Zawartość strony

 

 

Nauka.

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

UFAJ MARYI!!!

W kościele Św. Alfonsa w Rzymie znajduje się cudowny Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy znany dziś i czczony na całym świecie. Pochodzi on z wyspy Krety z w. XIII-ego. Do Rzymu został przeniesiony w 1499r. i wystawiony ku czci publicznej w kościele Św. Mateusza. Tak na Krecie, jak w Rzymie, doznawał on wielkiej czci i za cudowny był uważany.

Po zburzeniu kościoła Św. Mateusza z końcem XVIII w. na tymże miejscy wybudowano kościół Św. Alfonsa i tu na rozkaz Papieża Piusa IX Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ku czci publicznej wystawiono. Opiekunami jego czci są z nakazu Ojca Św. OO. Redemptoryści.

Najpiękniejszą formą nabożeństwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest tak zwana Nieustająca Nowenna, odprawiana dziś w tysiącach kościołów całego świata. Wprost niezliczone Łaski jakie wierni sobie przez nią wypraszają.

Przy każdym takim nabożeństwie w stałym dniu tygodnia (środa) odprawianym mogą wierni uzyskać odpust zupełny, a 7 lat odpustu za każde pomodlenie się przed tymże Obrazem.

Korzystaj z poniższych modlitw, tak do wspólnych modlitw w kościele, jak i w prywatnym nabożeństwie, a przekonasz się, że ufność ku Matce Boskiej Nieustającej Pomocy rzeczywiście nie zawodzi.

 

 

 

 

Modlitwa na uroczystość Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

(27 czerwca).

Najchwalebniejsza Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, Przeczysta Dziewico Maryo! Błogosławionaś Ty między niewiastami, Pan z Tobą. Przez Ciebie, o Pani, mamy przystęp do Twego Boskiego Syna. „Tyś jest, jak mówi Św. Efrem, zdrojem żywym, morzem Łask Bożych, wszelkich dóbr szafarką, pośredniczką świata, kluczem do Nieba; Tyś jest mostem całego świata, przez który przychodzimy do Boga; Opiekunką naszą, pojednaniem grzeszników, dźwignią upadłych. Tyś jest najbezpieczniejszym portem dla rozbitych na morzu i wszystkich ratunkiem“. O Tobie mówi Ekklezjastyk Pański: „Kto mnie słucha nie będzie zawstydzon, a którzy przez mnie sprawują nie zgrzeszą, którzy mnie objaśniają, będą mieć żywot wieczny.“ Wspieraj nas przeto Najświętsza Dziewico, byśmy zawsze posłuszni Ci byli, byśmy Cię zawsze miłowali i czcili, jako naszą najlepszą Matkę i w tej miłości dziecięcej wytrwali do końca. O Matko nasza Nieustającej Pomocy, spraw, błagamy, byśmy po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki przyjęci byli przez Jezusa Chrystusa do górnego Syjonu, do niebieskiego Jeruzalem. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Godzinki do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

JUTRZNIA

Inwokacja

Ty, Maryo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś

Nieustannej Twej Pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Tę cudowną moc Twą wielką,

Sławim Boża Rodzicielko.

Hymn

 1. Witaj, Maryo, Wielka Matko Boża, * W królewskiej szaty przyodziana blask, * Przed wchodem słońca, Ty  ludzkości zorza, * Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych Łask.
 2. Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego * Największą wszechmoc tym okazał Bóg. * Syn ciało biorąc cudem z Łona Twego, * Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich Nóg.
 3. Boga Rodzico, korne słowo Twoje, * Łączy Cię z Synem w tak przedziwną Moc, * Żeś Skarbów Bożych nam otwarła zdroje, * W blaski południa zmieniłaś noc.
 4. Jak na obrazie tulisz Swego Syna, * Gdy Mu Anieli ukazują Krzyż, * Tak i nas Matko, choć obciąża wina, * Przytul do Serca i do Boga zbliż.

Antyfona. Święta i Niepokalana  Matko, Bogarodzico, Dziewico Maryo, nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

Wezwanie:  Tyś naszą ucieczką, o Pani.

Odpowiedź:  Pomocą w uciskach i smutku.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryę, której przesławny Obraz czcią otaczamy, za Matkę Nieustannie Pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej Macierzyńskiej Pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R Amen

V. A dusze wiernych zmarłych, przez Nieustającą Pomoc Twoją, o Maryo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

LAUDES

Inwokacja – jak na Jutrznię.

Hymn

 1. Witaj, Maryo, z ludzi Tyś Najświętsza, * Bez zmazy grzechu, wszelkiej cnót wzór. * W miłości Boga Tyś najgorętsza, * Łaską przewyższasz cały niebian chór.
 2. Namiestnik Boga na Swym Rzymskim Tronie * Ogłosił światu Twej świętości cud, * Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie, * W Niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud.
 3. Z Twego Obrazu słodkie zwróć wejrzenie * Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg. * Niechaj je zmaże i da przebaczenie * Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg.
 4. Niewyczerpana Łask i Cnót Skarbnico, * Nieustającą racz nam pomoc nieść. * Bądź niewinności Tarczą i Strażnicą, * Pomóż nam zawsze święte życie wieść

Antyfona, Wezwania i Modlitwa – jak na Jutrznię

PRYMA

Inwokacja – jak na Jutrznię.

Hymn

 1. Witaj Maryo, Matko wszystkich ludzi, * Z ogromem naszych współczująca win. * Niech nasza nędza litość Twoją budzi, * Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.
 2. Iżeś jest Matką dzieci Adamowych, * Świadczy Twa nazwa i Obrazu treść, * Zaznałaś na lądach starych oraz nowych, * Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.
 3. W licznych obrazach Tyś koronowana, * W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud. * Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana, * Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.
 4. Do Serca, Matko, mieczem przeszytego, * Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas: * Wszak Matką jesteś, z polecenia Tego, * Z Którym dzieliłaś gorzką Mękę wraz.

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

TRECJA

Inwokacja – jak na Jutrznię.

Hymn

 1. Witaj Maryo, wszech Łask Pośredniczko, * Które Bóg złożył do Twych Świętych Rąk. * Całej ludzkości Tyś Orędowniczką, * Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.
 2. Wszak każda Łaska z nieba nam zesłana, * Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz, * Przez Twe Dłonie, Matko ukochana, * Spływa balsamem w głębie naszych dusz.
 3. Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze, * W objęciach Twoich Skarb największy masz. * Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże, * W Ręku Swym władzę od Jezusa masz.
 4. Dlatego Matko w nędzy i niemocy, * Racz duszy zawsze Pośredniczką być, * Nieustającej udziel nam Pomocy, * Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

SEKSTA

Inwokacja – jak na Jutrznię.

Hymn

 1. Witaj Maryo, Współodkupicielko, * Coś ceną wielką Mąk i Syna Krwi, * Stała się naszą drugą Rodzicielką, * Przez miecz boleści, co w Twym Sercu tkwi.
 2. Tam u stóp Krzyża na Golgoty szczycie, * Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn, * W smutku bezmiernym dałaś Łaski życie, * Całej ludzkości, pełnej ciężkich win.
 3. To życie Łaski wlewać w życie ludzi, * Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym. * Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi, * Utwierdź nas dobrym Pośrednictwem Swym.
 4. Współodkupienie Obraz Twój ogłasza, * Narzędzia Męki wieszczą przyszłość Twą. * W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza, * Darz nas Pomocą Nieustanną Swą.

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznie

NONA

Inwokacja – jak na Jutrznię.

Hymn

 1. Witaj Maryo, Tyś jest Tą Wszechmocą, * Co prosząc Syna zmieniasz świata los. * Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą, * Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.
 2. Tyś Łaski zorzą w duszy świtającą, * Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej; * Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą, * Serce Jezusa nam przebłagać chciej.
 3. Tę Wszechmoc Twoją Obraz nam odtwarza, * Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg; * Krew Jego Święta życie nowe stwarza, * Które nam wydarł duszy naszej wróg.
 4. Więc uproś Matko, grzesznym nawrócenie, * Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar, * Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie, * Sługom ołtarza gorliwości żar.

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

NIESZPORY

Inwokacja – jak na Jutrznię.

Hymn

 1. Witaj Maryo, Miłosierna Pani, * Łza każda ludzka w oku Twoim lśni. * Ból każdy Matko, Serce Twoje rani, * Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.
 2. Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie, * Kiedy nadejdzie ostateczny czas, * Lecz miłosierdzie, Matko, zwierzył Tobie, * Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.
 3. W Obrazie litość z Oczu Twych jaśnieje, * Smutek głęboki Twą okala Twarz, * Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje. * Z Woli Jezusa zbawić ludzi masz.
 4. Zwłaszcza gdy śmierci zbliża się godzina, * Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres, * Wstaw się za nami u swego Syna, * Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez.

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię

KOMPLETA

Inwokacja – jak na Jutrznię.

Hymn

 1. Witaj Maryo, naszą Tyś nadzieją, * Z Obrazu Twego spływ dziwny czar, * Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją, * I najcenniejszy Odkupienia dar.
 2. A twe źrenice, zasępione trwogą, * Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż, * Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą, * W dłoniach swych dzierżąc symbol Męki – Krzyż.
 3. Twoje wejrzenie duszę nam porywa; * Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej. * Jezus przykładem do ufności wzywa, * On nie odrzuci prośby Matki Swej.
 4. Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy, * I przez chwalebny Zmartwychwstania brzask, * Nieustającej Matko Twej Pomocy, * Ufnie czekamy, Pośredniczko Łask.

Antyfona, Wezwanie i Modlitwa – jak na Jutrznię.

ZAKOŃCZENIE

Na melodię Inwokacji

Przyjmij, o Najświętsza Panno,

Hołd ten oraz serc ofiarę.

Swą Pomocą Nieustanną,

Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę,

Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,

Aż przy Twoim spoczniem Tronie.

Antyfona.

Święta Maryo,  spiesz na Pomoc nieszczęśliwym,

Podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących,

Módl się za ludem, wstawiaj się za Duchowieństwem.

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,  którzy wzywają Twojej  Nieustającej Pomocy. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Litania do Matki B. Nieustającej Pomocy I

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Matko Nieustającej Pomocy,

Matko, we wszystkich trudnościach, udziel mi Twej nieustającej pomocy.

Matko, w niebezpiecznych chwilach pokusy,

Matko, w walce ze ziemi moimi skłonnościami,

Matko, w wypełnianiu codziennych obowiązków,

Matko, w ćwiczeniach pobożnych, a szczególnie w modlitwie i rozmyślaniu,

Matko, przy Spowiedzi, abym ją zawsze odbywał(a) ze szczerą skruchą,

Matko przy Komunii Świętej, abym z głęboką pokorą i gorącą miłością godnie Ją przyjmował(a),

Matko, abym pilnie strzegł się grzechów i wiodących do niego okazji,

Matko, abym szybkim krokiem postępował(a) na drodze chrześcijańskiej doskonałości,

Matko, abym zachował(a) cnotę czystości,

Matko, abym nabył(a) cnotę pokory,

Matko, abym całym sercem kochał(a) Boga,

Matko, abym z miłości dla Boga, ochotnie poddawał(a) się we wszystkim Jego Świętej Woli,

Matko, aby serce moje było coraz ściślej zjednoczone z Sercem Pana Jezusa,

Matko, abym otrzymał(a) Łaskę ostatecznej wytrwałości,

Matko, abym Ciebie zawsze kochał(a) i wzywał(a),

Matko, abym się nigdy nie zaniedbywał a) w Służbie Twojej,

Matko, abym mógł (mogła) rozszerzać cześć Twoją i wielką liczbę serc Ci pozyskać,

Matko, abym otrzymał(a) zdrowie i najobfitsze duchowne i doczesne Łaski dla tych, którzy są szczególnie drodzy sercu memu,

Matko, abym szczerze pracował(a) nad zbawieniem swoim i biednych grzeszników,

Matko, abym uprosił(a) wyzwolenie dla dusz w Czyśćcu cierpiących,

Matko, kiedy boleść i smutek przygniotą serce moje,

Matko, kiedy choroba będzie niszczyć moje zdrowie,

Matko, kiedy będę cierpiał(a) od złych ludzi,

Matko, kiedy będę upokorzony(a), wzgardzony(a) i prześladowany(a),

Matko, jeśli Bóg mnie wewnętrznym cierpieniem nawiedzi,

Matko, jeśli Opatrzność ubóstwem i przeciwnościami losu doświadczać mnie będzie,

Matko, w ostatniej mojej chorobie,

Matko, w ostatnich pokusach, które towarzyszyć będą mojemu skonaniu,

Matko, w ostatnim momencie życia mego na tej ziemi,

Matko, kiedy stanę przed Twoim Synem, który sądzić mnie będzie,

Matko, w każdym czasie i na każdym miejscu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Matko Nieustającej Pomocy,

R. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się: Maryo Przenajświętsza, Matko Nieustającej Pomocy, Łaski pełna, któraś przez niezliczone cuda chciała natchnąć nas ufnością w Twoim nieustannym ratunku, do stóp Twoich przytulony, ośmielam się przedstawić Ci wszystkie nędze i potrzeby moje, błagając z najżywszą wiarą o Twój miłosierny ratunek na każdą, a zwłaszcza na ostatnią chwilę życia naszego. Z wysokości Nieba, usłysz mnie i racz mnie wysłuchać. Amen.

 

* * *

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy II

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Najświętsza Panno, bez grzechu pierworodnego poczęta,

O Pani i Matko Boża, źródło nieustającej pomocy,

My grzeszni do Ciebie wołamy, o Maryo, ratuj nas nieustannie!

Abyśmy Boga, Najwyższe Dobro z całego serca miłowali, o Maryo, pomagaj nam nieustannie!

Abyśmy Jezusa, Twego Boskiego Syna, we wszystkim naśladowali,

Abyśmy darów Ducha Świętego dostąpić mogli,

Abyśmy ku Tobie, Najświętsza Panno, czystą i gorącą miłością pałali,

Abyśmy do Ciebie, Niepokalana Dziewico, pobożne i serdeczne modły wznosili,

Abyśmy grzechem jako największym złem ze wszystkich sił się brzydzili,

Abyśmy często na śmierć, Sąd Boży, piekło i Niebo pamiętali,

Abyśmy Święte Sakramenty, zwłaszcza Przenajświętszy Sakrament często i godnie przyjmowali,

Abyśmy wszelkich okazji do grzechu unikali,

Abyśmy nigdy codziennej modlitwy nie zaniedbali,

Abyśmy osobliwie w pokusach do modlitwy się uciekali,

Abyśmy nieprzyjaciołom naszym z serca przebaczali i dla wszystkich życzliwością pałali,

Abyśmy szczerej pokuty i prawdziwej poprawy życia naszego z dnia na dzień nie odkładali,

Abyśmy wszystkimi siłami nad wykorzenieniem złych nałogów i namiętności naszych pracowali,

Abyśmy w łasce i miłości Bożej żyli i umierali,

We wszystkich potrzebach ciała i duszy, o Maryo, Matko Boża, ratuj nas.

W chorobach i cierpieniach,

W biedzie i niedostatku,

W prześladowaniu i opuszczeniu,

W smutku i wszelkich utrapieniach,

W czasie wojny i zaraźliwego powietrza,

W czasie najazdów ducha piekielnego,

W czasie pokus chytrego i złośliwego świata

W walce ze złymi skłonnościami cielesnymi zepsutej natury naszej,

W niebezpieczeństwie utracenia cnoty i czystości,

W każdym niebezpieczeństwie upadku do grzechu,

Kiedy się zbliży ostatnia życia godzina,

Kiedy na śmiertelnej pościeli leżeć będziemy,

Kiedy pamięć bliskiej śmierci bojaźnią i strachem napełniać nas będzie,

Kiedy w owej strasznej skonania godzinie, w której los szczęśliwej lub nieszczęśliwej wieczności rozstrzygniony będzie, piekielne duchy do rozpaczy przywodzić nas będą,

Kiedy kapłan Boży nad nami ostatnie rozgrzeszenie i ostatnie błogosławieństwo udzielać będzie,

Kiedy krewni i przyjaciele przy śmiertelnej pościeli naszej stać i łkając za nas modlić się będą,

Kiedy oczy w słup staną, a serce bić przestanie,

Kiedy ducha w ręce Stwórcy oddamy,

Kiedy nędzna dusza nasza stanie przed sprawiedliwym Sędzią,

Kiedy straszny wyrok ostateczny będzie miał być ogłoszony,

Kiedy w płomieniach Czyśćca cierpieć i za Obliczem Boskim tęsknić będziemy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana

V. Módlmy się: O Boże, któryś nam Matkę Jednorodzonego Syna Twego za źródło Nieustającej Pomocy chrześcijan na ziemi przeznaczyć raczył, udziel nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy i ciała z ufnością do Niej się uciekali, i przez Jej opiekę i przyczynę ocaleni, do wiecznego oglądania Majestatu Twego w niebie dopuszczeni być mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Syna Twego Pana naszego.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy III

Źródło: Bądź pozdrowiona nabożeństwo całoroczne 1903

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nasz, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta i Niepokalana Dziewico Maryo, użycz nam Twego Nieustającego Ratunku.

Matko Miłosierdzia,

Matko Wszechmocnego,

Tronie Łaskawości Bożej,

Królowo Serca Jezusa,

Pośredniczko naszego zbawienia,

Tęczo odpoczynku wiecznego,

Naprawicielko naszych klęsk i nieszczęść,

Podporo Kościoła Świętego,

Puklerzu wiary naszej,

Pogromicielko niezwyciężona piekła,

Baszto, uzbrojona na naszą obronę,

Przewodniczko chrześcijan,

Magnesie serc czystych,

Kotwico naszej ufności,

Obrono uciśnionych,

Opatrzności ubogich,

Siło słabych,

Uzdrowienie chorych,

Pocieszycielko nieszczęśliwych,

Orędowniczko grzesznych,

Porcie rozbitków,

Nadziejo rozpaczających

Pani nasza,

Opiekunko rodzin,

Straży wieku dziecinnego,

Wsparcie rodów,

Matko sierot,

Zbawienie umierających

Władczyni naszych przeznaczeń,

Bramo przybytków wiekuistych,

Królowo nieba i ziemi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. O, Maryo, racz nam użyczyć Twego Nieustającego Ratunku.

R. I uczyń nas godnymi doznać jego zbawiennych skutków teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Módlmy się. O Dziewico Niepokalana, która raczyłaś przez niewymowne Dobrodziejstwa ożywić naszą nadzieję w Twoim Nieustającym Ratunku, przybądź nam w pomoc według naszej w Tobie ufności. Osłoń Opieką Twoją Kościół Święty, zachowaj i powiększaj wiarę narodów katolickich, wzbudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach. Wspieraj siłę pracujących, poddanie się tych, co cierpią, otwórz niebo umierającym. Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia naszego i uwolnij nas od nieprzyjaciół widomych i niewidomych, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Triduum, czyli trzydniowe nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947

(Ojciec Święty Pius IX raczył reskryptem z dn. 27 maja 1866r. wydanym, udzielić wiernym nabożnie te modlitwy odmawiającym po 100 dni odpustu, przywiązanego do każdej z nich, którego można co dzień dostąpić i za dusze w Czyśćcu cierpiące ofiarować)

Modlitwa przygotowawcza

(którą każdego dnia odmawiać należy.)

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O Maryo Niepokalana, o Matko Nieustającej Pomocy, pozdrawiam Cię z radością pod tym wezwaniem tak drogim Twojemu i mojemu sercu, a tak potrzebnym mej duszy. Okiem litości i dobroci wejrzyj na mnie, Matko Ukochana, i niech w każdej chwili i w najtrudniejszych okolicznościach mojego życia doznaję Nieustannie Miłosiernego Twego Ratunku niech przez zasługi łez i cierpień Twoich pod Krzyżem Jezusa, uproszę Go sobie szczególnie w potrzebie, którą z najgłębszą ufnością polecam Sercu Twojemu… (tu wymień, o co prosisz).

 

Dzień 1.

 

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! oto masz u stóp Twoich nędznego(ą) grzesznika(cę), do Ciebie się uciekającego(ą) i w Tobie nadzieję pokładającego(ą)! O Matko Miłosierna! zlituj się nade mną. Słyszę, że Cię wszyscy nazywają Ucieczką grzesznych i Nadzieją grzeszników. Bądźże i dla mnie ucieczką, bądź nadzieją moją. Dla Miłości Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, Pana naszego, przybądź ku mojej pomocy. Wyciągnij dłoń Twoją do nędznego grzesznika (nędznej grzesznicy), Tobie się polecającego(ej) i Tobie nieustannie służyć pragnącego(ej). Błogosławię Bogu i dzięki Mu składam za Łaskę w Miłosierdziu Jego mi daną, że mnie natchnął wielkim zaufaniem ku Tobie, Najświętsza Panno Maryo. To zaufanie poczytuję sobie za środek i za rękojmię wiecznego zbawienia. Wyznaję, że jeżeli dotychczas tak często w grzechy wpadałem(am), przyczyną tego było to, iż się Tobie, Matko Najświętsza, nie polecałem(am). Ale mam silne postanowienie od dnia dzisiejszego wszystkie pokusy odpierać i mam nadzieję, że za Twą Pomocą zwyciężać je będę. Wiem dobrze, że jeżeli się będę do Ciebie uciekał(a), to mi dopomagać będziesz, ale się obawiam, że jak na mnie silniejsze pokusy przyjdą, zaniecham wzywania Pomocy Twojej i przez to sam(a) się stanę sprawcą (sprawczynią) utraty duszy mojej. Dlatego proszę Cię i błagam, wyjednaj mi tę Łaskę, ażebym się zawsze i we wszystkich pokusach szatańskich do Ciebie uciekał(a), wołając: O Najświętsza Panno Maryo, przyjdź ku wspomożeniu mojemu! O Matko Boska Nieustającej Pomocy, nie dopuszczaj, ażebym miał(a) utracić Boga mojego!

Lub:

Spojrzyj, o Matko Nieustającej Pomocy, na mnie nędznego grzesznika przed Tobą się klęczącego, który uciekając się do Ciebie, jedynie w Tobie wszelką pokładam nadzieję. O Matko Miłosierdzia, zlituj się nade mną. Cały świat nazywa Cię ucieczką i nadzieją grzesznych, bądźże więc i moją ucieczką i nadzieją. Przez Miłość Jezusa Chrystusa proszę Cię, przybądź mi na pomoc, podaj rękę biednemu tonącemu, który pod Twoją Opiekę się ucieka, Twej służbie na zawsze się poświęca. Dziękuję Bogu i wielbię Miłosierdzie Jego za to, że mi tak mocnego do Ciebie udzielić raczył zaufania, uważając je jako zadatek wiecznego mego zbawienia. O często, zanadto często w przeszłym życiu moim upadałem, bom się do Ciebie nie uciekał i nie modlił. Teraz wiem, że pod Twoją zostając Opieką zawsze zwyciężać mogę, wiem oraz, że Ty chętnie w walce z pokuszeniami wspierać mnie będziesz, bylebym tylko Pomocy Twej szukał. Aleć właśnie tego obawiam się, że w godzinie pokus możno do Ciebie uciekać się nie będę, że grzech możno przyjemniejszym się będzie mi wydawał jak wzywanie słodkiego Imienia Twego, że o Tobie zapomnę, że nawet — niestety — nie będę chciał przyjąć Pomocy Twojej, abym bez przeszkody mógł pić truciznę grzechu, i tak zginę, zginę na wieki! Tej więc Łaski żądam od Ciebie, Matko Nieustającej Pomocy — o to proszę. Cię i błagam z głębokości serca mego, błagam z tą gorącością duszy, z jaką wyglądam najszczęśliwszej godziny wiecznego złączenia się z Tobą w niebie, Matko moja, tej Łaski racz mi udzielić, abym we wszystkich pokuszeniach szatańskich, we wszelkich najazdach piekielnych niebawem spieszył do Ciebie i tuląc się do niepokalanego Serca Twego wołał i błagał: Matko broń, Matko pomagaj, o Maryo ucieczko grzesznych nie dopuszczaj, żebym Boga mego raz jeszcze miał obrazić, raz jeszcze utracić.

Zmów teraz 5 razy Zdrowaś Marya, a potem następującą

Antyfona.

Święta Marya! ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za pobożną płcią niewiast; niech wszyscy doznawają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoje nieustanne wspomożenie.

Lub:

Święta Marya, Tyś ucieczką naszą ustawiczną została, Wspomożycielko w dolegliwościach i utrapieniach naszych.

V. Tyś ucieczką naszą ustawiczną została.

R. Wspomożycielką w dolegliwościach i utrapieniach naszych

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący i Najmiłosierniejszy Panie Boże nasz, któryś nam dozwolił czcić z osobliwszym nabożeństwem Obraz cudowny Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, racz nam proszącym tej Łaski udzielić we wszystkich potrzebach życia naszego, i w całej tej naszej pielgrzymce do wieczności, abyśmy tak byli Nieustającą Pomocą tej Niepokalanej Dziewicy Najświętszej Maryi wspieranymi, ażebyśmy się godnymi stali dostąpienia wiekuistej nagrody, wyjednanej nam przez Syna Twego Odkupiciela naszego, który żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Mod1itwa: Wszechmogący, Najmiłosierniejszy Boże, któryś Najświętszą Pannę Maryę Jednorodzonemu Synowi Twemu za Matkę dać raczył, abyś przez Jej przyczynę ludzkie plemię z pokuszeniami walczące mógł wspomagać, udziel nam, prosimy Cię pokornie, Jej Łaski, byśmy przez Jej Wspomożenie wszelkim piekielnym najazdom skutecznie się opierać i szczerym sercem Tobie zawsze służyć mogli, przez tegoż Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego.

R. Amen.

 

Dzień 2.

 

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! udziel mi tej Łaski, ażebym zawsze wzywał najpotężniejszego Imienia Twojego. Imię Twoje bowiem jest nam Pomocą w tym życiu naszym, a w godzinę śmierci naszej rękojmią zbawienia naszego. O Najsłodsza, Najczystsza i Najświętsza Panno Maryo! niech Imię Twoje stanie się tchnieniem duszy mojej. O Królowo moja! przybądź ku pomocy mojej, kiedykolwiek o nią prosić Cię będę. We wszystkich pokusach, jakie mnie dopadać będą, we wszystkich potrzebach, jakie mi się zdarzać będą, nie przestanę wzywać Pomocy Twojej, wołając: O Maryo! Matko Boska! Jakiegoż uspokojenia, jakiegoż wzmocnienia, jakiejże osłody i jakiej pociechy doznaje dusza moja za każdym razem, gdy to Błogosławione Imię Twoje wymawiam, a nawet za każdym wspomnieniem o Tobie! Dziękuję przeto Panu Bogu Wszechmogącemu za to, że raczył dla dobra mojego, dla ratunku mojego i dla pocieszenia mojego, nadać Ci to Najsłodsze, to Najmilsze, to Najpotężniejsze Imię. Imię Twoje, o Maryo! chcę nie tylko powtarzać często, ale chcę je powtarzać z miłością. Chcę, o Pani moja, ażeby miłość moja ku Tobie przypominała mi, iż powinienem nieustannie powtarzać: O Maryo, Matko Boska Nieustającej Pomocy!

Lub:

O Matko Nieustającej Pomocy! uproś mi u Syna Twego tej Łaski, abym zawsze i wszędzie Najświętsze Imię Twoje mógł wzywać, bo słodkie Imię Twoje jest najświętszą obroną żyjących a najpewniejszym zbawieniem umierających. O Marya, cedrze czystości! o Marya, Twych dzieci słodkości ! spraw łaskawie, aby bezustanne wspominanie Imienia Twego było oddechem życia mego. Przybądź, proszę, Królowo nieba, z opieką Twoją ilekroć Ciebie o Pomoc wzywać będę, gdyż we wszystkich pokuszeniach którekolwiek dręczyć mnie będą, i we wszelkich smutkach i utrapieniach, które mnie kiedykolwiek spotkać mogą, nie przestanę Ciebie wzywać i ciągle słodkie Imię „Marya“ powtarzać. O jakaż radość, jakaż słodycz, jak mocne zaufanie, jakaż przemiła pobożność napełnia serce moje, skoro tylko Ciebie wymówię, skoro tylko o Tobie pomyślę! Jakże dziękuję Bogu memu, że — dla zbawienia mego — Tobie tak wdzięczne, tak miłe i słodkie, tak wszechmożne Imię dać raczył! Lecz nie chcę przestawać na tym, abym tylko wspominał Imię Twoje — wołać chcę do Ciebie sercem pełnym miłości, chcę aby miłość mnie przymuszała zawsz a zawsze wzywać Cię tymi słowy: o Matko Nieustającej Pomocy wspomagaj mnie!

5 Zdrowaś Marya… wiersz i modlitwa, jak w pierwszym dniu Triduum.

 

Dzień 3.

 

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Ty jesteś Szafarką wszystkich Łask, jakie nam Pan Bóg w nieograniczonym Swoim Miłosierdziu nędznym grzesznikom udziela. I jeżeli On Ciebie uczynił tak przemożną, tak potężną, a tak dobrotliwą, uczynił to właśnie dlatego, ażebyś nam w potrzebach naszych z pomocą przychodziła. Ty jesteś Orędowniczką najbardziej opuszczonych grzeszników, którzy Cię o pomoc błagają. Przyjdźże ku wspomożeniu mojemu, kiedy Cię o to błagam. W Ręce Twoje oddaję duszę moją i pieczę zbawienia mojego. Zalicz mnie, o Pani! do grona najwierniejszych sług Swoich i przyjmij mnie w Opiekę Swoją. Jeżeli Ty, o Panie! strzec i bronić mnie będziesz, to się już niczego obawiać nie będę, ani złych duchów, bo Tyś nad wszystkie moce piekielne silniejsza; ani nawet Sędziego mojego Jezusa Chrystusa obawiać się nie będę, bo Ty, o Pani! wstawieniem się Twoim Sprawiedliwość Boską przebłagać potrafisz. Jednej się tylko rzeczy obawiam, to jest: lenistwa mojego, skutkiem którego mógłbym zaprzestać pod Twoją Obronę się uciekać i zszedłbym na zatracenie. Dlatego, o Pani nasza i Królowo nasza! wyjednaj nam Łaskę odpuszczenia grzechów naszych; wyjednaj nam Łaskę wytrwałości do końca dni naszych; wyjednaj nam Łaskę uciekania się nieustannego do Ciebie, o Matko Boska Nieustającej Pomocy!

Lub:

O Matko Nieustającej Pomocy, Ty jesteś Szafarką Łask wszelkich, które Bóg nam nędznym wyświadcza, dlatego też uczynił Ciebie tak potężną, tak możną, tak bogatą i tak miłosierną, dla tego Tobie wszystkie skarby niebieskie powierzył, abyś nas w nędzy naszej wspomagała. Ty jesteś Orędowniczką największych i najbardziej opuszczonych grzeszników, osobliwie tych, którzy są najgorsi i najbardziej opuszczeni, ale z upadku swego chcą znowu powstać. Więc i ja grzeszny przychodzę do Ciebie i wzywam Miłosierdzie Twoje! W ręce Twoje składam sprawę zbawienia mego, Tobie oddaję duszę moją. O nic więcej nie proszę ja k tylko, abym za Łaską Twoją mógł należeć do liczby wiernych sług Twoich, abym zawsze mógł spoczywać pod macierzyńską opieką Twoją. Skoro Ty bronić mnie będziesz, niczego się nie lękam, jeżeliś Ty ze mną — któż jest przeciw mnie? Nie będę rozpaczał nad mnóstwem nieprawości moich, bo Ty wyjednasz przebaczenie; nie lękam się oskarżeń piekielnych, wszak Ty mocniejszą jesteś jak straszne szyki szatańskie; o Matko — przebacz, że tak mówię — Jezusa samego bać się nie muszę, bo jedno przemówienie Twoje za mną, jedna prośba z ust Twoich rozbroi najcięższy Gniew Boskiego Syna Twego! O Marya, jakże potężna Obrona Twoja! Jedyną tylko mam obawę — że mógłbym zaniedbać wzywać Cię na Pomoc — i tak na wieki zginąć! O Pani moja, o Matko moja, uproś mi odpuszczenie grzechów, uproś miłość do Jezusa, wytrwanie w dobrem aż do końca, uproś także i to, abym we wszystkich moich potrzebach z ufnością uciekał się do Ciebie, o Matko Nieustającej Pomocy.

5 Zdrowaś Marya… wiersz i modlitwa, jak w pierwszym dniu Triduum.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Nabożeństwo, tzw. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny, Nieustającej Pomocy

Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Modlitwa Rzymska.

O Matko Nieustającej Pomocy, — z największą ufnością przychodzę dzisiaj — przed Twój Święty Obraz, — aby błagać o Pomoc Twoją. — Nie liczę na moje zasługi, — ani na moje dobre uczynki, — ale tylko na nieskończone Zasługi Pana Jezusa — i na Twoją niezrównaną Miłość Macierzyńską. — Tyś patrzyła, o Matko, na Rany Odkupiciela — i na Krew Jego wylaną na Krzyżu — dla naszego zbawienia. — Tenże Syn Twój umierając — dał nam Ciebie za Matkę. — Czyż więc nie będziesz dla nas, — jak głosi Twój słodki tytuł: — Nieustającą Wspomożycielką? — Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, — przez Bolesną Mękę i Śmierć Twego Boskiego Syna, — przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, — zaklinam najgoręcej, — abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę Łaskę, — której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, ­— jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie — udzielać nam wszelkich Owoców Odkupienia. — Ty wiesz, — że Skarby te zostały złożone w Twoje Ręce, — abyś je nam rozdzielała. — Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, — u Serca Jezusowego tę Łaskę, — o którą w tej nowennie pokornie proszę, — a ja z radością wychwalać będę Twoje Miłosierdzie — przez całą wieczność. Amen.

Modlitwa rzymska II

O Matko Nieustającej Pomocy — pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko — tak jak Je przedstawia Twój cudowny Obraz — w chwili, gdy Je przyciskasz do Serca. — O tak — jakżebym i ja chciał trzymać się silnie — moimi niegodnymi rękami — Twojej potężnej Prawicy.

Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy — nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, — którzy tutaj są zebrani wraz ze mną — przed Twoim cudownym Obrazem — proszę za całym Kościołem Świętym — i za całą nieszczęśliwą ludzkością. — Wejrzyj Królowo świata — jak wielka jest liczba potrzebujących, — smutnych i cierpiących — popatrz jak ciężkie są nasze czasy. — Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? — Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? — Wszak nie brakuje Ci ani Potęgi, ani Dobroci, — racz przyjść z Pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. — Obecna godzina jest Twoją godziną. — Więc okaż nam się Matką, — spiesz co prędzej z Pomocą Swoją w tej naszej potrzebie. — Spiesz nam z Pomocą Swoją zawsze — a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wspólne prośby do M. B. N. P.

O Maryo, — Matko Nieustającej Pomocy, — która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz — z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp — z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. — Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań; — przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. — Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej

Powtarza się po każdym wezwaniu:pomagaj nam nieustannie!

– Wielka Matko Boża,

– Matko nasza najlepsza,

– Pośredniczko nasza u Boga,

– Szafarko Łask wszelkich,

– Matko świętej wytrwałości,

– Tronie Miłosierdzia Bożego,

– Wszechmocy błagająca,

– Poręko naszego zbawienia,

– Pogromczyni mocy piekielnych,

– Kotwico naszej nadziei,

– Umocnienie słabych,

– Ucieczko uciśnionych,

– Żywicielko głodnych,

– Opatrzności ubogich,

– Cudowna lekarko w chorobach,

– Ratunku ginących grzeszników,

– Nadziejo zrozpaczonych,

– Patronko misji świętych,

– Wychowawczyni powołań kapłańskich,

– Mistrzyni życia duchowego,

– Strażniczko czystości,

– Opiekunko rodzin,

– Czuła Matko sierot,

– Zbawienie umierających,

– Pani naszych losów,

– Przewodniczko pewna do nieba,

– Obrono nasza na sądzie,

– Wybawicielko z czyśćca, Pod Twoją obronę…

Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani!

Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku!

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryę, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wezwanie dziękczynne

O Maryjo, przyjm dziękczynienia nasze!

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

Powtarza się po każdym wezwaniu: – dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!

Za uzdrowionych z choroby,

Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalałych z rozpaczy,

Za podtrzymanych w zwątpieniu,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za litość nam okazaną,

Za miłość Twą macierzyńską,

Za dobroć Twą niezrównaną,

Zdrowaś Marya…

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi Dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją Nieustającą Pomoc, / otaczaj nas Swoją Dobrocią, wspieraj Kościół Święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich. / Obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach. Dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz niebo dla umierających. / Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. / Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wezwanie błagalne

O Maryo usłysz błagania nasze!

– Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

Powtarza się po każdym wezwaniu: – błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy!

– Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

– Za płaczących, abyś im łzy otarła,

– Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

– Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła,

– Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

– Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

– Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,

– Za grzeszników, abyś im żal i Łaskę Spowiedzi wyjednała,

– Za zmarłych NN, abyś im Orędowniczką w Niebie była,

– O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

Modlitwy na dni nowenny

I

Matko Boska Nieustającej Pomocy z radością klękam przed Twym obrazem, gdyż widok jego wywołuje w mym sercu uczucie dziecięcej ufności. Na ręku trzymasz Boskie Dziecię, mojego Odkupiciela, mojego Boga Wszechmocnego, Najwyższego Pana życia i śmierci. Pana wszelkich Łask. Ty zaś jesteś Jego Matką. Dziecię Jezus miłuje Cię i każdą prośbę wysłuchuje. Dlatego też wołam do Ciebie; Wspomóż mnie i daj Łaskę, o którą Cię proszę. Amen.

II

Matko Boska Nieustającej Pomocy w Dzieciątku, które trzymasz widzisz nie tylko Jezusa, Syna Bożego ale wszystkich ludzi, którzy z jego woli stali się Twymi dziećmi. Nigdy nie zapominasz tej chwili, gdy umierający na Krzyżu Jezus oddał Ci cały rodzaj ludzki w Opiekę. Tak jak Jezus, na widok Aniołów niosących narzędzia Męki drży i u Ciebie pomocy szuka, tak samo każda zatrwożona, smutna, nawet zrozpaczona dusza może z ufnością uciekać się do Ciebie. Więc i ja w smutku i strapieniu szukam u Ciebie ratunku i pomocy. Wysłuchaj mnie, proszę gorąco i daj mi tę Łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie.

III

Matko Boska Nieustającej Pomocy jakże jestem szczęśliwy, gdy się wpatruję w Twój cudowny obraz. Mówi mi on przecież o Twojej potędze i dobroci. Widzę na nim greckimi literami wypisaną Twoją nazwę, że jesteś Matką Boga. Widzę Archanioła Gabryela, który Cię pozdrowił jako pełną Łaski. Widzę Archanioła Michała, który mi przypomina, że jesteś Królową Wojsk Niebieskich. Twoja Ręka obejmuje Rączki Dzieciątka Jezus. To wszystko poucza mnie, że jesteś Niepokalana, Święta, Arcydziełem Wszechmocnego Boga. Pozdrawiam Cię jako Królowę Nieba i ziemi. A chociaż jesteś tak potężna, nie obawiam się stanąć przed Twoim Obliczem i przedstawić Ci prośby… O czcigodna Pani i Matko moja, wysłuchaj mnie łaskawie i wspomóż. Amen.

IV

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój cudowny obraz stał się źródłem szczęścia i nadziei dla biednych ludzi. Dzieciątko Jezus, które do serca tulisz, to nasz Bóg tak łaskawy i miłosierny, że z miłości ku stworzeniom stał się człowiekiem i bolesną śmiercią krzyżową, ludzi od śmierci wiecznej wybawił. Na czole Twym błyszczy jasna gwiazda. Czyż nie jesteś Jutrzenką zaranną, która nam zwiastowała dzień odkupienia? Czyż nie jesteś Gwiazdą Morską, która wśród wichrów i nawałnic prowadzi dusze do portu wiecznego zbawienia? Myśl, że mam taką dobrą i potężną Matkę, napawa mnie ustawiczną radością, a zarazem nadzieją, że prośby moje będą wysłuchane.

Matko Nieustającej Pomocy, okaż mi się Matką. Amen.

V

Matko Boska Nieustającej Pomocy, gdy patrzę na Twój cudowny obraz stwierdzam, że słusznie zostałaś nazwana Matką Bolesną. Dziecię Jezus, które drży na widok przyszłej męki, odczuwa w duchu te niewymowne cierpienia, które mu ludzie przygotowali. To samo odczuwałaś i Ty także Matko Zbawiciela. Twoje Serce przeszyte zostało siedmiu mieczami. Matko moja współczując z Tobą żałuję za grzechy moje, które przyczyniły się do cierpień Twoich i Jezusowych. Przez te Boleści, któreś wycierpiała, proszę Cię daj mi prawdziwy żal za grzechy i siłę bym ich w dalszym życiu unikał. Daj mi także, tę łaskę o którą w tej nowennie tak usilnie błagam. Amen.

VI

Matko Boska Nieustającej Pomocy Twój cudowny obraz mówi mi o wielkich cierpieniach, któreś wraz z Jezusem zniosła dla naszego zbawienia. Włócznia, która miała przebić serce Twego Syna, już przedtem przeszyła Twoje Serce. Wiesz przeto dobrze, czym jest smutek i cierpienie. Możesz je także jako Królowa nieba zmniejszyć lub zupełnie uchylić. Z Twych oczu bije współczucie, które odnosi się do Dzieciątka Jezus i do nas, niosących krzyż cierpienia. Dziecię Jezus tulisz do siebie, lecz oczy zwracasz na czcicieli Twoich, którzy u Ciebie szukają pomocy i ratunku. Matko moja wysłuchaj moją modlitwę i daj mi łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie.

VII

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Ty jesteś Skarbnicą Łask Bożych. Wszystkie Łaski przechodzą przez Twoje Miłosierne Ręce. Dlatego do Ciebie zwraca się każdy, kto pomocy i ratunku potrzebuje. Ty zaś spieszysz chętnie swym czcicielom z pomocą, bo jesteś Matką Bolesną i Opiekunką rodzaju ludzkiego. Jako Matka Boża stoisz zawsze przy Boku Dawcy Łask wszelkich. On nie odrzuca żadnej Twojej prośby. Od wieków nie słyszano, aby kto uciekał się do Ciebie, został opuszczony. Współodkupicielko nasza, jako współwłaścicielka Skarbca Niebieskiego możesz z niego czerpać bez ograniczenia. Pani moja i Królowo wspomóż mnie i daj Łaskę, o którą Cię proszę w tej nowennie. Amen.

VIII

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Obraz jest księgą, w której można wyczytać o Miłości Jezusa Chrystusa i Jego cierpieniach, a zarazem o cnotach, które nas mają upodobnić do Niego. Kolor złoty, który jest tłem obrazu i zdobi Twoje szaty, przypomina nam Niebo i żar miłości. Uczysz nas, że miłość jest jedynym środkiem osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Kolor fioletowy przypomina Twe cierpienia i pokutę, którą czynić winniśmy za nasze grzechy. Kolor zielony to znak nadziei świętej. Kolor czerwony stawia nam przed oczy krew najdroższą Jezusa i Jego królewski majestat. Cały zaś obraz mówi do nas: „Miejcie ufność, Ja jestem Matką Miłosierdzia. Przekonacie się, że jestem Matką Nieustającej Pomocy”. Wspomóż więc mnie o Maryo, daj mi Łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen.

IX

Matko Boska Nieustającej Pomocy, z wielkim nabożeństwem i ufnością, że zostanę wysłuchany odprawiam tę nowennę. Dzisiaj znowu słyszysz moją prośbę i jestem pewny, że mnie wysłuchasz. A jeżeli jest inna Wola Boża, daj mi Łaskę, która jest mi najpotrzebniejsza. Wspomnij Syna Swego i Swe Boleści, na tytuł któryś Sobie wybrała. Święta Maryo, Matko Boża, tak wielka jest moja ufność, że z góry dziękuję Ci za otrzymaną Łaskę. Dziękuję Ci też za wszystkie inne Dobrodziejstwa, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła. Ty zaś, Matko moja, módl się za mną grzesznym, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na poszczególne najważniejsze uroczyste Jej Święta.

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

 1. W Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

Uwaga. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia przypomina nam osobliwie czystość i niewinność Najświętszej Maryi Panny. Dlatego więc dzisiaj prośmy Ją o Łaskę czystości stosownej do stanu naszego, pamiętając na słowa wielkiego Świętego, że między 100 potępionymi, 99 z przyczyny grzechu nieczystości potępionych jest.

Modlitwa o czystość stanu swego

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, Panno Niepokalana, raduję się w dniu dzisiejszym, że Bóg Ciebie ozdobił tak wielką czystością ciała i duszy. Jako Córka Wiecznego Ojca, jako Matka Jednorodzonego Syna Twego, jako Oblubienica Ducha Świętego, byłaś od pierwszej chwili Poczęcia Twego zupełnie czystą, bez winy i bez zmazy grzechu pierworodnego, i przez całe życie byłaś wolną od wszelkiego grzechu, od najmniejszej winy, jaśniejąc doskonałością.

Raduję się, że przez Tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Twego stałaś się wzorem czystości wszystkich stanów życia chrześcijańskiego. Czystością Twoją, o Najświętsza Panno, doskonalą się kapłani, którzy równi Tobie w powołaniu są, Syna Twego Bożego ofiarując na zbawienie świata. Czystością Twoją doskonalą się dusze panieńskie, które nie zważając na upodobanie się świata, lecz jedynie upodabanie w Panu mając, ciałem i duszą Tobie się ofiarują. Czystością Twoją doskonalą się małżonkowie chrześcijańscy, którzy szanują stan swój, aby Bogu tym lepiej służyć. Czystością Twoją doskonali się młodzież chrześcijańska, która gardząc jadowitą radością nieczystości, doznaje w cnocie czystości najwspanialszej ozdoby młodzieńczego wieku. Czystością Twoją doskonalą się dzieci, utrzymując prostotę i niewinność serca, aby być zbawionymi. Tak więc, o Maryo, bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta, jest życie Twoje najpiękniejszym wzorem dla nas wszystkich. Udziel nam Łaski, często zapatrywać się na Twój piękny przykład, i ciągłym uwielbianiem i naśladowaniem Tobie się stać podobnymi. Ale mielibyśmy mieć to nieszczęście, przez nieczyste myśli i pożądliwości, przez słowa albo uczynki serce Twoje i Serce Jezusa, Syna Twego zasmucić, wtedy patrz na nas biednych grzeszników i ubłagaj nam przez Twoje Święte Niepokalane Poczęcie Łaskę, z grzechów popełnionych się oczyścić i od przyszłych się zachować przez częste przyjmowanie Sakramentów Świętych, wszystkich sposobności do grzechu unikać, a osobliwie w każdej pokusie przeciw czystości do Ciebie i Syna Twego wołać! Ty wiesz, o Maryo, jak ciężko w świecie czyste życie prowadzić; Ty wiesz, że prawie większa część ludzi przez występek nieczystości na piekło zasługuje. Dlatego, o Łaskawa i Litościwa Matko, z miłości ku Synowi Twemu, który czyste dusze tak bardzo miłuje, z miłości ku Niepokalanemu Poczęciu Twemu i ku memu zbawieniu, zachowaj mnie na duszy i na ciele, niewinnym i czystym aż do śmierci. Postanawiam sobie, każdego rana i wieczora „trzy Zdrowaś Marya” na cześć Niepokalanego Poczęcia Twego odmówić, abym dostąpił Łaski, o którą Ciebie tak gorąco proszę. Wysłuchaj mnie, o Najczyściejsza i Najukochańsza Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

 1. W Święto Oczyszczenia NMP (Matki Boskiej Gromniczej – 2 luty)

Uwaga. Tak jak Najświętsza Marya Panna w dniu tym w pokorze przykazaniu oczyszczenia się poddała, chociaż bez zmazy grzechu poczętą była, powinniśmy i my przez szczerą Spowiedź z grzechów duszę naszą oczyścić.

Modlitwa o otrzymanie Łaski, aby z grzechów szczerze się wyspowiadać

O Najświętsza Panno Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, która byłaś w dniu Twego Oczyszczenia tak wspaniałomyślną, Syna Swego niewinnego w świątyni ofiarować, i któraś tak pokornie się poddała przykazaniu oczyszczenia, chociaż bez grzechu poczętą byłaś; prosimy Cię, ubłagaj nam ubogim grzesznikom Łaskę, abyśmy zawsze, każdego czasu i z należytym przygotowaniem z grzechów naszych się wyspowiadali. Ty to wiesz, o Droga Matko, że nic nam trudniej, ale też i potrzebniej nie jest, jak z grzechów naszych się wyspowiadać. Do tego należy dobre przygotowanie się, wzbudzenie doskonałego żalu za grzechy nasze i mocne przedsięwzięcie poprawy; należy się więc grzechów naszych wyspowiadać bez zamilczania i bez barwienia ich. O Droga moja Matko, Matko biednych grzeszników, udziel nam Łaski, wszelkie przeszkody przezwyciężać, które nas od dobrej spowiedzi wstrzymują. Spraw, abyśmy po pilnym przygotowaniu, pokornym żalu, poważnym przedsięwzięciu poprawy, ze szczerą skargą grzechów naszych się wyspowiadali, abyśmy byli zachowani od strasznego nieszczęścia świętokradztwa. A mielibyśmy, co Boże zachowaj, świętokradzką Spowiedź uczynić, wtedy udziel nam siły i odwagi, abyśmy nieszczęśliwy stan ten jak najrychlej opuścili. Udziel nam, o Najświętsza Panno, żebyśmy przy uroczystości 40godzinnego nabożeństwa, albo w czasie Postu, lub w czasie Wielkanocnym Bogu się podobającą Spowiedź uczynili. Spraw więc, abyśmy jeszcze dzisiaj, jeżeli można, Sakramenty Święte z wszelką gorliwością i nabożeństwem przyjęli. O Dobra Matko, ubłagaj nam tę Łaskę, abyśmy nigdy długo w grzechu nie przebywali, ale jak najrychlej z Synem Twoim Bożym się pojednali. Przede wszystkim prosimy Cię, o Matko, o Panno Nieustającej Pomocy, abyś chciała przez możną Twoją Przyczynę tę Łaskę nam osiągnąć, abyśmy pierwej nie umierali, dopóki ostatniej dobrej Spowiedzi nie uczynili, a tak przez szczęśliwą śmierć do Nieba się dostali, gdzie byśmy Ciebie z Synem Twoim Jezusem miłować i chwalić mogli na wieki. Amen.

 1. W Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 Marca)

Uwaga. Dlatego, że Najświętsza Marya Panna w dniu tym przez cudowne pośrednictwo Ducha Świętego Zbawiciela świata poczęła, chcemy Ją dzisiaj o dwie Łaski prosić: i to najpierw o Łaskę, Komunię Świętą często i godnie przyjmować, a po drugie o Łaskę, Mszę Świętą z pobożnością słuchać.

Modlitwa, aby godnie się komunikować i pobożnie Mszy Świętej słuchać

O Panno Nieustającej Pomocy! Matko moja Maryo, wspomnij jak szczęśliwą byłaś w ów dzień, gdy Archanioł Gabryel się Tobie ukazał i wesołe poselstwo przyniósł, że Syn Boży za przyczyną Ducha Świętego w Łonie Twoim się miał stać człowiekiem. I ja, Droga Matko moja, mam to szczęście, Jezusa Chrystusa, Pana mego w Komunii Świętej przyjąć i przy Jego Krzyżowej Ofierze, przy Mszy Świętej być przytomnym. Ale, ach! o Maryo, jak obojętny i zimny jestem przy tym, co się tyczy obu tych Tajemnic! Jak łatwo mógłbym w zwyczajne dni Mszy Świętej słuchać, a jednakże tego nie czynię! Wiele razy się to staje, że i w niedzielę przy Mszy Świętej jestem roztargniony. Ale wiele gorzej jest jeszcze z Komunią Świętą, a gdy też częściej przystępuję, to bez należytego przygotowania, bez pokory i bez miłości, a niekiedy nawet z niegodnym sercem i obciążonym sumieniem. O Maryo, któraś Syna Twego Bożego tak czystym sercem poczęła, proszę Cię dzisiaj o Łaskę, abym odtąd często i godnie, z sercem czystym i pełnym miłości Komunię Świętą, a osobliwie wielkanocną przyjął, i abym się zawsze do niej przez szczerą Spowiedź przygotował.

Udziel też, o Najświętsza Panno, mnie i wszystkim moim Łaskę odtąd częściej i pobożniej Mszy Świętej w niedziele i święta słuchać, bo wiem, o Miła Matko, że tylko wtedy można żyć po chrześcijańsku, gdy często i godnie Sakramenty Święte przyjmujemy, i pobożnie w nabożeństwie udział bierzemy. O Maryo, nie chcę być straconym na wieki, lecz chcę ratować duszę moją nieśmiertelną. Dlatego uproś mi niewypowiedzianą Łaskę, abym miał wielką pobożność do Sakramentu Ołtarza. Wreszcie, o Najświętsza Panno, ubłagaj mi Łaskę wszystkich Łask, abym ostatnią Komunię Świętą godnie przyjął, a przez to miał szczęście do Nieba się dostać, gdzie z Tobą, o słodka Panno, Syna Twego Bożego chwalić i kochać będę na wieki. Amen.

 1. W Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

(w piątek przed Niedzielą Palmową oraz 15 września)

Uwaga. Chociaż Boleści Najświętszej Maryi Panny były niezmiernie wielkie i gorzkie jako morze, to przecież Kościół siedem szczególnych Boleści na Jej uroczystość wiernym wybrał. Są to następujące:

 1. Proroctwo Symeona.
 2. Ucieczka do Egiptu.
 3. Utracenie 12-letniego Jezusa.
 4. Spotkanie na drodze krzyżowej.
 5. Marya pod krzyżem.
 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża.
 7. Pogrzeb Chrystusa.

Rozpamiętywanie tych Boleści ma nas pobudzać, aby z Jezusem i Maryą cierpieć i z Nimi szczęśliwie umierać.

Modlitwa, aby z Jezusem i Maryą cierpieć i szczęśliwie umierać

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, Królowo Męczenników i Boleści, z przyczyny mego zbawienia tyle łez w Twoim życiu wylałaś i tak niezmierne Boleści cierpiałaś. Ale cóżby mi Twoje Łzy i Boleści pomogły, gdybym na wieki był stracony? Ubłagaj mi więc przez Zasługi Siedmiu Boleści Twoich nieustającą Litość nad gorzkimi cierpieniami Syna Twego i nad Boleściami Twoimi. Gdy Ty i Syn Twój Boży, którzyście tak niewinni byli, tyle cierpieli dla mnie, sprawcie wtedy, abym i ja, który tak często poprzez grzech na piekło zasłużyłem, z miłości ku wam też cierpiał. O Matko moja, wołam z Bonawenturą Świętym, jeżelim Ciebie obraził, czyń sprawiedliwość i zrań serce moje; gdym Tobie wiernie służył, to mnie nagrodź i spraw, abym Tobie i Synowi Twemu w boleściach stał się podobny. Haniebnym mi się zdaje, Jezusa i Ciebie, Matkę moją zranionych i cierpiących, a siebie bez ran i boleści widzieć. Ale, o Matko moja, gdy mi różne boleści i smutki ześlesz, wtedy udziel mi siły i odwagi społecznie z Tobą i Synem Twoim Boskim, z poddaniem, a nawet radością je ponosić. Ty to, o Najświętsza Maryo Panno, z własnego doświadczenia wiesz, że kto z Jezusem Synem Twoim cierpi, ten też z Nim będzie wielbiony. Dlatego proszę Cię za przyczyną Twoich Boleści, które odtąd rozpamiętywać i naśladować chcę, a osobliwie za przyczyną tej okropnej Boleści, którąś czuła, gdyś Głowę Syna Twego Miłego schylającą i umierającą widziała, ubłagaj mi szczęśliwą godzinę śmierci. O Panno i Matko Nieustającej Pomocy, proszę Ciebie, nie opuszczaj mnie przy straszliwym kroku do wieczności, ale pomagaj biednej strapionej duszy mojej. A może mi potem głosu będzie brakowało, aby Imię Twoje i Jezusowe wymówić, wołam wtedy już teraz do Was, abyście mi pomagali w owej ostatniej chwili i mówię: Jezus i Marya, Wy jesteście nadzieją moją jedyną! Jezu i Maryo, Wam polecam duszę moją. Amen.

 1. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

(27 czerwca)

Uwaga. Uroczystość ta obchodzi się w kościele klasztornym w Rzymie bardzo wspaniale. Wierni mają się przez 9-dniową Nowennę na uroczystość tę przygotować. Dlatego bywa w onych 9 dniach przed uroczystością codziennie Litania do Najświętszej Maryi Panny odmawianą. Także, według rady Św. Alfonsa, aby się Najświętszej Pannie w jakąkolwiek Jej uroczystość ofiarować, odbywa się uroczyste to ofiarowanie w onym dniu po kazaniu.

Modlitwa przy ofiarowaniu się Najświętszej Maryi Pannie Nieustającej Pomocy

O Maryo! Matko Nieustającej Pomocy! Błogosławiona Panno, Nadziejo i Opiekunko moja, dziękuję Tobie, że pod tym pocieszającym Imieniem wpośród nas Tron Łask Swych zbudowałaś, aby ogień pobożności i miłości ku Tobie w sercach naszych rozpalić; dziękuję Tobie za liczne Łaski, któremiś wszystkich tych, którzy z bliska i z daleka Ciebie tutaj wzywali, obsypała; dziękuję Tobie osobliwie za wszystkie cielesne i duchowne dobrodziejstwa, które mnie, ubogiemu grzesznikowi, na tym miejscu świętym udzieliłaś, a z wdzięczności stanowię sobie, w przyszłości Ciebie częściej odwiedzać i z większą ufnością Ciebie wzywać. Tak, o Matko Nieustającej Pomocy! Nadziejo i Pociecho moja, Mocy i Radości moja, obiecuję Tobie odtąd, każdego dnia do Ciebie się modlić; obiecuję Tobie w każdą sobotę choć krótkie nabożeństwo na cześć Twoją i z miłości ku Tobie odprawiać; obiecuję Tobie, dni uroczyste, na cześć Twoją postanowione, święcić przez godne przyjęcie Sakramentów Świętych; obiecuję Tobie, Ciebie we wszystkich dolegliwościach z ufnością wzywać. Patrz, o Najświętsza Panno! to wszystko obiecuję i ślubuję Tobie w dniu dzisiejszym. Racz mi więc udzielać Twej Nieustającej Opieki i Pomocy. Ty to wiesz, o Droga Matko! że nic nam bardziej potrzebnym nie jest, jak Nieustająca Pomoc Twoja: pomoc, aby za popełnione grzechy żałować, pomoc, aby nowych nie popełnać; pomoc w pokusach i pomoc we wszystkich doświadczeniach życia; pomoc, aby w Łasce Bożej wytrwać i pomoc, aby obowiązki nasze wiernie wypełniać; pomoc w życiu i śmierci dla mnie i dla wszystkich. O Maryo! proszę Cię, udziel mi więc Nieustającej Pomocy Twojej. Pobłogosław mnie, o Droga Matko, i nie dopuszczaj, abym ani w życiu, ani w śmierci od Ciebie był oddzielony, lecz wszystko czynił i znosił w społeczeństwie z Tobą, o Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

 1. W uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (2 Lipca)

Uwaga. Tak, jak Najświętsza Marya Panna w dniu tym z pośpiechem ciotkę Elżbietę nawiedziła, aby jej Swą miłość okazać, chociaż przykrą i uciążliwą podróż była dla Niej, tak i my chciejmy od Niej tę Łaskę ubłagać, abyśmy obowiązki stanu naszego gorliwie wypełniali; osobliwie zaś, które jako rodzice względem dzieci, a dzieci względem rodziców wypełniać mamy.

Modlitwa o gorliwe wypełnianie obowiązków stanu swego.

O Maryo, jak cudowną byłaś przy nawiedzeniu Elżbiety Świętej; podróż w góry Judei i była dla Ciebie tak daleka, przykra i mozolna, lecz z jaką radością wszystkie te mozoły poniosłaś. Obowiązki miłości i przyjacielstwa prowadziły kroki Twoje, aby Elżbiecie usługi Swoje ofiarować.

Tak i my, o Dobra Matko, mamy w stanie naszym szczególne obowiązki do wypełniania.

Jako rodzice mamy dzieci nasze pouczać i strzec, karać i dobrym przykładem im przyświecać; jako dzieci powinniśmy rodziców naszych czcić i kochać, słuchać i w życiu im pomagać, a po ich śmierci wolę ostatnią wiernie wypełnić.

W obowiązkach zaś naszych mamy również szczególne powinności do wypełniania.

A ze wszystkich tych powinności musimy, o Maryo, zdać rachunek przed Synem Twoim. Udziel nam więc siły, one wiernie wypełniać, abyśmy dusze nasze ratowali. Ubłagaj nam odpuszczenie wszelkich błędów naszych, któreśmy popełnili przeciw rodzicom i dzieciom naszym, przeciw podwładnym i przeciw wszystkim, z którymi przestawaliśmy.

Przede wszystkim ubłagaj nam Łaskę, abyśmy nigdy nie zapomnieli wielkiego przykazania miłości bliźniego, które wypełniać mamy względem naszych współbraci chrześcijan. Ale, ach! Droga Matko moja, jak wiele razy przeciw temu przykazaniu zgrzeszyliśmy, przez obgadywanie, przez kłótnie i nieprzyjaźń; a przecież Syn Boży powiedział, że tą samą miarą będzie nam mierzono, którą my mierzymy. Sprawże więc, o Maryo, z miłości ku ubogiej duszy mojej, abym odtąd wszystkich ludzi, a osobliwie nieprzyjaciół moich kochał. A miałoby to być za trudnym, nieprzyjaciołom naszym odpuszczać, to nam przypomnij, o Miła Matko moja, że Syn Twój odpuścił śmiertelnym wrogom Swoim. Dlatego użycz mi, abym wszystkie obowiązki moje chrześcijańskie wiernie wypełniał i Miłosierdzia od Syna Twego Bożego dostąpił. Nie zasłużyłem wprawdzie na ową Łaskę, ale proszę Cię przez miłość, z którąś nawiedziła Elżbietę, krewną Twoją, miej Miłosierdzie nade mną i wysłuchaj mnie. Ufam, to od Twojego Miłosierdzia osiągnąć. Amen.

 1. W uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej (16 Lipca)

Modlitwa po kazaniu, aby korzyści Szkaplerza Świętego dostąpić

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! obiecałaś tym, którzy Szkaplerz Twój nabożnie i zawsze noszą, niezliczone Łaski i dobra nie tylko za życia, ale też przy śmierci, a nawet i po śmierci. Ale, ach! o Droga Matko, jak wielką jest niedbałość nasza. W Szkaplerzu Twoim znajdujemy według przyrzeczenia Twego, znak Łaski i Dobroci Twojej, doświadczenie Pomocy Twojej i zakład zbawienia naszego; a przecież wyznajemy to i ubolewamy nad tym, żeśmy na to tak obojętni i niedbali; wstydzimy się nosić szatę tę świętą; nosimy ją bez pobożności i bez stałości, i obrabujemy siebie samych z najobfitszych Błogosławieństw z nią połączonych. Odpuść nam, o Maryo, ową niedbałość i niewdzięczność naszą; odtąd chcemy Twojej Matczynej Miłości pragnąć.

Ty życzysz Sobie, o Maryo, abyśmy Szkaplerz Twój nabożnie i stale nosili, oto patrz, chcemy sobie przez to cześć i radość sprawić, czcigodną odzież zbawienia aż do śmierci nosząc; Ty chcesz, abyśmy w braterstwie Twoim codziennie o Tobie pamiętali, oto patrz, po wszystkie dni życia naszego chcemy o Tobie pamiętać, Ciebie wzywać i do Ciebie się modlić. Ty chcesz, abyśmy z odzieżą Szkaplerza Świętego też i cnoty Twoje oblekli, i patrz, o Maryo, obiecujemy Tobie też, wszystkie cnoty Twoje, a osobliwie najwspanialszą ze wszystkich, czystość Twoją w życiu naszym naśladować. Ale, o Najświętsza Panno! Ty wiesz, jak słabi i niestali w dobrych postanowieniach naszych jesteśmy: dlatego racz nam udzielić Łaski, przyrzeczenia nasze dotrzymać i jako wierne dzieci i wspólnicy braterstwa Twego żyć i umierać. Wtedy żyć możemy w radosnej nadziei, żeśmy Szkaplerzem Świętym, jako tarczą uzbrojeni przed napaściami nieprzyjaciela piekielnego i napaści piekła lękać się nie potrzebujemy, lecz przez szczęśliwą śmierć zbawienia wiecznego dostąpimy. Amen.

 1. Na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

(15 Sierpnia)

Uwaga. Dzisiaj została Najświętsza Marya Panna po Swej błogosławionej śmierci w towarzystwie Aniołów do Nieba wziętą; prośmy Ją przeto o śmierć szczęśliwą.

Modlitwa o Łaskę szczęśliwej śmierci.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! Twoja Święta śmierć i chwalebne Wniebowzięcie upominają mnie, że i mnie śmierć czeka, a po śmierci straszny Sąd przed Boskim Synem Twoim. Jakim nieszczęściem by to dla mnie było, gdybym umarł w grzechu śmiertelnym i miałbym się palić we wiecznym ogniu piekielnym; lecz Ty, Matko moja, świętą umarłaś i w Niebie przy Tronie Bożym tryumfujesz. O Matko Miłosierdzia, Maryo Nieustającej Pomocy, nie dozwól, aby mnie tak straszne nieszczęście spotkało. Zmiłuj się nade mną i przez Zasługi Śmierci Twojej spraw, abym odtąd poważniej na śmierć się przygotowywał; boć słusznie: jakie życie, taka śmierć. Dlatego, o Droga Matko moja, racz mi udzielić Łaski, już więcej żadnego grzechu nie popełnić i wszelkie złe nałogi opuścić; wszelkie sposobności do grzechu omijać i od wszystkiego się odłączyć, coby mi nieszczęśliwą śmierć sprawić mogło.

Udziel stałości w dobrem aż do śmierci. Bo mało by mi to pomogło. Dobrze rozpocząć, a źle skończyć. Owa Łaska stałości jest szczególnym Darem Miłosierdzia Bożego, żaden na nią zasłużyć nie może. Ale Ty, Najświętsza Panno, gotową jesteś ją wszystkim tym ubłagać, którzy przez całe życie o nią proszą. Lecz że w modlitwie tak bardzo jestem niedbały i obojętny, lękam się, modlitwy codziennej zaniedbać; w tej bojaźni więc, o Matko Nieustającej Pomocy, proszę Cię, abyś chciała u Syna Twego Bożego tę Łaskę uzyskać, abym po wszystkie dni życia mego o stałość aż do końca i o dobrą śmierć się modlił. Spraw, abym osobliwie owe słowa pozdrowienia Anielskiego nabożniej wymawiał: „Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej”. Przez tę ciągłą modlitwę o Łaskę stałości zapewne ufać mogę, że mi szczęśliwą śmierć i radość niebieską sprawisz, aby Ciebie i Syna Twego Bożego na wieki czcić i wychwalać. Amen.

 1. W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 Września)

Uwaga. Również, jak Narodzenie Najświętszej Maryi Panny początkiem i zorzą zbawienia świata było, tak też prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Panny w duszach pobożnych początkiem i zorzą ich zbawienia i wiecznej szczęśliwości jest. Dlatego więc, że duch piekielny nabożeństwo do Najświętszej Panny zniszczyć by chciał, przeto prośmy tę Dobrą Matkę, aby Ona w nabożeństwie Swoim nas utrzymywała i uzupełniała.

Modlitwa, aby prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny w nas utrzymać

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! w pięknym Dniu Twego Narodzenia byłaś nam jako Pośredniczka darowana; ale Ty wiesz, Miła Matko, lepiej jak ja, że wszystkich ludzi mimo chęci ratować nie możesz, to jest tych, którzy miłości i nabożeństwa do Ciebie nie mają, jak Sama powiedziałaś: „Kto Mnie znalazł, znalazł życie i będzie czerpał zbawienie w Panu, lecz kto przeciw Mnie zgrzeszy, duszę swoją skaleczy, a wszyscy, którzy Mnie nienawidzą, miłują śmierć”.

Proszę Cię, Najświętsza Panno, ubłagaj mi to prawdziwe zbawienne nabożeństwo do Ciebie, a choć też czasu nie ma do wielu modlitw, to udziel mi przecież, abym to, co na cześć Twoją uczynię, z miłością i stałością aż do śmierci czynił.

Spraw więc, o Matko moja, abym każdego rana i każdego wieczora, we wszystkich pokusach i dolegliwościach Opieki Twojej błagał; abym po wszystkie dni życia mego Szkaplerz Święty pobożnie nosił, w każdą sobotę i w każde Święto Tobie poświęcone choć krótkie nabożeństwo z miłości do Ciebie odprawił, osobliwie, abym na łożu śmiertelnym o Tobie pamiętał, Ciebie wzywał i do Ciebie się modlił, abym Sakramentami Świętymi opatrzony i z Świętymi Imionami: Jezus, Marya i Józef na ustach i w sercu z tym światem się rozestał. Niewysłowioną tę Łaskę, proszę Cię, o Maryo, udziel też wszystkim tym, którzy mi są drodzy: moim rodzicom i krewnym, przyjaciołom i nieprzyjaciołom moim, dobroczyńcom moim i wszystkim tym, którzy Tobie służą, abyśmy wszyscy wszyscy społecznie w Niebie Miłosierdzie Twoje wiecznie chwalili. Amen.

 1. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Różańca Świętego (7 Października lub pierwsza niedziela października)

Uwaga. Najświętsza Marya Panna Sama nauczała Świętego Dominika modlitw różańcowych, a Kościół Święty opatrzył je wieloma odpustami, wierni zaś z miłością Różaniec przyjęli i gorliwie odprawiają. Modlitwa ta jest prawdziwym znakiem wiernego i pobożnego ludu chrześcijańskiego, ogólną książką modlitewną, która używana być może nie tylko w domu na modlitwę poranną i wieczorną, lecz też i przy Mszy Świętej i przy wszystkich uroczystych nabożeństwach. W dzisiejszej uroczystości prośmy Najświętszą Maryą Pannę o prawdziwe nabożeństwo do Różańca Świętego.

Modlitwa o nabożeństwo do Różańca Świętego.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, Królowo Różańca Świętego, Tyś nam z Nieba tak piękny sposób modlitwy zesłała, potężny środek, aby przeciw piekłu, przeciw światu i pokusom jego walczyć, a chrześcijańskie cnoty: wiarę, nadzieję, miłość i pokorę osiągnąć. Prosimy Cię o Łaskę, aby Różaniec Święty często i pobożnie odmawiać. Wysłuchaj silne wyznanie Wiary Świętej, żywe rozpamiętywanie Tajemnic Świętych, gorliwą Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie i wszystkie Tajemnice i prośby Różańca Świętego, aby dostąpić światła w ciemności, mocy w słabościach, pocieszenia we wszelkich utrapieniach, i pomocy we wszystkich niebezpieczeństwach życia. Spraw też, o Najświętsza Panno, aby nabożeństwo Różańca Świętego coraz więcej w rodzinach i domach chrześcijańskich było rozpowszechnione i z coraz większą chęcią i miłością odprawiane, aby wszystkie korzyści z Życia i Śmierci Jezusa Chrystusa w tym życiu, a owoce Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Wspaniałości Jezusa i Maryi w przyszłym życiu zostały nam udzielone.

Udziel mi wreszcie, o Droga Matko, abym ja i wszyscy moi jeszcze na łożu śmiertelnym z Różańcem w ręku Pomocy i Opieki Twej wzywając, się modlili: „Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

 1. W uroczystość Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

(21 Listopada)

Uwaga. Dlatego, że Najświętsza Marya Panna w dniu tym świat opuściła i do świątyni się usunęła, aby Bogu lepiej służyć, przeto prośmy Ją o Łaskę, niebezpieczeństw świata, a osobliwie bliższych sposobności do grzechu unikać.

Modlitwa, aby bliższych okoliczności do grzechu unikać

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! Najświętsza Panno, któraś już w dzieciństwie świat opuściła i do świątyni Jerozolimskiej się usunęła, aby w pokoju i skrytości Bogu Twemu służyć, proszę Cię, miej Litość nad nami grzesznymi, którzy wpośród złego, niebezpiecznego i zwodniczego świata żyjemy. Ty wiesz, że Łaska Twoja i zbawienie nasze zawisło od unikania bliższych sposobności do grzechu.

Ale, o Droga Matko, jak trudne i wielkie są ofiary, których od nas żądasz. Ty chcesz, abyśmy się wyrzekli wszelkich uciech i zabaw, których wszyscy ludzie używają; abyśmy bojaźń i względy ludzkie zwyciężali; wszystkich złych skłonności i nałogów, które serce nasze napełniają, zaprzestali, abyśmy zbawieniu niebezpieczne osoby i przedmioty, domy i towarzystwa, zajęcia i związki, chociażby milszymi były jak oko nasze, omijali. To wszystko żądasz od nas przez przykład Twój, dzisiaj nam dany; ale Droga Matko moja, tego wszystkiego sami nie dokażemy; Ty, o Można Panno, musisz nam do tego mocy i odwagi udzielić. Dlatego proszę Cię, ubłagaj mi Łaskę, zwyciężać wszystko, co by mogło być przyczyną, iżbym Syna Twego obraził. Gdy się przybliży do mnie ponętna sposobność, to spraw, abym uciekał przed nią, jako przed żmiją jadowitą; gdy będę zaplątany w sposobności do grzechu, udziel mi odwagi, oderwać się od nich; a gdyby sposobność była nieuchronna, wtedy użycz mi mocy, abym się strzegł przed upadkiem przez modlitwy i przyjęcie Sakramentów Świętych. Gdy pokusy starych skłonności zawsze jeszcze wracać by się miały, to udziel mi Łaski, Ciebie wzywać, abym albo zwyciężył, albo po smutnym upadku zaraz powstał. Tego oczekuję z pewnością od Ciebie, wysłuchaj mnie, o Matko, z miłości ku Twemu Synowi Bożemu i przez Zasługi samotności Twojej w świątyni Jerozolimskiej. Oczekuję tego od Miłosierdzia Twego, o Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwy do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Źródło: Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe ku czci Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 1914

Po każdej z nich zmów: „Pod Twoją obronę“ i 3 „Zdrowaś Marya“.)

 1. Polecenie swojej rodziny Opiece Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, Matko Troskliwa i Dobra, otocz swoją opieką potrzeby duchowne i doczesne mojej rodziny, które znasz lepiej ode mnie! Ci których kocham, żyją wśród ludzi zepsutych i narażeni są na grzechy rozmaite.

Błagam Cię przeto. Matko Nieustającej Pomocy, abyś ich strzegła od wszelkiego złego, a w sercach ich rozbudziła miłość i niezachwiane przywiązanie do Wiary Naszej Katolickiej i do Kościoła Świętego.

Spraw, błagam Cię pokornie o Matko moja, aby spełnianie Woli Bożej było dla nich najmilszym i krzyże i utrapienia tego życia niech znoszą z poddaniem się Woli Bożej bez szemrania. O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, tak wielką ufność pokładam w Twojej Dobroci, iż nie wątpię, że Twoja Nieustająca Pomoc jest zapewnioną dla mojej rodziny! Amen.

 1. Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o uzdrowienia chorego.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, Wszechmoc Jezusa w Twoich spoczywa rękach!

Nic dla Ciebie, o Maryo nie jest niepodobnym!

Powiedz jedno słowo do Jezusa, Syna Swojego, a chory, na intencją którego się modlimy… zostanie uzdrowionym!

O Matko Nasza, nie odmawiaj nam tej Łaski!

Składam w Twoje Ręce to życie, tak bardzo mi drogie. Przedłuż je, o Dobra Matko, jeżeli uważasz, że to się ma przyczynić do Chwały Bożej i do zbawienia duszy mego chorego.

Jeżeli zaś inna jest Wola Boża, to daj mu, o Matko, Łaskę zgodzenia się na Wolę Bożą, oddal od niego trwogę śmierci i ofiaruj go Najsłodszemu Sercu Jezusowemu!

O Maryo, nie dopuść, abyśmy Cię na próżno błagali i racz przez to tak upragnione dla nas uzdrowienie tej chorej osoby wzmocnić naszą wdzięczność i cześć dla Ciebie pod tym wezwaniem: Matki Nieustającej Pomocy! Amen.

 1. Prośba o Łaskę uciekania się zawsze do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

O Ukochana Matko Nieustającej Pomocy, gdybym zawsze myślał o Tobie i zawsze Cię wzywał, nigdy bym w grzech nie wpadał!

Bóg Miłosierny na Twoją prośbę, o Matko Moja, przebaczył mi grzechy, lecz drżę na samą myśl grzechu w przyszłości!

O Litościwa, Ucieczko grzeszników, uchroń mnie od napaści moich nieprzyjaciół, bądź moją obroną w pokusach!

Wiem, o Matko, że zapewniasz zwycięztwo wszystkim wzywającym Ciebie, lecz w pokusie mogę zapomnieć o Tobie.

Błagam Cię przeto, o Matko Nieustającej Pomocy, abym zawsze myślał o Tobie i abym wzywał Cię często przez całe życie moje.

W godzinę zaś śmierci mojej, daj mi o Matko, wzywać Cię ustami i sercem; daj mi umrzeć, wymawiając imię Jezus i Twoje, o Maryo!

Dla uzyskania zaś tej Łaski przyrzekam żyć pobożnie, unikać szczególniej grzechu… a tym sposobem pragnę zasłużyć na Twe Macierzyńskie błogosławieństwo, które w życiu i przy śmierci będzie dla mnie największym Dobrodziejstwem. Amen

 1. Prośba o nawrócenie ukochanej osoby.

Matko Boska Nieustającej Pomocy, wiem, że nie jestem godzien nawet spojrzenia Twego, lecz przez wzgląd na Ukochanego Syna Twojego. Zbawiciela rzuć miłosiernym okiem na drogą mi osobę… która żyje z daleka od Boga, od Twojej o Matko miłości, w lekceważeniu Praw Kościoła i w nałogu grzechowym. Słodka Nadziejo zrozpaczonych, Maryo, ratuj Twoim wstawieniem się do Jezusa tę duszę… którą Ci polecam.

Ty widzisz, o Matko ile ja cierpię, patrząc na życie tak niedobre osoby, którą kocham.

Błagam Cię, o Matko, natchnij ją… aby wiodła życie prawdziwie katolickie i aby pozbyła się grzechów, w których żyje teraz. Amen.

 1. Ofiarowanie Matce Boskiej Nieustającej Pomocy swoich dzieci.

O Matko Nieustającej Pomocy, ofiaruję Tobie pod opiekę moje dzieci, abyś czuwała nad ich niewinnością. Nie pozwalaj, aby namiętności przytłumiły w nich głos natchnień Twoich.

Tak boję się tego, by me dzieci w grzech ciężki nie wpadły, że wolałabym raczej widzieć je umierające w niewinności i czystości, niż żyjące w grzechu śmiertelnym!

O Matko Boska Nieustającej Pomocy, oświeć me dzieci i wspieraj w wyborze stanu, a potem dopomagaj im wypełniać zawsze wiernie obowiązki w obranym już stanie.

Niech Twoja, o Matko, Nieustająca Pomoc da im wytrwać w cnocie niewinności, czystości i prawdziwej pobożności. Amen.

 1. Polecenie Matce Boskiej Nieustającej Pomocy swoich rodziców.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, Któraś dla swoich świętych Rodziców była jak najlepszą Córką i oni z Twojej przyczyny nigdy żadnej nie doznali przykrości, błagam Cię pokornie daj mi cnotę miłości, uszanowania i posłuszeństwa dla moich rodziców, Oni mnie wychowali, żywili, okrywali i do Boga prowadzili.

Wyproś im, o Matko moja, Maryo, jak najdłuższe życie, dobre zdrowie i błogosławieństwo we wszystkich ich zamiarach. Oddalaj od nich, o Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, wszelkie choroby i nieszczęścia duszy i ciała. Amen.

 1. Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o śmierć szczęśliwą.

Poddaję się Woli Bożej i przyjmuję śmierć, na którą przez grzechy moje już tylokrotnie zasłużyłem. Lecz racz się wstawić za mną, o Matko Boska Nieustającej Pomocy, i złagodzić na Sądzie Bożym oczekujący mnie straszny wyrok.

O Matko łaskawa, chwytam się Twojej potężnej dłoni, jako najbezpieczniejszej kotwicy mego zbawienia.

Racz mi w godzinę mej śmierci błogosławić. Nie opuszczaj mnie,

O Maryo Matko moja i niech Twoja Nieustająca Pomoc, której za życia wzywam z taką ufnością we wszystkich moich potrzebach, będzie mi zapewnioną w godzinę mej śmierci.

Spraw to, o Matko, bym przed śmiercią mógł pobożnie przyjąć Ostatnie Sakramenty Święte!

Przedstaw mnie, o Matko, jako swe dziecię Najwyższemu Sędziemu Memu, a Twemu Najukochańszemu Synowi Jezusowi Chrystusowi.

Wtedy to Jezus przyjmie mnie łaskawie na Twoją, o Matko, prośbę, i pozwoli na wieki kochać Cię w Niebie! Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Pozdrowienie Maryi, Matki Nieustającej Pomocy.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Pozdrawiam Cię, Przenajświętsza Dziewico Maryo, Matko Boża, Królowo Nieba, Pani świata, Matko nasza Nieustającej Pomocy! Pozdrawiam Cię, Córko Boga Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego! Pozdrawiam Cię, Świątnico Bóstwa, Mistrzyni Świętych Ewangelistów, Nauczycielko Świętych Apostołów! Pozdrawiam Cię, Królowo Wszystkich Świętych, Pocieszycielko żywych i umarłych! O Matko Nieustającej Pomocy! Twej straży i opiece polecam duszę i ciało moje, teraz i w godzinę śmierci mojej. Tobie pociechy i nadzieje moje, smutki i cierpienia moje powierzam, a błagam Cię, iżby wszystkie myśli, słowa i uczynki moje, były według Przenajświętszej Woli Boskiego Syna Twojego. Amen.

 

* * *

 

Uczczenie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Źródło: Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe ku czci Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 1914

O Maryo, przychodzę do stóp Twoich jako dziecię obsypane Łaskami, aby Ci podziękować za Twoją macierzyńską dobroć i na zawsze Tobie się poświęcić. O moja Dobra Matko, przyjmij moje pragnienie podobania się Tobie we wszystkim, słuchania Twoich natchnień, sumiennego wypełniania obowiązków czuwania nad swoim postępowaniem i unikania wszelkich okoliczności, mogących splamić czystość mojej duszy. Baj mi wstręt do grzechu, pomnóż w moim sercu miłość dla Ciebie i uczyń ją prawdziwie synowską! Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Akt przebłagalny do Najśw. P. Maryi.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Najchwalebniejsza Panno, Matko Boża i Matko nasza Maryo, zwróć litościwe oczy Twoje ku nam biednym grzesznikom, którzy strapieni tylu dolegliwościami otaczającymi nas w tem życiu, czujemy rozdzierające się serca nasze, że tak często słyszeć musimy straszne krzywdy i bluźnierstwa przeciw Tobie, Niepokalana Panno. O jakże obrażają te bezbożne głosy nieskończony majestat Boga i Syna Jego jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Jak wywołują przez to gniew Jego i jak każą nam obawiać się strasznych skutków zemsty Jego. Gdyby ofiara życia naszego była w możności przeszkodzić tylu zniewagom i blużnierstwom, chętnie byśmy je oddali dlatego, że pragniemy Ciebie, Najświętsza Matko nasza, kochać z całego serca i czcić, ponieważ to Wola Boża. I właśnie dlatego, że Cię kochamy, chcemy przyczynić się, ile nam to możebnym, abyś od wszystkich była kochaną i czczoną. Ty zaś, o miłościwa Matko nasza, najwyższa Pocieszycielko strapionych, przyjmij tymczasem ten akt zadośćuczynienia, który Ci ofiarujemy w imieniu naszym i w imieniu wszystkich rodzin naszych, także za tych, którzy nie wiedząc co mówią, bezbożnie Ciebie bluźnią, abyś wypraszając im u Boga nawrócenie okazała więcej jawną i chwalebną macierzyńską Twoją miłość, Twoją potęgę, wielkie miłosierdzie Twoje, by z nami się połączyli, Ciebie chwaląc jako błogosławioną między niewiastami, jako Pannę Niepokalaną, jako nąjmiłościwszą Matkę Bożą.

3 Zdrowaś Marya

300 dni odpustu raz na dzień. Odpust zupełny raz w miesiąc za codzienne odmawianie, przy zwykłych warunkach. Leon XIII. 21 marca 1885.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Akt ofiarowania się Matce Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe ku czci Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 1914

O Maryo, któraś dla powiększenia naszej ku Tobie ufności pragnęła być nazwaną Matką Nieustającej Pomocy, oto ja teraz upadam na kolana przed Tobą i wyznaję się niegodnym, abym był zaliczony do liczby sług Twoich.

Wiem jednak o Maryo, Matko moja, że miłosierdzie Twoje dla grzeszników jest wielkie, dlatego i ja ośmielam się prosić Cię, abyś mnie przyjęła do liczby sług swoich!

Dlatego też, o słodka Matko Nieustającej Pomocy, poświęcam Tobie ciało i duszę moją.

Bądź zawsze, o Maryo, jak najwierniejszą Opiekunką moją i ucieczką we wszystkich biedach i utrapieniach moich.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, pragnę odtąd gorliwie Tobie służyć!

Wspomagaj mnie, o Dobra Matko! Spraw, bym nigdy nie zapomniał o Tobie, ale bym sobie zawsze powtarzał te słowa: O Pani moja, o Matko moja! Pomnij żem Twój! Ocal mnie, broń mnie, jako rzeczy i własności swojej.

Święty Alfonsie Liguori, ukochany mój Opiekunie, szczególniejszy czcicielu Najświętszego Sakramentu, — uproś mi, błagam Cię, tę Łaskę, abym jak najserdeczniej kochał Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie utajonego i aż do śmierci czcił zawsze Matkę Boską Nieustającej Pomocy! Amen.

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej.

Źródło: Nabożeństwa do Najświętszej Panny Maryi “nieustającej pomocy” 1881

Panno Najświętsza, Matko Słowa Przedwiecznego, które za nas człowiekiem się stał, Szafarko Łask bożych, Ucieczko nędznych nas grzesznych! Z najżywszą i mocną wiarą uciekamy się do Macierzyńskiej Twej Miłości prosząc pokornie, racz nam wyjednać tę Łaskę, abyśmy zawsze z Najświętszą Wolą Bożą i Twoją się zgadzali! W Najświętsze Ręce Twoje polecamy serca nasze i prosimy, pamiętaj na dusze, pamiętaj na ciało nasze; mocno ufamy że nas wysłuchasz, Matko najmiłościwsza! Dla tego modląc się z ufnością mówimy: 3 Zdrowaś Marya itd.

Modlitwa: O Panie i Boże! za przyczyną Maryi przeczystej zawsze Panny racz nas sługi Twoje zachować i wybawić od wszelkich ułomności, a broń nas z największą pokorą przed Tobą upadających, łaskawie od wszelkich najazdów nieprzyjacielskich, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Ojciec św. Pius IX. uchwalił dnia 23go września 1846 r. że wszyscy tę modlitwę z pobożnością odmawiający za każde odmówienie dostąpić mogą 300 dni odpustu. Kto tę modlitwę mówi codziennie przez cały miesiąc, zyska odpust zupełny, jeżeli na tę intencją przystąpi godnie do Spowiedzi i Komunii Św., oraz zmówi zwyczajne modlitwy odpustowe.)

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa powszechna do Najświętszej Panny Maryi.

Źródło: Nabożeństwa do Najświętszej Panny Maryi “nieustającej pomocy” 1881

(Często ją odmawiaj)

Bądź pozdrowiona Marya! Dziewico Najświętsza i Rodzicielko Boga najchwalebniejsza! W złączeniu z całym Świętym Kościołem Katolickim staję przed Tobą, aby Ci wynurzyć wszelką cześć i chwałę i miłość serca mego, i aby Ci oświadczyć owe uszanowanie, które jako najgodniejszej Matce Pana i Zbawiciela mego winienem oddawać. Cieszę się z wysokiej Twej godności i chwały, do której Najwyższy Cię podniósł, z wszelkich „wielkich rzeczy, które Ci uczynił“, z niewymownych Łask i Dobrodziejstw, którymi Cię przed wszystkim stworzeniem przyozdobił i z nieograniczonych skarbów Niebieskich Darów i Błogosławieństw, które dla zbawienia naszego w Ręce Twoje powierzył! Uczyń mnie godnym, Panno można, wychwalać ciebie, daj mi dzielności przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Cześć i pozdrowienie Tobie, Święta Marya! Dzieło Rąk Boskich Najświętsze, najczystsze, najdoskonalsze na niebie i na ziemi, z niezliczonych tysięcy jedyna wybrana Matko Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego, który tu na ziemi jest pobożnych ufnością, a Świętych w Niebie radością i szczęśliwością na wieki!

Oby najmiłościwsze Serce Twoje, Matko kochana, cieszyć się mogło z tej czci, z tych nabożeństw i z tej miłości, którą ja razem z całym Świętym Kościołem Katolickim Tobie ofiaruję. Racz mnie i wszystkich czcicieli Twoich pobłogosławić i obdarzyć Łaską i Darem Macierzyńskiej Miłości. Tobie, można Pośredniczko nasza u Tronu Boga, Tobie polecam wszystkie moje sprawy, wszystko czego się spodziewam i czego się obawiam, wszystkie radości i zasmucenia, moje szczęście i me przeciwności. Pokaż, żeś Matką moją, a wspomóż mnie gdziekolwiek Pomocy Twej potrzebuję. Osobliwie racz być przy mnie z Pomocą Twoją w tym pokuszeniu…

Tobie, Matko Łaski Bożej, polecam cały Kościół Święty Katolicki i najwyższego jego pasterza Ojca Świętego w Rzymie, oraz wszystkich biskupów i dusz pasterzy, wszystkich kapłanów, wszystkie zakony, bractwa i towarzystwa kościelne, wszystkich wiernych, pobożnych członków Świętej Katolickiej Apostolskiej Wiary. Polecam Ci także wszystkich niewiernych i heretyków, wszystkich grzeszników, błądzących, zaślepionych, tych, którzy innych do grzechów uwodzą, i którzy sami znajdują się w mocy zwodzicieli. Spraw, o Matko troskliwa, aby wszyscy mogli być wyzwoleni od złego, uszczęśliwieni i zbawieni na wieki.

Dalej polecam Tobie, Matko Nieustającej Pomocy, doczesne i wieczne szczęście wszystkich moich krewnych, przyjacieli i dobroczyńców, moich znajomych, także i nieprzyjaciół; wszystkich ubogich, prześladowanych, smutnych i nieszczęśliwych, wszystkich, którzy się w niebezpieczeństwach, w bojaźni jakiej lub trwodze znajdują, nareszcie i dusze w Czyśćcu cierpiące!

Pokaż, Święta Marya, pokaż, żeś jest Matką moją, przystąp do Tronu Syna Twego, a przyczyń się za mną. On Cię chętnie wysłucha i nam pobłogosławi. Dzień dzisiejszy będzie nowym dniem błogosławieństw dla wielu, z wdzięcznych ich serc nowe uwielbienia, nowe dziękczynienia do Ciebie ku niebu podnosić będą. Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, Nieustającej Pomocy

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Modlitwa I.

Spojrzyj, o Matko Nieustającej Pomocy, na mnie nędznego grzesznika przed Tobą się korzącego, który, uciekając się do Ciebie, w Tobie pokładam nadzieję. O Matko Miłosierdzia, zlituj się nade mną. Cały świat nazywa Cię ucieczką i nadzieją grzesznych, bądźże więc i moją ucieczką i nadzieją. Przez miłość Jezusa proszę Cię, przybądź mi na pomoc, podaj rękę biednemu tonącemu, który Tobie się poleca, Twej służbie na zawsze się poświęca. Dziękuję Bogu i wielbię Miłosierdzie Jego za to, że mi tak mocnego do Ciebie udzielić raczył zaufania, uważając je jako zadatek wiecznego mego zbawienia. O często, zanadto często w przeszłym życiu moim upadałem, bom się do Ciebie nie uciekał. Wiem, że pod Twoją zostając opieką zwyciężę, wiem także, że Ty chętnie wspierać mnie będziesz, bylebym tylko pomocy Twej szukał. Aleć właśnie tego się obawiam, abym w okazjach niebezpiecznych nie przestał Cię wzywać i abym dlatego nie zginął. O tę więc Łaskę proszę Cię i zaklinam, ile tylko mogę, abym we wszelkich pokusach i najazdach piekielnych zaraz uciekał się do Ciebie i błagał: Maryo, wspieraj mnie; Matko Nieustającej Pomocy, nie dopuszczaj, abym utracił Boga mojego. Amen.

Modlitwa II.

O Matko Nieustającej Pomocy! Dozwól mi, abym zawsze mógł wzywać najpotężniejszego Imienia Twego, bo Imię Twoje jest obroną wszystkim wiernym żyjącym, a zbawieniem umierającym. O Maryo najczystsza, o Maryo najsłodsza, daj, aby Twoje imię było odtąd tchnieniem życia mego. O Królowo, nie ociągaj się z pomocą, ilekroć Ciebie o pomoc wzywać będę, gdyż we wszystkich pokusach, jakie na mnie uderzą, we wszystkich potrzebach, które mnie spotkać mogą, nigdy nie przestanę Ciebie wzywać i ciągle słodkie Imię „ Marya“ powtarzać. O jakaż siła, jaka słodycz, jak możne zaufanie, jakaż miła pobożność napełnia serce moje, skoro tylko Imię Twoje wymawiam, skoro tylko myślę o Tobie. Dziękuję Bogu, że dla dobra mojego dał Ci to Imię tak wdzięczne, tak miłe i tak potężne. Lecz nie chcę przestawać na tym, abym tylko wspominał Imię Twoje, pragnę wymawiać je z miłości, pragnę, aby miłość upominała mnie zawsze wzywać Cię: O Matko Nieustającej Pomocy!

Modlitwa III.

O Matko Nieustającej Pomocy, Ty jesteś Szafarką Łask wszelkich, które Bóg nam nędznym wyświadcza, dlatego też uczynił Ciebie tak potężną, tak bogatą i tak miłosierną, abyś nas w nędzy naszej wspomagała. Ty jesteś Orędowniczką największych i najbardziej opuszczonych grzeszników, którzy się do Ciebie uciekają, przybądź i mnie w pomoc, który się do Ciebie uciekam. W ręce Twoje składam sprawę wiecznego zbawienia mego, Tobie poruczam duszę moją. Racz mnie policzyć do wybranych sług Twoich, weź mię pod swoją opiekę, a to mi wystarczy. Skoro Ty mi pomagać będziesz, nie boję się niczego. Nie rozpaczam nad mnóstwem nieprawości moich, bo Ty mi wyjednasz przebaczenie; nie lękam się duchów piekielnych, bo Ty potężniejsza jesteś od piekła całego; ani nawet samego sędziego mego Jezusa, bo jedno przemówienie Twoje za mną rozbroi Gniew Jego. Jedyną tylko mam obawę, że mógłbym zaniedbać wzywania Twej pomocy, a tak zgubić się moim niedbalstwem. O Pani moja, uproś mi odpuszczenie grzechów, miłość dla Jezusa, wytrwałość ostateczną i Łaskę uciekania się zawsze do Ciebie, Matko Nieustającej Pomocy.

Odpust 100 dni raz na dzień za każdą z powyższych modlitw, gdy się odmawia ją z sercem skruszonym i nabożnie.

(Pius IX. Reskr. Św. Kongr. obrz. dn. 17 maja 1866r.).

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa o doskonałe nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

O Maryo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów, godna jesteś najgłębszej naszej czci i chwały. Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą Opiekę nad nami oraz na nieustającą pomoc, jaką nas otaczasz, budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie, czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz, powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach. Tego i Ty, Maryo, domagasz się od prawdziwych Swoich czcicieli dla dobra ich własnej duszy i chwały Jezusowej.

O takie doskonałe nabożeństwo ku Tobie, o Maryo i ja Cię najpokorniej i najusilniej błagam. Spraw, Matko Nieustającej Pomocy, bym zawsze z taką czułą miłością garnął się do Ciebie, z taką dziecięcą ufnością w potrzebach moich do Ciebie się zwracał, jak Dziecię Jezus, które trzymasz na ręku, bym tak usilnie i wytrwale trzymał się Twojej potężnej Prawicy, jak czyni to mały Jezus na Twoim cudownym Obrazie.

O tę wielką Łaskę doskonałego nabożeństwa do Ciebie błagam także dla moich najbliższych i najdroższych, owszem, dla wszystkich wiernych a nawet niewiernych; bo ono jest najprostszą i najpewniejszą drogą do Nieba. Jezu spraw, niech takie prawdziwe nabożeństwo do Twojej i naszej Matki Niebieskiej kwitnie pośród nas, niech krzewi się po całym świecie.

Daj nam, o Panie, gorliwych apostołów takiego nabożeństwa do Matki Najświętszej, ażeby oni Jej Nieustającą Pomoc i Opiekę nad nami po całym świecie głosili, a przez to pozyskali dla Ciebie, o Jezu, jak najwięcej dusz i zaprowadzili je do Nieba. Amen.

 

* *  *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o nadzwyczajną pobożność

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! Ojcowie Święci nauczają, że Bóg Ciebie postawił jako Szafarkę wszystkich Skarbów zbawienia: tak więc, wszystkie Łaski, które otrzymujemy, przez ręce Twoje do nas się dostają. Dlatego też twierdzą wszyscy nauczyciele duchowni, że ci, którzy Ciebie osobliwie wielbią, znak wybrania na sobie noszą. I z tejże samej przyczyny Kościół Święty stosuje do Ciebie one słowa mądrości: „Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i czerpie zbawienie w Panu”. Tak, kto Ciebie znajdzie, Niepokalana Panno, ten znajdzie najmożniejszą Pośredniczkę u Boga, kto do Ciebie puka, ten puka u Szafarki wszystkich Zasług Jezusa Chrystusa; kto u Nóg Twoich klęczy, ten klęczy blisko Źródła Łask zbawienia; kto Ciebie prawdziwie czci, ten zapewne zbawionym będzie. Udziel mi wtedy tej Łaski, Wszechmocna Matko Boża! abym coraz więcej Cię szukał, coraz więcej do Ciebie kołatał, coraz milej do Ciebie się modlił, coraz gorliwiej Ciebie uwielbiał. Jest to jedyny Dar, który z Twojego Niebieskiego Skarbu pożądam, gdyż gdy ten otrzymam, to wszystkie inne są mi zapewnione. Wielbiłem Ciebie będąc jeszcze dzieckiem, ucząc się od matki mojej Imię Twoje Święte wymawiać; wielbiłem Ciebie w późniejszym wieku, pozdrawiając codziennie i często w pokusach do Ciebie wołając. Lecz tym zwyczajnym wielbieniem Ciebie nie jestem zadowolony; chciałbym nadzwyczajne nabożeństwo do Ciebie posiadać, czułą, ale silną pobożność, która się nie tylko w słowach, lecz i w uczynkach okazuje; chciałbym, aby wzywanie Imienia Twego w różnych dolegliwościach tego życia stało się u mnie zwyczajem i niejako drugą naturą „Matki Nieustającej Pomocy” Ciebie wzywać, ponieważ to, Imię samo wzmacnia mą słabość i daje mi ufność, że będę wysłuchanym. O Matko Nieustającej Pomocy, spraw, abym teraz i po wszystkie czasy Ciebie uwielbiał, aby Imię Twoje nigdy z ust moich, a Miłość Twoja z serca mego się nigdy nie oddaliła. Amen.

 

* * *

 

Westchnienie strzeliste.

O Matko Nieustającej Pomocy! obdarz mnie tą potężną Twą Łaską i uczyń, bym się zawsze udawał do Twej Nieustającej Pomocy.

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, módl się za mną!

Opiekunie mój, święty Alfonsie, spraw, bym, we wszystkich potrzebach moich uciekał się do Maryi.

(300 dni odpustu, trzy razy dziennie)

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za Kościół i Ojca Św.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, błagam Cię za Kościół Twój święty, tę oblubienicę Boskiego Syna Twojego, Okaż się jego potężną Obronicielką w tych mianowicie czasach, w których znowu tak ciężko jest dręczonym gorszącą bezbożnością. Otocz potężną Swą opieką namiestnika Chrystusowego. Wlej w serca chrześcijan uszanowanie i poddanie się jego nieomylnej władzy; udzielaj mu w rządzeniu Kościoła Twej Nieustającej Pomocy; spraw, aby razem z powierzoną mu trzodą doszedł do żywota wiecznego. Amen.

 

* * *

 

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Matko Boska Nieustającej Pomocy! słodka Opiekunko chrześcijan! W chwili wysilonej złości wrogów Kościoła Świętego na bezbronnego Ojca Świętego zajaśniałaś na nowo w Rzymie jako Gwiazda opiekuńcza Stolicy Świętej. Rzucam się więc z wiarą i ufnością do stóp Twoich z prośbą, byś strzegła nadal świętej Oblubienicy Jezusa Chrystusa, Kościoła Świętego.

Okaż się wszechpotężną Matką Kościoła. Otocz przemożną Opieką Świętą Osobę Najwyższego Pasterza; wlej w serca chrześcijan uczucia czci i miłości należne Namiestnikowi Jezusa Chrystusa, oraz uległość dla głosu Ojca wszystkich wiernych.

O Matko Nieustającej Pomocy! Opiekuj się Ojcem Świętym, broń Kościół Święty, utwierdź wiarę w sercach wiernych.

 

* * *

 

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! w godzinie, w której bezbożni najwścieklejszą z wszystkich napaści na Łódkę Piotrową czynią, ukazujesz się Ty w stolicy chrześcijaństwa, jako cudowna Pani Nieustającej Pomocy! Dlatego słusznie jako Opiekunka Kościoła i Jego widzialnej Głowy przez wiernych witaną zostajesz. Broń Praw Kościoła Jezusowego i zniwecz podstępne plany złych ludzi. Łącz coraz mocniej wiernych z ich biskupami, a biskupów z Ojcem Świętym. Umocnij Stolicę Piotrową w stołecznym mieście chrześcijańskiego świata i nie dozwól, aby nieprawość zwyciężyła. O Niepokalana Matko Boża! Ty z pewnością nas wspomożesz… A miałby czasem, co Boże nie daj, Kościół Katolicki jeszcze gwałtowniej być prześladowany i Ojciec Święty jeszcze bardziej utrapiony… nie przestaniemy do Ciebie, Można Królowo Niebieska, zwycięstwa oczekiwać. O Maryo, pomóż zawsze! Amen.

 

* * *

 

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za Biskupów i Kapłanów

O Matko Boska, Nieustającej Pomocy! Królowo Apostołów, Twoim wszechpotężnym pośrednictwem skieruj działanie Ducha Świętego na Kościół, aby wydawał z Łona Swego pasterzy według Serca Bożego; pomnóż tak liczbę, jak i cnoty pracowników w Winnicy Pańskiej. O Matko Boska Nieustającej Pomocy! uproś nam pasterzy wedle Serca Bożego!

 

* * *

 

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za misje święte i misjonarzy

O Matko Nieustającej Pomocy, wiem, że najsłuszniej obrano Cię Patronką wszelkich misji i rekolekcji parafialnych. Wszak jesteś Matką Odkupiciela świata, a wizerunek Twój przedstawia Dzieło Odkupienia, – Jezus bowiem zatrwożony widokiem Swej przyszłej Męki – u Ciebie szuka Pomocy i znajduje ją przy Twoim Sercu i w Twojej potężnej Prawicy.

Ty jednak ze smutkiem i żalem patrzysz na nas ludzi, by nam przypomnieć jak nas bardzo Jezus miłuje oraz jak powinniśmy bać się grzechu i starać się o zbawienie duszy naszej.

O Matko Nieustającej Pomocy, – prowadź nas do Jezusa przez szczerą pokutę, dobrą Spowiedź Świętą i życie prawdziwie chrześcijańskie, które by było radością dla Syna Twojego i dla Ciebie, nasza najukochańsza Matko.

Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, błogosław wszystkim misjom i rekolekcjom parafialnym, by one jak najwięcej dusz doprowadziły do Jezusa i Nieba, błogosław Ojcom Misjonarzom, dodawaj sił w ich pracach dla Chwały Twojej i dobra dusz nieśmiertelnych. Amen.

 

* * *

 

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zachowanie Wiary Świętej

O Matko Boska, Nieustającej Pomocy! i Zachowawczynio Wiary Świętej, utrzymaj ją w sercach naszych, zachowaj nas bezpiecznych w łodzi Piotrowej, uczyń nas wiernymi i posłusznymi Jego następcy na ziemi, Ojcu Świętemu, abyśmy jeszcze mogli oglądać upragnioną jedność w Kościele Katolickim, doskonałość i świętość wiernych. Amen.

 

* * *

 

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o wzmocnienie Wiary Świętej

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, Ty wiesz najlepiej jak wielkim skarbem jest Wiara Święta, błagamy Cię przeto, spiesz na pomoc tym, którzy odstąpili od prawdziwej Wiary Chrystusowej! O Jezu, za przyczyną Matki Twojej i naszej Matki Nieustającej Pomocy, daj łaskę nawrócenia tym, którzy bądź to dla zysku, bądź z lekkomyślności i lenistwa w służbie Bożej, odstąpili od Kościoła Świętego, swej Matki. Odkupicielu dusz ludzkich, z najgłębszą pokorą upadamy przed Tobą i zaklinamy Cię z całego serca, byś nie dopuścił, by kiedy w przyszłości miał zniknąć Twój sztandar pomiędzy nami. Wspomnij na dawne Dzieła Twego Miłosierdzia pośród nas i spójrz okiem Twego Miłosierdzia na Winnicę Twoją, którą sądziła Prawica Twoja.

O Boski nasz Pośredniku, spójrz na ukochaną Twą Matkę, która nieustannie wstawia się za nami, spójrz na sługi Twoje na ziemi, którzy bez ustanku wyciągają do Ciebie ręce, prosząc o zachowanie tego tak wielkiego skarbu – czystej i prawdziwej wiary.

O Boże najmiłosierniejszy! wejrzyj na nasze dusze splamione grzechami, obmyj je ową Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa, którą wylał za nas na drzewie krzyża i którą codziennie przelewa na naszych ołtarzach, błagając o Miłosierdzie dla nas.

Maryo, Matko i Opiekunko Wiary Świętej, utwierdzaj ją w duszach naszych, zachowaj nas na zawsze w Łodzi Piotrowej, w Kościele Świętym. O Maryo, wstawiaj się nieustannie za nami do Jezusa jak długo żyjemy tu na ziemi, spraw byśmy się doczekali dnia, w którym nastanie jedna owczarnia i jeden Pasterz. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Nieustającej Pomocy o ufność w gorzkie Cierpienia Zasługi Jezusa Chrystusa

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy, ile razy przypomnę sobie grzechy, które popełniłem i niebezpieczeństwa grzechu, które mi codziennie grożą, lękam się zbliżającego Sądu. Tyle grzechów w myślach, słowach i uczynkach – grzechy mego dzieciństwa, grzechy mojej młodości, grzechy mego późniejszego wieku. – Wyspowiadałem się ich wprawdzie, lecz któż mi zapewni ważność moich spowiedzi? Pozostaje mi przeto zawsze okropna niepewność, czyli godzien jestem miłości lub nienawiści. I choćbym się też znajdował w stanie Łaski Bożej, to jednakże obawiać się muszę, aby znowu w grzech nie wpaść z powodu tylu niebezpieczeństw, które mnie nieustanie otaczają; niebezpieczeństwa światowe, które ustawicznie powaby swoje przede mną roztwierają; niebezpieczeństwa duchów piekielnych, które ciągle krążą, szukając, kogoby pochłonąć; niebezpieczeństwa ze strony własnej zepsutej natury, która mnie nieustannie do grzechów wabi. O Najświętsza Panno! jakoż mogę ufać, abym wpośród tych niebezpieczeństw i pod ciężarem tylu grzechów na zbawienie moje mógł działać? Lecz Droga Matko, na widok Twój odnawia się odwaga moja; gdyż Ty mi pokazujesz na Ręku Twoim Zbawiciela świata z Krzyżem Jego Świętym i przypominasz mi Moc Jego nieskończonych Zasług. Tak wtedy Niebieska Matko, możemy pomimo popełnionych grzechów i pomimo nieprzyjaciół naszego zbawienia Niebo posiadać. Albowiem Syn Twój na Krzyżu Krwią Swoją grzechy nasze zgładził; na Krzyżu przez dobrowolną Śmierć Swoją, nadprzyrodzone Łaski nam wysłużył; na Krzyżu zwyciężył świat i jego zły wpływ; na Krzyżu człowieka z jego przewrotnymi skłonnościami nieszkodliwym uczynił. O Najświętsza Panno! tak więc nie potrzebuję się lękać wiecznego potępienia, jeżeli tylko do Zbawiciela Ukrzyżowanego uciekać się będę. Jeżeli się lękam grzechów moich, to je zanurz we Krwi Jezusowej, a choćby były jako szkarłat czerwone, będą biało jako śnieg; jeżeli myśl o piekle mnie straszy, wtedy uciekam się do Ran Jezusowych, a ufność w Niebo znowu w mej duszy powstanie; jeżeli świat do grzesznej miłości mnie wabi, to rzucam się w Ramiona Jezusowe, a przy przebitym Sercu Jego Miłością Bożą odżyję; jeżeli skłonności zepsutej natury się poruszą, wtedy obejmuję Krzyż Jezusa, a w cieniu Jego ochłodzi się złość namiętności; jeżeli duchy piekielne mnie prześladują, wtedy wołam do Imienia Jezus, a wszystkie mnie opuszczą. Cierpienia i Zasługi Jezusowe są więc ufnością i pociechą moją, światłem i mocą moją, słodkością i życiem moim. Lecz, Niepokalana Matko Boża! w tym jeszcze nędza moja, iż często przez grzechy i słabości moje, ufność w moc Krwi i Zasług Jezusowych tracę. Proszę Cię więc, można Panno, racz mi tę ufność u Twego Syna Niebieskiego wyjednać, – ale ufność mocną, którąby ani pamięć popełnionych grzechów, ani bojaźń nowych poruszyć nie zdoła; ufność skuteczną, która przez częstą pamięć na cierpienia i zasługi Jezusowe okazywać się będzie. O Matko Nieustającej Pomocy, racz mnie wysłuchać! Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwy do Matki Nieustającej Pomocy o Miłość Bożą.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy! Słusznie nazwaną jesteś „Matką pięknej miłości“, ponieważ Serce Twoje pełne jest pięknej miłości, a ręce Twoje tą piękną miłością obdarzają Wiernych. Przychodzę i ja błagać Cię o cząstkę tej pięknej miłości. Wiem, o błogosławiona Dziewico, że Pan Bóg wymaga ode mnie, abym Go kochał całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił moich; uznaję w pokorze, że Pan Bóg godzien jest najwyższej mej miłości; jest On bowiem mym Stwórcą, mym Panem, mym Bogiem i jest On Sam pięknością, dobrocią, doskonałością, miłością! Zamiast do Niego się udawać jako do Ojca najlepszego, lgnąłem do świata… O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, do Ciebie się uciekam błagając, abyś mi wyjednała tę łaskę u Boga, bym odwrócił się od świata a pokochał Jego, Boga i Pana mego, całą siłą mej duszy. Błagam Cię o miłość Bożą. O Najłaskawsza Matko, otwórz skarby Miłosierdzia Twego i wznieć w sercu moim płomyk onego boskiego ognia, który oczyszcza dusze z ziemskich namiętności, a rozpala miłością ku Bogu. O Matko Najświętsza, pragnę kochać Boga mego taką miłością, na jaką tylko człowiek zdobyć się może; miłością, jaką pałali ku Bogu Święci Pańscy; miłością, jaką Ty, o Najświętsza ze Wszystkich Świętych pałasz ku Bogu. O zapal serce i duszę moją tą boską miłością; ażeby dusza moja była odtąd tylko w Bogu zatopiona, serce dla Boga tylko biło, moja wola do Boga była zwrócona, wszystkie zmysły dla Chwały Bożej były czynne. Miłość ku Bogu, niech będzie życiem mej duszy. Miłość ku Bogu, niech będzie przedmiotem mych myśli, mowy, pracy, cierpień i spoczynku mego. O Matko pięknej miłości, uproś mi tę miłość teraz i na zawsze! Amen.

 

* * *

 

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O miła Matko Nieustającej Pomocy, Ty wprawdzie nazwanaś „Matką miłości”, ponieważ Serce Twoje napełnione miłością, a ręce Twoje tę miłość wiernym udzielają. Wiem, o Najświętsza Panno, że Bóg rozkazuje się miłować z całego serca, z całej duszy, z wszystkich sił. Wyznaję też, żem Bogu całą miłość moją winien, gdyż On jest nieskończenie Dobry, nieskończenie doskonały, a nade wszystko przyjemny, czyli On jest pięknością, dobrocią, doskonałością i przyjemnością. Lecz czuję się gwałtem być przyciągniony ku dobrom ziemskim, honorom marnym i przyjemnościom zmysłowym, które się do mnie uśmiechają jakoby były Najwyższym Dobrem i mnie uszczęśliwić mogły; choć jestem mocno przekonany, że to wszystko tylko marność. Dlatego się do Ciebie uciekam, o Matko Nieustającej Pomocy, i proszę Cię pokornie o Łaskę, abym światem i przyjemnościami jego pogardzał, a Boga ze wszystkich sił miłował. Ty znasz doskonale wartość Miłości Bożej: bez miłości Panu Bogu podobać się nie mogę; bez miłości jestem docześnie i wiecznie nieszczęśliwy. Otwórz przeto, Łaskawa Matko, Skarb Łask Twoich i spuść na serce moje choć iskierkę onego ognia Bożego, który duszę od ziemskich ułomności oczyści, a miłością ku Bogu rozpali. O Najświętsza Panno! chciałbym Boga mego miłować tak, jak Go tylko człowiek miłować może; chciałbym Go miłować wszystkimi siłami ciała i duszy. Rozpal wtedy całą istotę moją Miłością Bożą, aby dusza moja o Bogu pamiętała, serce moje tylko dla Boga biło, wola moja tylko Boga pragnęła, a wszystkie zmysły i członki moje tylko w Bogu działały i odpoczywały.

O Maryo! Tyś z miłości umarła; Serce Twoje miłość złamała i to było śmiercią Twoją. Czyż i ja nie mógłbym z miłości ku Bogu umierać – takiej Łaski niegodzien jestem, chcę wtedy z miłości ku Bogu żyć. Niechaj miłość będzie życiem duszy mojej i duszą mego życia. Z miłości ku Bogu chcę myśleć i mówić, z miłości ku Bogu pracować i odpoczywać; z miłości ku Bogu cierpieć.

O Matko Miłości Bożej, daj mi teraz i zawsze onę czystą miłość. Amen.

 

 

 

 

Akty wiary i ufność w dobre Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

O Maryo, Matko Boga,

Wszak Tyś Matka moja droga!

Twą własnością chcę być stale,

Gdy się piętrzą smutku fale.

Wśród ucisków, wśród cierpienia,

Pośród krzyżów, uniżenia…

Twoim chcę być w życiu, w zgonie,

Twoim w Niebie, przy Twym tronie.

Matko, wierzę w dobroć Twoją,

Matko, Tyś jest mą ostoją.

Matko, Tyś jest mą obroną,

Mą Kotwicą niewzruszoną!

Mym Puklerzem, moją Mocą,

Nieustanną mą pomocą!

Matko, Tyś jest mą radością,

Moim szczęściem, mą miłością.

Twa modlitwa wszystko może,

Twa Łaskawość mnie wspomoże,

Twoja Miłość zawsze wierne,

Twoja Dłoń zawsze miłosierna!

Wszystkim niesiesz pocieszenie,

Pomoc, ulgę, wybawienie…

Tyś nadzieją naszą całą,

Ziemi chlubą, raju chwałą.

Przeto, Matko, Twej Pomocy,

Oczekuję w mej niemocy.

W każdej chwili życia mego,

Nieustannie dnia każdego!

Zawsze wznoszę me wołanie,

Zawsze płynie me błaganie…

Nie ustanę prosić Ciebie,

Aż się znajdę z Tobą w Niebie. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę, aby się Bogu całkiem podobać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! życie moje jest i pozostanie smutną niepewnością między cnotą, a obojętnością. Pochodzi to stąd, żem się nigdy jeszcze stanowczo Panu Bogu nie oddał, gdyż tak długo, dopóki człowiek jakiekolwiek przywiązanie do świata w sercu swoim nosi, nie może dążyć do doskonałości. Ziemskie affekta: bojaźń i nadzieja, wesołość i smutek, napełniają duszę jego i przeszkadzają mu bezustannie do połączenia się z Bogiem. Nigdy więc całkowitej doskonałości nie dosięgnę, dopóki się Panu Bogu całkowicie nie oddam i ze światem nie rozłączę. Lecz czuję – nader wielką, bojaźń; Boga, Najwyższe Dobro, serdecznie miłować, wydaje mi się miłym i słodkim; ale przywiązanie do dóbr ziemskich z mojego serca wyrzucić, zdaje mi się nader surowym i nie do wykonania. A przecież jestem mocno przekonany, o Najświętsza Panno, że Jezus, Zbawiciel mój, mnie wspomoże, że Łaska Jego mnie utrzymywać będzie, jak tylko raz postanowię, z wszystkimi skłonnościami ziemski się rozłączyć. Przybądź wtedy, Łaskawa Królowo Nieba, mojej słabości na pomoc i udziel mi potrzebnych sił, bezwarunkowo w Ręce Jezusa się oddać i tylko dla Niego żyć. Wtedy, Droga Matko, na drodze cnoty śpiesznie postępować będę.

O Matko Nieustającej Pomocy! kiedyż będę mógł ze Św. Franciszkiem zawołać: Mój Boże, moje wszystko! Mój Boże, moje wszystko! Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o łaskę modlitwy

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! Ty wiesz, że bez modlitwy nie ma Łaski! Boski Syn Twój wyraźnie powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Kto więc nie prosi, ten nie otrzyma; kto nie szuka, ten nie znajdzie, kto nie kołacze, temu nie otworzą”. Lecz czuję się niedbałym w modlitwie. Nie umiem się modlić, często nie pamiętam o modlitwie, częściej jeszcze wcale nie mam ochoty do modlitwy. Powinienem przynajmniej rano i wieczór się modlić, przynajmniej przed i po jedzeniu krótką modlitewkę odmówić; powinienem przy pracy nieraz krótkie westchnienie do Nieba posłać. Ale i te dzienne modlitwy tak często zaniedbuję. Nawet w niedzielę, kiedy najstosowniejsza pora do modlitwy, tak mało się modlę. Ach, Dobra Matko! jak roztargniony jestem przy Mszy Świętej! jak rzadko przychodzę na modlitwy wieczorne. Stąd też moja niewierność w służbie Bożej; stąd tak wiele i ciężkich grzechów; stąd nędza moja, iż modlitwę świętą zaniedbuję. Chcesz więc, o Panno Nieustającej Pomocy! abym inaczej myślał, gorliwiej Panu Bogu służył i na zbawienie moje działał, wtedy uproś mi Łaskę chętnego się modlenia, a osobliwie w Dniu Pańskim, gdyż jak mógłbym ufać, iż zbawionym będę, jeżeli lepiej i pilniej modlić się nie będę. O Matko Nieustającej Pomocy! tak bardzo pragnę ratować duszę moją, dlatego tak bardzo, Ciebie proszę, o Łaskę modlitwy. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę nieustannego modlenia się

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! dlatego, iż wyznanie mojej nędzy jest pierwszym warunkiem Bogu miłej modlitwy, przeto Ci wyznać muszę, że niestałość w dobrem główną słabością jest mego życia. Nieraz w chwili oświecenia, przy poważnym roztrząsaniu sumienia po Komunii Świętej postanawiam sobie mocno, Pana Boga miłować, grzechów unikać, cnotliwe życie prowadzić; lecz po kilku dniach dobre to usposobienie już zniknęło, jako słomka, którą wiatr miota – a ja znowu jestem starym grzesznikiem. Tej niestałości w służbie Bożej przyczynę szukać trzeba nie gdzie indziej, jak tylko w niestałości mojej w modlitwie. Po każdej Spowiedzi bowiem tak długo tylko zostaję stałym w dobrych moich postanowieniach, dopóki trwam w ćwiczeniu się w modlitwie. Skoro się modlić przestaję, zaczynam znowu grzeszyć. Co mi zaś przede wszystkim jest potrzebne, to Łaska bezustannej modlitwy według upomnienia Twego Miłego Syna Jezusa Chrystusa, wołającego do nas: „módlcie się, a nie ustawajcie”. Kogóż jednakże, jeśli nie Ciebie, Łaskawa Panno, błagać o wyjednanie tej niewypowiedzianej Łaski? Ty jesteś Matką wytrwałości w dobrem i szafarką stałości w modlitwie. Wysłuchaj więc prośby mojej i uproś mi, aby nigdy modlitwy nie opuścił. Abym tak ważny obowiązek po wszystkie dni życia tym pewniej wypełniał, udziel mi łaskawie, o Dobra Matko, świętą cnotę modlitwy, tj. abym się niejako czuł popychany do modlitwy, aby modlitwa stała się u mnie zwyczajem, abym wszędzie, idąc, stojąc, krótkie modlitewki odmawiał.

O Matko Nieustającej Pomocy! uproś mi więc Łaskę bezustannej modlitwy, Łaski tej wielkiej oczekuję z ufnością od Twojej Dobroci i od Miłosierdzia Twego. O Maryo! nie opuszczaj mnie w życiu, a wspomóż w godzinie śmierci. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę wytrwałości

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! ufam, iż odpuszczenia grzechów moich dostąpiłem. Czy nie wpadnę jednak wnet w grzechy śmiertelne? czy w Łasce Bożej umrę? Stałość aż do śmierci, jest i pozostaje darem Miłosierdzia Boskiego. Zasłużyć jej nie mogę, lecz tylko przez modlitwę ją wybłagać i to przez nieustającą modlitwę, gdyż tylko Ci odbierają, według wyrok uczonych Pańskich, Łaskę wytrwałości, którzy Boga codziennie o nią proszą. A że ja o modlitwę wcale nie dbam, dlatego się bardzo obawiam. W tak opłakanym stanie, o Panno Nieustającej Pomocy! podnoszę błagalnie do Ciebie ręce moje i proszę Cię z całej duszy, obyś chciała mi u Boskiego Syna Twego Łaskę tę wyjednać, abym po wszystkie dni życia mojego wytrwale się modlił. O Maryo! w Tobie pokładam po Bogu całą ufność moją. Z Pomocą Twoją Macierzyńską ufam z pewnością dostąpić wiecznego zbawienia. Nie racz gardzić, Najłaskawsza Panno, moją ufnością, a uproś mi ową Łaskę tak potrzebną do mego zbawienia, abym po wszystkie dni mojej ziemskiej pielgrzymki do Nieba wzdychał: O Jezu, Zbawicielu i Odkupicielu mój! udziel mi dar wytrwałości! O Maryo Nieustającej Pomocy! pomóż mi w Łasce Bożej i umierać! Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w oziębłości ducha

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Matko Boska, Nieustającej Pomocy! wyprowadź mię z nieszczęsnego stanu oziębłości, wyproś dla mnie cnotę, spraw, niech się oddam cały(a) w Ręce Boże. O Matko Nieustającej Pomocy, spraw, niech kocham Boga i bliźniego dla Boga.

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za swoją rodzinę.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, otocz troskliwością Swoją duchowne i cielesne potrzeby rodziny mojej. Błagam Cię, potężna Orędowniczko, zachowaj ich od wszelkiego złego, czyń ich niezachwianymi w Świętej Katolickiej Wierze i w wierności Świętemu Kościołowi. O Maryo, tak wielką mam ufność w Twojej Dobroci, że nie wątpię, iż udzielisz rodzinie mojej Nieustającej Twojej Pomocy. Spraw, o Pani moja, abyśmy we wszystkich potrzebach naszych do Ciebie się uciekali i nie przestali nigdy, w życiu czy przy śmierci wzywać Ciebie z ufnością i wołać: O Maryo, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

* * *

 

Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w rodzinnych zmartwieniach

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Matko Boska, Nieustającej Pomocy! zlituj się nad moją rodziną i spraw, abyśmy wszyscy stanowili jedną duszę, jedno serce oddane na służbę Twego kochanego Syna.

 

* * *

 

Modlitwa rodziców za dzieci do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

O Matko Nieustającej Pomocy, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka z ciężkim i zatroskanym sercem przychodzę do Ciebie, lecz pełnym ufności w Nieustającą Pomoc Twoją. Wszak Ty zawsze pomagasz. Błagam Cię przez Miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego ponosiła, bądź i dla moich dzieci (mego dziecka) – które Ci poświęciłem(am) i dziś na nowo oddaję – dobrą    i czułą Matką.  Weź  je pod Swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie ich (jego) duszy w życiu doczesnym i wiecznym zagrażają.

Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci (to dziecko), jako najcenniejsze dobro. Są one (jest ono) odkupione  Najdroższą Krwią Syna Bożego.

Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały(o) się dziedzicami(em) Królestwa Niebieskiego. Biada mi, jeżeli by (choć jedno z nich)[1] z  mojej winy miało zginąć na wieki. Jakże bym za to ciężko odpowiedział(a) na Sądzie Bożym.

Lecz jestem słaby(a). Bez Łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa, o droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski. Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci (dziecko) moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im (jemu) grożące są wielkie, a ja nie wszędzie mogę być obecnym(a).   Jeżeli Ty, Najdroższa Matko ich (je) nie obronisz i nie zachowasz, to wszelkie moje wysiłki będą nieskuteczne. Broń więc moje dzieci (dziecko), o Matko najlepsza, Maryo.

Wszak Ty zawsze pomagasz, a one(o) do Ciebie należą(y). Oby zawsze Twoim(i) zostały(o), oby (żadne z nich)1 nie zginęło (zginął), żadne(aby) nieszczęśliwe nie było. Spraw to, o Matko Nieustającej Pomocy. Amen

[1] Opuszcza się słowa w nawiasie, gdy odmawia się za jedno dziecko.

 

* * *

 

Modlitwa dzieci za rodziców do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Najukochańsza Matko moja, Maryo, niewymowne szczęście stało się Twoim udziałem, że najświętsze ze wszystkich dzieci, jakie kiedykolwiek na ziemi żyły, to Jednorodzony Syn Boży, który Ciebie Matką nazywał i ochotnie, doskonale słuchał.

Wiem o tym, najdroższa Matko Maryo, że tylko wtenczas Panu Bogu i Tobie podobać się mogę, że tylko wówczas zasłużę sobie, by być szczęśliwym(ą) na ziemi, a kiedyś w niebie bym mógł (mogła) cieszyć się z Aniołami, jeżeli moim rodzicom będę posłuszny(a), pilny(a), pracowity(a0, jeśli będę się starał(a) moim rodzicom radość sprawiać. Jak najchętniej będą to czynił(a).

Na nowo to dzisiaj przyrzekam, Najdroższa Matko Maryo, Tyś jest Tą Matką, co nieustannie nam pomaga, dopomóż i mnie, ażebym o moim przyrzeczeniu nigdy nie zapomniał(a) i zawsze według niego postępował(a).

Moi rodzice są dla mnie tak dobrzy. Wynagródź im to, Matko moja Niebieska, bo ja tego nie potrafię. Spraw, by długo i szczęśliwie żyli. Spełnij wszystkie ich życzenia, a gdy kiedyś umrą, to przyjmij ich dusze i zaprowadź do Nieba.

Chcę i ja tak żyć, bym się dostał(a) do Nieba i tam wspólnie z moimi drogimi rodzicami cieszył(a) się z Tobą, o Matko ukochana, oglądaniem Boga. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o pokój domowy

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! jest to obowiązkiem każdego człowieka, z swoim bliźnim żyć w zgodzie i miłości; o ileż więcej powinni się członkowie jednej rodziny starać, aby miłość i zgodę między sobą zachować! Udziel nam braciom i siostrom, Najmilsza Panno! ową piękną zgodę i pokój niebieski, którymi się ludzie budują, a w których Bóg upodobanie Swoje znajduje. Jesteśmy przecie wszyscy dziećmi jednego ojca, jednej matki, dlaczego mielibyśmy się kłócić? Siostra niech znosi błędy brata, a brat niechaj ma wzgląd na słabości siostry, a tak będzie wypełnionym przykazanie Boże. O Maryo! trzymaj nas w przyjaźni Bożej i w wzajemnej miłości aż do śmierci, abyśmy po tym życiu wszyscy, rodzice, bracia i siostry do onej niebieskiej rodziny byli przyłączeni, którą Ty z Synem Twoim od wieków do wieków tworzysz. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gdy się nie wie jaki stan sobie obrać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! Ty znasz położenie moje; nie wiem co przedsięwziąść. Szukając tylko Chwały Bożej, chciałbym sobie to obrać, co się Twemu Synowi Boskiemu najbardziej podoba. Lecz Ty jesteś stolicą mądrości i nosisz światło w Rękach Twoich. Udziel mi więc choć jeden promień Twojej Mądrości i światła tego, abym poznał, co do zbawienia mojego najpożyteczniejszym jest. Oświeć także i tych, którzy od Boga są powołani do prowadzenia mnie na drodze zbawienia, – aby w tej potrzebie najlepszą radę dali. O Panno Nieustającej Pomocy! bądź Ty Ucieczką i Opiekunką we wszystkich wątpliwościach moich. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę, aby obowiązek swój rozpoznać i go wypełnić

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! bez wątpienia, że wszyscy ci, którzy obowiązków stanu swego nie wypełniają, we wielkim niebezpieczeństwie się znajdują. Dlatego, że Ty Najmilsza Matko, serdecznie pragniesz, aby wszystkie dzieci Twoje były zbawione; przeto ubłagaj mi tę Łaskę, abym stan mój dobrze rozpoznał, a obowiązki jego chętnie wypełniał. Spraw łaskawie, abym przy obieraniu mego stanu tylko o Chwale Bożej i zbawieniu duszy mojej myślał; udziel także przewodnikowi duchownemu potrzebne światło, aby według Woli Bożej rozsądził, a mnie potrzebną naukę dał, abym według rozporządzenia jego postępował. Nie zezwalaj wreszcie, abym przez grzeszne życie miał zapomnieć o obowiązkach mego stanu. O Matko Nieustającej Pomocy! prowadź mnie na drodze, którą mi Bóg przeznaczył i zachowaj moje kroki od wszelkich dróg błędnych, abym Jezusowi, Synowi Twemu, służył przez wszystkie dni życia mojego. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie duszy i ciała.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Panno Najświętsza, Matko Słowa Wcielonego, Skarbniczko Łask Bożych, Ucieczko nasza i wszystkich nędznych grzeszników, uciekamy się do Macierzyńskiej Miłości Twojej z żywą wiarą i błagamy Cię o Łaskę pełnienia zawsze Woli Bożej i Twojej. Oddajemy serca nasze w Najświętsze Ręce Twoje i prosimy Cię o zdrowie duszy i ciała. Mamy pewną nadzieję, że Ty, Matko nasza Najmiłościwsza, wysłuchasz nas, i dlatego z żywą wiarą modlimy się do Ciebie mówiąc:

Zdrowaś Marya (trzy razy)

Módlmy się. Strzeż, prosimy Cię, Panie, od wszelkiej niemocy za przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Panny sługi Twoje, a całym sercem przed Tobą się korzące obroń łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

100 dni odpustu raz na dzień, Leon XII, 11. 8. 1824.

 

* * *

 

Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o radę w niepewności

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Matko Nieustającej Pomocy! okaż mi co mam czynić, bym w życiu szedł (szła) zawsze za Wolą Bożą; uproś dla mnie Łaskę poznania wiernego i odważnego spełniania obowiązków moich. Amen.

 

 

 

 

Prośba do Maryi.

Źródło: Nabożeństwa do Najświętszéj Panny Maryi “nieustającéj pomocy” 1881

O Święta Marya, Matko Boża, do Ciebie, do której cały świat chrześcijański we wszelkich swoich potrzebach z największą ufnością się ucieka; dla której bezustannie z tysięcy serc pobożnych błagania i dziękczynienia ku niebu się wznoszą; do Ciebie, która pełna łaski i miłosierdzia, bezustannie Macierzyńskie Twe ręce podnosisz, aby wszelkie błogosławieństwa, które Ci Boski Twój Syn powierzył, na cały świat rozdawać, cały świat uszczęśliwić — do Ciebie Matko i ja także z mocną ufnością się zbliżam, do Tronu Miłosierdzia Twego przystępuję, z całym Świętym Kościołem Katolickim serdecznie prosząc: Święta Marya, Matko Boża, módl się za nas grzesznych!

Dwie osobliwsze prośby, o Matko Miłosierdzia, wynurzam przed Tobą: udziel mi Łaski i błogosławieństwa Twego w życiu, łaski i błogosławieństwa przy śmierci! Tak, Matko Najmilsza, Matko Łaski Bożej, w życiu i śmierci bądź mi miłościwa! U najukochańszego Syna Twego, który tak chętnie prośby nawet życzenia Twoje spełnia, racz mi wyjednać wszystkie te łaski, których mi potrzeba do życia prawdziwie pobożnego, cnotliwego i rzeczywiście chrześcijańskiego, abym za ich wspomożeniem od zepsucia tego świata mógł zostać czystym i niezarażonym.

Z błogosławieństwem i opieką Twoją, Matko najmilsza, racz być przy mnie, przy krewnych i znajomych moich, przy wszystkich, którzy z rozporządzenia boskiego mnie są oddani, za których powinienem się modlić.

Błogosław nasze prace i spoczywania, nasze wesołości i cierpienia, spraw aby wszystko mogło posłużyć Panu Bogu na większą Chwałę, Jezusowi na większe Jego wśród ludzi miłowanie, Tobie na Cześć i Chwałę, a mnie na duszne zbawienie.

Wszystkie moje inne sprawy i życzenia polecam Macierzyńskiej Twej troskliwości i dobroci. Chciejże jedyna nadziejo moja, we wszystkich staraniach moich — o ile się zgadzają z Wolą Bożą — tak mi być życzliwą, jakoś niegdyś na godach małżeńskich w Kanie Galilejskiej nie proszącym Cię nawet stała się pomocą, prosząc za nimi: „Synu! wina nie mają!“ Przede wszystkim jednak, o Święta Matko, wyjednaj mi gorącą miłość do Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, i wierne w niej wytrwanie aż do końca życia mego. Módl się za mną i za wszystkimi, za których Boski Syn Twój Męki cierpieć i umierać raczył. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej.

Gdyż zaś bieg czasu za nadto jest szybkim, gdyż z każdym dniem i z każdą godziną zbliża się mój koniec, zbliża się mój grób i moja wieczność, a we wieczności sąd straszny sprawiedliwy przed Bogiem wszystko wiedzącym; gdyż po ogłoszeniu wyroku spełni się dla mnie los, którego ani ziemia, ani niebo, ani nieskończony szereg wieczności już nie odmieni, więc postanawiam, że odtąd częściej na ostateczne rzeczy pamiętać i do szczęśliwej, dobrej śmierci częściej gotować się będę. Bo przy śmierci dopiero myśleć o śmierci, przy skonaniu dopiero chcieć za grzechy upłynionego życia Boga przepraszać i niezliczone niesprawiedliwości wynagrodzić — chcieć w tej chwili strasznej na uciekający, gasnący świat spoglądać, w której już wrota wieczności się otwierają — o jakże straszne zapóźnienie, jakże niepojęta lekkomyślność! W tej bowiem chwili piekło będzie mnie chciało pochłonąć, będzie mnie straszyło wyrzutami dawno zapomnianych grzechów, będzie dręczyło pokuszeniem do rozpaczy i będzie się natrząsało z ufności mej w Miłosierdzie Boże. Jakżebym więc wśród takiej walki mógł jeszcze coś czynić dla upewnienia zbawienia mego? Biada mi, jeżeli na ten czas nie będę przygotowany, biada mi, jeżeli w tej godzinie nie będę miał przy mnie pomocy mocniejszej jak piekło!

O Święta Matko Marya! Ty na ten czas nie opuszczaj mnie, lecz podwoić racz troskliwość Twą ku mnie; uproś mi tej Łaski, abym się mógł dobrze wyspowiadać, godnie przyjąć ostatnią Komunią Świętą, abym mógł wszystkie błogosławieństwa i pociechy Świętego Kościoła Katolickiego otrzymać i tak po dobrym pojednaniu się z Bogiem spokojnie śmierci wyglądać. Odganiaj, odpędzaj ode mnie, Panno można! Nieprzyjaciela mej duszy, aby pod Twoją Opieką spokojnie rozłączyła się z ciałem. O Matko żyjących, o Nadziejo umierających! niech za Twoją przyczyną w Ręce Jezusa Syna Twego oddam duszę moją, bo Jezusowi żyję, Jezusowi umieram, Jego jestem w życiu i śmierci. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa Św. Alfonsa Liguoriego do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaski najpotrzebniejsze.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

(św. Alfonsa Liguorego, którą odmawiać należy przed obrazem Matki Bożej).

O Najświętsza Niepokalana Panno, Matko moja Maryo, do Ciebie, Matki mojego Pana, ucieczki grzeszników, ja najnędzniejszy ze wszystkich dziś się uciekam. Składam Ci hołd, o wielka Królowo, i dziękuję Ci za wszystkie Łaski, jakieś mi aż do tej chwili wyświadczyła, a najbardziej, żeś mnie wybawiła od piekła, na które tak często zasłużyłem. Kocham Cię, o moja miłości, najgodniejsza władczyni i z miłości ku Tobie obiecuję, że Ci zawsze służyć będę i uczynię wszystko, co będzie w mej możności, aby i drudzy Cię kochali.

W Tobie pokładam wszystkie moje nadzieje, w Twe ręce składam wieczne me zbawienie, przyjmij mnie za sługę swego i ukryj, o Matko Miłosierdzia pod Swój płaszcz opiekuńczy. A ponieważ tak przemożna jesteś u Boga, wyzwól mię od wszystkich pokus, lub przynajmniej uproś mi silę, abym mógł je aż do końca życia zawsze pokonywać. Ciebie proszę o prawdziwą miłość ku Jezusowi, przez Ciebie spodziewam się kiedyś Łaski śmierci szczęśliwej. O Matko moja, przez tę miłość, którą pałasz ku Bogu, błagam Cię, wspomagaj mnie zawsze, ale szczególniej w ostatniej chwili życia mego. Nie opuszczaj mnie, aż mnie zobaczysz pomiędzy błogosławionymi w niebie, gdzie będę Cię sławił i opiewał chwałę Twego miłosierdzia przez wszystkie wieki. Tak się spodziewam. Amen.

300 dni odpustu za każdy raz. Odpust zupełny raz w miesiąc za codzienne jej odmawianie przy zwykłych warunkach. Pius IX, 19.05.1854.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, aby jaką Łaskę otrzymać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! Serce Miłego Syna Twego jest czystym Źródłem Łask, z którego człowiekowi wszelkie cnoty Boskie wypływają. Racz Go wtedy łaskawie prosić, aby także biedne serce moje cnotami przyozdobił, abym żyć i umierać mógł, według upodobania Jego. Osobliwie chciałbym jedną cnotę z Jego wielkiej szczodrobliwości otrzymać, gdyż ona do pobożnego życia koniecznie potrzebną mi jest – zwłaszcza cnotę N. (wymień cnotę, o którą błagasz). Nie jestem wprawdzie godzien być wysłuchanym, o Niepokalana Boża Rodzicielko! – gdyż już tysiące razy przez grzechy moje na piekło zasłużyłem; lecz ufam, że przez możne wstawienie się Twoje wszelkie potrzebne Łaski do zbawienia otrzymam. Uproś mi więc, Łaskawa Królowo Nieba od Syna Twego miłego wszystko to, co mnie w tej cnocie umocnić może, to jest światłość niebieską, abym wartość i piękność jej uznał; odwagę i sposobność, abym się w niej często ćwiczył; moc i wytrwałość, aby się od wszystkich złych napaści obronił; gorliwą dążność, abym się w niej bezustannie doskonalił. – O Matko Nieustającej Pomocy! przecież największym życzeniem Twoim jest, aby ową cnotę posiadać i w niej się wydoskonalić; ufam więc, że za Pomocą Twoją ją otrzymam. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa o Łaskę uciekania się do Maryi we wszelkich potrzebach naszych.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, gdyby myśl o Tobie przemawiała zawsze żywo do mnie, i gdybym zawsze wzywał Twej pomocy, nie byłbym nigdy popadł w grzechy. Za Twoim wstawieniem się Pan Bóg mi przebaczył; obawiam się jednak, abym w przyszłości znowu nie zgrzeszył. O Pani moja najsłodsza! broń mię od nieprzyjaciół, bądź moją ucieczką w każdej pokusie. Wiem, źe udzielasz zwycięstwa, ile razy Ciebie wzywamy; w pokusach jednak mógłbym zapomnieć zwrócić się do Ciebie. Błagam Cię, o Matko najdroższa, uproś mi łaskę, aby myśl o Tobie była mi zawsze obecną, mianowicie zaś w cierpieniach moich i pokusach. Spraw, ażebym w każdym dniu mego życia gorąco Cię wzywał we wszystkich potrzebach moich i daj mi w godzinie śmierci mojej pamiętać o tym, bym Cię błagał sercem i ustami, ażeby Najświętsze Imię Jezus i Twoje Imię najsłodsze było na ustach moich, gdy umierać będę. Pod Twoją obronę uciekam się o Maryo i błagam Cię, bądź mi zawsze i przy śmierci Nieustającą Pomocą. Amen.

 

* * *

 

Pobożne westchnienia do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy we wszystkich potrzebach naszych.

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Już samo wezwanie, pod jakim Cię wzywam(y), już mnie (nas) napełnia niewzruszoną ufność w Twą dobroć i potęgę. Ty jesteś prawdziwie Matką Bożą i Matką moją (naszą), Tyś Pośredniczką i Orędowniczką moją (naszą) przed Bogiem, Tyś Szafarką Łask wszelkich, Ty masz nieograniczoną władzę nad Sercem Boga i Jego niewyczerpanymi skarbami Łask, a Jezus Syn Twój, niczego nie może Ci odmówić.

O Matko Boska Nieustającej Pomocy, gdy jesteś tak potężna i dobra, z wielką ufnością spieszę(ymy) do Ciebie przedstawiając Ci wszystkie moje (nasze) potrzeby życia i obawy na godzinę śmierci, oraz o nieustającą pomoc we wszystkich nędzach moich (naszych) Cię błagam(y). O Matko moja! Niechaj prośby moje (nasze) dojdą do Ciebie w niebiesiech i stamtąd racz je łaskawie wysłuchać, zwłaszcza kiedy wołam(y) i wołać będę (będziemy) do Ciebie:

racz mi (nam) dopomóc, Matko Boska Nieustającej Pomocy.

We wszystkich myślach, słowach, uczynkach i przedsięwzięciach moich (naszych),

We wszystkich potrzebach, kłopotach i cierpieniach moich (naszych),

W chwilach gwałtownych pokus,

Wśród okazji do złego,

Przy napaściach złego ducha,

Na drodze doskonałości i cnoty,

W wiernej i gorliwej służbie Bożej,

W zachowaniu czystości według stanu,

W modlitwie ustawicznej i wytrwałej,

W zdobywaniu pokory i cichości,

W miłowaniu Boga i bliźniego,

Na drogach doświadczeń i cierpień,

W dniach prześladowań,

Ażebym(śmy) wszystkie obowiązki stanu mojego (naszego) zawsze wiernie wykonywać zdołał(li),

Ażebym(śmy) zawsze w Łasce Bożej trwali,

Ażebym(śmy) pokusy wszystkie wytrwale oddalać zdołał(li),

Ażebym(śmy) z grzechów moich (naszych) co prędzej podźwignąć się zdołał(li),

Ażebym(śmy) pęta niewoli szatańskiej mnie (nas) trzymające, zerwać zdołał(li),

Ażebym(śmy) nad namiętnościami moimi (naszymi) zapanować zdołał(li),

Ażebym(śmy)  przez oziębłość w służbie Boskiej nie stał(li) się dla Syna Twojego Jezusa Chrystusa przedmiotem obrzydzenia,

Ażebym(śmy) był(li) zawsze gorliwym(i) w służbie Twojej,

Ażebym(śmy) się z grzechów moich (naszych) bez odwłoki, szczerze i z prawdziwą skruchą spowiadał(li),

Ażebym(śmy) do Komunii Świętej zawsze z dostatecznym przygotowaniem i prawdziwym nabożeństwem przystępował(li),

Ażebym(śmy) cnotę czystości, odpowiednio do stanu mojego (naszego), zachować, albo ją odzyskać zdołał(li),

Ażebym(śmy) modlić się o łaskę nawrócenia grzeszników, nie zaniedbywał(li),

Ażebym(śmy) modlić się za dusze wiernych zmarłych nie zapominał(li),

Ażebym(śmy) w prawdziwej pokorze wyćwiczyć się zdołał(li),

Ażebym(śmy) do kochania Pana Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił moich (naszych) dojść zdołał(li),

Ażebym(śmy) dla Miłości Boskiej, do Jego Woli Świętej we wszystkim stosować się zdołał(li),

Ażebym(śmy) łaskę wytrwałości do końca moich (naszych) dni uzyskać zdołał(li),

Kiedy mnie (nas) spotka zmartwienie i opanuje mną (nas) smutek,

Kiedy będę (będziemy) upokorzonym(i) albo pokrzywdzonym(i),

Kiedy mnie (nas) Opatrzność Boska niepowodzeniem albo ubóstwem nawiedzi,

Kiedy choroba ciało moje (nasze) cierpieniem zwątli i duszę trwogą napełni,

Kiedy ostatnią chorobą złożony(eni) będę (będziemy),

Kiedy nadejdzie ostatnia moja (nasza) godzina,

Kiedy ostatnie pokusy przy konaniu trapić mnie (nas) będą,

Kiedy oddawać będę (będziemy) ducha mojego (naszego),

Kiedy stanę(iemy) przed Synem Twoim jako przed Sędzią moim (naszym),

Kiedy już w Czyśćcu cierpieć będę (będziemy),

Bądź pozdrowiona, bądź wychwalona, bądź błogosławiona, bądź ukochana, o Matko Boska Nieustającej Pomocy! Pani nasza, Matko nasza, Nadziejo nasza, Miłości nasza i Szczęście nasze.

O Maryo, u stóp Twoich, w Twoim Macierzyńskim Sercu, składamy te gorące prośby, wszystkie nasze troski i potrzeby, ufając, że nie doznamy zawodu. Racz je przedstawić Boskiemu Swemu Synowi. Oręduj ustawicznie za nami. Okaż się nam prawdziwie Matką Nieustającej Pomocy. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi Nieustającej Pomocy, na uproszenie pomocy przeciw pokusom.

Źródło: Nabożeństwa do Najświętszéj Panny Maryi “nieustającéj pomocy” 1881

Kto rano i wieczór z sercem skruszonym odmówi 1 Zdrowaś i te dwie poniższe modlitewki zyska codziennie 100 dni odpustu. Zupełny zaś odpust otrzyma, kto te modlitewki codziennie przez cały miesiąc odmawia i w którykolwiek dzień na tę intencją idzie do Spowiedzi i do Komunii Św. i odmówi zwyczajne pacierze odpustowe na intencją Ojca Św. Za każde odmówienie owej krótszej modlitewki podczas jakiego pokuszenia zyskać można 40 dni odpustu. (Dekret Piusa IX. z dnia 5. Sierpnia 1851r.)

O Pani moja, o Matko moja, Tobie się zupełnie oddaję, a na dowód tego, że tylko Tobie chcę należeć, poświęcam Ci dziś moje oczy, moje uszy, moje usta, serce moje i samego siebie. Gdyż więc teraz Twoim jestem o dobra Matuchno moja, wtedy zachowaj mnie, broń i strzeż mnie jako własność i należność Twoje.

Krótsze westchnienie podczas pokuszenia.

O Pani moja, o Matko moja, pamiętajże, że ją Twoim jestem, zachowaj mnie, broń i strzeż mnie jako własność i należność Twoje.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w pokusie

Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Maryo Nieustającej Pomocy! Ty widzisz w jak okropnej pokusie się znajduję… Świat złośliwy nęci, a duch piekielny popycha mnie do złego… Poznaję wprawdzie złośliwość i zepsucie tego czynu… a jednak czuję się tak bardzo skłonnym, złe to uczynić… O Najdrobrotliwsza Matko, jeżeli Ty mnie nie wspomożesz, to z pewnością na grzech zezwolę, gdyż bez Twojej Pomocy jestem słabością samą. O nie odwłócz, lecz ratuj mnie w tak srogiej pokusie. Oddal z serca mego grzeszne myśli i obrazy, zgładź w ciele moim złe żądze, zapal serce moje Miłością Bożą i umacniaj wolę moją we wiernym przywiązaniu do Boga. O Panno Nieustającej Pomocy! patrz, rzucam się z Dziecięciem Jezus w Twe Macierzyńskie Ramiona i wraz z Nim trzymam się Wszechmocnej Dłoni Twojej. Z pewnością będziesz mnie bronić przed nieprzyjacielem duszy, a nigdy na grzechy nie zezwolę.

O Najświętsza Panno! chroń mnie przed każdym grzechem; abym wolał lepiej umierać, jak Boga mego przez grzech obrazić! Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w pokusach i wszelkich utrapieniach.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Maryo, potężna Wspomożycielko Wiernych, wspieraj mnie we wszelkich utrapieniach moich. Dni życia mego mijają jako cień, siły nikną, przyjaciele schodzą ze świata, pielgrzymka życia dojdzie w krotce do kresu. O Matko Nieustającej Pomocy, dopomóż mi, abym w szczęściu czy w strapieniu, w zdrowiu czy w chorobie, zawsze wiernie i żarliwie służył Boskiemu Synowi Twemu Jezusowi i Tobie. Im więcej zbliżam się do wieczności, tym gorliwiej i doskonalej chcę służyć Bogu, Panu mojemu. Broń mnie od pokus i wszelkiego nieszczęścia, a mianowicie od grzechu i wiecznego potępienia. Spraw, o Matko Nieustającej Pomocy, abym uniknął groźnych niebezpieczeństw od świata, ciała i czarta, a po śmierci dostał się do żywota wiecznego. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę modlitwy w pokusach

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! Ty znasz słabości i nędzę moją! We mnie tysiące złych skłonności, które mnie ustawicznie do grzechów pobudzają; chęć zabawy, chciwość sławy, żądza posiadania, zazdrość, mściwość i inne nałogi. O Najświętsza Panno! jeżeli w tych pokusach do modlitwy uciekać się nie będę, nieomylnie na grzech zezwolę, gdyż, Pan Jezus, Mistrz nasz Niebieski, na Górze Oliwnej słowami i uczynkami nas nauczał, iż czuwać i modlić się musimy, jeżeli w pokusę wpaść nie chcemy. W tym zaś błąd mój jest, że w chwili pokusy jeszcze mniej się modlę, aniżeli kiedykolwiek. Pamiętam wtedy dopiero o modlitwie, gdy pokusa już minęła; dlatego też w młodości mojej tak często grzeszyłem. Udziel mi więc, Dobra Matko, ową tak potrzebną Łaskę do zbawienia: abym we wszystkich pokusach i niebezpieczeństwach, o Pomoc Bożą prosił, Święte Imiona „Jezus, Marya i Józef” wyrzekł, lub inną wzniosłą modlitwę odmówił. A że przy wezwaniu Twego Imienia „Matko Nieustającej Pomocy” najgwałtowniejsze namiętności się uspokajają, przeto spraw, abym w każdej pokusie wołał i błagał: O Panno Nieustającej Pomocy, bądź przy mnie! O Matko Pomocy, spiesz mi na pomoc. Miałbym jednak zapomnieć w chwili niebezpieczeństwa Twej możnej Opiece się polecać, wtedy mnie upomnij i włóż w usta moje one żarliwe słowa: O Maryo Nieustającej Pomocy! pomóż mi teraz i po wszystkie czasy. Amen.

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy po upadku w grzech

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! cóż znowu uczyniłem!… Ja nędzny… znowu zgrzeszyłem!… znowu Syna Twego w sercu moim ukrzyżowałem. Grzech ten unosił się przed oczyma Jezusowymi w Ogrodzie Oliwnym i na Górze Kalwaryi; z przyczyny grzechu tego, smucił się Jezus aż do śmierci; za grzech ten, na Krzyżu Krew Swą Świętą wylał. Stałem się więc katem Pana Zbawiciela mojego, gdyż, gdybym grzechu tego nie był popełnił, Jezus o wiele mniej by był cierpiał. Czy mam Najświętsza Panno rozpaczać? czy tak ciężka zbrodnia odpuszczenia nie znajdzie? O Maryo, Ty nazwaną jesteś Matką Miłosierdzia i od wieków jeszcze nie słyszano, abyś kiedykolwiek grzesznika opuściła, który do Ciebie się uciekał. Dlatego pokładam w Tobie całą ufność i wołam z głębi duszy mojej: Matko Litości, zmiłuj się nade mną i uproś mi odpuszczenie grzechów moich u Syna Twego Niebieskiego. Wiem, że Jezus jest Panem wielkiego Miłosierdzia, które nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył; a jednak z przyczyny ciężkich grzechów, nie śmiem do Niego podnieść oczu moich. Bądźże więc Ty, można Królowo Nieba, moją Pośredniczką u Jezusa, Syna Twego, i wybłagaj mi Łaskę, aby przez szczerą pokutę dostąpić odpuszczenia grzechów moich. Amen.

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy po upadku lub w grzechu

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! spraw, abym jak najprędzej powstał(a) z upadku i pojednał(a) się z Panem Bogiem. Uspokój namiętność mego serca i daj siłę woli do walki, niechaj zapanuję nad pokusami, które mnie do grzechu popychają.

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! jestem zatwardziały(ą) grzesznik(ca), zmiłuj się nade mną; miej litość nad moją biedną duszą, która żyje, jakby chrześcijańską nie była. Spraw, abym dłużej nie odkładał(a) godziny szczerego nawrócenia do Boga.

Matko Boska Nieustającej Pomocy! wyproś dla mnie przebaczenie, żal serdeczny i Łaskę dobrej Spowiedzi Świętej. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jeżeli się w dobrowolnej sposobności do grzechu znajdujemy

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! patrz litościwie na nędzę i nieszczęście moje. Osoba ta – towarzystwo to – zabawa ta stała się przyczyną mego upadku. Chociaż sto razy przysięgnę i sobie przedsięwezmę: że niebezpieczeństwa unikać i na się lepiej uważać będę, a Boga mego już nigdy nie obrażę – to przecież, zawsze zapominam, gdy się sposobność nadarzy wszelkich dobrych postanowień, a tak namiętność zwycięża. Powinienem więc, Najświętsza Panno, przed sposobnością uciekać, jeżeli mnie ona tak bardzo do grzechu pobudza. Lecz nie mam siły i odwagi do tego, dlatego Pomocy Twojej, Najmilsza Matko, błagam. Pomóż mi wszelką bojaźń ludzką nogami deptać, kajdany grzechów zerwać i dom zepsucia stanowczo mijać. Muszę wiele walczyć znajdując się w samotności, dlaczegóż miałbym jeszcze sposobności do grzechu szukać? Nie, to już stać się nie może i się nie stanie – atoli pod tym warunkiem, Najświętsza Panno, że mi Łaski do tego od Boga uprosisz; gdyż bez Twojego silnego Pośrednictwa nie zdołam powabów świata zwyciężyć, lecz jeszcze mocniej do niebezpieczeństw grzechu dążyć będę. O Maryo Nieustającej Pomocy! spraw, abym wszelką sposobność do grzechów mijał! Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o obrzydzenie i bojaźń przed grzechem

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy, Święci Pańscy przed grzechem, a zwłaszcza przed grzechem śmiertelnym mieli taką odrazę i obrzydzenie, że już na samą myśl o nim, bojaźń ich ogarniała. I słusznie, bo grzech śmiertelny, to nieskończone złe: gdyż nieskończonego Boga obraża i nieskończoną karę sprowadza. Lecz, o Panno Święta! lekkomyślnie pamiętam o grzechach popełnionych, lekkomyślnie patrzę na nowe niebezpieczeństwa grzechu. Ile razy się zbliżam do konfensjonału, tyle razy gwałt sercu memu zadawać muszę, chcąc je do żalu poruszyć. Wprawdzie nie popełniłbym z otwartymi oczyma grzechu śmiertelnego; ale gdyby gwałtowna pokusa mnie napadła, może by namiętność zwyciężyła. W tak smutnej doli, o Droga Matko, do Ciebie się uciekam i proszę Cię pokornie, racz wlać we mnie obrzydzenie i bojaźń przed każdym grzechem, abym według napomnienia Ducha Świętego przed grzechem uciekał, jako przed wężem i samo niebezpieczeństwo od grzechu mnie odstraszało. Prawda, jest to osobliwa Łaska, którą tylko duszom wybranym udzielać raczysz. Lecz Ty jesteś tak miłosierną, że i największemu grzesznikowi najwyższych Łask udzielasz, jeżeli tylko z ufnością Ciebie o nie prosi. Proszę Cię wtedy, z całą ufnością, iż będę wysłuchanym, o Niepokalana Panno, uproś mi u Boga nienawiść wewnętrzną do grzechu i wieczne obrzydzenie ku takowemu.

O Matko Nieustającej Pomocy, pomóż mi, nieszczęsny grzech – przez który tak często Boga mego obraziłem i na piekło zasłużyłem, sobie obrzydzić i go unikać. O Maryo, żadnego grzechu więcej! Na wieki żadnego grzechu więcej! Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy o Łaskę, aby wszelkich sposobności do grzechu według sił unikać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! Zbawiciel nasz wyraźnie nas naucza, że ktokolwiek przed grzechem chronić się chce i duszę swoją ratować, ten musi wszystkich bliższych okoliczności do grzechu według sił unikać. „Gdy się oko Twoje gniewa, wyrwij je i odrzuć od siebie, bo lepiej ci o jednym oku do nieba się dostać, jak z obiema w ogień piekielny”. Jeżeli mnie jaka osoba, albo towarzystwo jakie, albo jakieś zatrudnienie, albo jakaś zabawa do grzechu pobudza, powinienem – o ile tylko można – ich się wystrzegać – choćby były tak miłe, jak własne oko; gdyż w przeciwnym razie z pewnością na grzech zezwolę i wiecznie straconym będę. Lecz Najświętsza Panno, przyznać się muszę, że na przestrogi Boskiego Nauczyciela nie dosyć uważam, gdyż przychodzi mi na myśl, iż jestem właśnie w tak niebezpiecznych okolicznościach, przed grzechem sam się chronić, jeżeli tylko więcej uważać na siebie będę i gorliwiej Pomocy Bożej wzywać. A jednakże może to być tylko podszept i namowa złego ducha. Ledwo zdołam znajdując się w zaciszu namiętności i moje zwyciężyć; jakoż mógłbym ufać, iż w pośród pokus tego świata, gdzie wszystko, co tylko widzę i słyszę, mnie do grzechu pobudza, zwycięstwo mógłbym odnieść? Rzeczywiście więc, że tylko za pomocą Łaski przed grzechem ustrzec się mogę; ale jakież miałby mi Bóg pomocy Swojej udzielać, kiedy się dobrowolnie w niebezpieczeństwa rzucam, których się strzec sam surowo przykazał? Wszakże nie jestem mocniejszy jak Samson, a i Samson w najbiższej sposobności do grzechu moc swoją utracił; nie jestem mędrszy od Salomona, a przecież i Salomon stał się głupcem w sposobności do grzechu. Tak bardzo jak Ty najwierniejsza Matko, grzechem gardzisz, tak bardzo pomóż mi też najbliższych sposobności do grzechu unikać. Jeżeli gdziekolwiek Najświętsza Panno, Twojej Opieki potrzebuję, to zapewne w tej sprawie, gdyż żyję wśród pokus. Wszystko zachęca, wszystko pociąga, wszystko pobudza do grzechu. Bez Twej Pomocy świat niebezpieczny wnet by mnie ogarnął i z jednego grzechu w drugi bym wpadał. Bądź mi więc Pomocą, abym już nigdy dobrowolnie grzechu nie popełnił; a gdybym przez niespodziewany wypadek, sposobności do grzechu uniknąć nie mógł, wtedy racz mi udzielić mocy i odwagi w tym mimowolnym niebezpieczeństwie przez ciągłą modlitwę  i częste przyjmowanie Świętych Sakramentów. Amen.

 

* * *

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o wykorzenienie jakiego grzechu

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Maryo Nieustającej Pomocy! śmiertelna rana niszczy duszę moją… Ty to wiesz… chciwość… pycha… nieczystość… zazdrość… stały się niejako drugą naturą moją. O Najmilsza Matko! poprawić się już nie mogę! Lecz przebacz mi to słowo; mógłbym się poprawić, gdybym tylko chciał – ale nie chcę! Bo przez częsty grzech ciało nad duszą panuje; wola moja całkiem słaba, a występek nader gwałtowny. A więc jestem niewolnikiem grzechu, tego grzechu, którym się brzydzę, ale którego już opuścić nie umiem. O Najświętsza Panno! Ty pomagasz wtedy, gdy już żadnej pomocy spodziewać się nie można. Ty się Sama nazywasz „Matką Nieustającej Pomocy!” Zechciej więc, i mnie, największemu grzesznikowi pomagać. Umacniaj wolę moją i zmaż występki moje, abym się już nigdy grzechowi nie poddawał, lecz Bogu cnotliwe życie ofiarował. Łaskę tę spodziewam się za pośrednictwem Twoim otrzymać i nigdy już nie ustanę się modlić i błagać: O Maryo Nieustającej Pomocy! spraw, abym już nigdy do strasznego grzechu tego nie powrócił. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, aby bezzwłocznie stan grzechu opuścić

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! dajże mi uznać nieszczęśliwy stan, w którym żyję… Jestem w stanie grzechu śmiertelnego: obrabowany z Łaski uświęcającej – dusza moja martwa: jest przedmiotem obrzydzenia w oczach Bożych i Anielskich – nad głową moją Niebo się zamknęło, a pod nogami moimi stoi piekło otworem – z serca mego ustąpił słodki pokój, a sumienie moje robak toczy… Ach, wierna Matko, jakże miałbym jeszcze dłużej pozostawać w tak nieszczęsnym stanie?… Od Boga, Najwyższego Dobra, być oddzielony – niespokojny i nieszczęśliwy – we wiecznym niebezpieczeństwie, na wieki być straconym – nie, Najświętsza Panno! tak dłużej żyć nie chcę. Jeszcze dzisiaj – lub tak szybko jak można, chcę iść do trybunału pokuty, aby się z Bogiem stanowczo pojednać. Lecz Ty mi do tego udzielić musisz Twej możne Pomocy, Najświętsza Matko Boża! gdyż tylko za Twoim Pośrednictwem Łaski tej, niezwłocznie się wyspowiadać i serdecznie się nawrócić, dostąpić mogę. Wspomnij wtedy Najłaskawsza Panno, żeś Ty Ucieczką grzesznych i nie opuszczaj mnie w mojej niezmiernej nędzy. Polecam mnie Twemu Synowi Niebieskiemu i spraw, abym jak najprędzej przez Spowiedź Świętą z Bogiem się pojednał. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o łaskę, aby stan obojętności opuścić

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Maryo Nieustającej Pomocy! często już słyszałem, iż obojętność jest bardzo złym stanem, – że obojętny człowiek nad brzegiem zatracenia stoi, – że Chrystus Pan grozi obojętną duszę od siebie odrzucić, – że obojętny chrześcijanin rzadko powraca do swej dawnej gorliwości. Droga Matko, obojętność ogarnęła także i duszę moją. Jeśli już wszyscy ci są obojętnymi, którzy z przyzwyczajenia, z rozwagą grzechy powszednie czynią, wtedy przyznać się muszę, że już wielki stopień osiągnąłem, że obojętność moja jest tak wielka, iż w sercu moim tyle grzechów powszednich się znajduje, jako chwastu na nieuprawionym polu. Próżność, niecierpliwość, zazdrość, obmowy, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, niebezpieczne skłonności, niedbale zwalczone pokusy, błędy różnego rodzaju przeciw miłości bliźniego, roztargnienie w modlitwach, zaniedbywanie swoich powinności – to wszystko roi się w duszy mojej. Tak więc, Najświętsza Panno, naprawdę popadłem w obojętność. O błogosławione one dni, w których już cienia grzechów powszednich się lękałem. Dzisiaj zaledwo grzechów śmiertelnych się obawiam, a niedługo z otwartymi oczyma popełniać je będę – gdyż od obojętności do grzechu śmiertelnego, tylko jeden krok – a bezbożność będzie końcem moim. Lecz nie! Najdobrotliwsza Matko, niech tak nie będzie. Chcę się inaczej namyślić; chcę zaraz powrócić do dawnej gorliwości w służbie Bożej. Wprawdzie potrzebna do tego wielka i nadzwyczajna Łaska; jednakowoż Ty wszystko zdołasz uprosić u Syna Twego – dlatego ufam z pewnością, że mnie w głębokiej nędzy mojej nie opuścisz, lecz z nieszczęśliwego stanu tego powstać pomożesz. O Najwierniejsza Panno! Ty pomagasz największemu grzesznikowi; nie odmawiaj mi więc Twej Nieustającej Pomocy. Zmiłuj się nade mną i wyjednaj mi tę Łaskę, abym nikczemną obojętność opuścił, przez Spowiedź na duchu się odnowił, wszystkimi, nawet najmniejszymi grzechami pogardzał, a takim sposobem nowe życie w Bogu zaczął. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa obojętnego do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

Ty widzisz stan duszy mojej: utraciłem wiarę, nie wypełniam obowiązków chrześcijańskich, a co najgorsza, jestem obojętny na wszystko, co się Religii tyczy. Tylko na jedno jeszcze zważam: aby być uczciwym człowiekiem. Zarazem mówi mi głos wewnętrzny, że tak umierać nie mogę. Racz się zlitować nade mną, Najmożniejsza Matko. Chociaż się niewiernym stałem Twemu Synowi, jednak nie przestałem być Twoim dzieckiem. Prowadź mnie słodką Mocą do Chrystusa i do wykonywania obowiązków religijnych. Patrz na dobrą wolę i nie pozwól na zatracenie moje. Udziel mi Łaski, abym jako dobry Chrześcijanin żył na Chwałę Bogu i zbawienie duszy mojej. O cudowna Matko! miejże litość nad człowiekiem, który jeszcze imię Chrześcijanina nosi, ale chrześcijańskich obowiązków nie wypełnia. Amen.

 

* * *

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jeżeli czujemy wstręt do jakiego obowiązku religijnego

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! patrz litościwie na słabość i niestałość moją. Czuję silny wstręt do wszystkiego, co się tyczy wypełnienia obowiązków religijnych, a osobliwie do Spowiedzi, modlitwy itd. A przecież dusza moja nieomylnie straconą będzie, skoro obowiązków tych wypełniać nie będę. W tym przykrym położeniu, Najmilsza Matko, wołam o Wszechmocną Pomoc Twoją. Udziel mi siły, abym każdy wstręt do służy Bożej odważnie zwyciężył i wszystkie moje obowiązki religijne gorliwie wypełniał. Ty pomagasz wszystkim, którzy się do Ciebie z ufnością uciekają: ufam, iż wysłuchasz także prośby moje. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy gdy się nie ma odwagi ani chęci do poprawy grzesznego życia

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! wiadomym jest, że tajemną Mocą działasz na serce grzesznika; że nieraz już i tych nawróciłaś, którzy się już nawrócić nie chcieli. Tak więc, można Pośredniczka jest mi potrzebną do mego nawrócenia; Najświętsza Panno! jeżeli Ty cudu litości ze mną nie uczynisz, jestem nieomylnie dzieckiem zatracenia. Oto patrz, Najlitościwsza Matko, jak głęboko w grzechach się znajduję i jak nimi otoczony jestem, a co jeszcze smutniej, że nie czuję najmniejszej chęci, nieszczęsnego stanu grzechowego opuścić. Dusza moja jakoby martwa, a prawdy zbawienia dla mnie bez pożytku, Na wszystko dobre jestem obojętny, a przed złem wszelką bojaźń straciłem. O Najmilsza Matko! pozwól, abym i ja tajemnej Mocy cudów Twoich doświadczył i zaprowadź na powrót duszę moją do Boga. Rozpal w sercu moim pragnienie dobrego, a duszę moją napełnij Świętą Bojaźnią. A gdybym jeszcze potem nie chciał się nawrócić, to mnie zmuś do tego. Nie daj mi pokoju, zsyłaj na mnie utrapienia i zgryzoty, dopóki pokuty czynić nie będę i życia mojego nie poprawię. O Matko Nieustającej Pomocy! przywróć marnotrawnego syna Ojcu Niebieskiemu! Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy osoby znajdującej się w świętokradztwie, a nie mającej odwagi, grzechów swoich się wyspowiadać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! oto przed Tobą leży grzesznik na największą karę zasługujący, gdyż świętokradztwo moją zbrodnią. Przy Spowiedzi kłamię Duchowi Świętemu, a przy Komunii Świętej popełniam grzech Judasza – i to już przez kilka lat! Jest to fałszywy wstyd, który mnie do takich zbrodni pobudza. Straszny grzech popełniłem i nie mam odwagi kapłanowi go wyznać; dlatego we dnie i w nocy dusza moja zgryzotą trapiona i wiecznie stoją przed oczyma moimi świętokradzkie Spowiedzie i Komunie. Nie mogę i nie chcę tak dłużej żyć, lecz chciałbym usilnie jak najszczerszą Spowiedź uczynić i Komunię Świętą godnie przyjąć. Wyznanie moich zbrodni za trudnym się mi jednak wydaje, dlatego do Ciebie, Wszechmocna Matko, się uciekam, abyś mi mocy udzieliła, święty obowiązek ten wiernie wypełnić. Otwórz więc serce moje i rozwiąż język mój, abym kapłanowi otwarcie ciężkie grzechy moje wyznał. O Maryo, nie powstanę stąd, aż mi Łaski tej udzielisz. Zlituj się nade mną, Można Opiekunko, podaj mi Łaskawą Dłoń Twoją i ratuj mnie z zatracenia tego. Zdejm ze mnie ciężki kamień, który sumienie moje obciąża i uwolnij duszę moją z świętokradztwa. O Matko Nieustającej Pomocy! pomóż mi, grzechów moich otwarcie i szczerze się wyspowiadać. Amen.

 

* * *

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o łaskę, aby często i godnie z grzechów się wyspowiadać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! najcięższym Obowiązkiem chrześcijańskiego życia jest Spowiedź Święta. Bojaźń i wstyd mną włada, ile razy się mam stawić przed Trybunał Pokuty. Dlatego, iż naturalnego wstrętu tego przezwyciężyć nie umiem, odkładałem Spowiedź moją z dnia na dzień. A przecież rychlej czy później z grzechów moich wyspowiadać się muszę, jeżeli chcę dostąpić ich odpuszczenia; gdyż Jezus Chrystus tylko w Sakramencie Pokuty grzechy popełnione po Chrzcie Świętym, zgładzać postanowił. Dlatego proszę Cię, Łaskawo Panno, o potrzebną moc. – gdybym miał mieć to nieszczęście grzech śmiertelny popełnić – zaraz po upadku do Sakramentu Pokuty Świętej się uciekał, abym nie umarł w grzechu. A że Sakrament ten Święty, Najmilsza Matko, nie tylko gładzi grzechy popełnione, ale zachowuje od przyszłych; racz mi wtedy udzielać odwagi, abym jak najczęściej i według możności mojej grzechów się spowiadał. Lecz osobliwie usilnie Cię błagam, można Królowo Nieba, o Łaskę, ażebym zawsze do Sakramentu Pokuty Świętej godnie przystępował, inaczej bowiem popełniłbym okropne świętokradztwo, Krew Chrystusową nogami bym deptał. Racz mi wic udzielić Matko Miłosierdzia, aby przystąpił do trybunału pokuty z prawdziwą skruchą za popełnione grzechy i z mocnym postanowieniem, już nigdy nie grzeszyć. Pomóż mi w Spowiedzi samej, Najdobrotliwsza Orędowniczko, abym fałszywy wstyd od siebie odsunął, a kapłanowi szczerze grzechy moje wyznał. Takim sposobem stanie się Sakrament Pokuty Świętej prawdziwym źródłem do oczyszczenia się z grzechów moich według słów Proroka: „Dzień każdy stało źródło otwarte mieszkańcom Jerozolimskim do oczyszczenia z grzechów”. Onym źródłem cudownym jest Sakrament Pokuty Świętej, gdzie Krew Chrystusowa spływa na szczere żałującą duszę, aby ją oczyścić od zmazy grzechu. O Najświętsza Panno! pozwól mi często chodzić do tego źródła zbawienia, aby w Krwi Baranka Bożego serce moje oczyścić z wielkiego grzechu. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę, aby z Komunii Świętej jak najwięcej korzystać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! Gdy rozważę jak niewypowiedzianą Łaską jest Komunia Święta, to jestem bardzo zawstydzony, że Pokarmu Tego Niebieskiego najlepiej używam na zbawienie moje.

W Komunii  Świętej połączamy się jak najściślej z Panem Jezusem; serce nasze z Sercem Jego, duszę naszą z Duszą Jego; tak że z Nim jedność stanowimy – według słów Jego: „Kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten zostaje we Mnie, a Ja w nim”. Przez tak ścisłe połączenie się z Panem Jezusem bywa poświęconą cała nasza istota, nasza dusza bywa oświecona Światłem Niebieskim: bo Jezus jest światłością świata; nasze serce zostaje rozpalone Boską Miłością, bo Jezus jest największym płomieniem Miłości Bożej; dusza nasza zostaje Łaskami napełniona, bo Pan Jezus jest źródłem wszelkich Łask zbawienia; nasze ciało bywa oczyszczone z nieczystych nałogów, bo Jezus jest czystością samą. Dlatego też nauczyciele Kościoła potwierdzają, że jedna Komunia Święta wystarcza, aby człowieka całkowicie uświęcić. Lecz Ty wiesz, Królowo Łaski pełna, że ja często z próżnymi rękoma od świętej uczty tej odstępuję, gdyż w nienależyty sposób ją przyjąłem. Powinienem przede wszystkim mieć większe pragnienie Komunii Świętej, boć tylko łaknący jedzą i nasycają się, lecz syci i najlepszych pokarmów nie używają. Powinienem po Każdej Komunii Świętej stanowczo wszelkie skłonności ziemskie z serca mego wyrzucić; gdyż dusza przywiązana do świata nie ma miejsca dla Łask Bożych. Powinienem po każdej Komunii Świętej pobożniej i dłużej się modlić: gdy Pan Bóg udziela skarbów Swoich gorliwie się modlącym. Dlatego Najdobrotliwsza Matko, proszę Cię pokornie, abyś większe pragnienie Komunii Świętej we mnie obudzała, abym często pamiętał o tym Chlebie Anielskim, chętniej przystępował do onej uczty niebiskiej, serdecznie nasycał się tą manną niebieską. Pomóż mi, Najświętsza Panno, przed Komunią Świętą duszę moją oczyścić, aby Jezus, Zbawiciel mój Najmilszy, Łaską Swoją ją napełnił. Wreszcie, pobudzaj mnie do modlitwy, wierna Matko, gdy po Komunii Świętej w sercu moim Zbawiciela noszę. Wprawdzie w tej uroczystej chwili niczego mi nie wstrzyma; w tym połączeniu świętym udzieli mi wszelkiej Łaski do zbawienia potrzebnej, o ile tylko o nią prosić będę. Dlatego więc, o Najmilsza Panno! spraw, abym choć kwadransik po Komunii Świętej z Jezusem rozmawiał, do Jezusa wołał i błagał: „O Jezu! mój Zbawicielu! udziel mi Twych Łask: o Jezu, Oblubieńcze duszy mojej! nie dopuszczaj, abym kiedy od Ciebie się odłączał; o Jezu, Królu Miłości! pozwól, abym w Twej Miłości żył i umierał. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przeciw odwlekaniu pokuty

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! już dawno w sercu moim ukrywa się myśl: „później się poprawię” i tak odkładam poprawę moją od dnia do dnia. Przecież sam przyznać muszę, że odkładanie pokuty bardzo niebezpiecznym jest. Może później nie będę już miał czasu do nawrócenia się; gdyż śmierć niespodzianie przychodzi jako złodziej w nocy. A może później nie będę miał Łaski, aby się nawrócić, bo kto Miłosierdzia Bożego nadużywa, ten z Sprawiedliwością Bożą będzie miał do czynienia. Tak więc znajduję się w nieszczęsnym położeniu i niejako stoję nad brzegiem przepaści, gdyż odkładanie pokuty nic więcej nie znaczy, jakże mogę być straconym. Droga Matko, Ty na to nie zezwolisz, abym w piekle przez całą wieczność Ciebie i Syna Twego przeklinał. Dlatego uproś mi przede wszystkim światłość, abym niebezpieczeństwo i zepsucie grzechu więcej rozpoznawał. Udziel mi też potrzebnej mocy, abym grzesznemu życiu memu koniec położył i za zbrodnie moje szczerze pokutował. O Panno Nieustającej Pomocy! racz sprawić, abym już dłużej nie odkładał mojej poprawy, lecz zaraz cnotliwie życie zaczął. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o nawrócenie krewnego

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! Ty znasz doskonale wartość duszy. Ty wiesz, co to znaczy, że każda dusza ceną Krwi Syna Twego Boskiego jest odkupiona. Dlatego nie gardź prośbą moją, gdy nawrócenia biednego grzesznika od Ciebie pożądam, wielkiego grzesznika, który szybkim krokiem spieszy do zatracenia swego. Patrz miłościwa Matko na N.N. (wymień krewnego, za którego się modlisz) jego życie bezbożne Tobie wiadomym… Wspomnij wtedy, żeś Ty Ucieczką grzeszników, że Tobie Bóg udzielił mocy, najzatwardzialszych grzeszników nawracać! Wszelkie prośby i błagania ze strony jego rodziny bez skutku zostały… gdy Ty nie pomożesz, Najdobrotliwsza Panno, wtedy coraz nikczemniejszym będzie. Uproś mu (jej) więc silną Łaskę, która go (ją) poruszy i do Boga nawróci. Ześlij na niego (nią), jeżeli potrzebne, ziemskie dolegliwości… aż się upamięta i bezbożność swoją zakończy. Tyś Najłaskawsza Pośredniczko, Św. Augustyna na prośbę matki jego nawróciła; wysłuchaj wtedy modlitwy moje i nawróć nieszczęśliwego(ą) N.N. O Maryo pomóż! proszę Ciebie z wszystkich sił duszy mojej: O Matko Miłosierdzia pomóż! Amen.

 

* * *

 

Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o nawrócenie jednej lub więcej osób

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Pamiętaj na Krew Swego Boskiego Syna przelaną za zbawienie nasze; wspomnij na Boleść Twego Macierzyńskiego Serca i wówczas dopiero zlituj się nad nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy, żyjąc zdała od Boga, marnują dla nich przeznaczone Zasługi Jezusowego Odkupienia. Wyjednaj u Miłosierdzia Bożego nawrócenie dusz, a w szczególności tej N… Ofiaruj za nią Sprawiedliwości Bożej Krew Twego Syna, oraz Zasługi Twoich Boleści, błogosław zarazem memu pragnieniu pomagania duszom w powrocie do Boga, przez rozszerzanie nabożeństwa do Twojej Nieustającej Pomocy.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o nawrócenie grzeszników

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Matko Nieustającej Pomocy — wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego — wylaną dla dusz zbawienia, — wspomnij na Boleści — jakie Twoje Macierzyńskie Serce wycierpiało – i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, — którzy żyją z dala od Boga — i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa — ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. – O Maryo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia — dla tylu grzeszników, — zwłaszcza w naszej parafii żyjących. — Ofiaruj za nich Sprawiedliwości Bożej — Krew Syna Swego — wraz z zasługami Twoich boleści — i wspieraj mnie w mym pragnieniu — pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa — przez wypraszanie im Twojej przemożnej Opieki.

Matko Nieustającej Pomocy — wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami — wyproś im u Boga Łaskę nawrócenia. Amen.

 

 

 

 

 Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w kłopotach majątkowych

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! nie opuszczaj Twego dziecka w trudnych okolicznościach, w jakich brak środków do życia stawia mnie wobec jutra. Naucz mię, cierpliwie znosić niepowodzenie i przewroty majątkowe na wzór Jezusa. Niechaj się lękam w życiu jedynie utracić Łaskę Bożą. Oderwij mnie od dóbr tego świata, a uproś w zamian zbawienie wieczne. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w boleści duszy

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! wspomnij na boleści i smutki Duszy Twojej na Górze Kalwaryjskiej, a z pewnością nade mną się ulitujesz. Bojaźń, zwątpienie i smutek ogarniają duszę moją. O Najmilsza Matko, w zmartwieniu moim wołam do Ciebie, jako Jezus w smutku Duszy do Ojca Niebieskiego wołał: „Jeżeli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich”. Czy jeszcze nie dosyć cierpiałem, litościwa Matko! czy jeszcze nie dosyć z kielicha boleści piłem? O Maryo! spiesz się i wybaw mnie z tych boleści duszy. Lecz co mówię, „nie moja, ale Wola Boża niechaj się stanie”. Oto Ciebie proszę, Najłaskawsza Protektorko, o Łaskę, cierpliwi i z miłością wszystkie moje cierpienia znosić, aż się Niebieskiemu Synowi Twemu spodoba, one ode mnie oddalić. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w boleściach i utrapieniach.

Źródło: Nabożeństwa do Najświętszej Panny Maryi “nieustającej pomocy” 1881

Do Ciebie, słodka Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko utrapionych i wspomożenie wiernych, do Ciebie uciekam się w obecnej chwili utrapienia i boleści, kochana Matko, dusza moja jest smutna, a serce pełne gorzkości, gdyż cierpienia ciągle mnie dręczą a rozliczne trudności zewsząd mnie otaczają. Płacząc uskarżam się przed Tobą jako dziecko znękane przed drogą Matką swoją. O spojrzyj na mnie okiem miłosierdzia, a płaszczem Macierzyńskiej Twej miłości racz mnie zasłaniać, aż miną burze złośliwe i znów, się ukaże pogodne niebo Boskiej litości. Ty wiesz, droga Matko moja, jak mi wielce te trudności dokuczają, jak te cierpienia mnie dręczą; niechajże słodkość pociechy Twej jako balsam gojący spuści się na zranione me serce, abym cierpliwie jako dziecię umiał się zastosować do Najświętszej Woli Boskiej. Nie odwracaj Oblicza od smutku mego, Matko Marya, lecz pospiesz ku ratunkowi memu. Przyświecaj, Gwiazdo morska, miłym promieniem Łaski Twej, ciemnościom zewsząd mnie ogarniającym a pokaż jak skuteczna jest Twoja przyczyna, abym nie upadł pod ciężarem smutku serce me trapiącego; spraw łaskawie, aby mi się znów wróciły dni szczęścia i pokoju, abym z wesołą twarzą znów mógł stanąć przed Tobą i z dziecinną radością mógł dzięki składać za Macierzyńską Twą Pomoc i Opiekę.

Jeżeli zaś, droga Matko, cierpienia moje miałyby posłużyć ku większej chwale Boskiej i ku memu zbawieniu, wtedy racz mi u Boga wyjednać cierpliwe wytrwanie aże do końca, abym tak mógł cierpieć, jakoś Ty cierpiała, Królowo Męczenników, kiedyś stała pod krzyżem, Krwią Syna Twego zbroczonym, a miecz Boleści Macierzyńskie Twe Serce srogo przebijał, kiedyś niewymowne Męki Jezusa konającego dzieliła, z nim pijąc aż do dna kielich gorzkiej Męki. Niechaj więc cierpię, jeżeli taka. jest Wola Boska, ale jednak nie przestanę, Matko moja, w gorących modłach wzywać słodkie Imię Twoje, jednak według zlecenia Syna Twego, będę szukał, aże znajdę, będę burzył aż mi będzie otworzono, prosił aż będzie dano, aby właśnie ów moment, w którym bym przestał prosić, nie był ten, którym by mi pomoc była nadeszła.

Składam więc, miła Matko Marya! Wszelki moje powodzenia z ufnością pod Twoje nogi nie będę wątpił bynajmniej o wszechmożności Twej przyczyny, o nieograniczonym Miłosierdziu Bożym, choćby ciemności zewsząd mnie otaczały, wiedząc że Pomoc Boska tym bliższa, im większe są niebezpieczeństwa, że Bóg tych nigdy nie opuści, którzy Jemu wiernie służą i w ufność serca na Niego się zdawają.

„Święte jest Imię Jego, a Miłosierdzie Jego od rodzaju do rodzaju bojącym się Jego.“ A gdy Ty, Panno można, za mną prosić będziesz, jakże bym wszystkiego dobrego nie miał się spodziewać od Jego Łaski i Dobroci?

Módlże się więc za mną, o Święta Maryo! módl się za mną, albowiem Syn Twój Twe prośby wysłucha. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej nieustającego ratunku osoby w smutku zostającej

Źródło: Bądź pozdrowiona nabożeństwo całoroczne 1903

O Maryo! któż więcej wycierpiał, jak Ty, Matko Bolesna, a jednak nigdy nie upadłaś na duchu! Wspierajże mnie w mych krzyżach, równie potrzebnych do mego uświątobliwienia. jako do odpokutowania mych grzechów, i nie dozwól, aby kiedykolwiek cierpliwość moja zachwianą była. Matko Przenajświętsza, błagam Cię, odwróć ode mnie kielich boleści; lecz jeśli potrzeba go spełnić, spraw, bym go przyjął w przekonaniu, że, gdybym mniej cierpiał, mniej też spodobałbym się Twemu Boskiemu Synowi. Niech wola moja zawsze będzie poddana woli Bożej. O, Pocieszycielko strapionych, daj mi doznać Twego nieustającego ratunku teraz i na wieki wieków. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie dla chorej osoby.

Źródło: Bądź pozdrowiona nabożeństwo całoroczne 1903

O Maryo, Matko Nieustającej Pomocy, wszechmoc Jezusa w Twoich złożona jest rękach. Dla Ciebie nic nie jest niemożliwym! Rzeknij tylko słowa, a N. będzie uzdrowionym. O Maryo, Najdroższa Matko nasza, nie odmawiaj mi tej Łaski. Nawiedzeni chorobą mają szczególne prawo do litości Twego Serca. W Twoje Ręce, o Pani, oddaję życie, które jest mi tak bardzo drogie. Przedłuż je, jeśli ma posłużyć na Chwałę Boga i na zbawieniu tej duszy. Lecz, jeśli Wola Boska ograniczyła jej dni, oddal od niej przestrach śmierci, daj jej zupełną uległość zamiarom Boga i przedstaw sama ofiarę jej życia Sercu Jezusa. Ale, o Maryo, Pocieszycielko zasmuconych, nie dozwól, abym nadaremnie Cię błagał, lecz racz przez to tak gorąco upragnione wyzdrowienie powiększyć moją wdzięczność i cześć najgłębszą dla Twej Nieustającej Pomocy. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za chorego

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej Łaski, wszak chorzy mają szczególne prawo do Twej Dobroci. Proś przeto Jezusa aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej Pomocy z pewnością odzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego Wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj cierpliwość, chroń od rozpaczy. Maryo, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką najlepszą, pragniesz nas poratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z Pomocą. Amen.

 

* * *

 

Modlitwy do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w chorobie

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego, już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mię zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja, a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie, o Maryo, pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapomnisz o cierpiących dzieciach swoich. Wspomóż mię Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, abym z Ręki Jezusa cierpliwie przyjął(a) każdą dolegliwość, a raczej o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

* * *

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! cierpię wiele i bezustannie… Za ciałem i dusza słabnie: nawet moc do modlitwy mi nie pozostała… Nic nie zdoła mnie posilić… Współczucie i litość najlepszych przyjaciół mnie nie pociesza… Dlatego też wytrwałość zaczyna ustępować, a niecierpliwość i smutek ogarniają duszę moją… Jednakowoż w Tobie pokładam zaufanie moje. Litościwe Serce Twoje nade mną się lituje. Najmilsza Matko! nie zapomnij biednego opuszczonego dziecięcia Twojego. Umacniaj i zachęcaj mnie, abym cierpliwie i z poddaniem wszystkie te boleści z ręki Boga przyjmował., a – jeżeli to do zbawienia mego potrzebne, przywróć mi zdrowie. Ale gdyby była Wola Boża, abym jeszcze dłużej cierpiał i choroba moja miała się stać przyczyną mojej śmierci… patrz Łaskawa Królowo Nieba! jestem gotów… bo spodziewam się z pewnością, że mi udzielisz mocy, abym chętnie wszystkie ofiary ponosił, których Syn Twój Boski ode mnie żąda. O Można Panno Nieustającej Pomocy! spraw wtedy, abym wnet zdrowie uzyskał, albo z miłości ku Bogu cierpiał. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa dziękczynna za Łaski do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

Wielu przychodzi do Ciebie, o Matko Nieustającej Pomocy, i rozmaite zanosi prośby, wielu też odbiera wielkie łaski. Nie wszyscy jednak wracają się do Ciebie, by podziękować za Twą dobroć i wstawiennictwo u Boga. Nie chcę należeć do takich niewdzięcznych, dlatego składam Ci, o Matko Nieustającej Pomocy, najpokorniejsze dzięki za wszystkie Dobrodziejstwa doczesne i duchowe, jakie z Twojej łaskawości otrzymałem.

Bądź błogosławiona, o Matko Nieustającej Pomocy, za to, żeś wejrzeć raczyła na nikczemność moją, – bądź błogosławiona za to, że wypraszasz mi u Boga Łaskę, z którą współpracując mogę wysłużyć sobie zbawienie. Matko potężna na Niebie i ziemi. Matko Najmiłosierniejsza, odtąd chcę iść zawsze za każdym Twoim dobrym natchnieniem, bo ono prowadzi mnie do Jezusa, do Nieba. Chcę być zupełnie Twoim, żyć tylko dla Boga, dla Syna Twojego i Ciebie. Chcę starać się o to, aby chwała Twoja nie ustawała nigdy, ale szerzyła się coraz dalej po naszym kraju, wśród wszystkich warstw naszego narodu. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę, aby nieprzyjaciół swoich kochać

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! przychodzę o Pomoc Twoją Cię błagać, aby serce moje nie było pełne zemsty. Patrz, Najczyściejsza Matko, przykazanym mi jest nawet i nieprzyjaciół moich miłować i onym dobrze czynić: bo i oni są na obraz Boga stworzeni, przez Krew Chrystusa odkupieni i do wiecznego zbawienia przeznaczeni. Jednak przykazanie to, Najświętsza Panno, przechodzi siły moje, bo jak mógłbym tych kochać, którzy mnie nienawidzą i złorzeczą? Jak mógłbym tym dobrze czynić, którzy mi różnie szkodzą? Potrzebną mi jest do tego szczególna Pomoc Boża – i tej Pomocy dostąpić chcę za Pośrednictwem Twoim, Można Królowo Nieba! gdyż Ty jesteś Szafarką wszelkich skarbów zbawienia i każdego wysłuchasz, który z ufnością do Ciebie się ucieka. Udziel mi więc owej Łaski, nieprzyjaciołom moim wszystkiego dobrego życzyć i za nich się modlić. Udziel mi nawet mocy, usługi moje im ofiarować, a tak złośliwość ich przez łagodność moją złamać. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa biednego do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! patrz tu u Nóg Twoich, jedno z dzieci Twoich, które we wielkim ubóstwie swoim na biedę i nędzę przed Tobą skarżyć się przychodzi. Z całą pilnością i w pocie czoła zaledwie chleb powszedni osięgam. Dlatego często smutek mnie ogarnia, a zwłaszcza, gdy wspomnę, że tyle ludzi w bogactwie i obfitości żyje. Co mnie zaś pociesza, jest to myśl, że Chrystus Pan dobrowolnie ubóstwo Swoje obrał i nie miał, gdzieby Głowę Swoją skłonić. Naucz mnie Ty, Najświętsza Panno, według przykładu Syna Twego Boskiego na doczesne dobra nie zważać, ale tylko dóbr niebieskich pożądać. O Maryo, Matko moja! spraw, abym się bogacił w skarby niebieskie – Łaska uświęcająca, miłość Boża, pokój duszy, cierpliwe znoszenie wszelkich dolegliwości tego życia; to są bogactwa, których od Ciebie pragnę, które troskliwie zbierać chcę. Z doczesnych dóbr pożądam tylko tyle, ile do życia mego koniecznie potrzebnym jest. O Maryo! daj mi pokój duszy w ubóstwie, a będę już na tym świecie szczęśliwszy, od wszystkich bogaczy, którzy Boga nie miłują! Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do NMP Nieustającej Pomocy

Źródło: Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe ku czci Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 1914

O Najświętsza Panno Maryo, która dla wzbudzenia w nas zaufania bez granic, pozwoliłaś nazywać się Matką Nieustającej Pomocy, błagam Cię, wspomagaj mnie w każdej porze i na każdym miejscu; wspomagaj w chwilach pokusy, wspomagaj w każdej trudnej okoliczności życia, a szczególniej w godzinę śmierci mojej. Dozwól, o Matko Miłosierdzia, bym się do Ciebie w każdej uciekał potrzebie; wierzę bowiem, że wzywający ustawicznie Twej pomocy, zawsze wysłuchanym będzie. Naucz mnie modlić się do Ciebie z wiarą, że modlitwę moją usłyszysz, że utulisz mój żal, uśmierzysz boleść, jak matka koi plącz dziecka. Spraw, żebym przy pomocy tej modlitwy zasłużył na Twoją Nieustającą Pomoc. Pobłogosław mi, o słodka, miłosierna Matko, i nie opuszczaj mnie teraz i w chwili śmierci! Amen.

* * *

Źródło: Boga Rodzico krótki zbiorek całorocznego nabożeństwa 1925

O Przenajświętsza Panno Maryo, która dla obudzenia w nas ufności bez granic chciałaś przyjąć słodką nazwę: „Matki Nieustającej Pomocy”, błagam Cię, wspomagaj mnie zawsze i wszędzie; wspomagaj mnie w pokusach, w trudnościach, upadkach i we wszelkich nędzach życia mego, a nade wszystko w godzinę śmierci mojej. Wyjednaj mi, o Matko litościwa, Łaskę nad wszelkie łaski — nieustannego błagania Cię z dziecięcą ufnością tak, abym wskutek tak wiernej modlitwy zasłużył(a) na Twą nieustającą pomoc i w dobrem wytrwaniu do końca. Pobłogosław mi, o Matko Miłosierdzia, i módl się za mną teraz i w godzinę śmierci. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o Łaskę częstego pamiętania na rzeczy ostatnie

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! przede wszystkim potrzebna, aby życie pobożne prowadzić, jest myśl na rzeczy ostatnie – gdyż Duch Święty powiada: „Pamiętaj na rzeczy ostatnie, a na wieki grzeszyć nie będziesz. I w rzeczy samej pamiętając na śmierć, Sąd, piekło i wieczność zostaję napełniony bojaźnią świętą i tracę wszelką chęć do grzechu. Jeżeli zaś w upłynionym życiu Pana Boga wielce obraziłem, pochodzi to stąd, że tylko ziemskie troski duszę mą zawsze napełniały, a pamięć ma wieczne prawdy z myśli utraciłem. Ponieważ więc mocno sobie przedsięwziąłem ku zbawieniu memu działać, proszę Cię przeto, wszechmocna Panno, racz mi pomóc, często a poważnie na ostateczny cel i koniec mój się zapatrywać, abym Pana Boga miłował i więcej nie grzeszył. Dosyć długo żyłem lekkomyślnie, bez pamiętania na przeznaczenie moje – równy wędrownemu, który zapomina, gdzie ma iść i takim sposobem celu swej wędrówki nigdy osiągnąć nie może. Wpajaj więc, miła Matko, pamięć na rzeczy ostatnie w duszę moją. Przypominaj mi często marność wszystkich trosk ziemskich, a ważność mego zbawienia. Niechaj okropność śmierci często przed duszą moją stawa, Sąd i straszny Wyrok niech będzie często przedmiotem moich rozmyślań, myśl o piekle niechaj mi towarzyszy po wszystkich drogach mego życia i napełni bojaźnią przed każdym grzechem; widok Nieba niech mi się stanie najmilszym zwyczajem i do wytrwałości w cnocie mnie pobudza. O można Panno! pomóż mi pamiętać na rzeczy ostatnie, abym na wieki już nie zgrzeszył! Amen.

 

* * *

 

Modlitwa Św. Alfonsa Liguoriego do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o uchronienie się od piekła.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Najświętsza Matko Boża, Maryo! Ileż to razy przez grzechy moje zasłużyłem na piekło! Może za pierwszym grzechem moim wyrok ten straszliwy byłby już na mnie wykonany, gdybyś Ty, o najlitościwsza Matko, nie była powstrzymała sprawiedliwości Bożej i gdybyś zwyciężając moją nieczułość nie była mnie przywiodła do ufności w Tobie. A potem w ileż to innych grzechów przy tylu zabiegających mi niebezpieczeństwach byłbym upadł, gdybyś Ty, o Matko moja miłościwa, nie była mnie od nich osłoniła tylu łaskami, któreś mi zjednała. Ach, Królowo moja, lecz na cóżby mi się zdało miłosierdzie Twoje i wszystkie Twe Łaski, któreś mi wyświadczyła, gdybym się na końcu jednak jeszcze potępił? Jeśli był kiedyś czas, w którym nie kochałem Ciebie, teraz po Bogu kocham Cię nad wszystko. Nie dozwól więc, abym się jeszcze kiedy odwrócił od Ciebie i od mego Boga, który za Twoją przyczyną tyle mi okazał Miłosierdzia Swego. O Pani moja Najmilsza, nie dozwól, abym Cię miał nienawidzić i przeklinać w piekle na wieki. Czyż ścierpiałabyś, by się miał potępić sługa Twój, który Cię kocha? O Maryo, cóż mi powiadasz? Czy ja się, jeżeli Cię odstąpię. Ale któżby jeszcze miał serce odstąpić Ciebie? Jakżebym mógł zapomnieć miłości, którąś mię ukochała? O nie, nie zatraci się, kto wiernie Tobie się poleca i do Ciebie bieży. Ach, Matko moja, nie zostawiaj mnie samemu sobie, bo bym zginął, lecz spraw, bym do Ciebie zawsze się uciekał. Wybaw mnie, o Nadziejo moja, wybaw mię od piekła, a przede wszystkim od grzechu, bo tylko grzech mógłby mnie do piekła wtrącić.

3 Zdrowaś Marya.

300 dni odpustu raz na dzień. Odpust zupełny raz w miesiąc za codzienne jej odmawianie, przy zwykłych warunkach. (Pius VII, 15. 5.1821).

 

* * *

 

Modlitwa Św. Alfonsa Liguoriego do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o otrzymanie dobrej śmierci

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Najświętsza Maryo, Matko Dobroci i Miłosierdzia! gdy rozważam grzechy moje i pomyślę o chwili śmierci mojej, drżę i truchleję. O Matko Najsłodsza, we Krwi Pana Jezusa i w Twoim Pośrednictwie pokładam całą moją nadzieję. O Pocieszycielko utrapionych, nie opuszczaj mnie wtenczas; nie zaprzestawaj mnie pocieszać w najstraszniejszej potrzebie. Jeżeli już teraz, wyrzuty sumienia za popełnione grzechy, niepewność przebaczenia, niebezpieczeństwo nowego upadku i surowość sprawiedliwości Boskiej tak mnie niepokoją; o Maryo, cóż to będzie wówczas? O! zginę, jeśli Ty mnie nie wesprzesz. Ach! Pani moja! zanim śmierć mnie zaskoczy, uproś mi serdeczny żal za grzechy moje, prawdziwą poprawę i wierność w służbie Bożej przez resztę życia mojego. A gdy w końcu nadejdzie godzina mej śmierci, o Maryo! Nadziejo moja! wspomóż mnie w tych wielkich trwogach, które mnie czekają; umocnij mnie, abym nie utracił nadziei na widok grzechów moich, które mi szatan przed oczy postawi. Uproś mi tę łaskę, abym Cię wówczas jak najczęściej wzywał, ażebym konając miał na ustach i w sercu Imię Twe najsłodsze i Twojego Syna Imię przenajświętsze, Tę łaskę otrzymałaś już tylu sługom Twoim; tejże Łaski i ja pragnę, i ja się spodziewam. Amen.

300 dni odpustu raz na dzień. Odpust zupełny raz w miesiąc za codzienne jej odmawianie przy zwykłych warunkach. (Pius VII, 21, 6, 1808).

 

* * *

 

Modlitwa Św. Alfonsa Liguori do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o szczęśliwą śmierć

Źródło: Witaj Królowo – modlitewnik do MBNP 1929

O Maryo, słodka Ucieczko grzeszników i moja najukochańsza Matko, przez Boleść jakiej doznałaś patrząc na Śmierć Syna Swego na Krzyżu, otocz mnie Swą Nieustającą Pomocą i Miłosierdziem, gdy dusza moja opuszczać będzie ten świat.

Oddal ode mnie nieprzyjaciół piekielnych i przyjdź zabrać duszę moją, aby ją przedstawić wiecznemu Sędziemu, a Synowi Twojemu. Królowo moja, Matko moja, nie opuszczaj mnie przy przejściu mej duszy do wieczności. Ty po Jezusie będziesz moją jedyną Pomocą w tej strasznej dla mnie chwili.

Proś Syna Twego, żeby w Swej Dobroci pozwolił mi umrzeć u stóp Twoich i oddać duszę moją w Jego Święte Rany ze słowami: Jezu i Maryo, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa Świętego Alfonsa Liguorego do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Najświętsza i Niepokalana Panno, a Najmilsza Matko moja, Maryo! Tyś jest Matką Pana mego, Królową świata, Orędowniczką, nadzieją i ucieczką grzeszników. Więc i ja, ze wszystkich najnędzniejszy, dziś do Ciebie się uciekam, Tobie, o Królowo wielka! najpokorniej składam hołd poddaństwa mojego. Dzięki Tobie czynię za wszystkie Łaski, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła. A osobliwie za to, żeś mnie od piekła wyratowała, na które tak często zasłużyłem. Miłuję Cię, o Pani moja, miłości wszelkiej najgodniejsza. I z tej to miłości ku Tobie przyrzekam, że zawsze Tobie służyć będę i że się według mojej możności starać będę, ażeby i drudzy Tobie służyli.

Wszelką moją nadzieję i całe moje zbawienie, po Bogu, w Tobie pokładam. Przyjmij mnie za sługę Twego i weź pod płaszcz Twój, o Matko Miłosierdzia! A ponieważ u Boga wszystko możesz, wyratuj mnie od wszelkich pokus, a przynajmniej wyproś mi moc dostateczną do ich zwyciężania aż do mego zgonu. Od Ciebie żądam prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa. Od Ciebie spodziewam się szczęśliwej śmierci. O Matko moja! proszę Cię, przybądź mi na pomoc zawsze, a osobliwie zaś w owym ostatecznym życia mego momencie. Błagam Cię! nie opuszczaj mnie póty, póki mnie nie ujrzysz zbawionym w niebie, Ciebie chwalącym, a miłosierdzie Twoje na wieki wysławiającym. Tak ufam, tak niech się stanie! Amen.

(Pius IX. papież, nadał 300 dni odpustu za każde odmówienie tej modlitwy, a odpust zupełny pod zwykłymi warunkami Spowiedzi, Komunii Św. i modlitw na intencję Ojca Św. tym, którzy tę modlitwę przez cały miesiąc odmawiać będą.)

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o uproszenie szczęśliwej śmierci.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Marya bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy. O ucieczko grzesznych, Matko konających, nie opuszczaj nas w godzinie śmierci naszej, lecz nam racz wyjednać doskonalą skruchę, serdeczny żal za grzechy, odpuszczenie wszystkich nieprawości, godne przyjęcie Komunii Świętej, także i Łaskę pokrzepienia na drogę do wieczności przez Ostatnie Święte Pomazanie, abyśmy bezpiecznie stanąć mogli przed Tronem Sprawiedliwego, ale Miłosiernego Sędziego, Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

(Za pobożne odmówienie tej modlitewki zyskać można raz przez dzień 100 dni odpustu, z dekretu Piusa IX. dnia 11. Marca r. 1856.)

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej nieustającego ratunku o śmierć szczęśliwą

Źródło: Bądź pozdrowiona nabożeństwo całoroczne 1903

O, Przenajświętsza Maryo! poddaję się wyrokom sprawiedliwości Boskiej i przyjmuję śmierć, na którą przez grzechy moje tyle razy zasłużyłem. Ale racz być moją orędowniczką na strasznym sądzie, który mnie czeka. O, Matko najdobrotliwsza! tulę się do Ciebie i trzymam się Twej potężnej ręki, jako kotwicy zbawienia. Uczestniczyłaś w ofierze Baranka Bożego, na krzyżu umarłego, oddałaś Go, krwią zbroczonego, Sprawiedliwości Boskiej i pozostałaś przy Nim do ostatniego tchnienia; racz także, gdy będę umierał, pobłogosławić całą istotę moją, jako ofiarę odpokutowania, na którą racz zlać zasługi Jezusa Chrystusa. Nie opuszczaj mnie, o Maryo, i niech Twój nieustający ratunek, którego wzywam z ufnością we wszystkich potrzebach, będzie mi zapewniony w godzinę śmierci mojej. Opatrz mnie Świętym Wiatykiem; przystrój w szatę godową; przedstaw Najwyższemu Sędziemu, jako swoje dziecię, abym w niebie na wieki mógł wychwalać Trójcę Przenajświętszą i Ciebie, o Królowo Serca Jezusa. Amen.

 

 

Matka Nieustającej Pomocy

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy śmierci ukochanej osoby

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Panno Nieustającej Pomocy! przez boleść, która przeszywała Duszę Twoją, gdyś na Kalwaryi widziała Jezusa, Syna Twego na Krzyżu umierającego, proszę Cię, racz Ty mnie pocieszyć i umocnić, abym nie uległ pod ciężarem smutku i abym się cierpliwie poddał Woli Bożej. Patrz, śmierć mi zabrała mego ukochanego… przyjaciela… krewnego… Racz mi przez to rozłączenie pokazać marność świata. Nie mamy tutaj stałego miejsca, bo w przyszłości Niebo jest naszą Ojczyzną. Strzeż mnie więc, Można Pośredniczko w tej ziemskiej podróży, abym szczęśliwie się dostał do Królestwa wiecznej radości. Tam spodziewam się wszystkich znowu znaleźć i z nimi połączony Syna Twego Boskiego i Ciebie na wieki wysławiać. Dlatego Miłosierna Królowa Nieba, zmiłuj się nad tym (tą), którego(ej) śmierć jest przyczyną tak wielu łez i racz mu (jej) udzielić wiecznego pokoju. Amen.

 

* * *

 

Prośba do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z powodu śmierci drogiej osoby

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Matko Boska, Nieustającej Pomocy! błagam Cię, przybądź na ratunek Twemu dziecku, które ciężarem nieszczęścia srodze jest przygnębione. Daj mi więc ciche poddanie się Woli Bożej, którego tak bardzo w tej chwili potrzebuję. Uproś opłakiwanej przeze mnie duszy, wieczny odpoczynek, a mojej doskonałe poddanie się Woli Bożej. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za zmarłych

Źródło: Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

O Matko Nieustającej Pomocy! wspomnij na dusze w Czyśćcu. Patrz, jak one cierpią w okropnych płomieniach i pragną połączenia z Bogiem. Ulżyj ich cierpieniu i przyspiesz godzinę ich zbawienia. Wszakże i oni są przyjaciółmi Boga i ulubieńcami Syna Twego Boskiego. Pamiętaj osobliwie na duszę tych, którzy może z mojej przyczyny w okropnym miejscu oczyszczenia się znajdują i modlitwy mojej wyczekują. Pomagaj im według Miłosierdzia Twego i uwolnij ich z owych mąk okrutnych. Wyprowadź ich z miejsca wygnania do niebieskiej radości i pokaż im Jezusa, Owoc Błogosławionego Ciała Twego – Jezusa, którego miłują i pragną – Jezusa, który był ich życiem tu na świecie, a będzie ich radością w Niebie na wieki. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o pomoc dla dusz czyścowych

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Błagam, spójrz litościwym okiem na te biedne dusze, które Sprawiedliwość Boża w ogniu czyścowym więzi. One są drogie Sercu Twego Boskiego Syna. Nie mogą same zerwać krępujących więzów, a ogień straszny je pożera. Niechaj się Serce Twoje wzruszy na widok ich boleści. Racz pośpieszyć z pociechą tym duszom, kochającym i wzdychającym za Tobą. O Matko Nieustającej Pomocy! miej litość nad duszami czyśćcowymi, pobudź nas do modlitwy za dusze wiernych zmarłych. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023