Niepokalane Poczęcie NMP

(8 grudnia)

 

 

 

 

Litania do Niepokalanego Poczęcia Przenajświętszej Dziewicy

Źródło: Modlitewnik dla użytku misjonarzy Oblatów Niepokalanej Panny Maryi Wyd. II 1928

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Święta Maryo Niepokalana, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami Niepokalana,

Święta Panno Niepokalana w Poczęciu,

Córko Boga Ojca Niepokalana,

Matko Jezusa Niepokalana,

Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,

Przybytku Najświętszej Trójcy, Niepokalana,

Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana,

Jutrzenko słońca sprawiedliwości Niepokalana,

Córko Dawidowa Niepokalana,

Ścieżko, prowadząca do Chrystusa Niepokalana,

Żywa Arko Ciała Chrystusowego Niepokalana,

Panno, Któraś zwyciężyła grzech pierworodny Niepokalana,

Panno, Któraś starła głowę węża Niepokalana,

Królowo Nieba i ziemi Niepokalana,

Bramo Niebieskiego Jeruzalem Niepokalana,

Szafarko Łask Niepokalana,

Oblubienico Świętego Józefa Niepokalana,

Gwiazdo świata Niepokalana,

Najmocniejsza wieżo Kościoła wojującego Niepokalana,

Różo wśród cierni Niepokalana,

Oliwo polna Niepokalana,

Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana,

Przyczyno naszej wiary Niepokalana,

Źródło Boskiej miłości, Niepokalana,

Znaku najpewniejszy naszego zbawienia, Niepokalana,

Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana,

Domie skromności i czystości, Niepokalana,

Kotwico zbawienia naszego, Niepokalana,

Światłości Aniołów Niepokalana,

Korono Patryarchów Niepokalana,

Chlubo Proroków Niepokalana,

Mistrzyni Apostołów Niepokalana,

Męstwo Męczenników, Niepokalana,  Ozdobo Wyznawców Niepokalana,

Czystości Panien Niepokalana,

Pocieszycielko ufających w Tobie Niepokalana,

Uzdrowienie chorych, Niepokalana,

Orędowniczko wszystkich grzesznych Niepokalana,

Pogromicielko i postrachu niewiernych Niepokalana,

Opiekunko naszego Zgromadzenia Niepokalana,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.

R. Chwalmy Chrystusa Pana, który ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Najświętszej Panny Poczęcie godne Synowi Twojemu przysposobi! mieszkanie; prosimy abyś Ty, który dla przewidzianej śmierci tegoż Syna Twego, Ją od wszelkiej zachowałeś zmazy, nam też czystymi za Jej przyczyną dojść do Ciebie pozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP (II)

Źródło: Wianek różany 1853; Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

O Maryo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy!

O Maryo bez grzechu poczęta, Cała piękna i bez zmazy,

O Maryo bez grzechu poczęta, Ocalona od potrójnej pożądliwości ciała, oczu i pychy,

O Maryo bez grzechu poczęta, Przed wieki za Matkę Syna Bożego wybrana,

O Maryo bez grzechu poczęta, ulubiony przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego,

O Maryo bez grzechu poczęta, przeznaczoną być Matką Syna Bożego, z natury Niepokalanego, który gładzi grzechy świata,

O Maryo bez grzechu poczęta, najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego,

O Maryo bez grzechu poczęta, Świątynio Boga w Trójcy Jedynego,

O Maryo bez grzechu poczęta, Przez Proroków przepowiedziana,

O Maryo bez grzechu poczęta, Jutrzenko światłem słońca sprawiedliwości jaśniejąca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Nowa Ewo obiecana ojcom naszym dla starcia głowy węża starodawnego,

O Maryo bez grzechu poczęta, Gwiazdo z Jakuba wschodząca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Piękna jako w pełni księżyc w ciemnościach człowiekowi przyświecająca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Arko przymierza, mannę niebieską nam zachowująca

O Maryo bez grzechu poczęta, Krzaku Mojżesza Boskim ogniem gorejąca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Różdżko Aaronowa zawsze kwitnąca

O Maryo bez grzechu poczęta, Radości Izraela, której Imię pełne słodkości i błogosławieństwa,

O Maryo bez grzechu poczęta, najdoskonalsza z rozumnych stworzeń,

O Maryo bez grzechu poczęta, Dziewico Bogu poślubiona od samego niemowlęctwa,

O Maryo bez grzechu poczęta, Gwiazdami cnót uwieńczona,

O Maryo bez grzechu poczęta, prawdziwy świeczniku złoty, cudownie siedmiu Darami Ducha świętego ozdobiony,

O Maryo bez grzechu poczęta, Skarbie wstydu Panieńskiego,

O Maryo bez grzechu poczęta, Najczystsza ze wszystkich stworzeń,

O Maryo bez grzechu poczęta, Lilio pośród cierni białością jaśniejąca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Różo skromnością się odznaczająca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Cedrze czystości,

O Maryo bez grzechu poczęta, Palmo cierpliwości,

O Maryo bez grzechu poczęta, Panno najpokorniejsza,

O Maryo bez grzechu poczęta, Panno czci najgodniejsza,

O Maryo bez grzechu poczęta, Ofiaro całopalna Boskiej miłości,

O Maryo bez grzechu poczęta, Żywy Przybytku Słowa Wcielonego,

O Maryo bez grzechu poczęta, Matko Jezusa, zawsze Dziewico,

O Maryo bez grzechu poczęta, Chwało Kościoła Świętego,

O Maryo bez grzechu poczęta, Chlubo i zaszczycie chrześcijan,

O Maryo bez grzechu poczęta, Wyobrażona w starym zakonie przez najchwalebniejsze niewiasty,

O Maryo bez grzechu poczęta, zapowiedziana przez Proroków,

O Maryo bez grzechu poczęta, Błogosławiona między wszystkimi niewiastami,

O Maryo bez grzechu poczęta, Napełniona Ducha św. darami,

O Maryo bez grzechu poczęta, Jaśniejąca jako zorza poranna,

O Maryo bez grzechu poczęta, Najgorętszą miłością ku Bogu pałająca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Zbawienia ludzi nade wszystko pragnąca,

O Maryo bez grzechu poczęta, Królowo Aniołów i ludzi,

O Maryo bez grzechu poczęta, Królowo Panieńska,

O Maryo bez grzechu poczęta, Postrachu i pogromie złych duchów nieczystych,

O Maryo bez grzechu poczęta, Ucieczko grzeszników,

O Maryo bez grzechu poczęta, Patronko grzeszników pokutujących,

O Maryo bez grzechu poczęta, Podporo słabych,

O Maryo bez grzechu poczęta, Skarbie doskonałych,

O Maryo bez grzechu poczęta, wzorze wszystkich wybranych do chwały wiecznej,

O Maryo bez grzechu poczęta, Której Serce najpodobniejsze do Serca Jezusa,

O Maryo bez grzechu poczęta, Skarbnico Łask Boskich, które hojnie pełną ręką sypiesz na wszystkich,

O Maryo bez grzechu poczęta, Pocieszycielko strapionych i umierających,

O Maryo bez grzechu poczęta, Opiekunko szczególna wszystkich Cię wzywających,

O Maryo bez grzechu poczęta, Pomoc najskuteczniejsza umierających,

O Maryo bez grzechu poczęta, Matko najczulsza i najłaskawsza dla wszystkich Twych dzieci,

O Maryo bez grzechu poczęta, Uczestniczko wszystkich goryczy Zbawiciela Ukrzyżowanego,

O Maryo bez grzechu poczęta, Bramo do Przybytku Wiecznej Chwały, radości i rozkoszy wiekuistych,

O Maryo bez grzechu poczęta, Pociągnij Twe dzieci wonią cnót Twoich, i zaprowadź nas wszystkich do Nieba,

O Maryo bez grzechu poczęta, Orędowniczko Świętego Szkaplerza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Marya Panno, w Poczęciu Twoim byłaś Niepokalaną, módl się za nami do Boga Ojca, Któregoś Syna za sprawą Ducha Świętego począwszy porodziła.

Ojciec Święty Pius IV udzielił w roku 1793 sto dni odpustu tym, którzy by powyższe wiersze pobożnie odmówili.

V. Dziewico Maryo, przy Poczęciu Twoim Niepokalanąś była.

V. Módl się za nami do Boga Ojca, Któregoś Syna Jezusa porodziła, poczętego w Twoim Łonie Panieńskim za sprawą Ducha Świętego.

V. Modlitwa. O Boże! Któryś przez Niepokalane Najświętszej Panny Maryi Poczęcie godne Synowi Twemu w Panieńskim Jej Żywocie mieszkanie przygotował, prosimy Cię, abyś jakoś Ją od wszelakiej zmazy przez wzgląd na zasługę tegoż Syna zachował, tak i nam za Jej Przyczyną udzielić Twej Łaski raczył, iżbyśmy ze wszystkich grzechów oczyszczeni, ćwiczyli się we wszelkich cnotach, i do szczęścia posiadania Ciebie na wieki doprowadzeni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Akty strzeliste do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z nadanymi odpustami

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi, Matki Bożej.

Odpust: 300 dni.

W Poczęciu Twoim, o Maryo Panno, byłaś Niepokalana, módl się za nami do Ojca, Któregoś Syna Jezusa z Ducha świętego począwszy porodziła. Odpust: 100 dni.

Tobie, o Najświętsza Panno, Matko Boża, Która nigdy nie byłaś dotknięta żadną skazą grzechu, ani uczynkowego, ani pierworodnego, polecam i powierzam czystość serca mojego.

Odpust: 100 dni raz na dzień. Pius IX, 1854r.

O Maryo, któraś bez zmazy weszła na świat, wyjednaj mi u Boga, żebym mógł zejść z tego świata bez grzechu.

Odpust: 100 dni raz na dzień. Pius IX, 1863r.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Modlitwa o ogłoszenie dogmatu Wszechpośrednictwa Niepokalanej

Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947

Panie Jezu, Mądrości Przedwieczna i Wcielona, poczęta za sprawą Ducha Świętego w Łonie Najświętszej Maryi Panny, spraw błagamy Cię, aby Kościół Twój Święty przez tegoż Ducha Świętego oświecony, określił i ogłosił jako dogmat na chwałę Ojca naukę o powszechnym Pośrednictwie Matki Dziewicy.  O Niepokalana, Pośredniczko Łask Wszelkich, módl się za nami (3 razy)

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

DWANAŚCIE POZDROWIEŃ MARYI PANNY.

Zdrowaś Maryo! Służebnico Trójcy Przenajświętszej najpokorniejsza.

Zdrowaś Maryo! wybrana Córko Ojca przedwiecznego najświętsza.

Zdrowaś Maryo! Matko Słowa wcielonego najgodniejsza.

Zdrowaś Maryo! Oblubienico Ducha Najświętszego najmilsza.

Zdrowaś Maryo! Ozdobo Aniołów najpiękniejsza.

Zdrowaś Maryo! Obietnico Prorokom najpożądańsza.

Zdrowaś Maryo! Królowo Patryarchów najchwalebniejsza.

Zdrowaś Maryo! Nauczycielko Apostołów najroztropniejsza.

Zdrowaś Maryo! Pocieszycielko Męczenników najskuteczniejsza.

Zdrowaś Maryo! Źródło i ochłodo Wyznawców Najsłodsza.

Zdrowaś Maryo! Ozdobo i Korono Panien najwdzięczniejsza.

Zdrowaś Maryo! Pocieszycielko żywych i umarłych najpewniejsza.

Bądźże ze mną we wszystkich pokusach i uciskach, utrapieniach i potrzebach, przybywaj mi na pomoc, osobliwie w godzinę śmierci mojej, uproś wtenczas grzechów wszystkich odpuszczenie i wieczną w Niebieskiej Ojczyźnie Chwałę. Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Wotum, czyli oświadczenie często ponawiane od tych, którzy w Bractwie Niepokalanego Poczęcia zostają.

Najświętsza Matko, Królowo Niebieska, Bramo Rajska, zeznaję przed Oblicznością Jednorodzonego Syna Twojego, Któregoć po tysiąckroć winszuję, i uprzejmie się weselę, z osobliwej Łaski i nader wysokiej Godności, którą Cię Bóg Wszechmogący ozdobił, i z serca życzę, żeby wszyscy byli ze mną tegoż rozumienia, że Twoje Poczęcie jest Święte i Niepokalane. Ja, ile ze mnie gotowym, i to mocno u siebie postanowiłem, w tym zdaniu i żyć i umrzeć i o pierwszy moment Niepokalanego twego Poczęcia chcę się zastawiać, abyś Ty też w ostatnim momencie życia mojego miała mnie w Opiece i Obronie Twojej. Do Ciebie wtedy w tym mizernym padole płaczu serce moje obracam, o przedziwna Matko i największa po Bogu ufności i pociecho moja, i o jedną proszę Łaskę dla mnie i współtowarzyszów, także współtowarzyszek moich, którą Ty zjednać jesteś gotowa, to jest, o Łaskę dobrej śmierci i prędkiego z Czyśćca wybawienia. Raczże wtedy Miłosierne Oczy Twoje do nas obrócić, i po tym mizernym życia naszego dokonaniu, Błogosławiony Owoc Żywota Twego Jezusa Chrystusa nam prędko pokazać. O! Miłosierna, o! Łaskawa, o! Najsłodsza Panno Marya!

Modlitwa za umarłych w tym Bractwie:

Prosimy Cię, Najłaskawsza Panno, Królowa Nieba i ziemi, abyś duszom w Czyśćcu będącym ochłodę uprosić raczyła.  Maryo, Matko miłości, * Matko wszelakiej litości * Zjednaj duszom odpuszczenie, * Prędkie z Czyśćca wybawienie.

Modlitwa za żywych w tym Bractwie będących:

Przez Święte Dziewictwo i Niepokalane Poczęcie Twoje Najświętsza Panno Maryo! uproś mi i moim współtowarzyszom, także współtowarzyszkom szczęśliwą śmierć i prędkie z Czyśćca wybawienie.

Matko Boska Panno Święta, * Niepokalanie poczęta, * Broń nas od skonania złego * I od ognia czyśćcowego.

Co godzina i co moment niech będzie Błogosławione Najczystsze i Niepokalane Poczęcie Przebłogosławionej Panny Maryi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(100 dni odpustu. Pius VI. Papież 21. L istopada 1793 r).

Uwaga. II sposób odprawiania tejże Koronki polega na pominięciu wiersza z hymnami, antyfonami i ofiarowaniem przed zakończeniem.

Ktoby chciał króciej tę koronkę odprawić, niech mówi na cześć Trójcy Przenajświętszej trzy Ojcze nasz i na Pamiątkę dwunastu osobliwych prerogatyw Maryi Panny 12 Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga i Chwała Ojcu.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Pozdrowienie Anielskie na wzór Św. Tomasza a Kampis.

Źródło: Zdrowaś Marya nabożeństwo dla młodego wieku 1893

O Maryo, Niepokalanie Poczęta! uwielbia i kocha Cię dusza moja i w uniesieniu miłości pozdrowić Cię pragnie, wołając wraz z Twym Aniołem: Zdrowaś Maryo, Dziewico!

Ach! gdy to Pozdrowienie wymawiam, dziwna błogość przejmuje me serce i czuję, że tam w Niebie wszystkie Anioły i Święci radują się na odgłos Twego Imienia; że Syn Twój Jedyny prędzej mnie wysłuchuje, gdy w Imię Twoje Go proszę… Więc, kiedym szczęśliwy i spokojny, kiedy mi wszystko wiedzie się po myśli, to na znak mojej ku Bogu wdzięczności wołam: Zdrowaś Maryo!

Matko Jezusa Chrystusa! A kiedym smutny i słaby, kiedy upadam pod krzyżem życia mojego, kiedy niepokój ogarnia mi serce, to mi się boleść ucisza, i siły wzmagają i cichnie burza w mej duszy, jeżeli ze łzami westchnąwszy ku Tobie, mówię Ci: Zdrowaś Marya!

I kiedy w pracy i modlitwie ustaję, kiedy zniechęcenie i obojętność zawładnie mą duszą, kiedy pragnę spoczynku, a z trudem iść muszę przez życie, — to i wtedy jeszcze, ażeby wznieść się ku Bogu swemu wysoko, aby się rozgrzać miłością Jego i bliźnich, aby znowu ochoczo wziąć jarzmo swe na ramiona, dość mi jest wtedy, — o Ty, Gwiazdo moja, zawołać: Zdrowaś Maryo!

O Matko i Opiekunko najdroższa! ja w tym Pozdrowieniu zamykam całe serce moje; z tym Pozdrowieniem na ustach rozpoczynam i kończę każdą pracę i zajęcie moje, z nim budzę się i zasypiam, z nim żyć i umierać pragnę, więc przybądź mi z ratunkiem i pomocą w niedoli i wszystkich moich potrzebach, i weź w Opiekę mą duszę, serce i myśli, i uświęć wszystkie prace i całe życie moje gdy Cię pozdrawiam z niewysłowionym uczuciem tym słodkim: Zdrowaś Marya!

O Matko moja Najświętsza! niechaj mi Imię Twoje przewodniczy w drodze życia do Nieba, a gdy przyjdzie chwila spoczynku serca mojego, gdy strwożone walczyć będzie ze śmierci tęsknotą i bojaźnią Sądu Bożego, niech przybędzie mi wtedy na martwiejące już usta, niech napełni serce spokojem i nadzieją i niech mnie Chrystus nie odepchnie wtedy od Siebie, gdy dusza moja oswobodzi się z ciała, modląc się: Zdrowaś Marya! Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Akt przebłagalny na cześć Niepokalanej.

Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947

Dnia 13 czerwca 1912 r. Ojciec św. Pius X. udzielił odpust. zupełnego tym wszystkim, którzy w pierwszą sobotę mies., po wypełnieniu zwykłych warunków, spowiedzi, Komunii św. i pomodlenia się na intencję Ojca św., odprawią osobne nabożeństwo przebłagalne za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa, jakimi ludzie bezbożni Imię i przywileje Przeczystej Panny Maryi obrzucają.

O Niepokalana Pani, zawsze i na wieki Przebłogosławiona Panno i Matko Boga, Maryo! My, dzieci Twoje, stajemy przed Tobą, aby Cię chwalić, wielbić i czcić, – lecz szczególniej, by Ci wynagrodzić i przeprosić Cię za zniewagi i bluźnierstwa, jakie bezbożni przeciw Twemu Najświętszemu Imieniu i Twoim niezrównanym przywilejom wygłaszają i rozszerzają. Dlatego zapewniamy Cię i przyrzekamy uroczyście, że:

Kapłan: Im więcej bezbożnicy usiłują ten najwspanialszy klejnot z korony Twej wyrwać, zaprzeczając Ci Twego Niepokalanego Poczęcia,

Lud: Tym mocniej my wierzymy i tym głośniej i uroczyściej wyznajemy, żeś Ty, o Przenajświętsza Panno od pierwszej chwili Twego Poczęcia, za szczególniejszą Łaską i Przywilejem Wszechmocnego Boga, od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego wolną była i pozostała, i właśnie dlatego potężną Hetmanką i niezwyciężoną Pogromicielką i oną niewiastą się stała, która głowę węża piekielnego starła.

Kapłan: Im usilniej nieprzyjaciele Twoi chcą Cię z ułomnymi i grzesznymi ludźmi na równi postawić,

Lud: Tym radośniej my pozdrawiamy Ciebie jako Łaski pełną i błogosławioną między niewiastami i wierzymy, żeś przez całe Twe Życie ziemskie nigdy najmniejszego nie popełniła grzechu, a przeto najdoskonalszym jesteś wzorem chrześcijańskiego życia.

Kapłan: Im bezczelniej niewierni rozzuchwalają się i na Twoje przenajczystsze napadają Dziewictwo,

Lud: Tym goręcej my uwielbiamy Cię ze Św. Grzegorzem, jako całą piękną i bez zmazy Dziewicę i wyznajemy ze św. katolickim Kościołem: Tyś przed Narodzeniem i po Narodzeniu Twego Boskiego Syna była i pozostała nienaruszoną Panną, Panną co do Ciała, Panną co do Duszy, Najświętszą Ciałem i Duszą Dziewicą.

Kapłan: Im uporczywiej fałszywa wiedza stawia Cię w rzędzie zwykłych niewiast i Twojej przecudownej płodności przeczy,

Lud: Tym więcej bez zastrzeżeń my wierzymy i wyznajemy, żeś Ty, o Przenajświętsza, po wszystkie czasy przeczysta Dziewico Maryo, za sprawą Ducha Przenajświętszego poczęła Jednorodzonego Syna Boga i bez najmniejszej utraty czegokolwiek z blasku Dziewictwa Twego, Jezusa Chrystusa naszego Pana i Pana wszechświata porodziła, a przeto najprawdziwiej i najdosłowniej Matką Boga i Bogarodzicą nazywasz się i jesteś.

Kapłan: Im zapalczywiej grzesznicy Twej czci uwłaczają, z pod Twej Władzy wyrwać się usiłują,

Lud: Z tym większym zapałem my łączymy nasze głosy w uwielbieniach, które się do Ciebie wznoszą od narodu do narodu; tym więcej my pragniemy Ci służyć, o Najmiłościwsza Władczyni, przekonani o tej niezłomnej Prawdzie, żeś z ciałem i z duszą wzięta i jako Królowa ponad wszystkich Aniołów i ludzi wyniesioną i ukoronowaną została.

Kapłan: Im zawzięciej wąż piekielny na Ciebie i na Twoich czcicieli nastaje,

Lud: Tym pewniejsi zwycięstwa stajemy pod Twoim sztandarem, ażeby tym mężniej walczyć w obronie Twoich Przywilejów, by tym wierniej stać przy Tobie, o Ty przepotężna i przemożna Pogromicielko wszelkiej piekielnej złości i przewrotności.

Kapłan: Im zawzięciej niewierzący i zbłąkani szydzą i śmieją się z ufności, miłości i czci dzieci Twoich ku Tobie,

Lud: Tym ufniej my uciekać się do Ciebie będziemy we wszystkich potrzebach i dolegliwościach naszych, boś Ty przecież naszą najlepszą Matką, naszą Wspomożycielką po wszystkie czasy, gotową nas wesprzeć; naszą najpewniejszą ucieczką w życiu i przy śmierci,

Kapłan: Módlmy się: Niepokalanie Poczęta Dziewico, Przenajświętsza Boża Rodzicielko, Królowo niebios i ziemi! Zwróć Twoje miłosierne oczy ku nam i przychodź nam z pomocą w walce z mocami ciemności, byśmy, jako dzieci Twoje, grzechu zawsze się strzegli, Twoje cnoty naśladowali i do Ciebie, do Twojego niebiańskiego Królestwa zdążali.

Lud: Amen.

O Maryo, któraś na ten świat weszła bez zmazy, uproś mi u Boga, bym zszedł z tego świata, bez grzechu.

300 dni odpustu. (Św. Penit. Ap., 16. X. 1936).

Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Bożej.

300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne domawianie. Warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap., 8. XI.

1934).

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

ułożony przez św. Ludwika M. Grignon de Montfort

P. O Maryo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz u Twych stóp, poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu.

W. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy się bez reszty, a więc: naszą ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i duchowe troski, nasze prace i trudy, nasze radości i cierpienia.

P. Maryo, uświęć nas i błogosław nam!

W. Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam Swojej Opieki i napełnij nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem: duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz bardziej domem pokoju; duchem obyczajności i pobożności, abyśmy głęboką czcią otaczali ciało i duszę; duchem modlitwy i umartwienia, byśmy przez częste przyjmowanie Sakramentów Świętych, a przede wszystkim przez odmawianie świętego różańca zachowali i pomnażali w sobie Łaskę Bożą; duchem bezinteresownej miłości bliźniego, abyśmy coraz bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą; duchem wierności obowiązkom i sumienności, aby każdy z nas przez przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej podobał się Tobie i sprawiał Ci radość.

P. O Niepokalane Serce Maryi!

W. Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszystkich strumień tych Łask, które ukształtują naszą rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; tak kochać, by Ciebie rozradować; tak postępować, jak Ty tego pragniesz! Błogosław naszym postanowieniom i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania Twojego i Twojego Boskiego Syna Królestwa, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu Matczynemu Sercu.

P. Prosimy Cię, Maryo, Matko nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:

W. Błogosław nam!

P. Broń nas!

W. Osłaniaj nas!

P. Wpisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zagwarantowanie Twojej szczególnej Opieki.

W. Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Modlitwy na Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Poradnik Niebieski 1876; Chwała Boża 1884

Wesel się, Błogosławiona Matko Syna Bożego, Przenajświętsza Maryo Panno, że w chwili Poczęcia Twojego, kiedy najszlachetniejsza Dusza Twoja, w żywocie Anny Świętej, z Ciałem się złączyła Twoim, zachowana zostałaś od zmazy pierworodnego grzechu, gdyż Bóg Ojciec Wszechmocnością Swoją, obrał Cię na początku drogi Twojej, aby Cię nie dotknęła żadna piekielna zaraza, abyś się nigdy nie stała córką Gniewu Boskiego i była zawsze Łaski pełną. O najchwalebniejsza Córo Ojca Przedwiecznego! broń mnie i moich od straszliwego Gniewu Boga i zjednaj nam to, abyśmy zawsze byli w Świętej Łasce Boga Ojca.

— Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd.

Przez nieskończoną Mądrość Swoją, Bóg Syn obrał Cię sobie, prowadząc Cię tak, abyś nigdy nie podlegała mocy książęcia ciemności, ale owszem, abyś panieńską nieskażoną Twą nogą starła zuchwałą głowę smoka piekielnego. O! najgodniejsza Matko Jednorodzonego Syna Bożego! broń mnie i moich od mocy szatańskiej, zetrzyj głowę piekielnego węża we mnie i tych wszystkich, którzy czczą Święte i Niepokalane Twoje Poczęcie.

— Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd.

Przez niepojętą Dobroć Swoją przyjął Cię Bóg Duch Święty, Łaskami Swymi obdarzył, cnotami i darami napełnił, abyś nigdy dla nieprzytomności Łask Boskich nie stała się naczyniem zmazanym, śmierci podległem, ale raczej, żebyś wszystkich Łask zawsze pełna, jedyną rękojmią grzeszników u Boga była. O Najświętsza Oblubienico Ducha świętego, broń mnie i moich od sprośności grzechowej, od śmierci wiekuistej, którzy Twoje Święte i Niepokalane Poczęcie wychwalamy, a uproś nam Łaskę Boską na ziemi i żywot chwalebny w Błogosławionej Wieczności. Amen.

— Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd.

 

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Modlitwa z wyrażeniem pobożnej wiary o Niepokalanym Poczęciu N. Maryi Panny.

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Boże! za Którego Sprawiedliwym Wyrokiem, nieszczęśliwego pierwszych naszych rodziców przestępstwa w raju staliśmy się winnymi, i przeto wszyscy ich potomkowie poczynamy się i rodzimy w pierworodnym grzechu: wierzę z Kościołem Świętym, iż od tego na cały rodzaj ludzki zaciągnionego długu Samą Najświętszą Maryę Pannę nie tylko uwolniłeś, ale oraz w pierwszym Niepokalanego Poczęcia momencie, poświęcającą łaską twoją przyozdobiłeś i w niej ją utwierdziłeś. Tać jest, Panie! ze wszystkich Adama i Ewy córek, sama krusząca łeb smoka piekielnego, ta wszystka piękna przyjaciółka twoja, w tej jednej nie było nigdy grzechowej skazy.

Wybrałeś ją od wieku, Niebieski Ojcze! aby była Matką Synowi Twojemu w czasie i dlatego uprzedziłeś Ją tak Błogosławieństwami Twymi, żeby jej nic z grzechowego przekleństwa nie dotknęło. O jak wielka musi to być przeciwność między Twoją Świętością. Boże! a między sprośnością grzechów! jednego z nich, i to pierworodnego, nawet na jeden poczęcia moment nie chciałeś cierpieć w Najświętszej Pannie! jakże masz we mnie bez obrzydzenia znosić tak wiele moich własnych, tak dobrowolnie popełnionych, i tak długo trwających grzechów!

Ach, Dobry Panie! dajże mi poznać z Niepokalanego Maryi Poczęcia, jaka jest nieszczęśliwość duszy zostającej w stanie grzechowym, aby mi w nim nie przyszło kiedy uwięznąć! Ja Ci się prawda nie mogę wrócić do takiej niewinności, w jakiej była Najczystsza Marya Panna; ale wszakże jeszcze i przez pokutę oczyścić mnie, mój Boże możesz, jeżeli zechcesz. Oczyśćże mnie z moich nieprawości, a nie dopuszczaj mi oczyszczonego sumienia grzechami zmazać i tracić odzyskanej uświęcającej Łaski Twojej!

O Przenajświętsza Marya Panno! wierzę, i do śmierci mojej utrzymywać to będę, żeś jest Niepokalanie i w uświęcającej Łasce Boskiej Poczęta: ale również przez to Święte Poczęcie Twoje błagam cię: uproś mi u Boga, przynajmniej odtąd prowadzić życie bez zmazy grzechowej! uznaję i wyznaję: żeś nie podpadała powszechnej ludziom ułomności, że Ciało Twoje podlegało duchowi, i że skłonności serca twego do samej tylko zmierzały cnoty: zjednajże mi, choćby jedną kroplę rosy tej niebieskiej, którą Bóg na Cię obficie wylał, i proś Go, ażeby nie dopuszczał panować grzechowi we mnie, i brać górę wrodzonej do złego pożądliwości nad rozumem moim. Niech za Twoją Przyczyną ten Dobrotliwy Pan stworzy w nas wszystkich wiernych serca czyste od wszelkiego grzechu, ażebyśmy Go z tobą widzieć i wielbić mogli w Niebie na wieki. Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Pozdrowienie Maryi w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

O Maryo! od czegoś zacznę Cię wielbić i Chwały Twe głosić? Zacznę od słów, któremi Cię wita Kościół Boży w dzień święta Twojego, a którymi Duch Święty, pierwiej nimeś przyszła na świat, objawił Cię światu?

„Pan mnie począł na początku dróg swoich, pierwej: niźli co uczynił z początku. Od wieków jest zrządzona i starodawna, pierwej niźli się ziemia stała. Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była: ani jeszcze źródła wód były wyniknęły: Ani jeszcze u góry ciężką wielkością były stanęły: przed pagórkami jam się rodziła. Jeszcze był ziemię nie uczynnił, ani rzek, ani zawias okręgu ziemie. Gdy gotował niebiosa, tamem Ja była: gdy pewnym porządkiem i kołem otaczał przepaści. Gdy niebiosa utwierdzał wzgórze i ważył źródła wód. Gdy zakładał morzowi granice jego, a ustawę dawał wodom, aby nie przestępowały granic swoich, kiedy zawieszał fundamenta ziemie. Z nimem była wszystko składając. Igrając przed nim na każdy czas. Igrając na okręgu ziemię: a kochanie moje być z synami człowieczymi” (Pnp 8, 22-32).

Ach! i nasze kochanie z Tobą być Maryo!

Witajże Maryo bez zmazy poczęta! Witaj wybrana na Matkę Zbawiciela świata… „Ciebie Bóg począł w myśli swej przed wszystkim stworzeniem, boś porodzić miała Boga-Człowieka”. Jedna i jedyna Córko żywota. „Nowa Ewo, Matko żywota”. „Witaj Boga z człowiekiem pogodzicielko!” Świata całego obronicielko”. „Bez zmazy poczęta, Dziewico Święta, witaj!”

Przez Boga obiecana, przez Patryarchy oczekiwana, przez Proroków przepowiedziana, przez Psalmistę i Mędrca Pańskiego śpiewana, przez cały ród ludzki i przez Anioły bardzo pożądana, przez Trójcę Świętą od początku i na wieki ukochana, nad wszystkie gwiazdy jaśniejsza, jak odblask Boży tak czysta, witaj! o Matko Boża! Bożymi słowy witamy Cię: «O jakożeś piękna przyjaciółko moja! o jakożeś piękna! Wszystkaś piękna przyjaciółko moja, a nie masz w Tobie zmazy.

O Maryo! Tyś na zmazanie grzechu bez grzechu poczęta, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! Weselimy się z Tobą z tej Łaski Bożej w Tobie; cieszymy się nią jako naszą własną, boś Ty Matką naszą; a za tę Cześć Twoją, za ten skarb Twój, za ten wdzięk Twój, który Cię czyni najwięcej Bogu podobną i na Matkę Bożą zdolną, dziękujemy Bogu my dzieci Twoje; tej Chwały Twojej krwią i życiem bronić gotowi.

Wielbi dusza nasza Pana, i rozradował się duch nasz w Bogu Zbawicielu naszym, iż Marya, Matka Jezusowa i Matka nasza, bez zmazy poczęta, Dziewica Święta! Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Trzy pozdrowienia na cześć Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Juliusz II. Papież, Najwyższy Kościoła Bożego Pasterz, każdemu człowiekowi Obraz Najswiętszej Panny tymi słowy ku czci Jej Niepokalanego Poczęcia pozdrawiającemu pozwolił lat 15 odpustu, a kto na wieczór i rano odmówi, tenże Juliusz II. osiemdziesiąt tysięcy lat odpustu pozwolił.

I. O najchwalebniejsza Panno Nieba i ziemi Królowo, Najświętsza Maryo Matko Boża, pozdrawiam Panieński Żywota Twego Przybytek, w którym odpoczywał Pan Bóg mój i Odkupiciel mój.

Zdrowaś Maryo, bez zmazy grzechowej poczęta, Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i Błogosławiony Owoc Żywota Twego, Jezus.

Święta Maryo, Matko Boża, Panno przed i po Porodzeniu, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

II. O najchwalebniejsza Panno, nieba i ziemi Królowo, Najświętsza Maryo, Matko Boża, pozdrawiam Najczystsze Panieńskie Twoje Ciało, które od grzechu zarazy zostało uwolnione.

Zdrowaś Marya… itd. (jak wyżej mów aż do końca.)

III. O najchwalebniejsza Panno, Nieba i ziemi Królowo, Najświętsza Maryo, Matko Boża, pozdrawiam Błogosławioną Duszę Twoją, od Boga Najwyższego ubogaconą Darami i obfitymi Ducha Świętego napełnioną Łaskami.

Zdrowaś Marya… (jak wyżej mów aż do końca.)

Antyfona. Błogosławiony Żywot, Zbawicielu mój Chryste Jezu, który Cię nosił, i te piersi, których na uleczenie zranionej grzechami duszy mojej, słodko pożywałeś.

V. W Poczęciu Twoim Niepokalaną zostałaś Panno,

R. Do Boga mego obrażonego przyczyń się za mną.

Modlitwa.

Boże, Któryś przez Niepokalane Panny Poczęcie godny Synowi Twemu zgotował Przybytek, prosimy, abyś przez tę Matkę Najświętszą, którąś bez wszelakiej zachował zmazy, nas także czystymi do chwały Swej zaprowadzić raczył.

Osobliwie ja grzeszny(a) N., abym sobie tę Łaskę teraz przy śmierci mojej prędzej uprosić zdołał(a), do Ciebie się uciekam, Najświętsza Matko Wcielonego Boga, Maryo, Panno przed Porodzeniem, Panno przy Porodzeniu, Panno po Porodzeniu; w tym żywocie zjednaj mi grzechów odpuszczenie, za nie skruchę i żal prawdziwy, gorącą Miłość Boską. W ostatnią konania mego godzinę na ratunek przybywaj; a gdy się Bogu Sprawiedliwemu Sędziemu z całego żywota mego grzechów ściśle rachować będę, Matko Jezusowa, Twojej natenczas duszę moją oddaję Opiece, uproś mi Miłosierdzia u Tego, któregoś na zbawienie moje Panieńskim karmiła mlekiem, pojednaj mnie z Nim, Któregoś w Błogosławionym Żywocie Twoim na ukaranie grzechów ludzkich ubóstwione związała ręce, w którego Miłosierdziu, Męce i niewinnej Śmierci, i skutecznej Obronie Twojej wszystką otuchę, nadzieję i wiarę zbawienia mego pokładam. Amen.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

 

Modlitwa Św. Alfonsa:

O najpiękniejsza Pani moja! cieszę się, iż je­steś tak droga Panu Bogu z powodu Twej czystości i piękności; dziękuję też Bogu, iż Cię uchronił od wszelkiej winy. Królowo moja! ponieważ Trójca Przenajświętsza tak Cię kocha, racz zwrócić swe oczy na mą duszę tak splamioną grzechami i uproś mi darowanie win i wieczne zbawienie. Spójrz na mnie i mnie przemień. Swą słodyczą sprawiłaś, iż tyle serc Cię ukochało, pociągnij i moje serce i spraw, aby od dzisiaj tylko Boga i Ciebie kocha­ło. Wiesz, iż w Tobie złożyłem swą nadzieję. Dro­ga Matko moja, nie opuszczaj mnie. Wstawiaj się za mną zawsze, szczególniej zaś przy śmierci. „Maryo, któraś bez grzechu na świat wstąpiła, wyjednaj mi u Boga, abym bez grzechu go opu­ścił.” Spraw, bym umarł, wzywając Twej pomocy i kochając Ciebie, abym Cię zawsze w niebie mi­łował.
„Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi godne mieszkanie Synowi Swemu przy­gotował, a na mocy przewidzianej Śmierci Tegoż Syna od wszelkiej zmazy Ją zachowałeś, spraw, abym za Jej wstawiennictwem, czystym doszedł do Ciebie.” Uczyń to z Miłości ku Jezusowi.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Modlitwa św. Grzegorza Wielkiego do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Poczętej

Źródło: Miesiąc maj poświęcony czci Najświętszej Marji Panny 1931

Bądź pozdrowiona Maryo! najprzyjemniejszy i rozumny Raju Pana Boga, Jego Łaskawą i Wszechmocną Ręką zasadzony, która wydałaś wonną lilję i niewiędnącą różę Jezusa Syna Bożego, na lekarstwo dla tych, którzy wypili gorzką truciznę grzechu, przynoszącą śmierć duszy. Ty jesteś owym Rajem, w którym drzewo żywota wyrosło, dające nam poznanie prawdy i żywot, aby każdy, kto z niego pożywa, żył na wieki. Prosimy Cię, o Najczystsza, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza Dziewico, uproś Swoją u Boga przeważną Przyczyną, aby serca nasze oddane były zawsze Synowi Twojemu. Amen.

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Modlitwa do Niepokalanej Maryi:

Przed wieki przejrzana i na Macierzyństwo Boskie wybrana Panno oraz i Matko, Maryo, ufundowawszy się na Piśmie Świętym, na koncyliach i Doktorach Kościoła Bożego, twierdzę mocno, żeś jest od grzechu pierwo­rodnego, osobliwym Przywilejem Boskim zachowana i przy tej prawdzie honor, życie i wszystko położyć jestem gotów, tak mi rozum mój zdrowy i afekt wielki Honoru Twego wyznawać każę. Dziedziczko serca, Maryo, Tyś jest owa można Niewiasta, która stopą swoją kark wężowi zetrzeć miała i jużeś dziś starła, Tyś to jest Arką Noego, od pospolitej powodzi grzechowej zachowana.

Winszuję Ci, Święta i czysta Panno, z całym Kościołem, tak wielkiego Hono­ru, żeś wyrokowi na wszystkich ludzi wydanemu nie podległa, przez co i przez Macierzyństwo Boskie jesteś nad wszystkich ludzi wywyższona i uwielbiona; stałaś się zbiorem Łask Boskich i Przybytkiem Ducha Świętego. Luboś tak bardzo godna, wiem, że o nas, niegodnych grzesznikach, nie za­pominasz i nie gardzisz nami, która im bardziej w honory opływasz, tym się bardziej upokorzysz. Wejrzyj na nas łaskawym Okiem z Tronu Chwały, Królo­wo nasza, Rodzicielko Boga, jakoś Ty czysta jest na duszy i ciele, byłaś od Poczęcia i będziesz na wieki, tak spraw, abyśmy w czystości Bogu, nienawi­dzącemu grzechu, i Tobie, czystej Pannie i Pani swojej służąc, zarobili na wieczną zapłatę. Amen.

 

Niepokalane Poczęcie NMP

 

 

Różne modlitwy na cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi.

I. Modlitwa:

Pani moja, o Matko moja! Tobie się cały ofiaruję, i abym udowodnił i okazał moje ku Tobie nabożeństwo, poświęcam Ci dzisiaj oczy moje, usta moje, uszy moje i serce moje i całego siebie zupełnie. Ponieważ zatem jestem Twoim (Twoją), o dobra Matko — przeto strzeż mnie i broń mnie, jako rzeczy i własności Swojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

II. Modlitwa:

O Błogosławiona, a jednak pokorna Matko mojego Pana, uproś mi Łaskę zrozumienia tej cnoty pokory tak miłej Bogu. Chcę wszelkimi sposobami zwalczyć w sobie ducha wynio­słości i próżności a pogrążyć się w głębokiej pokorze. Ugrun­tować życie moje duchowne na trwałej podstawie, a serce moje uczynić sposobne na przyjęcie Jezusa. Wyproś mi, o najpokorniejsza Służebnico Pańska Łaskę i siłę, abym miał odwagę gardzić sobą, nie wymagał nigdy nagrody za swoje dobre uczynki, ale we wszystkim oddawał wraz z Tobą „Królowi Wieków Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedy­nemu Bogu Cześć i Chwałę na wieki wieków. Amen” (1 Tym 1, 17).

III. Modlitwa:

O Maryo, Matko Boża! Z tego samego powodu, z jakiego Archanioł Cię pozdrawiał jako łaski pełną i my Cię pozdra­wiamy i nazywamy Cię Niepokalaną w Swoim Poczęciu. Przystoi Godności Matki Bożej, a jak zostałaś wybraną, abyś była Niepokalaną i Łaski pełną. Cieszę się szczególnym Przywilejem Twego Niepokalanego Poczęcia. Abym lepiej uczcił tę Tajemnicę, wyproś mi Łaskę Ducha Świętego, abym Tobie i Twemu Boskiemu Synowi służył zawsze czystym sercem i czystym ciałem. Amen.

O Maryo, Panno w Łasce Bożej poczęta i przy poczęciu w Łasce utwierdzona, w duchu pokory i ze skruszonym sercem wyznaję, że choć na Chrzcie Świętym zostałem oczyszczony od grzechu pierworodnego, a przez Sakrament Pokuty od grze­chów własnych, to jednak często ponownie upadam. Z dzie­cięcą ufnością zwracam się do Ciebie prosząc, abyś mi wy­jednała Łaskę, żebym z czystym sercem służył Bogu aż do końca mojego życia. Amen.

O Przeczysta i zawsze Niepokalana Dziewico! Wyniszcz w mym sercu wszystko, co nieczyste i co nie podoba się Bogu, by prawdziwe nabożeństwo i miłość ku Tobie, głębsze zapuściły w nim korzenie i przez wierne naśladowanie Twych cnót oraz nienawiść grzechu zaliczonym był między wybranych. Pokornym i ufnym sercem wzywam: Przez Twoje Najświętsze Dziewictwo i przez Twoje Niepokalane Poczęcie oczyść duszę moją i ciało. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022