Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

16 Listopada

 

 

 

Nauka.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest dziełem nieznanego malarza. Wisiał zrazu na murze zewnętrznym, opasującym miasto Wilno, a gdy coraz liczniejszymi zasłynął cudami, umieszczono go w kaplicy wewnętrznej Ostrej Bramy. Lud od dawnych czasów nadaje mu miano: “Matki Boskiej Miłosiernej w Ostrej Bramie”.

Pieśń przy odsłonieniu Łaskawego Obrazu Najświętszej Maryi Panny: Witaj Panno nieustanną…

 

 

Godzinki o Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Wianek różany 1853r.

Na Jutrznię.

O Pani świata! natchnij modłą moją,

Niech się me usta do hymnu nastroją.

Niech mnie umocni niebieska potęga.

Wróg mojej duszy niech mnie nie dosięga.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Lub:

O Pani świata otwórz wargi moje,

Niechaj me usta wielbią łaski Twoje.

Panno przybywaj ku mojej pomocy,

Broń od potężnej szatańskiej mocy,

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Hymn.

Witaj nam Pani, witaj Maryo!

Niech Cię uwielbią wszyscy co żyją,

Jak my Cię wielbim u Ostrej-bramy,

Gdy miłosierdzia Twego błagamy.

Oto zebrana wierna gromada

Przed Twym obrazem na twarz upada.

Kiedy Cię dziatwa kołem opasze

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze!

Lub:

Witaj Maryo, Matko Stwórcy Twego,

Witaj serca afektem stworzenia całego!

W ostrobramskim obrazie łaskami wsławiona,

Od wszelkiego stworzenia, bądź błogosławioną.

Antyfona. Błogosławioną Mnie zwać będą wszystkie narody: albowiem uczynił mi wiele, On Który Możny jest i Święte Imię Jego. Łk 1.

V. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

R. I błogoslawion owoc żywota Twego. (Łk 1)

V. Módlmy się: Święta Maryo, Matko Boża i Pani świata, która w tej bramie wszystkim do Ciebie uciekającym się mnogie Łaski wyświadczasz, witam Cię i błogosławię modlą wszystkiego stworzenia, prosząc pokornie, abyś mi u Syna Twego pożądaną Łaskę wyjednawszy, do Wiekuistej Chwały Niebieskie Bramy otworzyć raczyła; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu,

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

Na Laudes.

O Pani świata! natchnij… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Nad bramą miasta, nad naszą głową,

Tron Twój złożyłaś niebios Królowo,

Aby swobodnie do swojej Pani

Mogli przychodzić ludzie znękani.

Oto mnie losów dotknęła ręka,

Pod ciosem bólów serce mi pęka,

Jedną mam ulgę, jedną nadzieję,

Kiedy przed Matką mój żal wyleję.

Lub:

Tyś na tej ostrej bramie mieszkanie obrała,

Byś tym samym całemu światu wiedzieć dała,

Że i wolny do Ciebie wszystkim przystęp dajesz.

I że Matką łaskawą dla wszystkich się stajesz.

Antyfona. Przychodźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was posilę. Mt 11, 25

V. Przystępujcie do Niej, a oświeceni będziecie,

R. I twarze wasze nie będą zawstydzone. Psalm 33.

V. Módlmy się: O Matko Miłosierdzia Najświętsza Maryo Panno, która cudowny Twój obraz przy Ostrej-bramie umieściłaś na publicznej widowni całego miasta, aby wszyscy do Ciebie jako do Matki i Opiekunki we wszystkich garnęli się potrzebach: oto przychodzę do Ciebie, jako syn marnotrawny, żebrząc abyś mnie za syna (córkę) Swoją przyjąwszy, raczyła polecić najmilszemu Synowi Twojemu, z którym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety aklamacji wezwań jak na zakończenie Jutrzni po modlitwie.

Na Prymę.

O Pani świata! natchnij… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Gdzie chorzy, ślepi, chromi się garną,

Biorąc w cierpieniach ulgę nie marną:

Oto dotknięty duszy chorobą,

Święta Lekarko, staję przed Tobą.

Niechże Twa łaska i mnie usłucha,

Uleczy niemoc mojego ducha;

Poleć mnie, Matko, Twemu Synowi,

Niech mnie pocieszy, niech mnie uzdrowi.

Lub:

Przy Twym świętym obrazie umarli powstają,

Ślepi, chorzy, kalecy, zdrowia nabywają,

Uzdrów, lekarko chorych, niemoc duszy mojej,

Bym nie umarł na wieki przy Opiece Twojej.

Antyfona. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci oczyszczonymi zostają, głusi słyszą, umarli powstają. J 1

V. Do Ciebie wołali i uzdrowionymi zostali.

R. W Tobie ufność mieli i nie są zawstydzeni. Ps. 21.

V. Módlmy się: O Pani moja Najłaskawsza, Najświętsza Maryo Panno, która w Ostrobramskim Obrazie chorych na wszystkie dolegliwości uzdrawiasz, uzdrów duszę moją schorzałą w niemocy grzechu, abym przy Twojej Obronie wybawiony(a) od wiecznej śmierci, dostąpił(a) wiekuistego żywota z Tobą i Synem Twoim, a Panem naszym Jezusem Chrystusem na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety aklamacji wezwań jak na zakończenie Jutrzni po modlitwie.

Na Tercję.

O Pani świata! natchnij… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Gdy świętokradca z szat Cię obnaża,

O mur trąciłaś głowę zbrodniarza,

By nie sądziła tłuszcza bezbożna,

Że Cię bezkarnie znieważać można.

A kto Cię chowa w pobożnej cześci,

Kto Ciebie w sercu synowskim mieści,

Nieodepchnięty, lecz przygarniony

Niech miłosierdzia dozna z Twej strony.

Lub:

Rzuciłaś niegdyś o mur świętokradcę Twego

Ostrobramski z szat obraz odzierającego,

Nie odrzucaj mię Matko od Twojej opieki,

Lecz szatą chwały wiecznej przyodziej na wieki.

Antyfona. Każdy, kto przeciw mnie grzeszy, szkodzi duszy swojej. Prz 8

V. Odziała mnie Matka Panna szatami zbawienia.

R. I dano mi jest, abym się pokrył płaszczem świetnym i białym. Iz 16

V. Módlmy się: O Rodzicielko Pana naszego Jezusa Chrystusa, Która Święty Twój Obraz ze szat odzierającego ukarałaś, przyoblecz mnie na nowo w szatę weselną, którąm tarzając się w grzechach poszarpała, abym od uczty godowej niebieskiej nie była odrzuconą na wieki; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety aklamacji wezwań jak na zakończenie Jutrzni po modlitwie.

Na Sekstę.

O Pani świata! natchnij… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Drudzy w odmętach ginąć już mieli,

Tyś ich wyrwała z rzecznej topieli.

Otośmy biedni na łodzi świata,

Fala i wicher nami pomiata,

Ku Tobie tylko, ku swej jutrzence

Wśród topieliska podnosim ręce:

Latarni morska! Matko i Pani!

Wyrwij mą duszę z wiecznej otchłani.

Lub:

A gdy tonie człek jeden w rzece, drugi w studnie,

Ledwie wezwą ratunku Twego, zaraz cudnie

Wolni od nagłej śmierci, przy Twojej obronie,

Piastujże i mnie, Matko na Twym świętym łonie.

Antyfona. Niech mię nic zatapia nawałność wody, i niech mnie nie pożera głębokość, i niech nie otwiera na mnie studnia ust swoich. Ps. 38.

V. Wybaw mnie, Pani: albowiem weszły wody aż do duszy mojej.

R. Ugrzązłem w gleju głębokim i nie ma istoty. Ps. 68.

V. Módlmy się: O rzeko rozweselająca Miasto Boże, Najświętsza Maryo Panno! o studnio wód żywych, z których wierni łask Boskich hojną czerpają ochłodę! broń mnie, abym w piekielnej nie utonęła przepaści, jakeś broniła tonących na pierwsze imienia Twojego wezwanie, abym przepłynąwszy niebezpieczne świata tego fale, pod obroną opieki Twojej stanęła u portu szczęśliwej wieczności; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety aklamacji wezwań jak na zakończenie Jutrzni po modlitwie.

Na Nonę.

O Pani świata! natchnij… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Odnieśli karę w tej samej chwili

Ci, co bezbożnie Ciebie bluźnili:

Oburza na się Niebios Mocarza,

Kto Jego świętą Matkę znieważa.

Co gładzi grzechy Baranek Boży

Niechaj się na mnie nigdy nie sroży,

Niech moich modłów słucha łaskawie,

Gdy Twoje Imię wciąż błogosławię.

Lub:

Gdy Twój bluźnili honor wściekli heretycy,

Ukarani zostali spod Twojej kaplicy.

Niedowiarcy, bluźniercy, warci wiecznej kary.

Niech za to czyni wieczne cały świat ofiary.

Antyfona. Przeklęci będą wszyscy, którzy pogardzają Tobą, i potępieni będą wszyscy, którzy bluźnią naprzeciw Tobie. Tb 10.

V. Kto by bluźnił Imię Pani.

R. Śmiercią niech umiera. Lew it. 24.

V. Módlmy się: O Najchwalebniejsza, Najświętsza Maryo Panno, której cześć wysoce Bóg poważa, że uszczypliwych Twoich bluźnierców karze śmiercią doczesną i wieczną, nawróć wszystkich bluźniących Twojemu Imieniowi, aby Cię uznawszy wespół z nami błogosławili, mnożąc Twą cześć i chwalą na wieki; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety aklamacji wezwań jak na zakończenie Jutrzni po modlitwie.

Na Nieszpory.

O Pani świata! natchnij… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Gdy mury Wilna niszczyło płonie

Tyś na świątyni stała widomie:

Królowa Niebios czuwa w pożarze

I falom ognia zagasnąć każe!

Wybawicielko! oto w mym łonie

Zabójcza grzechu pożoga płonie,

Niechże zagaśnie, niech się wyziębi,

Niech Miłość Boża płonie w mej głębi.

Lub:

Widomieś niegdyś Panno na kościele stała,

Byś to miejsce całe od ognia zachowała,

Broniąc je od pożaru Wilno niszczącego,

Brońże i mnie, o Matko! od ognia wiecznego.

Antyfona. I chodzili pośród ognia chwaląc Boga i błogosławiąc Pana. Dan. 3.

V. Przeszliśmy przez ogień i wodą,

R. I wyprowadziłeś nas na ochłodzenie. (Ps 65)

V. Módlmy się: O mistyczny krzaku Mojżesza, ogniem Miłości Boskiej gorejący, Najświętsza Maryo Panno, Która podczas straszliwego pożaru Wilna, na świątyni ukazując się widomie, tamowałaś zgubne płomienie: ugaś we mnie zabójcze żądze, abym nie była skazaną na ogień niewygasły; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety aklamacji wezwań jak na zakończenie Jutrzni po modlitwie.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Panno, ku Miłości Bożej,

Niechaj się na nas Gniew Jego nie sroży,

Niech mnie umocni Niebieska Potęga,

Wróg mojej duszy niech mnie nie dosięga.

Chwała Ojcu… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Nawróć nas, Panno, do Syna Twojego,

A odwróć od nas surowy Gniew Jego.

Panno przybywaj ku mojej pomocy,

Broń od potężnych itd.

Hymn.

Matko! ze wszystkich łask Twego łona

Nieogarniona, niewysławiona!

Bądź naszą Matką zawsze i wszędzie,

Niechaj Twój obraz tarczą nam będzie,

Niech się o niego, Święta Maryo!

Wszystkie grożące chmury rozbiją.

Z bram y wysoko w górę wzniesionej

Błogosław światu na cztery strony.

Lub:

A że wszystkich wyrazić Łask Twoich nie podobna,

Których wszyscy doznają Panno nadobna.

Którzy się na tym miejscu do Ciebie udają,

Niechżeć za to na wieki wszyscy wychwalają.

Antyfona. Któż opowie możności Pani i słyszane uczyni wszystkie pochwały Jej.  Ps. 104.

V. Wielce cudowna jesteś, Panno,

R. A Oblicze Twoje pełne Łaski. Ester 45.

V. Módlmy się: O najchwalebniejsza Panno, Matko całego świata, wszystkim uciekającym się do Ostrobramskiego Obrazu, niezliczone łaski świadcząca! nie wiem jakiem i Cię pochwałami wynosić: bo dla nieskończonych dobrodziejstw Twoich, godnie Cię wychwalić nie podobna. Więc Ty Sama, o Pani moja, wspomóż moją nieudolność, abym Cię tu docześnie, a potem w niebie chwaliła i wielbiła na wieki; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety aklamacji wezwań jak na zakończenie Jutrzni po modlitwie.

POLECANIE GODZINEK.

Z pokłonem, Białko Boska Tobie ofiaruję

Te Godzinki, a całym sercem Ci dziękuję

Za Twoje wszystkie Łaski i Cuda czynione.

Za które niech Twe Imię będzie pochwalone. Amen.

Modlitwa do odmawiania przed obrazem Matki Miłosierdzia (Ostrobramskiej)

O Pani moja, Święta Maryo! TwojejŁłasce, osobliwej straży i Miłosierdziu Twemu dzisiaj i każdego dnia, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie powierzam, aby przez Zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego Woli. Amen.

 

 

Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

 

 

Litania o Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej z Pisma Świętego zebrana

Wianek różany 1853

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boga Rodzico,

Matko żyjących,

Matko pięknej miłości,

Matko świętej nadziei,

Raju rozkoszy Boskich,

Drzewo żywota,

Domie mądrości,

Bramo niebieska,

Miasto ucieczki,

Miasto najmocniejsze,

Źródło żywota,

Puklerzu wszystkich nadzieję w Tobie pokładających,

Chwało Jerozolimska,

Świątynio Boża,

Przybytku przymierza,

Przybytku Boży z ludźmi

Błagalnio Boga Najwyższego,

Ołtarzu wonności,

Drabino Jakubowa,

Skrzynio Testamentu,

Zwierciadło bez zmazy,

Rózgo Mojżesza,

Różdżko Jessego,

Lilio między cierniem,

Krzaku gorejący i niespalony,

Runo Gedeona,

Tronie Salomona,

Wieżo z kości słoniowej,

Plastrze miodu spływającego,

Ogrodzie zawarty,

Studnio wód żyjących,

Okręcie kupiecki z daleka chleb przynoszący,

Niewiasto słońcem ozdobiona,

Gwiazdo zaranna,

Jutrzenko w schodząca,

Piękniejsza nad księżyc,

Wybrana jak słońce,

Wojsko uszykowane,

Tronie Chwały Bożej,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa, wybaw nas, Orędowniczko nasza!

Przez Niepokalane Poczęcie Twoje,

Przez Święte Narodzenie Twoje,

Przez chwalebne ofiarowanie w kościele Twoje,

Przez przedziwne Zwiastowanie Twoje,

Przez pokorne Elżbiety Świętej nawiedzenie Twoje,

Przez Najczystsze Oczyszczenie Twoje,

Przez Boleści Twoje,

Przez Radości Twoje,

Przez Chwalebne Wniebowzięcie Twoje,

My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas, Pani.

Abyś nam prawdziwą uprosiła pokutę, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.

Abyś wszystkich do Ciebie nabożnych strzec i błogosławić raczyła,

Abyś Kościołowi Bożemu i wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i zgodę uprosić raczyła,

Abyś panom prawowiernym zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi uprosić raczyła,

Abyś sługi Twoje do Ciebie się uciekające bronić raczyła,

Abyś nam wiary, nadziei i miłości pomnożenie uprosić raczyła,

Abyś doskonałą czystość duszy i ciała uprosić raczyła,

Abyś wspólny pokój i jedność serc nam uprosić raczyła,

Abyś prawdziwej pokory i wszystkich cnót obfitość nam zjednać raczyła,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym wiekuiste zbawienie uprosić raczyła,

Abyś nas wysłuchać raczyła,

Matko Boża! prosimy Cię, wysłuchaj nas, Pani.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Broń, prosimy Cię Panie przez Przyczynę Błogosławionej zawsze Panny Maryi od wszelkiej nas przeciwności i całym sercem przed Tobą upadających od nieprzyjacielskich sideł łaskawie ochraniaj.

Z Miłosierdzia Twego prosimy Cię Panie, rozwiąż więzy grzechów naszych, a za przyczyną Najświętszej Panny Maryi i Wszystkich Świętych: nas sług swoich, dobroczyńców naszych i mieszkanie nasze, krewnych i wszystkich powinnych naszych i przyjaźnią z nami złączonych w świątobliwości wszelkiej zachowaj, od występków oczyść, oświeć cnotami, pokojem i zdrowiem obdarz, widomych i niewidomych nieprzyjaciół oddal, cielesne pożądliwości odpędź, daj zdrowe powietrze, żyzność plonów, przyjaciołom i nieprzyjaciołom miłość. Uchowaj kraj i miasto nasze ze wszystkimi obywatelami od morowego powietrza i klęsk rozmaitych. Umarłych doprowadź do miejsca ochłody i wiecznego odpoczynku. Pasterza kościoła powszechnego, Biskupa naszego, i całe dostojne duchowieństwo racz mieć w szczególniejszej pieczy i obronie swojej. Broń lud Twój i wszystkie stany od wszelkiego złego, a Błogosławieństwo Twoje niech będzie zawsze nad nami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Racz nagrodzić Panie, wszystkich dobrze czyniących dla Imienia Twego, życiem wiecznym.

R. Amen.

 

 

Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

 

 

Trzy pozdrowienia Najświętszej Maryi Panny w Ostrobramskim obrazie

Wianek różany 1853

  1. O Najchwalebniejsza Królowo Miłosierdzia w Ostrobramskim obrazie cudami słynąca! Pozdrawiam w Tobie Wcielenie Pana i Boga mojego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

  1. O Nąjchwalebniejsza Królowo Miłosierdzia, uciekającym się grzesznikom do Świętego Twego obrazu, grzechów odpuszczenie jednająca! Pozdrawiam Dziewicze Serce Twoje, wolne od wszelkiej grzechowej zmazy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

  1. O Najchwalebniejsza Królowo Miłosierdzia, za pośrednictwem Świętego Obrazu Twojego nieskończone Łaski świadcząca! Pozdrawiam najwznioślejszą Duszę Twoją, pełną rozlicznych Łask i Darów Boskich.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Módlmy się. Boże! Któryś nas pod skrzydła Obrony Najświętszej Maryi Panny, Matki Syna Twojego zgromadzonych, zapalasz czystą żądzą ku niebieskiemu powołaniu naszemu, oczyść miłosiernie serce moje, a wlej we mnie obfitą Łaskę do wytrwania w Służbie Twojej i Najświętszej Matki Syna Twojego, abyśmy za Twą Opieką wszystkie postanowienia nasze wypełnić zdołali i nasze przedsięwzięcia do skutku przywiódłszy, nagrodę obiecaną tym, którzy aż do końca wytrwają, otrzymali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

℣.Pani! wspomagaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się. Maryo przeczysta! Słynna cudami w Ostrej bramie, Matko nasza! Matko Boleści, Matko Miłosierdzia! pod Twoją Obronę uciekamy się. Błagamy jednorodzonego Syna Twojego przez Ciebie; przez pamięć Cierpień jakieś poniosła w życiu ziemskim; przez tę Boleść, która rozdzierała Macierzyńskie Twe Serce pod krzyżem umęczonego Syna Twojego: przez wzgląd na Łaski, jakieś przy Twym tu Obrazie świadczyła przodkom naszym; przez wiarę i ufność naszą ku Twemu tu Przybytkowi; błagamy Cię, Matko Boża, zlituj się, zlituj się nad nami.

R. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo. Chwała Ojcu.

 

 

Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

 

 

Akty przed cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Bądź pozdrowiona uczczeniem wszystkiego Kościoła, Przeczysta Boga-Rodzico Panno, najpierwsza po Bogu ucieczko i nadziejo grzeszników. Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością, błogosławiona Matko Boga Najwyższego, żeś mnie Macierzyńską Opieką Twą dotychczas osłaniała, i tejże Świętej Łasce Miłosierdzia Twego na wieki się powierzam z ufnością.

Niechaj Cię błogosławi, Boga-Rodzico Panno, to miejsce, na którym sobie obrałaś mieszkanie, iżbyś, na ludzi Łaski niebieskie zlewała.

Niechaj Cię błogosławią, Boga-Rodzico Panno, wszystkie modlitwy, prośby i błagania, które tu kiedykolwiek były do Ciebie zaniesione.

Niechaj Cię błogosławią, Boga-Rodzico Panno, wszystkie Łaski, Dobrodziejstwa, pociechy i dary, przez których u Syna Twego uproszenie, wysłuchałaś tu modły z ufnością do Ciebie czynione.

Niechaj Cię błogosławią, Boga-Rodzico Panno, wszystkie serca ludzkie, tu kiedykolwiek do szczerej Spowiedzi i prawdziwej skruchy, za Twą przyczyną nawrócone.

Niechaj Cię błogosławią, Boga-Rodzico Panno, wszystkie Łaski Niebieskie, tu kiedykolwiek przy Komuniach Świętych za Twoją Pomocą otrzymane.

Niechaj Cię błogosławią, Boga-Rodzico Panno, Wszyscy Aniołowie dobrzy, którzy tu kiedykolwiek przejęci byli radością z pokuty i nawrócenia się grzeszników.

Panno Przeczysta, broń nas od pokus wszelkich. Panno zawsze z Bogiem złączona, uproś nam żarliwą chęć do modlitwy. Panno żadnego grzechu nie znająca, uproś nam skuteczne wszystkich grzechów obrzydzenie. Panno Rozkazom Boga posłuszna, uproś nam wierni; Rozkazów Syna Twego wypełnienie. Panno najwięcej Boga miłująca, uproś nam miłość Boga nieodmienną, tu i w wieczności szczęśliwej. Amen.

Zdrowaś Marya.

 

 

Akt oddania się w Opiekę Najświętszej Maryi Pannie Ostrobramskiej Łaskami słynącej

Nowa służba Boża 1926

Przemożna nasza Królowo, Ostrobramska Panienko! do stóp Twoich upadam, pod Opiekę się Twoją uciekam, przyjmij mnie, błagam Cię, i osłoń płaszczem Swej dobroci. Czuję, żem niegodzien Twych względów: żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie; więc proszę Cię przez Krew Najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój, Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od Siebie. Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia, które uczyniłem w życiu moim; wsparty Pomocą Twoją przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć, Panno Święta, na co się zdobyło serce moje najgorętsze, ten Akt oddania się mego Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa: wiarę żywą, przewiązanie niewzruszone do Świętego Katolickiego Kościoła, nadzieje mocną, miłość wielką, szlachetną i stateczną

O Maryo Ostrobramska w tym Cudownym Obrazie niezliczonymi Łaskami słynąca, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój Cudowny Wizerunek, godzien był zasłużyć na oglądanie Cię twarzą w twarz w Krainie Niebios, o Łaskawa i Miłosierna Pani!

Bądź zawsze Matką moją, o Maryo Ostrobramska! jak ja pragnę być Twoim dziecięciem. Amen.

 

 

Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

 

 

Prośba do Najświętszej Panny Maryi Ostrobramskiej

Miesiąc Aniołów czci nieba ziemi Królowéj Najświętszej 1865

Wspomnij o najlitościwsza Pani i Matko miłosierdzia, Najświętsza Maryo! że od wieków nie było takiego, który by pod Twoją uciekający się obronę, Twojej wzywający pomocy, albo Twego żebrzący ratunku, miał być od Ciebie opuszczony. Dlatego i ja tą wsparty ufnością, do Ciebie, Panno nad pannami, Królowo Nieba, Pani Aniołów, Maryo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, uciekam się, do Ciebie przychodzę, do Ciebie gwiazdo morska śpieszę, przed Tobą nędzny, wzdychający i drżący stawam. Nakłońże łaskawych uszu Twoich na prośby moje, które z synowską do Ciebie zanoszę ufnością.

Zgrzeszyłem przeciwko Świętym Prawom i Przykazaniom Boskim; zaciągnąłem na siebie Sprawiedliwy Gniew Syna Twego, iż śmiem sam stawić się przed Obliczem Jego: czuję bowiem, iż niegodzien jestem Miłosierdzia jego. Szukam przeto Łaskawego Pośrednictwa Twego, abyś się za mną przyczynić, i Łaskę odpuszczenia grzechów wyjednać mi raczyła.

Wszak to dla mnie, o Maryo! do wysokiej macierzyństwa Boskiego jesteś wyniesiona godności! Dla zbawienia mojego, Syn Boski w Niepokalanych Wnętrznościach Twoich, ciało ludzkie na siebie przyjąć raczył; Tobie umierający na Krzyżu Zbawiciel, w ukochanym uczniu Swoim oddał mnie za Syna, a Ciebie oddał mi za Matkę. Okażże Macierzyńską Litość Twoją nad zanurzoną w grzechach duszą moją! nie dopuszczaj mi wiecznie zaginąć, który z gorącem serca mego wylaniem, wzywam Imienia Twego.

Wysłuchaj także, o Święta Matko Boska! wołania wszystkich, którzy w uciskach ich na tej ziemi wygnania i padole płaczu. Twojej Wielowładnej wzywają Pomocy; oto tylu nieprzyjaciółmi widomymi i niewidomymi otoczeni jesteśmy, którzy na zgubę naszą ustawicznie czyhają. Tyle złych skłonności do upadku nas swoim ciężarem nagina; tyle nałogów grzechowych, w okropnych nas trzyma więzach; tyle błędów do zboczenia z drogi prawdy, swoim nas poduszcza oszukaniem: piekło, świat, ciało, na przyprawienie nas o śmierć wieczną, złośliwe uczyniły sprzysiężenia. Zapomniszże o nas w tak żałośnym znajdujących się stanie, o nieba i ziemi Królowo! Tenże to wiek dopiero będzie, w którym prośbami naszymi do Ciebie pogardzać zaczniesz?

Ach! nie możemy w Tobie tracić nadziei: przemów tylko za nami do Syna Twojego, nie odwróci On twarzy swojej od Ciebie, nie odmówi Ci łaskawego miłosierdzia, o które dla nas Go prosić będziesz. W tych to najwięcej nas dotykających nieszczęściach, największa przyczynienia się Twego przed Bogiem pokaże się Wielowładność. Przez Ciebie spodziewamy się w utrapieniach pociechy, w utarczkach zwycięstwa, w upadku podźwignięcia, w niebezpieczeństwach skutecznej zasłony, w nawróceniu się szczerej i prawdziwej pokuty, w ostatnim życia momencie ostatniej Łaski, a potem w Niebie Wiecznej Chwały. Amen.

 

 

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej

Nabożeństwo do MB Nieustającej pomocy 1904

Modlitwa I.

Maryo Przeczysta, słynna cudami w Ostrobramie, Matko nasza, Matko boleści, Matko Miłosierdzia! pod Twoją Obronę uciekamy się. Błagamy Jednorodzonego Syna Twojego przez Ciebie; przez pamięć cierpień, jakieś poniosła w życiu ziemskim, przez tę Boleść, która rozdzierała Macierzyńskie Serce Twoje pod Krzyżem umęczonego Syna Twojego, przez wzgląd na Łaski, jakieś przy Twym tu Obrazie świadczyła przodkom naszym, przez wiarę i ufność naszą ku Twemu tu Przybytkowi, błagamy Cię, Matko nasza, zlituj się, zlituj się nad nami! Amen.

Modlitwa II.

O Matko Boża i Matko nasza! Życia pokutnego ciężarem zmęczeni niezmiernie, biegniem do Ciebie, żebrząc Opieki i Pocieszenia Twojego. Poznaj w nas marnotrawne, ale powracające do Ciebie dzieci. Przyznaj się do nas przed Bogiem Synem Twoim; powiedz Zbawicielowi: oto dzieci Twoje i słudzy i bracia w nędzy i ucisku stoją przed progiem i wejść dalej w Dom Pański nie odważają się, bo grzech w sobie czują, bo wstyd ich tylu przewinień. Ciebie oni od wieków obrali i dziś obierają za Opiekunkę, Pocieszycielkę i Pośredniczkę swoją, za Arkę nowego z Niebem przymierza i udają się do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Ciebie, Przenajświętsza Maryo, która jesteś Córką Ojca Przedwiecznego, Matką Zbawiciela i Oblubienicą Ducha Świętego, ufając mocno, że jako z tego potrójnego tytułu wszystko możesz, tak też przez miłość macierzyńską wszystko chcesz, cokolwiek dla nas za zbawienne uznasz. Racz nam przeto wyjednać wszystko, o co Cię błagamy, chociażeśmy nie zasłużyli. Amen.

 

 

Pozostałe inne modlitwy do Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej

Wierzymy Najświętsza Panno i Królowo nasza

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Wierzymy Najświętsza Panno i Królowo nasza, że nigdy słusznej prośby nie odrzucasz, gdy Ci ją lud wierny i miłujący podaje. Wierzymy również, iż nie ma ani jednej łaski której byś u Boskiego Syna Twojego wyjednać nie potrafiła, gdy w niej chwalę Bożą, a zbawienie wiernych Twoich widzisz. Bo czyliż nie Twoją świętą a wszech w ładną przyczyną niepojęte a nadprzyrodzone dzieją się sprawy? Chorzy odzyskują zdrowie, ślepi wzrok, chromi i kalecy siłę i władzę, opętani od złego ducha są uwolnieni, a umarli nawet z grobu powstają. Wszakże o większą nad te wszystkie, mamy Cię prosić łaskę: bo już nie tyle nam chodzi o niemocy i utrapienia nasze, ani o ulgę w karach na nas zesłanych, ale o cud nad cudy, o odpuszczenie grzechów nie tylko naszych osobistych, ale i grzechów publicznych i zbiorowych. Chodzi o zupełne przerodzenie w duchu, w pojęciach, w słowie i uczynkach, wedle prawa Bożego i na chwałę Bożą. O tę więc najwyższą Łaskę, o ten cud nad cudy, dopraszamy się u Ciebie, Pani i Królowo, bo bez niego inne Twe pomoce trwałego szczęścia i pokoju dać by nam nie mogły. Przyjdź Królestwo Syna Twojego między nas! Niech serca nasze będą stolicą Twoją, a domy i rodziny nasze niech się zleją w żywą, jedną świątynię czci, dzięków, modlitwy i ofiary dla Boga Przedwiecznego, w Trójcy Świętej Jedynego, za Przyczyną Twoją, Matko Najświętsza, a przez Zasługę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Najświętsza Panno Maryo! nad Ostrą Bramą od wieków

Korona życia 1889

Najświętsza Panno Maryo! nad Ostrą Bramą od wieków Królowo nasza i cudowna wiernych dzieci Pocieszycielko, a teraz jasna Gwiazdo zaranna przyświecająca ukochanym braciom naszym Litwinom, tonącym we wzburzonym morzu okrutnego za Wiarę Świętą prześladowania; błagamy Cię przez Najświętsze Rany Syna Twego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przez Twe wielkie Boleści, któreś cierpiała, przypatrując się Jego Konaniu na Ołtarzu Krzyża Świętego; ulituj się nad nami grzesznymi i nad udręczonymi braćmi naszymi Litwinami i Unitami, a uproś nam z Miłosierdzia Boskiego zupełne nawrócenie, ażebyśmy, wydobywszy się przez szczerą pokutę z niewoli grzechu i czarta, od ciemięstwa też wrogów naszych uwolnieni zostali. — Przez Miłość Twego Niepokalanego Serca i za przyczyną św. Kazimierza patrona Litwy, przez przelaną krew Świętych Męczenników Jozafata i Andrzeja Boboli, spraw Panno Święta, aby silna święta wiara nasza przetrwała prześladowanie, aby prześladowcy nawrócili się do Jedności Świętego Kościoła, a wierne Twe dzieci Polski, Litwy i Rusi, połączone na nowo miłością pod Twoją Obroną, ażeby spełniały Świętą Wolę Ojca Niebieskiego w jak najdłuższe lata, dla większej chwały Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla sławy Imienia Twego, o Maryo! Amen.

 

 

Modlitwy do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa pierwsza.

Najświętsza Panno Ostrobramska, upadamy na twarz przed Tobą, i błagamy Cię, abyś przeniknęła rozum, myśli i serca zakamieniałych i przeciwnych tak Kościołowi katolickiemu, jako też i Tobie najukochańsza Matko, aby zaślepione umysły skłoniły się ku prawdzie, uznały Wiarę Świętą, i z całym światem Chrystusa, Syna Twego, wielbiły.

Matko Najświętsza, Ty, która nieraz cudem obroniłaś ojców naszych, oto i my rzucamy się z pokorą do stóp Twoich, broń nas od wszelkich nieszczęść i nieprzyjaciół czyhających na zgubę naszą.

O Matko miłosierna, jak zawsze, tak i obecnie broń swe dziatki przed nieprzyjaciółmi, oraz natchnij ich serca, aby się nawrócili, aby w Wierze Katolickiej żyli, Trójcę Przenajświętszą z nami statecznie wysławiali, i w jednej połączeni owczarni, Boga i Ciebie, Najmilsza Matko, wspólnie z nami w szczęśliwej oglądali wieczności. Amen.

Modlitwa druga

Panno Najświętsza Ostrobramska, w Miłosierdziu nieprzebrana Opiekunko i Ucieczko grzeszników, która ustawicznie zagniewany Majestat Syna Twego pojednywasz, przez boleści Serca Twego, doznane podczas gorzkiej Męki Jezusa, błagaj Go, aby dał łaskę wszystkim zakamieniałym grzesznikom. Syn Twój dla ich zbawienia raczył ponosić tak srogie Męki, niech ich oświeca dobrocią swoją, aby upamiętawszy się i powstawszy z nieprawości, użyli czasu na żal i pokutę szczerą za grzechy swoje.

Pocieszycielko strapionych, proszę Cię jeszcze, uproś im u Boga pociechę w utrapieniach, ulgę w dolegliwościach, osłodę w cierpieniach i spraw, aby we wszystkim zgadzali się z Wolą Syna Twego, aby wszelkie uciski, jakie na nich zsyła ręka Boża, posłużyły im na upamiętanie się, poprawienie życia i w końcu na zbawienie wieczne. Amen.

Modlitwa trzecia

Niepokalanie Poczęta Panno, nie pomnij na występki, którymi ustawicznie Najukochańszego Syna Twego obrażamy, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje uproś nam śmierć szczęśliwą. Przybądź nam na pomoc przy zgonie, gdy całe piekło sprzysięgnie się na zgubę naszą, zakryj nas płaszczem Łaskawości Swojej, abyśmy za nieograniczone Łaski Twoje, po zejściu ze świata, wychwalali Boga i Ciebie na wieki.

Zlituj się również, o Maryo Ostrobramska, nad duszami tych, którzy za życia swego osobliwie Ciebie czcili, Tobie ufali i do Ciebie w potrzebach się uciekali, a Ty raczyłaś patrzeć na nich Łaskawym Okiem i prośby ich litościwie przyjmowałaś.

Wejrzyj i teraz na ich dusze, które dług grzechowy wypłacają Sprawiedliwości Bożej, stań się dla nich miłosierną Matką, a i wybłagaj u Syna przebaczenie ich nieprawości, aby z mąk czyścowych uwolnieni, podążyli jak najrychlej do Przybytków Wiecznych Boga w Trójcy Jedynego, Któremu Cześć i Chwała na wieki. Amen.

Modlitwa czwarta

O Matko łaskawa, Maryo Ostrobramska, okaż miłosierdzie nade mną, niegodnym(ą); okaż, że jesteś Matką Odkupiciela, który za mnie tyle mąk wycierpiał i na koniec życie oddał. Oto wzywam Ciebie w ciężkim strapieniu. Wiem, że dla moich grzechów słusznie i sprawiedliwie ponoszę cierpienia, lecz od tej chwili postanawiam strzec się wszelkiego grzechu i czynić pokutę. Przyczyń się za mną u Twego Syna Najukochańszego, abym wyzwolony (a) z niebezpieczeństwa i wszelkiego utrapienia, mógł (mogła) Cię wychwalać i uwielbiać w tym i przyszłym życiu.

O Najświętsza Panno, Matko Słowa Przedwiecznego, nie pozwalaj, aby serce skruszone nadaremnie się uciekało pod Twoją potężną obronę, lecz miłościwym okiem wejrzawszy na prośbę pokorną, racz udzielić pomocy i pociechy w potrzebie w której Cię wzywam.

O Maryo, słynąca Łaskami w Ostrobramie, weź mnie w Opiekę Swoją i ochraniaj mnie przed wszelkim nieszczęściem duszy i ciała jako rzecz i własność swoją. Amen.

Akty strzeliste

O Maryo, spraw, abym żył (a) w Bogu, z Bogiem i przez Boga.

(300 dni odp. za każdy raz. Benedykt XV, 1920.)

O Maryo, o Pani moja i Matko moja, pomnij, żem jest Twój(ą), strzeż mnie i broń, jako rzeczy i własności Twojej.

(40 dni odp. za każdy raz, w chwili pokusy. Pius IX, 1851.)

Matko Serca Jezusowego, módl się za nami.

(100 dni odpustu za każdy raz.)

Dziewico Maryo, Matko Boga, módl się do Jezusa za mną.

(50 dni odp. raz na dzień. Leon XIII, 1894.)

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa na Snipiszkach w Wilnie.

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Boże Wszechmogący, Stwórco i Rządco wszystkiego, wierzą, iż wszędy i zawsze jesteś obecny: lecz dozwól miłosiernie, Ojcze mój i Panie, iżbym z większą i doskonalszą, jak gdziekolwiek, miłością i ufnością, chwalił Cię i czcił w tym miejscu, które Ci się spodobało szczególniej Bóstwa Twego Łaskami uświęcić. Wierzą, Panie, z całej duszy mojej, iż jak od początku i zawsze czyniłeś i okazywałeś cuda, od żadnego stworzenia niepojęte i niezbadane: tak i dziś, i na nieskończone czasy, tąż samą władzą i wszechmocnością Bóstwa swego, podobnież one czynić i okazywać możesz : boś Ty jest przedwieczny i najmocniejszy Stworzyciel i Pan wszystkiego, którego wielmożność i chwała nie znają miary ni kresu, i będą bez końca jak są i były bez początku, i Rozkazanie Twe zawsze wszechwładne i straszne; i Miłosierdzie Twoje nigdy nieprzebrane. Jakżeby, Panie, mogła wiara moja w Twe cuda kiedykolwiek osłabnąć, gdy jestem nieustannie cudami Twymi otoczony; gdy cały świat widomy i wszystko co się na nim znajduje, nie jest niczym innym jak cudem, cudem potęgi i dobroci Twojej; gdyż każde żywsze uczucie serca, każde wyższe podniesienie myśli, każde pobożne natchnienie mej duszy, przekonywają mnie o cudowniejszym jeszcze acz niewidomym świecie ducha, który mnie zewsząd otacza, a w którym Łaska Twoja panuje. Pan który mógł to wszystko zdziałać, jestże podobna aby czegokolwiek zdziałać i uczynić nie mógł? I będzież rozum ludzki w niedołęstwie swoim tak zarozumiały i ślepy, iżby w jakiejkolwiek sprawie Twojej, o jakimkolwiek Cudzie Twym śmiał wątpić i rzec przed sobą: być nie może. On, który tyle tylko pojąć tu i wiedzieć zdoła, że nic nie pojmuje i nic wie! O Boże Wszechmogący, w tym świętym miejscu Twojego upodobnia i Twoich Łask szczególnych i widomych, korzę się przed Majestatem Twym i najgłębszą modlitwą ducha mego, żebrzę u Ciebie Miłosierdzia. Wierzę, Panie; wiarą moją żyję; wiarą moją spodziewam się i pocieszam: lecz błagam Cię, pomnóż tę wiarę moją, a uczyń ją w dobre i przyjemne Tobie uczynki obfitą; Boże Święty, Boże Przedwieczny, wesprzyj mię cudowną Łaską Twoją. Niech wiara moja będzie tak żywa i skuteczna, jak była wiara Twych Patriarchów i Proroków, Twych Apostołów i Męczenników; jak była wiara ucznia Twojego, gdy zawołał: Pan mój i Bóg mój! O Boże i Panie mój, Jezu Chryste, ulituj się nade mną niegodnym, według wielkości Miłosierdzia Twego, a ratuj mnie we wszystkich potrzebach i wołaniach moich: nie według zasług i wartości mojej, lecz według Nieskończonej Litości i Woli Twojej Najświętszej. Odpuść mi, Panie, grzechy moje; ulituj się nad duszą moją: abyś ją miłościwie do Królestwa Twego doprowadzić raczył, Który w Społeczności Ojca i Duchu Świętego Bóg w Trójcy Jedyny, żyjesz na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *