Nabożeństwo do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

 

 

 

Litania do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Dobry Pasterzu, Który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca,
Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,
Jezu, Dobry Pasterzu, Którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy Krwi Przymierza Wiecznego,
Jezu, Dobry Pasterzu, Którego Ojciec powołał dla jedności wiary,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby była bezpieczna,
Jezu, Dobry Pasterzu, Którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu Bożego – Mistycznego Ciała,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania Boga, Swego Ojca,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który dajesz życie swoje za owce,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który składasz Ofiarę krzyżową,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce nie mające pasterza,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je w obfitości,
Jezu, Dobry Pasterzu, Któremu zależy na owcach, bo Krwią Twoją zostały wykupione,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który wiedziesz Swoje owce po właściwych ścieżkach,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który czuwasz nad trzodą,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,
Jezu, Dobry Pasterzu, Który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby słuchały głosu Twego,
Jezu, Dobry Pasterzu, Którego głosu słuchają owce,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Wezwany z Betlejem, z ziemi Judy.

R. Bądź naszym Władcą i Pasterzem ludu Bożego.

V. Módlmy się: Mistrzu nasz, zawierzamy się Twojej troskliwości Dobrego Pasterza, spełnij wobec nas obietnicę daną ojcom, iż na rękach będziesz nas nosił i naucz nas postawy pokornej według Twego Serca.

R. Amen.

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Zbior wybornego y gruntownego nabożeństwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Jezu, Dobry Pasterzu wszystkich nas ludzi, którzy prawdziwie owieczkami jesteśmy trzody twojej: cóż to za Dobroć nieporównana w Tobie ku nam, że Cię aż z Nieba na świat sprowadziła szukać nas w naszym zabłąkaniu? O! zaiste nie przyszedłeś tu do nas duchem najemnika, który od złodziejów i wilków nie broni owiec z niebezpieczeństwem swoim, bo tylko zysku swojego szuka; owszem, osobliwszym wydajesz nam się Pasterzem Panie, albowiem jakoby sam wcale o sobie zapominając, upokarzasz Swój Najwyższy Majestat Boski, i stajesz się Człowiekiem: abyś za nas, owieczki Swoje, mógł nawet i umierać. Jakoż wolałeś raczej położyć Życie Swoje na krzyżu, niżeliby zginąć Ci miała która z owieczek od Boga Ojca powierzonych. Mając zaś ku nam mocniejszą od śmierci Miłość, z Jej przedziwnego wynalazku zostawiłeś dla pokarmu dusz naszych Ciało i Krew Twoją. Sam nadto obiecawszy być z nami aż do skończenia świata, nie przestajesz nam wiele dobrego czynić.

Ach, Jezu! tak wielce Dobry Pasterzu nasz! gdy sobie zważam nieustanne Twe dla mnie Dobrodziejstwa, muszę uznać: że mnie masz za Swoją owieczkę, Panie. Ale kiedy sobie wspominam moje od Ciebie oddalania się i nieposłuszeństwa na Głos Twoich Słów Boskich: z żalem, wstydem, i strachem muszę się sądzić, iż Cię szczerze Pasterzem moim nie uznaję. Ty jednak, Panie, odpuść winę moją, pomóż mi z tego poprawić się; nie dopuszczaj nigdy rządzić mi się ani mym zdaniem własnym, ani zmyślnością moją: daj mi Ciebie Samego czcić i słuchać w osobie tych, których Namiestnikami Twoimi postanowiłeś, i rachunku ich z sprawy zbawienia mego słuchać będziesz. Niech się też Ci z Twą Pomocą z Twego, Jezu! przykładu uczą, że nie Panami, lecz Ojcami Twej trzody być powinni: Owych zaś między nimi nawróć skutecznie do Ciebie, Boże, przez których nieczułość i złe obyczaje wiele dusz ludzkich zginąć by wiecznie mogło. Wydzieraj, Panie! z serc kapłańskich miłość honorów i dostatków: dodawaj wszystkim żarliwości, aby czasu, dobra, zdrowia, i życia swego dla wiernych, owieczek Twoich nie żałowali. A że wiele jest innych owiec, które masz jeszcze zebrać do trzody Twojej: sprawże nasz Jedyny Pasterzu, aby już z nas wszystkich ludzi jedną tylko Owczarnią Twoją była aż na wieki. Amen.

 

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuje Ci za dar Twej Miłości, która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię, przyjdź, Panie! i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. Odszukaj je, Panie! i weź na Ramiona i przyprowadź do Owczarni. Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im Łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć Daru Twej Obecności. Dziękuje Ci, Jezu! za to, że z Miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą Miłość która każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij, Panie! robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste, Pasterzu, za Twą Miłość i za Twe Miłosierdzie teraz i zawsze. Amen

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *