chlebem żywota wiecznego. A zatem dajcie mi serce wasze, żyjcie Moim Życiem, a żyć będziecie Bogiem”.

Uznajemy, o Panie, że takie jest wołanie Twojego Serca Eucharystycznego. Dziękujemy Ci za nie i chcemy, tak, chcemy Mu odpowiedzieć. Użycz nam Łaski, byśmy głęboko przejęli się tą najwyższą Miłością, którą powodowany wezwałeś nas przed Swą Męką do pożywania Najświętszego Ciała Twego. Wyciśnij w głębi dusz naszych niezachwiane postanowienie, iż wierni będziemy temu wezwaniu. Przeniknij nas uszanowaniem i pobożnością potrzebną dla uczczenia, dla godnego przyjmowania daru Twego Serca Eucharystycznego, tego daru ostatecznej Miłości Twojej.

Obyśmy tak wsparci Twą Łaską, mogli godnie obchodzić pamiątkę Twej Męki, wynagradzać nasze oziębłości i zniewagi, zasilać i potęgować naszą miłość ku Tobie i zachować zawsze w swoich serca żywe nasienie błogosławionej nieśmiertelności. Amen.

500 dni odpustu dla odmawiających tę modlitwę przed Najświętszym Sakramentem wystawionym do adoracji. Odpust zupełny dla odmawiających tę modlitwę gdziekolwiek byleby ra w tygodniu wystawiony Najświętszy Sakrament uczcili, do Spowiedzi i Komunii Świętej przystąpili i na intencję Papieża się pomodlili. (Preces n. 250)

 

 

Serce eucharystyczne

 

 

Modlitwa do Eucharystycznego Serca Jezusowego.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

O Serce Eucharystyczne, Najwyższa Miłości Pana naszego Jezusa, które ustanowiłoś tę wzniosłą Tajemnicę Najświętszy Sakrament, aby wśród nas zamieszkać, by duszom naszym Ciało Twoje na pokarm, a Krew Twoją za napój niebieski dawać. Wierzymy mocno, o Panie Jezu, w ten nadmiar Miłości Najwyższej, który Cię pobudził do ustanowienia tego Najświętszego Sakramentu Ołtarza, a przed Tą Hostią Świętą z pokorą oddajemy cześć należną tej Miłości, wyznajemy, wywyższamy i wychwalamy jako najgłębsze i obfite Źródło i ognisko wielkie życia Kościoła Twojego Świętego. Miłość ta zaprasza nas nagląco i zdaje się do nas mówić: „Przypatrzcie się, jak was miłuję, dając wam Ciało moje za pokarm, a Krew moją za napój; chcę przez to ożywić miłość waszą, połączyć was ze Mną i was do Siebie przygarnąć. Chcę dokonać przeobrażenia rzeczywistego dusz waszych we mnie Ukrzyżowanym, we Mnie, który jestem Chlebem żywota wiecznego; dajcie mi serca wasze, żyjcie moim życiem, a w Bogu żyć będziecie!”

To wołanie Eucharystycznego Serca Twego, Panie i Boże nasz, dochodzi do nas z Tajemnicy Ołtarza; dziękujemy za nie i mamy stanowcze pragnienie iść za Nim. Udziel tylko Łaski, abyśmy dokładnie zrozumieli tę Miłość najwyższą, dla której przed Męką Twoją zaprosiłeś nas, abyśmy karmili się Twoim Ciałem Najświętszym. Wyryj w duszach naszych głęboko silne postanowienie, że zawsze wiernie pójdziemy za tym Głosem, co nas woła. Daj nam nabożeństwo i uszanowanie potrzebne, aby Cię uczcić i godnie przyjmować, o Serce Eucharystyczne, ten Dar ostatni Twojej Miłości najwyższej, którąś nam okazał do końca.

Spraw, abyśmy za Łaską Twoją mogli wychwalać pamiątkę gorzkiej Męki Twojej, wynagrodzić obrazy Ci wyrządzone i  za grzechy nasze i oziębłości nasze przez Nią odpokutowali, ożywić i pomnożyć miłość naszą dla Ciebie, i zawsze w duszach naszych zadatek wiecznej szczęśliwości nieskalany zachowali. Amen.

1.° Odpust 5 lat za każde odmówienie przed Najśw. Sakramentem wystawionym publicznie.

2.° Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnie obranym. Warunki: Spowiedź, Komunia św., codzienne odmawianie powyższej modlitwy i przynajmniej pół godziny adoracji przed Najśw. Sakramentem w każdym tygodniu.

(Leon XIII, Brewe z 2 czerwca 1902r.; Św. Pen. Ap., dn. 12 listopada 1936r.)

 

 

Serce Eucharystyczne

 

 

Modlitwa do Serca Jezusowego w Najświętszej Eucharystii

Źródło: Adoruję Cię Boski Więźniu Miłości rozmyślania 1944

Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słodki Towarzyszu naszego wygnania, Boską cześć Ci oddaję.

Serce Jezusa eucharystyczne, Serce samotne i tak upokorzone,

Serce opuszczone i zapomniane, Serce, którym tak gardzą i tak poniżają…

Serce przez łudzi zapoznane, Serce pałające miłością ku sercom naszym…

Serce żądne miłości, Serce, co tak cierpliwie nas oczekujesz…

Serce, co pragniesz nas wysłuchać, pragniesz byśmy Cię prosili…

Serce, źródło nowych Łask, Serce milczące, które z duszami rozmawiać pragniesz…

Serce, słodka kryjówko życia wewnętrznego, które uczysz nas Tajemnicy łączności z Bogiem…

Serce Tego, co śpi, a jednak zawsze czuwa, eucharystyczne Serce Jezusa, miej litość nad nami!

Jezu, Baranku ofiarny, pragnę Cię pocieszyć, łączę się z Tobą i Tobie się ofiaruję.

Przed Tobą z pokorą się ścielę, chcę o sobie zapomnieć, by o Tobie wciąż myśleć.

Z miłości ku Tobie doznawać pragnę zapomnienia i pogardy.

Chcę byś Ty jedynie rozumiał mnie i miłował.

Chcę milczeć, by Ciebie móc słyszeć, chcę zaprzeć się siebie, by w Tobie się pogrążyć.

Daj, bym w ten sposób pragnienie Twe ugasił, Ty co pragniesz zbawienia mego i mego uświęcenia.

Daj, bym sam oczyszczony, czystą i prawdziwą miłość Ci okazał.

Nie chcę już więcej doświadczać Twej cierpliwości, weź mnie całego, Tobie się oddaję.

Poświęcam Ci wszystkie moje uczynki, poświęcam Ci mój rozum, byś go oświecił.

Moje serce, byś je prowadził, wolę moją, byś ją zahartował;

Duszę moją i ciało moje, byś je żywił; całą moją nędzę, byś Ty mi przyszedł z pomocą.

Eucharystyczne Serce Jezusa, którego Krew życiem jest mojej duszy:

Niech żyję już nie ja, ale Ty sam żyj we mnie. Amen.

Odpust 500 dni. Leon XIII, dn. 6 lutego 1899r.; Św. Pen. Ap., dn. 8 listopada 1934r.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023