Krew Jezusa

 

 

 

 

Uroczystość Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odpusty.

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Odpusty: 1) Odpust zupełny w pierwszą niedzielę lipca (od pierwszych nieszporów). Warunki: Spowiedź i Komunia Święta, nawiedzenie kościoła Arcybractwa Przenajdroższej Krwi, albo innego kościoła lub kaplicy publicznej, gdzie Bractwo takie według praw kanonicznych jest założone, albo kościoła Misjonarzy Przenajświętszej Krwi, i modlitwa przez jakiś czas na intencję Papieża.

2) Odpust zupełny w piątek po Czwartej Niedzieli Wielkiego Postu (od pierwszych nieszporów) pod tymi samymi warunkami.

(Pius IX Dekr. Św. Kongr. Odp. d. 4.czerwca 1850).

 

 

 

Krew Chrystusa

 

 

ODPUST ZA ZMARŁYCH.

Źródło: Aniołek stróż książeczka do nabożeństwa dla małych 1926

Święta i zbawienna myśl modlić się za dusze zmarłych, obmyte w Krwi Przenajdroższej Jezusa Chrystusa dostąpiły owocu wiecznego odkupienia i mogły otrzymać wstęp do Chwały Niebieskiej. Wzbudzony tą uwagą Pius VII Papież, dnia 7 Lutego 1817r. wiecznymi czasy pozwolił 300 dni odpustu wszystkim wiernym, którzy by sercem skruszonym nabożnie rozważając krwawą Mękę Jezusa Chrystusa, odmawiali na ratunek dusz wiernych zmarłych:

5 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś Marya… z tym wierszem:

Ciebie zatem prosimy, racz poratować sługi Twoje, któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił, i Wieczny odpoczynek…

Tym zaś, którzy by przez cały miesiąc codziennie odmawiali po rozmyślaniu powyższe pobożne modły, pozwolił dostąpić odpustu zupełnego i odpuszczenia wszystkich grzechów, byleby w dniu przez siebie obranym odprawili ze skruszonym sercem szczerą Spowiedź, Komunię Świętą przyjęli i modlili się za Kościół Święty, za Ojca Świętego i za wieczny spoczynek dusz wiernych zmarłych.

 

 

 

Krew Jezusa

 

 

Godzinki o Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa

Źródło: Nabożeństwo do Krwi Przenajdroższej 1870

Na Jutrznię

Zacznijcie usta nasze chwalić Krew Najświętszą,

Która za nas grzesznych była boleśnie wylaną.

Przybądź, Krwi Najświętsza na me wspomożenie,

Niech Ci oddam dzięki za Twe Odkupienie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku teraz i zawsze aż na wieki wieków. Amen.

Hymn

Zawitaj, Przenajdroższa Krwi Chrystusa Pana,

Któraś była w młodziuchnym ciałeczku wylana;

Przy Obrzezaniu toczy Krew Najświętsza z ciała,

Która by nas zupełnie z grzechów oczyszczała.

O Jezu! przez Najdroższej Krwi Twojej wylanie,

Niech serce nasze czystsze od zmazy zostanie.

℣. Niech będzie pochwalona Najdroższa Krew Chrystusa Pana,

℟. Która była przy Obrzezaniu za nas wylana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś Krew Swoją Przenajświętszą przy Obrzezaniu za nas grzesznych wylać raczył, prosimy racz się zlitować nad nami, a racz w nas uśmiercić wszelką miłość świata, i pociągnąć serca nasze do Siebie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj… itd. jak wyżej.

℟. A wołanie nasze… itd. jak wyżej.

℣. Błogosławmy Panu,

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

Na Prymę.

Przybądź, Krwi Najświętsza na me wspomożenie… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Zawitaj, Krwi Najdroższa, z Najświętszego Czoła

Przy modlitwie w Ogrójcu gwałtem wyciśniona.

Jezus z wielkiej Miłości Krew Świętą przelewa,

W prasie grzechów ściśniony na ziemi omdlewa;

O Jezusie Najsłodszy, przez Tę Krew przezacną

Racz oczyścić od wszelkich grzechów duszę naszą.

V. Niech będzie pochwalona Najdroższa Krew Chrystusa Pana,

R. Na modlitwie w Ogrójcu za nas grzesznych wylana!

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś Krew Swoją Przenajświętszą w Ogrójcu na modlitwie z wielką boleścią wylać raczył, prosimy racz się zlitować nad nami, a racz w nas przyozdobić cnotą świętego ubóstwa i umocnić Darem Ducha Świętego pobożności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Tercję.

Przybądź, Krwi Najświętsza na me wspomożenie… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Szlachetna Krwi Jezusa, z Najświętszego Ciała

Przy haniebnym pręgierzu obficie wylana;

Lejąc się strumieniami ziemię żeś skropiła,

Byś nas z grzechów nieczystych do szczętu obmyła.

Jezu Drogi, przez tej Krwi Najświętszej wylanie,

Racz zgładzić grzechy nasze, a nie wspomnij na nie.

V. Niech będzie pochwalona Najdroższa Krew Chrystusa Pana,

R. Która przy biczowaniu za nas była boleśnie wylana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś Krew Swoją Przenajdroższą przy biczowaniu za nas niegodnych grzeszników wylać raczył, prosimy racz się zlitować nad nami, a racz nas oczyścić od wszelkiej zmazy i przyozdobić cnotą świętej czystości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź, Krwi Najświętsza na me wspomożenie… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Zawitaj, Krwi przezacna, z Głowy Zbawiciela,

Którą ostra korona cierniowa wycisnęła.

Jezus mdlejąc w boleściach, lecz Krwi nie żałuje,

By nas przez nią zbawił, tym się kontentuje.

O Jezu! Królu Chwały! w cierniowej koronie,

Miej grzeszne dusze nasze w Swojej Obronie.

V. Niech będzie pochwalona Najdroższa Krew Chrystusa Pana,

R. Która przy ukoronowaniu za nas była wylana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś za nas niegodnych przelałeś w niezmiernych boleściach Najdroższą Krew Swoją przy cierniem ukoronowaniu, prosimy racz się nad nami zlitować, a racz przebaczyć wszelkie nasze lekkomyślności; oczyść nas z grzechu zazdrości i obdarz darem Ducha Świętego Łaskawości i umiejętności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Nonę.

Przybądź, Krwi Najświętsza na me wspomożenie… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Krew Najświętsza się leje, gdy Jezus krzyż niesie,

Rozważ to, duszo moja, we łzy rozpływaj się.

Jezus niesie na Sobie twoje nieprawości,

Wylewa Krew Najświętszą, z niezmiernej Miłości.

O Jezu mój najsłodszy! przez Tę Krew przezacną,

Proszę, wprowadź do Nieba grzeszną duszę naszą.

V. Niech będzie pochwalona Najdroższa Krew Chrystusa Pana,

R. Która przy noszeniu Krzyża była za nas wylana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś Krew Swoją Przenajświętszą przy dźwiganiu Krzyża za nas biednych grzeszników wylewać raczył, miej Miłosierdzie nad nami, a racz nas oczyścić od wszelkiego grzechu niewstrzemięźliwości i umocnić darem Ducha Świętego prawdy. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Przybądź, Krwi Najświętsza na me wspomożenie… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Zawitaj, Krwi szlachetna, godna uwielbienia,

Którą Najwyższa Dobroć z Rąk i z Nóg wylewa.

Rzucają na krzyż srogi Jezusa miłego,

Leje się Krew Najświętsza z Ran Rąk i Nóg Jego.

Jezu! przez Krew Najświętszą, którąś przelać raczył,

Przebłagaj Ojca Swego, żeby nam przebaczył.

V. Niech będzie pochwalona Najdroższa Krew Chrystusa Pana,

R. Która przy przybiciu Rąk i Nóg Najświętszych wylana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś Krew Swoją Przenajdroższą przy przybiciu Rąk i Nóg Twoich Najświętszych dla naszego zbawienia wylać raczył, racz Miłosierdzie Twoje nam grzesznym okazać, a racz przybić do Krzyża Miłości Twojej grzeszne serca nasze, abyśmy je razem z duszą w Miłości Twojej wiernie aż do końca życia naszego dochowali, będąc oczyszczeni z gniewu i umocnieni darem Ducha Świętego stateczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Kompletę.

Niech nas Krew Najświętsza do Boga nawróci

I zbawienie dusz naszych nam wiecznie uiści.

Przybądź, Krwi Najświętsza na me wspomożenie… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Z Boku i Serca Pana Krew Najświętsza płynie,

Najsłodszy Jezus przez nią sprawuje zbawienie.

W tej Krwi Najdroższej każdy znajdzie posilenie.

Bo Ją Pan wylał na nasze zbawienie.

O Jezu! Tyś jest dla nas tak bardzo życzliwy,

Prosim, niech z Tobą wiecznie będziem szczęśliwi.

V. Niech będzie pochwalona Najdroższa Krew Chrystusa Pana,

R. Która z Przenajświętszego Boku i Serca za nas wylana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś Krew Swoją Przenajdroższą przy przebiciu Boku i Serca Swego Najświętszego dla naszego zbawienia wylać raczył, prosimy Łaskawości Twojej, żebyś przez Tę Krew Najświętszą raczył nas oczyścić od grzechu lenistwa, a dać nam cnotę nabożeństwa i umocnić nas Darem Ducha Świętego mądrości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie jak po modlitwie na Jutrznię.

Ofiarowanie

Z pokłonem, Krwi Najświętsza, Tobie ofiaruję

Te godzinki za odkup pokornie dziękuję.

Niech przez Ciebie wszyscy zbawieni będziemy,

Niechaj też w Niebiosach Ciebie uwielbimy.

V. Tać jest Krew Najświętsza godna uwielbienia.

R. Która siedmiorakim sposobem za nas wylana była.

V. Módlmy się: Tobie, Drogi Jezu, niech będzie wieczna cześć, chwała i dziękczynienie, żeś siedmiorakim sposobem Najdroższą Krew Swoją przelewać raczył. Racz Ją ofiarować Ojcu Swemu Niebieskiemu na zadosyć uczynienie za nas niegodnych grzeszników. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Źródło: Wiadomość o Szkaplerzu Męki Pańskiej 1869

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Jezu Oblubieńcze Krwi,

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Jezusowa, odkupienie i grzechów odpuszczenie, wykup nas.

Krwi Jezusowa, wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi Jezusowa, spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi Jezusowa, kosztowna niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Jezusowa, nowego i starego Przymierza, odnów nas.

Krwi Jezusowa, zmazująca wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi Jezusowa, błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi Jezusowa, oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi Jezusowa, uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi Jezusowa, oczyszczająca tak rzeczy niebieskie jako i ziemskie, uspokój nas.

Krwi Jezusowa, zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi Jezusowa,  przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi Jezusowa,  spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi Jezusowa,  zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi Jezusowa, przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi Jezusowa, wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi Jezusowa, wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Jezusowa, będąca strumieniem pełen łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi Jezusowa, rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy, upiększaj nas.

Krwi Jezusowa,  napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi Jezusowa,  będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi Jezusowa, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi Jezusowa, przez którą jesteśmy Bożym królestwem i Boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi Jezusowa,  prawdziwy balsamie zbawienia, uzdrów nas.

Krwi Jezusowa, będąca rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Jezusowa,  fundamencie łask sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Jezusowa,  mocy męczenników, pokrzep nas.

Krwi Jezusowa,  radości wyznawców, rozraduj serca nasze.

Krwi Jezusowa,  rodząca dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi Jezusowa, testamentu, uwalniająca więźniów z czyścowego morza, wybaw nas.

Krwi Jezusowa, będąca błogosławieństwem wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, miłością Twoją, obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego, nieprzyzwoitego wzywania i grzesznego używania Imienia Twego,

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego,

Od nieprzystojnej nagości ciała,

Od wszelkiej nieczystości,

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących,

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania,

Od nagłej a niespodziewanej śmierci,

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew Twoją wraz z wodą, wypływającą z przebitego Boku Twojego,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu!

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od wiary świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli,

Aby ci co żyją w oddaleniu, przez Krew się przybliżyli do Ciebie,

Abyś Kościół nabyty Krwią Twoją Najdroższą bez zmazy zachować raczył,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył,

Abyś cześć ku Krwi Twojej Najdroższej, skutecznie w nas utwierdzić raczył,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył,

Aby pamiątka Krwi Twojej najdroższej skutecznie w nas trwała,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją,

Jezu ukrzyżowany, przez Krew Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Jezu Chryste usłysz nas, Jezu Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu.

℟. Od grzechów nas wybaw.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze; pokornie Ciebie prosimy, przez ową Krew Przenajdroższą, abyś nam grzechy nasze przebaczył i chwałę wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz prawdziwy Bóg, z Ojcem, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie weki wieków.

℟. Amen.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa II

Źródło: Arcybractwo Najdroższej krwi Jezusa Chrystusa 1847

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Droga Krwi Zbawiciela mojego,

Krwi nowego wiecznego przymierza,

Ceno naszego odkupienia, Oczyść nas, o Krwi Najświętsza!

Źródło Łask Boskich,

Źródło żywej wody,

Drogi okupie grzeszników,

Zastawie życia wiecznego,

Ofiaro wiecznej sprawiedliwości,

Kluczu bramy niebieskiej,

Oczyszczenie dusz naszych,

Wybawienie z naszej nędzy,

Lekarstwo ran naszych,

Środku na zgładzenie grzechów,

Zapłato długów naszych,

Odpuszczenie kar zasłużonych,

Żywe źródło dla pragnących zbawienia,

Nadziejo ubogich,

Pociecho zasmuconych,

Pokrzepienie słabych,

Orzeźwienie chorych,

Pojednanie grzeszników,

Radości sprawiedliwych,

Ucieczko wszystkich chrześcijan,

Podziwienie Aniołów,

Pociecho Patryarchów,

Pragnienie Proroków,

Siło Apostołów,

Nadziejo Męczenników,

Usprawiedliwienie pokutników,

Uświęcenie Panien,

Zbawienie Świętych

Bądź nam miłościw, odpuść nam, o Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, o Jezu!

Od wszego złego, wybaw nas, o Jezu!

Od wszelkiej niesprawiedliwości,

Od wszelkiej dumy i próżności,

Od wszelkiej chciwości i zazdrości,

Od wszelkiego zbytku,

Od wszelkiego gniewu i nienawiści,

Od wszelkiego lenistwa,

Od wojny i buntu,

Od głodu i drogości,

Od zarazy i chorób,

Od szkodliwych nawałnic,

Od ciężkiej i złej śmierci,

Od potępienia wiecznego,

Przez drogą Krew Świętą Twoją,

Przez tę wielką cenę naszego odkupienia,

Przez Świętą Krew, którą wylałeś przy Twoim Obrzezaniu,

Przez Świętą Krew wytryskującą z żył Twoich na górze oliwnej,

Przez Świętą Krew, którą wylałeś wśród poniewierań przez Twych nieprzyjaciół,

Przez Świętą Krew którą wylałeś w czasie biczowania,

Przez Świętą Krew, którą wylałeś w czasie koronowania Cię cierniową koroną,

Przez Świętą Krew, którą wylałeś w czasie niesienie krzyża,

Przez Świętą Krew, którą wylałeś przy obnażeniu Cię z sukien,

Przez Świętą Krew, którą wylałeś, gdy Cię przybijano do krzyża,

Przez Świętą Krew, którą wylałeś na krzyżu,

Przez Świętą Krew, którą przelałeś przy przebiciu Ci boku włócznią,

Przez Świętą Krew, którą na ostatniej wieczerzy dałeś uczniom Twoim,

Przez Świętą Krew, która się codziennie przemienia we Mszy Świętej,

My grzeszni. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam przebaczył.

Abyś nam odpuścił.

Abyś nam prawdziwej pobożności użyczył.

Abyś nas świętą bojaźnią udarował.

Abyś nam wdzięcznego Ci serca udzielił,

Abyś nam serdecznej miłości użyczył.

Abyś nas przejął posłuszeństwem ku prawom Twoim.

Abyś w nas wzbudził miłość do wszystkiego dobrego.

Abyś nas przejął odrazą i obrzydzeniem wszelkiego złego.

Abyś nam użyczył serdecznego żalu za grzechy.

Abyś nam dopomagał do poprawy życia.

Abyś nas oczyścił Krwią Twoją Najświętszą.

Abyś Nią pokrzepiał dusze nasze.

Abyś przez Nią słodził uciski nasze.

Abyś nas przez Nią pojednał z Bogiem.

Abyś nas przez Nią pobudził do cnoty.

Abyś nas przez Nią uczynił stałymi w Twojej Miłości.

Abyś nas przez Nią wzmacniał w pokusach.

Abyś nam przez Nią odpuścił grzechy.

Abyś nam przez Nią darował zasłużone k ary.

Abyś nam przez Nią był pomocą przy śmierci.

Abyś nam przez Nią użyczył szczęśliwego końca,

Abyś nas przez Nią zachował od mąk czyśćcowych,

Abyś przez Nią uwolnił cierpiących z Czyśćca.

Abyś nam był litościwy.

O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Jezu!

O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Jezu!

O! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Jezu!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módlmy się: O najłaskawszy Zbawicielu! przez Krew Twoją Najświętszą za mnie wylaną i przez zasługi cierpień Twoich, oczyść duszę moją z wszelkich grzechów i udziel mi Łaski, aby moje serce coraz większą wdzięcznością i miłością ku Tobie uczuwało, abym się coraz usilniej starał przez pobożne i świątobliwe życie stać się godnym tej szczęśliwości, którą nam przez ofiarowanie Krwi i Życia Twojego litościwie nabyłeś.

℟. Amen.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Litania na cześć Krwi Przenajdroższej Pana naszego Jezusa Chrystusa III

Źródło: Pobożny pielgrzym 1898

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Krwi Przenajświętsza, którą Pan nasz Jezus Chrystus za nas przelał, obmyj nas!

Krwi Boska,

Krwi Przenajdroższa,

Krwi wszelkiej adoracji godna,

Krwi najczystsza,

Krwi niewinna,

Krwi ożywiająca,

Krwi wzmacniająca,

Krwi zadatku wiecznej szczęśliwości,

Krwi, źródło wszelkich Łask,

Krwi, przejednanie grzeszników,

Krwi, któraś zniosła wszystkie krwawe ofiary,

Krwi, nowego i wiecznego testamentu,

Krwi, która skrapiając nas, o lepsze rzeczy dla nas błagasz niż krew Ablowa,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego złego duszy i ciała, wybaw nas, Jezu!

Od wszelkich zasadzek nieprzyjaciela,

Od zasłużonej przez nas kary,

Od przemocy ducha ciemności,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od wiecznego potępienia,

Przez Świętą Najdroższą Krew Twoją,

Przez Krew Przenajświętszą, którąś przy Obrzezaniu przelał,

Przez Krew Przenajświętszą, którąś na Górze Oliwnej wylał,

Przez Krew Przenajświętszą, którą złośliwość nieprzyjaciół Twoich przelała,

Przez Krew Twoją Przenajświętszą, przy okrutnym cierniem koronowaniu przelaną,

Przez Krew Przenajświętszą, którąś za nas na krzyżu przelał,

Przez Krew Twą Przenajświętszą przebodzeniem Boku Twego wylaną,

Przez Krew Przenajświętszą, którą za nas we Mszy Świętej codziennie Ojcu Niebieskiemu w Ofierze przynosisz,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu!

Aby Krew Twoja Przenajświętsza za nami o przebaczenie i miłosierdzie wołała,

Aby Krew Twoja Przenajświętsza zostająca w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, wieczną szczęśliwość nam udzielić raczyła,

Aby wszyscy, których grzechy od Ciebie oddaliły, mocą Krwi Twojej Przenajświętszej zostali do Ciebie zbliżeni,

Abyśmy wszyscy na podobieństwo Twoje  stworzeni, za pomocą Krwi Twojej Przenajświętszej obraz ten w cnoty chrześcijańskie coraz bardziej przyodziewać mogli,

Abyśmy zawsze szukali w śladach krwawej drogi Twojej na Górę Kalwaryi tę wąską ścieżkę, która do Nieba prowadzi,

Aby prawdziwy Twój Kościół Krwią Twoją Przenajświętszą odkupiony, coraz bardziej się rozkrzewiał i doznawał obrony Twojej,

Aby tak droga cena Krwi Twojej Przenajświętszej dla nas straconą nie była,

Abyśmy przez zasługi Krwi Twojej Przenajświętszej po zejściu z tego świata do Nieba wprowadzeni zostali,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Odkupiłeś nas, Panie,

R. Przez Krew Twoją Przenajświętszą.

V. Módlmy się: O Najsłodszy i Najmiłosierniejszy Panie nasz, Odkupicielu i Zbawicielu, Boże, niech Święta Męka Twoja będzie nam siłą i mocą ochraniającą, strzegącą i broniącą; niech Święte Rany Twoje będą nam bezpieczeństwem i pocieszeniem wiecznym, niech Święta Krew Twoja wszystkie z nas grzechy obmyje, niech Święta Miłość Twoja będzie nam teraz i w godzinę śmierci naszej wiekuistym życiem i weselem.

R. Amen.

 

 

 

 

Litania o siedmiorakim Krwi Przenajświętszej rozlaniu i Ranach Przenajświętszego Jezusa, którego Św. Józef piastował

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, który na wylanie Krwi Twojej Przenajświętszej, na Rany i za Mękę Ojcu Niebieskiemu ofiarowałeś się,

Jezu, który dla wylania Krwi, Ran i Męki za moje grzechy Wcieliłeś się,

Jezu, który dla wylania Krwi, Ran i Męki z Panny Maryi przy Józefie Świętym w stajni między bydlętami Narodziłeś się,

Jezu, który z boleścią Twoją, Maryi i Józefa Świętego, przy niewinnym Obrzezaniu Twoim, Krew Przenajświętszą, Ojcu Niebieskiemu ofiarowałeś,

Jezu, który przez lat trzydzieści trzy wiele prac, postów i innych dzieł dla zbawienia mojego uczyniłeś,

Jezu, który Ciało i Krew Twoją przy Ostatniej Wieczerzy pod zasłoną chleba i wina nam zostawiłeś,

Jezu, który modląc się w Ogrodzie do Ojca Niebieskiego przez krwawy pot Krew Twoją Najświętszą wylałeś,

Jezu, który dla wielu Ran i wylania Krwi Twojej Przenajświętszej dałeś się okrutnie biczować,

Jezu, który ciernistą koroną dałeś ranić Twą Najświętszą Głowę,

Jezu, który przez cierniową koronę obficie z Twojej Głowy Krew wylałeś,

Jezu, który niosąc straszny krzyż na Górę Kalwaryi ciężar, Ranę Twojemu Świętemu Ramieniu zadałeś,

Jezu, który z Krzyżem idąc na śmierć okrutną, wszędzie po drogach Krew Świętą z Siebie broczyłeś,

Jezu, który na Górze Kalwaryi przez obnażenie, Rany na Głowie i Ciele Twoim Świętym jak na nowo ponowiłeś,

Jezu na krzyż Prawą Ręką przybity,

Jezu na krzyż Lewą Ręką przybity,

Jezu na krzyż Prawą Nogą przybity,

Jezu na krzyż Lewą Nogą przybity,

Jezu, z którego Głowy, Rąk, Nóg i Ciała Świętego przy Męce i na Krzyżu, Krew Święta dostatecznie płynęła,

Jezu, na Krzyżu po śmierci w Bok i Serce Przenajświętsze zraniony,

Jezu, z którego Boku zranionego na Krzyżu dla odpuszczenia grzechów moich, Przenajdroższą Krew z Wodą płynęła,

Jezu, któryś umęczony, zraniony, ukrzyżowany, umarły i pogrzebiony, z Miłości mojej jest,

Jezu przez Pięć i inne Rany Twoje,

Jezu przez siedmiorakie rozlanie Krwi Twojej Najświętszej,

Jezu, który gładzisz grzechy świata, Odpuść grzesznej duszy mojej.

Jezu, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj mnie wołającego(ą) do Ciebie.

Jezu, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad grzeszną duszą moją, teraz i w godzinę śmierci mojej.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Zranili Ręce i Nogi Twoje Panie Jezu.

R. I zliczyli w Ciele Twoim wszystkie kości.

V. Jezu! przez siedem Radości i Boleści Maryi i Józefa Świętego.

R. Spraw, abyśmy nigdy Ciebie nie utracili.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, który z Nieba na ziemię od Ojca Twojego Niebieskiego zstąpiłeś i Krew Twoją Przenajświętszą siedem razy z Ciała Twojego Świętego na odpuszczenie grzechów wylałeś, Ciebie pokornie prosimy, aby na Sądzie strasznym po Prawicy Twojej, zasłużyliśmy słyszeć: „Pójdźcie Błogosławieni Ojca Mojego, odbierzcie wam przygotowane Królestwo”.

Modlitwa druga.

Wszechmogący Boże, któryś na świat dla odkupienia naszego, zesłał Syna Twojego Jednorodzonego, któremu za Zwiastowaniem Anielskim przez Józefa Świętego dałeś Imię Jezus, dajże nam w tym Najsłodszym Imieniu Jezus, przez zasługi Maryi i Józefa Świętego, w tym doczesnym życiu, w pokoju zostawać, a potem Ciebie Boga widząc z Jezusem, Maryą i Józefem Świętym na wieki wieków cieszyć się.

R. Amen.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Różaniec, czyli Koronka o Krwi Przenajdroższej Chrystusa Pana.

Źródła: 1) Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

2) Arcybractwo Najdroższej krwi Jezusa Chrystusa 1847

3) Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Koronka Najdroższej Krwi Zbawiciela, składa się z 33 paciorków, na siedem części po pięć ziarnek, jednym mniejszym paciorkiem przedzielonych; siódma część ma tylko trzy paciorki, na pamiątkę trzech godzin konania Pana Jezusa na krzyżu i dla dopełnienia liczby 33 lat, życia ziemskiego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na większych paciorkach, rozważając tajemnice siedmiokrotnego wylania Krwi Zbawiciela, odmawia się Ojcze nasz… na mniejszych Chwała Ojcu… Na zakończenie mówi się następująca Modlitwa lub Litania.

Jeżeli Bractwo przy Mszy Świętej albo przy Nieszporach zgromadzone, wtedy odmawia się różaniec według instrukcji Arcybractwa jak następuje.

 

Uwaga. Te 33. „Ojcze nasz” mówią się na cześć 33. lat wciągu których Krew Najświętsza płynęła w żyłach Jezusa Chrystusa. „Chwała Ojcu” itd. mówią się na cześć siedmiorakiego rozlewu krwi. Do tej koronki jest codziennie przywiązany odpust siedmiu lat i tylu kwadragen, a miesięcznie zupełny odpust, kto ją codziennie odmawia.

 

Przełożony mówi:

Prosząc, bracia i siostry, by co można z największą pobożnością ta nieoceniona Krew Boskiego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa uczczona była, rozważając, że Ona jest ceną wiecznego zbawienia naszego, przebłaganie za grzechy nasze i oczyszczenie dusz naszych: Nuż, mili Chrześcijanie, posilcie się wiarą, rozpalcie pobożność waszą, a módlmy się okazale ten różaniec.

Za odmówienie tej Koronki odpust 7 lat i tyleż kwadragen raz na dzień. Odpust zupełny raz w miesiąc, dla odmawiających codziennie (Pius VII).

 

Intencja.

Przed Tobą upadam, Jezu mój, Boże mój wszędzie Obecny i tak blisko ukryty w Przenajświętszym Sakramencie, i Krew Twoją Przenajdroższą, którą za świat cały i za mnie najnędzniejszą istotę przelać raczyłeś, uwielbić pragnę w tej modlitwie. O Jezu mój! przez Twe Boskie Serce, ja nędzne stworzenie, Krew Tę Przenajdroższą Ojcu Przedwiecznemu ofiarować pragnę, w odmawianiu tej Koronki na intencję wynagrodzenia za zniewagi.

Pragnę w tej modlitwie przez zasługi Wszechmocne Krwi Twojej, uprosić także Łaskę nawrócenia grzesznikom, bo wierzę temu, bo ufam i wiem z pewnością, że w Imię Krwi Twojej Najdroższej, błagany Ojciec Przedwieczny, wysłuchaj najprędzej modlitwę moją.

Pragnę w odmawianiu tej Koronki, cześć oddać Krwi Twojej, o Jezu! Krwi, którą wziąłeś w Siebie z Niepokalanego Serca Maryi, Twej Matki Przeczystej, pragnę uwielbić Tę Krew Przenajdroższą, przez lat trzydzieści trzy w najkosztowniejszym naczyniu Boskiego Ciała Twego zamkniętą, Krew Boską prawdziwie, którą Ty z Miłości tak wiele razy dla nas przelewałeś, którą świat ten nędzny odkupić raczyłeś z niewoli śmierci, grzechu i piekła, którą, o Panie! dla posiłku mej duszy zamknąłeś w Przenajświętszym Sakramencie, którą z uwielbionym Ciałem Twoim wziąłeś do Nieba. Pragnę, o Panie, cześć oddać Tej Krwi Przenajdroższej, nagrodzić wszystkie zniewagi i bluźnierstwa przeciw Niej miotane, wyżebrać u Ciebie, aby świat cały poznał Ją i uwielbił, aby cena Jej najkosztowniejsza, na żadnej duszy zmarnowaną nie była, aby szczególnie w mojej biednej duszy owoc obfity przyniosła Tobie. O Jezu! Miłości jedyna, Ty Sam wszystkie te intencje moje chciej oczyścić, uświęcić, uzacnić, ozdobić według upodobania Twego, Ty je złącz z intencją Boską Twego Serca i Serca Twej Przenajświętszej Matki. Ty całą modlitwę moją zanurz w potokach Twojej Krwi Najdroższej, racz Nią skropić i pobłogosławić każde słowo, aby te prośby i modlitwy nędznego stworzenia Twego nic nie znaczące z siebie, przez Krew Twoją Najdroższą, ceny i skuteczności nabrać mogły, i Łaskę znalazły przed Majestatem Bożym.

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA PIERWSZA.

Najmilszy nasz Zbawiciel wylał po raz pierwszy drogą Krew Swoją ósmego dnia po Narodzeniu Swoim, kiedy dla wypełnienia prawa Mojżeszowego był obrzezanym. Zważmy, iż Jezus uczynił to na zadośćuczynienie Sprawiedliwości Boskiej za nasze rozwiązłości i pobudzajmy się szczerze do żalu za nie, przyrzekając Mu przy pomocy przemożnej Łaski Jego być odtąd prawdziwie czystymi na ciele i na duszy. Amen.

Lub:

W osiem dni po narodzeniu Swoim, Boski nasz Odkupiciel wylał dla nas pierwsze krople prze najdroższej Krwi Swojej. Wówczas, by się zastosować do prawa Mojżeszowego, poddał się Obrzezaniu. Pamiętaj, chrześcijaninie, że tym sposobem Jezus Chrystus chciał uczynić zadosyć Boskiej sprawiedliwości za wszystkie nierządy twoje, usiłuj wzniecić w sobie za nie żywą boleść i przyrzec Panu twemu, że odtąd, za pomocą przemożnej łaski Jego, starać się będziesz zachować lepiej czystość ciała i umysłu.

Lub:

Dzieciątko Jezus zaledwie ośmiodniowe, przelewa młodziuchną Krew Swoją, bolesne Obrzezanie przyjmując… Ledwie żyć zaczął na świecie, już Mu tęskno za cierpieniem… On niezobowiązany do prawa dla grzeszników nieczystych ustanowionego, a jednak poddaje się temu… Oto Święty Świętych, jako grzesznik poczytany, dlatego że ja pełen nieczystości grzechu, sławy świętości tak zuchwale śmiem szukać.

O Jezu Najmilszy, Najczystszy! Tą Krwią Twoją Niemowlęcą oczyść nędzną duszę moją, obmyj na niej brud grzechu i przyodziej ją w szatę czystości i pokory Twojej. Przez Ręce Niepokalane Twej Matki Krew Tę Najdroższą przy Obrzezaniu Twoim wylaną, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu, za nawrócenie grzeszników, zatopionych w brudnym źródle światowych rozkoszy i płochości za niewierne dusze, bliskie upadku będące, i aby uprosiła doskonałe zachowanie ślubu czystości kapłanom i duszom zakonnym.

Lub:

Najmilszy nasz Odkupiciel Jezus wylał Krew Swoją dnia ósmego po Swym Narodzeniu, kiedy dla dopełnienia prawa Mojżeszowego był obrzezany; a rozważając, że to uczynił dla zadośćuczynienia Boskiej Sprawiedliwości za nasze niewstrzemięźliwości; ach! Wzbudźmy się szczerze do żalu serdecznego za nie, obiecując Bogu za pomocą Łaski Jego być na potem prawdziwie czystymi, ciałem i duchem. Amen.

Komunia Duchowna.

Wypij z Rąk Przenajświętszej Panny, pierwsze kropelki Przenajdroższej Krwi Jezusa, aby zapałem Tej Krwi rozgrzawszy się, mieć gotowość i pragnienie wszystkich cierpień i ofiar, dla Miłości Bożej ponoszonych.

Po każdej tajemnicy od pierwszej do szóstej należy odmówić:

— Pięć Ojcze nasz. Jedno Chwała Ojcu.

Ciebie więc prosimy, racz poratować Twe sługi, któreś odkupił drogą Krwią Twoją.

TAJEMNICA DRUGA.

Pan Jezus wylał też Krew Swoją w Ogrodzie Oliwnym i tak obficie, że ziemia około Niego napojoną Nią była, a to na widok przyszłych niewdzięczności, jakimi ludzie odpłacać Mu mieli za Jego Miłość. Ach! żałujmy więc serdecznie, żeśmy dotąd tak źle używali niezliczonych Dobrodziejstw Bożych i postanówmy lepiej już odtąd korzystać ze wszystkich Łask i świętych natchnień Jego.

Lub:

Jezus Chrystus, na widok niewdzięczności, jaka ludzie mieli nadal odpłacać Jego dobrodziejstwa, w takiej obfitości wylał Krew Swoją w ogrodzie Oliwnym, że ziemia nią całkiem zroszona została. O! pobudź w sobie żal wielki, żeś tak źle odpowiedział Jego nieograniczonemu Miłosierdziu, i uczyń od dziś dnia szczere postanowienie korzystać z niebieskich Łask i świętych natchnień.

Lub:

W śmiertelnym smutku, w okropnym konaniu, Pan Jezus z gwałtu boleści krwawym oblewa się potem… Cóż Go tak strasznie uciska, cóż jest przyczyną, że On z całego Ciała Krwawymi płacze Łzami. Ach, to grzechy moje straszne, to niewdzięczność i nieczułość moja, że za grzechy płakać nie umiem, to moja niewierność w korzystaniu z Łask i natchnień świętych, które On dla mnie ceną Krwi Swojej uzyskał, a których ja zaniedbuję takie mnóstwo.

O miłości mej duszy, Jezu! śmiertelnym smutkiem uciśniony w Ogrójcu, wszystkie krople Twojej Krwi Przenajdroższej tam wylane, przez Niepokalane Ręce Twej Matki, Ojcu Przedwiecznemu ofiaruję, aby wszystkim grzesznikom i sobie, łzy doskonałej skruchy uprosić, aby wyjednać nawrócenie wszystkim duszom, opierającym się pociągom i natchnieniom Twej Łaski, aby szczególnie dla kapłanów i dla dusz zakonnych, wyżebrać Łaskę powstania z oziębłości i nowego w Twej służbie zapału.

Lub:

Jezus wylał Krew Swoją w Ogrodzie Oliwnym, w takiej wielości i obfitości, że Nią aż wskroś ziemia skropioną została; a to było skutkiem widoku naszych niewdzięczności, którymi ludzie wypłacać Mu mieli. Ah! żałujmy więc gorzko, iżeśmy tak złośliwie odpowiadali niezliczonym Dobrodziejstwom Boskim i postanówmy dobrze używać Łask Niebieskich i świętych natchnień. Amen.

Komunia Duchowna.

Zbieraj w serce twoje i wypijaj ustami Krew Przenajdroższą, rozlaną szeroko na piasku Gestsemańskiego Ogrodu, aby to przyjęcie Krwi Pańskiej, umocniło cię do zupełnego poddania się Woli Bożej w zdarzeniach najboleśniejszych, i rozpaliło w duchu żądzę współcierpienia z Panem Jezusem, i nauczyło mężnie przy Nim wytrwać w opuszczeniu i boleści.

TAJEMNICA TRZECIA.

Pan Jezus wylał Krew Swoją drogą także w bolesnym Biczowaniu Swoim, gdy z całego Ciała okrutnie poszarpanego strumieniami zewsząd płynęła, a On Ją ofiarował Ojcu Przedwiecznemu na zadośćuczynienie za naszą niecierpliwość i za pieszczenie ciała naszego. Pohamujmy więc na przyszłość nasz gniew i miłość własną. O tak, starajmy się być odtąd cierpliwymi w utrapieniach, szczerze wzgardźmy sobą i spokojnie znośmy wszelkie zniewagi, jakie nas spotkają.

Lub:

W czasie okrutnego biczowania Swego, Pan Jezus wylewał za nas Krew Swoją. Ze wszystkich części poszarpanego Ciała Jego Najdroższa Krew ta płynęła strumieniami. Wtedy ofiarował Ją Ojcu Przedwiecznemu za twoje miękkość i niecierpliwość. Jakżebyś nie miał położyć tamy złości twojej i twojej miłości własnej? O! bądź na przyszłość cierpliwszym w utrapieniach, ucz się pogardzać sobą i przyjmować z pokora czynione ci obelgi.

Lub:

Z sukien odarty, przykrępowany do słupa, biczmi posiekany, Pan Jezus, Baranek najcichszy, toczy obficie Krwi Przenajdroższej strumienie, a wszystko Ciało Jego Przenajświętsze, zmieniło się w jedną tylko Ranę… Któż Go skazał na biczowanie tak straszne? to niecierpliwość moja, to niezwyciężony wstręt mój do pokuty, którą On za mnie przyjmuje.

Jezu Najcichszy, Jezu, Baranku poszarpany biczami!.. Krew Twoja Przenajdroższa na serce moje spływając, niech je uciszy, niech je do Serca Twego podobnym uczyni. O Miłości! Krew Twoją przy biczowaniu, tak bez miary żadnej rozlaną, przez Ręce Niepokalane Twej Matki Przeczystej, Ojcu Przedwiecznemu ofiaruję, za wszystkie na całej ziemi grzechy: nienawiści, gniewu, srogości, zemsty, za nawrócenie wszystkich, którzy Ciało Święte Kościoła Chrystusowego, rozdzierają niezgodą i biczują prześladowaniem, na uproszenie kapłanom i duszom zakonnym cierpliwości w utrapieniach i męstwa w ucisku, jaki znosić muszą, chcąc wiernie Tobie służyć, o Panie!

Lub:

Jezus wylał Krew Swoją przy Swym okrutnym ubiczowaniu, kiedy z poprzecinanej skóry i zranionego Ciała płynęły zewsząd strumienie tego drogiego żywiołu, który wylewając, ofiarował Go Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie naszych niecierpliwości i pieszczot. I czemuż, więc nie poskramiamy gniewu i miłości własnej? Ah! starajmy się na przyszłość być cierpliwszymi w przeciwnościach, pogardzać samymi sobą i ochotnymi do odbierania w cichości krzywd, które nam wyrządzane bywają. Amen.

Komunia Duchowna.

Spijaj, tak obficie rozlaną i tryskającą z poszarpanego Ciała Krew Przenajdroższą Jezusa, aby upojenie Nią obudziło w tobie radość do znoszenia przeciwności i chłost, jakimi Bóg nawiedzi Ciebie.

TAJEMNICA CZWARTA.

Jak obficie płynęła Krew Najdroższa z Przenajświętszej Głowy Jezusowej cierniem ukoronowanej za naszą pychę i za złe, niegodziwe myśli nasze. A zważając to, czyż moglibyśmy jeszcze się paść dumą i budzić w umyśle naszym obrazy nieczyste i grzeszne myśli? Ach, przynajmniej już odtąd pamiętajmy zawsze na nasze nicestwo, na naszą nędzę i na naszą ułomność, i mężnie się opierajmy wszelkim niecnym podszeptom złośliwego nieprzyjaciela.

Lub:

Krew płynęła ze Świętej Głowy Chrystusa, gdy był ukoronowany cierniem, na zmazanie dumy twojej i występnych twoich myśli. Ty zaś czy nie przestaniesz nasycać duma i zabawiać twój rozum myślami przewrotnymi, obrazami sprośnymi. O! lepiej pamiętaj zawsze na nicość, na słabość, na nędzę twoje i opieraj się mężnie podłym podejściom szatana.

Lub:

Oto Pan nasz, Król wiecznej Chwały, stał się igraszką podłego żołdactwa. Posadzili Go na szyderskim tronie, stary łachman purpurowy rzucili na Ramiona Jego, berło z trzciny podali Mu w Ręce, a na Głowę Jego Przenajświętszą wtłoczyli ostrą z cierni koronę… Krew Przenajdroższa w gęstych kroplach po Jego Boskim Licu spływa, tryska z Oczu, z Czoła, ze Skroni, mieszając się ze Łzami Jezusa. O jakiż ból straszny i wzgardę cierpi za pychę, za wyniosłość moją, za to, że ja pragnę chwały i miłości stworzeń.

Królu mego serca ukoronowany cierniami! Jezu Najsłodszy! o gdyby mi dano było świat cały pociągnąć do Ciebie, iżby wszystkie serca Królem Cię swoim uznały! O Panie Najmilszy! Krew Twoją Przenajdroższą przez Ręce Niepokalane Twej Matki Przeczystej, Ojcu Przedwiecznemu ofiaruję, za nawrócenie grzeszników złudzonych pychą świata, za tych, którzy Ciebie, o Jezu, Królem uznać nie chcą i urągają Twej dla nas miłości, i znieważają Ciebie istotnie na ziemi królującego w Przenajświętszym Sakramencie. Ofiaruję także Krew Twoją Boską na uproszenie tej Łaski, żebyś Królestwo Miłości Twojej rozszerzył w sercach naszych, i cnoty pokory i wzgardy siebie, obdarzał dusze zakonne.

Lub:

Płynęła Krew z Najświętszej Głowy Jezusa, kiedy Ta była ukoronowana cierniami, na ukaranie naszej wyniosłości i niegodziwych myśli. A my będziemyż się jeszcze ubiegać za wynalazkami pychy, podnietami sprośnych wyobrażeń i przewrotnymi urojeniami w myśli naszej? Ah! pamiętajmy zawsze na przyszłość prawdziwej naszej nikczemności, na naszą nędzę, na naszą ułomność; a dzielnie sprzeciwiajmy się wszystkim zdradliwym poduszczeniom czarta. Amen.

Komunia Duchowna.

Zbieraj w twe serc krople Krwi Przenajdroższej, na kolcach cierniowych korony Jezusowej błyszczące, aby nimi napojona dusza twoja wydawała przed Panem wonność pokory Chrystusowej i zamiłowania cierpień.

TAJEMNICA PIĄTA.

O ileż to Krwi Najdroższej wypłynęło z żył i Ciała  ukochanego Zbawiciela w czasie najboleśniejszej drogi, którą przeszedł, idąc obciążony ciężkim drzewem krzyża na górę Kalwaryi i Krwią Swą Przenajdroższą zlewając ulice Jerozolimskie i wszystkie miejsca, przez które przechodził. A to wszystko na zadośćuczynienie za zgorszenie i za złe przykłady, którymi stworzenia Jego jedne drugie pociągają na drogę zguby. Ach! któż wie, czy i my nie należymy do liczby tych nieszczęsnych! Kto wie, ile to dusz ludzkich nasze złe przykłady do piekła zaciągnęły. A my jeszcze nie myślimy, jak za dane zgorszenia, o ile to możebne, zadośćuczynić. Ach! przynajmniej postanówmy sobie przyczyniać się odtąd do zbawienia bliźnich wedle sił upominaniem, poprawieniem się i przykładem dobrych i świętych uczynków.

Lub:

Ileż to Krwi najmilszy Zbawiciel nasz wylał na drodze krzyżowej! Upadając pod ciężarem krzyża skropił mą ulice Jerozolimy i wszystkie miejsca, którymi przechodzić musiał. Widzisz, ile cierpiał na zadosyćuczynienie za zgorszenie i złe przykłady, Które tyle dusz na drogę zatracenia postawiły. Kto wie, ile jest dusz od zguby, których i tyś się przyczynił? Czyż nie położysz temu tamy? Odtąd przynajmniej przykładaj się do zbawienia braci twoich dając im zbawienne rady, przez budujące życie i przykład dobrych i świętych uczynków.

Lub:

Idzie na Kalwarię z krzyżem na Ramionach Zbawiciel Najsłodszy, a drogę Swoją Krwawym śladem wyznacza. Krople Krwi Przenajdroższej błyszczą na kamieniach, na ziemi, na sukniach, na obuwiu ludzi tłoczących się za Panem… Krew Ta Przenajdroższa zdeptana jest i zmieszana z błotem, o jakaż straszna zniewaga!

O Wodzu mój Niebieski, Jezu Najmilszy, pociągnij mnie za wonnością Twoją, daj mi zawsze iść za Tobą w krzyżowej drodze cierpień i cnót świętych, po drodze Krwią Twoją zrumienionej. Przez Ręce Niepokalane Twej Matki Przeczystej, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu Krew Twoją Przenajdroższą na drodze krzyżowej wylaną, za nawrócenie grzeszników pociągających dusze niewinne do wiecznej zguby; za tych, którzy niechętnie i niecierpliwie krzyże boleści z Tobą dźwigają, i na uproszenie Kapłanom i duszom zakonnym, wiernego naśladowania Ciebie i doskonałego zachowania ślubu ubóstwa.

Lub:

O! wieleżto Krwi wypłynęło z żył naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w najboleśniejszej podróży, którą uczynił na Kalwarię, obciążony ciężkim drzewem krzyża, od którego Krwią Drogą skropione zostały ulicy Jerozolimskie i te miejsca przez które przechodził; a to było na zadośćuczynienie za zgorszenia i złe przykłady, którymi jedni drugich przywodzili na drogę zguby. Ah! któż wie, czy i my nie należymy do liczby tych nieszczęśliwych! kto wie, jak wiele z naszego złego przykładu będą wtrąceni do piekła! a my jeszcze na to nie obmyślamy lekarstwa? Ah! starajmy się na przyszłość dopomagać do zbawienia duszom napomnieniem, zbudowaniem, dawaniem im przykładu, dobrych i świętych uczynków. Amen.

Komunia Duchowna.

Zbieraj w swe serce znieważoną i zdeptaną na krzyżowej drodze Krew Przenajdroższą Jezusa, czyniąc to w duchu nagrodzenia strasznych zniewag, wyrządzonych Panu w Przenajświętszym Sakramencie, i dla uproszenia sobie Łaski mężnego postępowania na krzyżowej drodze cierpień, po której Wola Boska prowadzić nas zechce.

TAJEMNICA SZÓSTA.

Najwięcej i najobficiej wylał nasz Zbawiciel Najdroższą Krew Swoją w okrutnym ukrzyżowaniu Swoim, gdy po przebiciu Rąk i Nóg Jego, kiedy z rozszarpanych żył Jego wytrysnął jakby czterema potokami balsam tego zbawiennego żywota wiecznego na opłacenie złości i nieprawości całego świata. I miałżeby się jeszcze kto znaleźć, coby patrząc na to, chciał trwać w grzechu, a przez to odnawiać to okrutne ukrzyżowanie Syna Bożego! Ach! opłakujmy gorzko grzechy nasze, złóżmy je u nóg spowiednika, a naprawiwszy życie i obyczaje nasze, prowadźmy odtąd żywot prawdziwie chrześcijański, mając bezustannie na myśli, że nasze zbawienie wieczne tyle Krwi kosztowało Jezusa.

Lub:

Szczególniej w ukrzyżowaniu Swoim Jezus Chrystus obficie przelał najdroższą Krew Swoje. Tu z żył przeciętych i porwanych i z całego Boskiego Ciała Jego ten balsam żywota, jak źródło zbawienia, wytryskał na zmazanie występków i niegodziwości świata. Któż odtąd zechce grzeszyć, a tym samym odnawiać bolesną Mękę Syna Boskiego? O! płacz gorzko za grzechy twoje, pójdź wyznawać je i znienawidzić u Nóg Świętego Namiestnika Bożego, i zacznij żyć po chrześcijańsku, pamiętając na to, iż dla zbawienia twojego Jezus wylał wszystkę Krew Swoją.

Lub:

Pan Jezus, Baranek ofiarny, składa Siebie dobrowolnie na ołtarzu Krzyża, podaje do przebicia Ręce i Nogi Swoje… głuchy łoskot młota rozlega się wokoło, zrywają się i pękają żyły Przenajświętszego Ciała, gwoździe wpadają coraz głębiej w Dłonie i Stopy Jezusowe, i cztery potoki Krwi Przenajdroższej rozlewają się od krzyża na cztery strony świata. Pan mój za mnie ukrzyżowany, bo ja ukrzyżować się nie chcę, bo się co chwila od krzyża odrywam, niecierpliwością i nieposłuszeństwem.

O Jezu, aż do śmierci krzyżowej posłuszny! Krwią Swoją przykuj tak mocno serce moje do krzyża, aby na nim wiernie wytrwało już na zawsze. O Panie, przez Ręce Niepokalane Twej Matki Przeczystej, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu Krew Twoją Przenajdroższą, w ukrzyżowaniu wylaną, za nawrócenie wszystkich grzeszących krnąbrnością i zuchwalstwem, i na uproszenie wszystkim duszom zakonnym, doskonałego zachowania ślubu posłuszeństwa.

Lub:

Wylał Odkupiciel nasz najwięcej Krwi przy Swoim okrutnym ukrzyżowaniu; kiedy potargane wszystkie żyły, poprzecinane arterie, wytoczyły z Jego Ciała jak potok balsamu zbawiennego życia wiecznego na odkupienie zbrodni i nieprawości świata. I mógłżeby się jeszcze znajdować, kto by chciał trwale zostawać w grzechu i odnawiać w ten sposób okrutną Mękę Syna Boskiego? Ah! opłakujmy gorzko nasze występki, zbrzydźmy je sobie u nóg Kapłana, odnówmy obyczaje, chwyćmy się odtąd chrześcijańskiego życia, uważając, że Ta Krew tyle kosztowała Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Amen.

Komunia Duchowna.

Napawaj się Krwią Przenajdroższą z Ran Jezusowych płynącą, aby serce twoje rozgrzane zapałem miłości, z poddaniem zupełnym pozwoliło Panu, iżby Cię według woli i upodobania Swego ukrzyżował.

TAJEMNICA SIÓDMA.

Wylał na koniec do ostatniej kropli Krew Swoją Pan Jezus kiedy po Śmierci Swojej, gdy Mu włócznią Bok otworzono i Najsłodsze Serce Jego Miłości najgodniejsze zraniono, a nawet ze Krwią wyszła wtedy i Woda, na okazanie nam, że Najświętszy Zbawca wszystką Krew aż do ostatniej kropli, nic nie zostawiając, wytoczył dla naszego zbawienia. O nieskończona Miłości i Dobroci Jezusa, Odkupiciela naszego! któżby Cię nie kochał? Któż nie zacznie Cię miłować, kiedyś Ty Panie tyle uczynił, aby nas okupić sobie! Ach, gdy nam już słów nie staje, przyzywamy Wszystkich Świętych i Aniołów Nieba, a w szczególności Najmilszą Matkę naszą Maryę do błogosławienia, chwalenia i wysławiania Przenajdroższej Krwi Twojej. Tak jest, niech żyje Przenajświętsza Krew Jezusowa, teraz i zawsze i po wszystkie  wieki wieków. Amen.

Lub:

Po śmierci Chrystusa Pana Krew Jego płynęła jeszcze. Bok przenajświętszy otworzono Mu włócznia i przebito Mu serce. Wyszły zeń Krew i woda, abyśmy wiedzieli, iż Jezus wylał aż do ostatniej kropli Boską Krew Swoją dla naszego zbawienia. O Dobroci nieskończona Zbawiciela mojego, któżby Cię nie kochał? Jakież serce nie pałałoby miłością ku Tobie, któryś tak wiele dla odkupienia naszego uczynił? Lecz gdy mi słów brakuje, wzywam Aniołów i wszystkich Świętych, wzywam Maryę Matkę nasze ku błogosławieniu, chwaleniu i wychwalaniu Przenajdroższej Krwi Twojej. Niech żyje Krew Jezusa Chrystusa teraz, zawsze i przez wieki wieków. Amen.

Lub:

Już skonał Pan mój  wśród Męki okropnej, a jeszcze Miłość Jego nasycić się nie mogła, jeszcze w Jego Boskim Sercu cokolwiek Krwi zostało, trzeba Ją wylać do ostatniej kropelki. O Miłości duszy mojej! niech mnie Krew Twoja nauczy tak wyniszczyć się dla Ciebie, jak Ty się dla mnie wyniszczyłeś. Te ostatnie krople Twojej Krwi Przenajdroższej z Boku i Serca wylanej, przez Ręce Niepokalane Twej Matki Przeczystej, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu za nawrócenie świętokradców i grzeszników nieszczęśliwych, gardzących Miłością Twoją, ofiaruję także tę Krew Boską, aby kapłanom i duszom zakonnym, uprosić najczystszą Miłość Twoją, wytrwanie do śmierci w Twej służbie i wieczne z Tobą w Niebie zjednoczenie.

Lub:

Na koniec wylał Jezus Krew po Śmierci Swojej, kiedy włócznią Bok Mu otworzono i Serce przebito, i razem z Krwią wypłynęła Woda, dla okazania nam, że Krew wszystką wylał i wytoczył aż do ostatniej kropli dla naszego odkupienia. O! Dobroci nieskończona Odkupiciela naszego! i któż Cię kochać nie będzie? kto się nie roztopi od miłości ku Tobie, któryś tyle uczynił dla naszego odzyskania? Ah! gdy nam zbywa na wynurzeniach, wzywajmy wszystkie stworzenia ziemi, wzywajmy Wszystkich Aniołów i Świętych z Nieba, szczególniej naszą drogą nam Matkę Maryę, do błogosławienia, wychwalania i uwielbiania Krwi Twojej Najdroższej. Tak jest! Niech żyje Krew Jezusa. Ah! niech żyje Krew Jezusa teraz i zawsze, i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Komunia Duchowna.

Zbliż usta i serce twoje do tej skały, skąd tryska potok wody żywej, do tej skały, którą jest Chrystus, na krzyżu dla ciebie umarły… Pij chciwie Krew Jego Najdroższą, aby pragnienie twoje ugasić, aby tą Krwią zalać w twym sercu wszelkie żądze, wszelkie uczucia ziemskie, aby cała istota twoja przesiąknąć mogła tym balsamem żywota, tym winem miłości najczystszej Krwią Boską Jezusa Twego.

— Trzy Ojcze nasz (dla dopełnienia liczby trzydziestu trzech lat życia Pana naszego Jezusa Chrystusa) i jedno Chwała Ojcu.

V. Ciebie więc prosimy, racz poratować Twe sługi, któreś odkupił drogą Krwią Twoją.

Módlmy się. O Krwi Przenajdroższa! żywota wiecznego, ceno okupu rodzaju ludzkiego, która napawasz i oczyszczasz dusze nasze; potężna i nieustanna Pośredniczko ludzi przed Tronem Boskiego Miłosierdzia! Ach! z głębi duszy pokłon Ci oddaję i uwielbiam Cię, jakże chciał(a)bym, o ile mi to możebnym, wynagrodzić Ci za wszystkie krzywdy i zniewagi przeciw Tobie wyrządzone, które ustawicznie odbierasz od ludzki, stworzeń Twoich, a mianowicie od tych, którzy zuchwale poważają się przeciw Tobie bluźnić. I któż może nie błogosławić tej Krwi nieskończonej wartości? Któż może nie rozpalić się miłością ku Jezusowi, który przelał Ją za nas? cóżby się było stało ze mną, gdyby mnie nie był odkupił? A któż Ją wysączył do ostatniej kropelki z żył Zbawiciela mojego? Ach, zaprawdę, nic innego, tylko Miłość! O! miłości niezmierzona, któraś nas udarowała tym najzbawienniejszym balsamem! O balsamie nieoceniony, wytryskujący z nieprzebranego Źródła Miłości niezmierzonej. Ach, Panie! spraw to, błagamy, by wszystkie serca i języki wszystkie wysławiały Cię, chwaliły Cię, wielbiły i dzięki Ci składały teraz i zawsze, i przez nieskończoną wieczność. Amen.

Tu się tylko trzy Ojcze nasz mówi, na pamiątkę trzech godzin, przez które Jezus był zawieszony na krzyżu j i dla dokończenia trzydziestu trzech Ojcze nasz, na pamiątkę trzydziestu trzech lat śmiertelnego życia Jego.

Modlitwa.

O Krwi Przenajdroższa, źródło żywota wiecznego, ceno i okupie całego świata! Ty, która pokrzepiasz i oczyszczasz dusze nasze, która się nieustannie wstawiasz za nami przed tronem Najwyższego Miłosierdzia, oddaję Ci pokłon i cześć głęboką; chciałbym, ile tylko mogę, zatrzeć zniewagi i obelgi, które od ludzi odbierasz, a najbardziej od tych, którzy zuchwale bluźnierstwa przeciw Tobie miotać śmieją! Któżby nie błogosławionej Krwi, której wartość jest nieoceniona? Kto by nie czuł miłości dla Jezusa, który ją wylał?

Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był odkupiony ta Krwią Boską? Cóż ją do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego wysączyło?— Ach! Miłość to uczyniła.

O! Miłości niezmierna, któraś nam ten zbawienny balsam dała! o balsamie nieoceniony, któryś wytrysnął ze Źródła Miłości nieskończonej! daj, aby wszystkie serca, wszystkie głosy Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i przez cała wieczność. Amen.

V. Odkupiłeś nas. Panie, we Krwi Twojej,

R. I uczyniłeś nas królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże! który Jednorodzonego Syna Twego Zbawicielem świata mianowałeś i Krwią Jego przejednanym być chciałeś, daj nam, błagamy, abyśmy tę cenę zbawienia naszego tak czcili i mocą jej od wszelkiego złego w życiu tym doczesnym na ziemi tak strzeżeni byli, abyśmy Jej owoców na wieki zażywali w Niebie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Pomoc Boska niech z nami będzie zawsze. Amen.

Odpusty: 1) 7 lat i 7 kwadragen raz na dzień za odmówienie tej koronki ze skruszonym i nabożnym sercem.

2) Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnie obranym, za odmawianie codzienne przez miesiąc. Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, modlitwa za potrzeby Kościoła Świętego i na zwykłe intencje.

Papież Grzegorz XVI dozwolił też te same odpusty (Reskr. Św. Kongr. Odp. z dn. 5 lipca 1843r.) dla tych, którzy odmówią tylko same 33 Ojcze nasz, rozważając oraz tajemnice przedłożone do rozmyślania odmawiającym tę koronkę. Niezdolni czynić takich rozmyślań mogą również uzyskać te same odpusty za samo tylko odmówienie 33 Ojcze nasz.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Septenna, czyli siedem Piątków na cześć Przenajdroższej Męki i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Początek temu zbawiennemu nabożeństwu dał Św. Franciszek Borgiasz, a za jego przykładem mnóstwo dusz pobożnych, pobudzonych wdzięcznością ku Zbawicielowi, odprawia takowe z wielką ducha gorącością, odnosząc pomoc bardzo obfitą do postępu w doskonałości. Nabożeństwo to odprawia się jak następuje:

  • Przez siedem Piątków, poprzedzających uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, przystępuje się do Komunii Świętej, począwszy od Piątku poprzedzającego Niedzielę Zapustną, bo w Wielki Piątek komunikować nie można.
  • W każdy Piątek odwiedzać trzeba Najświętszy Sakrament, aby podziękować Panu za miłość, jaką nam okazał w Przenajdroższej Męce Swojej, prosząc też przez zasługi Jego Krwi Najświętszej o wytępienie w sobie grzechu lub złej skłonności, o nabycie cnoty tymże przeciwnej i o pozyskanie jednego z darów Ducha Świętego.
  • Pożytecznie i stosownie jest do tych ćwiczeń duchownych przydawać także jakie umartwienie, pokutę dla naśladowania Pana Jezusa wśród cierpień Jego Męki.

Pierwszy Piątek

Pierwsze wylanie Krwi Przenajdroższej w Tajemnicy Obrzezania

Rozmyślanie.

Uwielbiaj miłość niepojętą Pana Jezusa, który z niemowlęcego ciałka, zaledwie zaczął swoje ziemskie życie, już wylewa dla ciebie Krew Najdroższą i z bolesną raną upokarzające znamię grzesznika na Siebie przyjmuje, On Święty nad Świętymi, Zbawiciel i Bóg twój, Jezus najukochańszy. Pobudzaj się do wdzięczności najwyższej, ofiaruj się najzupełniej Temu, który się cały tobie oddaje w Komunii Najświętszej… Proś Go, aby cię od pychy uleczył, aby ci dał pokorę serca i dar Ducha Świętego Bojaźni Bożej.

Odwiedzenie Najświętszego Sakramentu

Z najgłębszą czcią i miłością upadnij przed utajonym Zbawicielem, dziękuj Mu za to wylanie Krwi Najdroższej, które w tym dniu wielbisz, za tę Krew Boską, którą Ci dał w Komunii Świętej. Przepraszaj, że z tego najdroższego daru tak mały odnosisz pożytek. W tych myślach i uczuciach trwaj przez chwilę, a potem odmów następne modlitwy.

Modlitwa I.

Witaj Najpokorniejszy Panie Jezu Chryste! Sprawco Łaski, Boże Miłosierdzia! Błogosławione niech będzie Życie, Męka i Śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew Najdroższa przy Obrzezaniu wylana. Przez to wylanie, błagam Cię o Łaskę pokory przeciwko wszelkiej pysze i próżności świata, i o dar Świętej Bojaźni Bożej. Amen.

Modlitwa II.

(którą w każdy z siedmiu Piątków odmawia się przed Litanią)

Panie Jezu Chryste, przez wylanie Twojej Krwi Najdroższej, zmiłuj się nad nami! Wybaw nas od pokus szatańskich, od wszelkiego ucisku i niebezpieczeństwa, który Ty znasz, o Panie! Zachowaj nas i utwierdzaj aż do końca w służbie Twojej Świętej, daj nam Łaskę prawdziwego nawrócenia, szczerej pokuty, a przy śmierci grzechów odpuszczenie i posiadanie Ciebie w Wiekuistej Miłości. Amen.

Następnie należy odmówić Litania do Krwi Najdroższej Pana naszego Jezusa Chrystusa zob. wyżej, którą odmawia się w każdy z siedmiu Piątków.

Drugi Piątek

Drugie wylanie Krwi Przenajdroższej w Ogrójcu

Żarliwość modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu przywiodła Go aż do krwawego potu. Przez to wylanie Krwi Przenajdroższej błagaj, abyś uleczonym został z oziębłości w służbie Bożej i w duchownych ćwiczeniach. Przez Miłość Serca Jezusowego, która zwycięstwo odniosła nad wstrętem naturalnym, która skłoniła Pana do przyjęcia dla ciebie Męki i Śmierci najboleśniejszej, proś o ducha modlitwy, o cnotę wielkiej wspaniałości w służbie Bożej i o dar pobożności.

Rozmyślanie.

Za karę grzechu nieposłuszeństwa, pierwszy Adam był skazany by w pocie czoła pracować i cierpieć; ale długa pokuta jego od wiekuistego nieszczęścia wybawić nas nie mogła. Dlatego więc nowy Adam cierpi w niepojętej boleści pot krwawy, który z żył Jego Najświętszych tryskając, spływa na ziemię…

O! jeśli patrząc na to, serce moje nie rozrzewni się miłością ku Panu Jezusowi, jakże dziwna moja nieczułość!… Nie bicze, nie gwoździe, nie złość katów, tego wylania Krwi Boskiej przyczyną, ale sama Miłość Jezusowa ku mnie nędznemu grzesznikowi!

Zbieraj, o duszo moja! Zbieraj Krew tę Najdroższą, szczególnie, gdy się Nią napawasz przy Komunii Świętej; kosztuj przedziwnej słodyczy, jaka się w Niej zawiera, a serce twoje niech się rozpływa, niech się wyniszcza w uczuciach wdzięczności ku Bogu mojemu, który dla mnie oddał Krew i Życie; ach! tylko zupełną ofiarą samego siebie odpłacić się mogę. A ta ofiara jakże jest jeszcze nędzną, jakże niegodną Boskiego Majestatu.

Odmów odwiedzenie Najświętszego Sakramentu jak w pierwszy Piątek.

Modlitwa I.

Witaj najwspanialszy Panie Jezu Chryste! Sprawco Łaski, Boże Miłosierdzia! Błogosławione niech będzie Życie, Męka i Śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew Najdroższa w konaniu Ogrójcowym dla nas wylana. Przez to Najświętsze Krwi Twojej wylanie, błagam Cię o Łaskę szczodrobliwości przeciwko chciwości i łakomstwu i o dar pobożności.

Należy odmówić Modlitwę II i Litanię tak jak w pierwszy Piątek.

Trzeci Piątek

Trzecie wylanie Krwi Przenajdroższej przy biczowaniu

Przez zasługi tego bolesnego wylania proś, aby Cię Pan Jezus obdarzył duchem umartwienia, czystością duszy i ciała, i darem umiejętności.

Rozmyślanie.

Pan Jezus cierpi straszną mękę biczowania, aby odpokutować miękkości twoje, twą pieszczotliwość z tym nędznym ciałem, które tak często przeciwko duchowi powstaje. Zawstydź się, widząc krwawą pokutę Oblubieńca „Męża boleści”. Spojrzyj jak z sił wyniszczony upada na ziemię w potoku Swojej Krwi Najdroższej potrącany i deptany nogami bezbożnych oprawców. Staraj się nagrodzić te straszne zniewagi, pobudzić się do najżywszej nienawiści grzechów twoich i niech ci rzewne łzy popłyną, że te grzechy wysączyły z żył Przenajświętszych Jezusa Krew Jego Najdroższą. Tę Krew Boską ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu, błagając, aby słuchał Jej głosu, który się domaga usilniej o Miłosierdzie nad nami, niżeli krzyk zbrodni naszych o sprawiedliwość. Pomyśl, że do Ciebie Pan Jezus w Komunii Świętej mówi to, co powiedział do Św. Gertrudy: „Łatwo otrzymujesz i słodko się napawasz tą Krwią Najdroższą, której wylanie tak bolesnym, tak gorzkim było dla Zbawiciela twego”.

Odmów odwiedzenie Najświętszego Sakramentu jak w pierwszy Piątek)

Modlitwa I.

Witaj, o Najsłodszy Panie Jezu Chryste! Sprawco Łaski, Boże Miłosierdzia! Błogosławione niech będzie Przenajświętsze Życie, Męka i Śmierć Twoja, Błogosławiona Twoja Krew Najdroższa, którą dla nas przy biczowaniu wylałeś. Wieczna Chwała, wieczne dzięki niech Ci będą za wszystkie katusze, którymi najczystsze Panieńskie Ciało Twoje udręczone zostało, gdy je w Pretorium Piłata skrępowano więzami i bez litości biczami rozdarto. Przez to wylanie Najświętsze Krwi Twojej, błagam Cię, aby dusza i ciało moje czystością doskonałą wielbiło Ciebie. Amen.

Należy odmówić Modlitwę II i Litanię tak jak w pierwszy Piątek.

Czwarty Piątek

Czwarte wylanie Krwi Przenajdroższej przy koronowaniu cierniem

Proś, aby przez zasługę Swojej Krwi Najdroższej Pan Jezus dał ci Łaskę poskromienia drażliwości, wszelkich poruszeń gniewu, aby cię obdarzył cnotą cierpliwości i darem męstwa, abyś spokojnym umysłem i chętnym sercem znosić umiał wszystkie przeciwności, a szczególnie wzgardę i upokorzenie.

Rozmyślanie.

Cudem tylko Pan Jezus tę nieznośną męczarnię wycierpiał, bo cierniowa korona gwałtownie wciśnięta na Przenajświętszą Głowę Zbawiciela, kolcami aż do mózgu wniknęła. Z czoła, ze skroni Krew popłynęła jak deszcz kroplisty i oszpeciła Twarz Boską najpiękniejszą, która Aniołów i Świętych zachywca… Cześć oddaj Królowi Niebios dla twej pychy wzgardą ukoronowanemu, wyrzeknij się chętnie wszelkiej próżnej ludzkiej chwały, a z radością, z dziękczynieniem przyjmij, jeżeli Pan Jezus da ci cząstkę w upokorzeniu Swoim. Dla ciebie On się poddał temu, iż Go Królem szydersko ogłoszono, a ty byś może pragnął, by cię otaczano czcią i chwałą, byś nigdy nie czuł cierni bólu i poniżenia? „Ciesz się kiedyś nieznany i za nic poczytany”, mówi Św. Bonawentura. Niech to będzie owocem twojej dzisiejszej Komunii Świętej.

Odmów odwiedzenie Najświętszego Sakramentu jak w pierwszy Piątek.

Modlitwa I.

Witaj, o najcierpliwszy Panie Jezu Chryste! Sprawco Łaski, Boże Miłosierdzia! Błogosławione niech będzie Przenajświętsze Życie, Męka i Śmierć Twoja, błogosławiona niech będzie Najdroższa Krew Twoja, którą wylałeś przy cierniem koronowaniu. Wieczna chwała, wieczne dzięki niech Ci będą, żeś pozwolił, aby Twoją Głowę Najświętszą ostre ciernie zraniły. Przez to wylanie Twojej Krwi Najdroższej, błagam Cię o Łaskę cierpliwości i cichości, aby gniew i wszelką chęć zemsty w sercu moim zniszczyła.

Należy odmówić Modlitwę II i Litanię tak jak w pierwszy Piątek.

Piąty Piątek

Piąte wylanie Krwi Przenajdroższej na krzyżowej drodze

Przez to wylanie proś, aby Pan Jezus wybawić cię raczył od przywiązania do własnej woli, aby ci użyczył cnoty posłuszeństwa, aby cię ubogacił darem rady, który cię nauczy, jak drogą jest cnotą zaparcie się samego siebie.

Rozmyślanie.

Spojrzyj, jak na drodze krzyżowej strasznym ciężarem krzyża wyciśnięta Krew Najdroższa Jezusa spływa wielkimi kroplami, jak po Niej depczą stopy bezbożników, a nawet końskie kopyta. Spojrzyj dalej, jak na Kalwaryi krzyżowa droga kończy się obnażeniem Jezusa, jak razem ze sukniami skórę Najświętszą zdzierają, a z Ran otwartych Krew Przenajdroższa znowu płynie strumieniem. O któż wyrazi boleść Zbawiciela!… A On ją cierpi tak chętnie, aby cię nauczyć, iżbyś się wyzuł samego siebie, iżbyś ochotnym sercem zezwalał, aby i drudzy pomagali ci do zaparcia się samego siebie. Komunia Najświętsza niech cię do tego usposabia. Zobaczywszy w Niej, jak słodki jest Pan, rozważywszy, ile uczynił, ile wycierpiał dla ciebie, o jakże chętnie wszystko czynić, wszystko cierpieć powinieneś! Jak gotowym być trzeba, żeby cię niejako odarto ze wszystkiego, co cię od Boga odwieść może. O dajże mi, Panie! Słodycz Miłości Twojej, która by tak mocno serce moje przywiązała do Ciebie, iżby szczęściem moim było utracić wszystko dla posiadania Ciebie Samego!

Odmów odwiedzenie Najświętszego Sakramentu jak w pierwszy Piątek.

Modlitwa I.

Witaj, o najposłuszniejszy Panie Jezu Chryste! Sprawco Łaski, Boże Miłosierdzia! Błogosławione Przenajświętsze Życie, Męka i Śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew Najdroższa, którą dla nas wylać raczyłeś na krzyżowej drodze i przy obnażeniu Twoim na Kalwaryi. Przez to Najświętsze Krwi Twojej wylanie błagam Cię o Łaskę doskonałego posłuszeństwa.

Należy odmówić Modlitwę II i Litanię tak jak w pierwszy Piątek.

Szósty Piątek

Szóste wylanie Krwi Przenajdroższej przy Ukrzyżowaniu

Przez to wylanie proś o pokonanie zazdrości. Proś, aby Pan Jezus dał ci ducha dobroci i słodyczy względem tych nawet, którzy cię zasmucają i krzyżują, proś, aby cię Pan napełnił darem rozumu, abyś cenę i zasługę cierpień dobrze potrafił.

Rozmyślanie.

O jakiż to widok, duszo moja!… Król Niebios i ziemi, Bóg twój na krzyżu, a bezlitośni oprawcy grubymi gwoźdźmi wskroś przebijają Ręce i Nogi Jego. Ani wysłowić, ani pojąć można, co Pan Jezus w tej Męce wycierpiał. Żyły Jego Najświętsze wytoczyły wówczas Krew wszystką, która przez cztery wielkie i szerokie Rany w czterech strugach na ziemię spłynęła. Uwielbiaj, o duszo! to wylanie tak hojne Krwi Zbawiciela twego, dzięki składaj za Miłość, która to sprawiła i staraj się, abyś z Ust Pańskich nigdy tego słowa nie usłyszał: „Jakiż pożytek ze Krwi Mojej?” Przyjdź czerpać miłość i wszystkie Łaski w tych czterech rzekach błogosławionych, które skrapiają Kościół cały; masz do nich prawo, boć one dla ciebie wynikły z Ciała Jezusowego. W potoku Krwi z Nóg Jego płynącym oczyść się ze wszystkich występnych dróg twoich, które cię odwiodły od świętej drogi Pańskiej. Włóż dłonie twoje w potoki z Rąk Jego płynące, aby ręce twoje stały się dość mocne, by wytrzymać przybicie do krzyża. Jeśli chcesz być coraz milszym Panu swemu, bądź coraz bardziej ukrzyżowanym.

O Najsłodszy Jezu! krzyż był cząstką Twoją, niechże i moją będzie na zawsze. Tyś mnie na krzyżu porodził, pozwól mi więc żyć i umierać na krzyżu, przy Twoim Boskim Sercu, przy Najświętszym Sercu Twej Matki.

Odmów odwiedzenie Najświętszego Sakramentu jak w pierwszy Piątek.

Modlitwa I.

Witaj, o Najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste! Sprawco Łaski i Boże Miłosierdzia! Błogosławione niech będzie Przenajświętsze Życie, Męka i Śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew Najdroższa, którą dla nas wylałeś przy Ukrzyżowaniu. Przez to Najświętsze Krwi Twojej wylanie, błagam Cię o Łaskę miłości bliźniego, przeciwko wszelkiej nienawiści i zazdrości.

Należy odmówić Modlitwę II i Litanię tak jak w pierwszy Piątek.

Siódmy Piątek

Siódme wylanie Krwi Przenajdroższej przez Ranę włócznią Panu zadaną

Przez zasługę tego wylania proś o Miłość Boską, o żarliwość Chwały Bożej, o wyniszczenie miłości własnej i o dar mądrości, aby serce twoje, od wszystkich rzeczy stworzonych oderwane, znajdowało rozkosz tylko w Bogu samym, w najczystszej miłości Pana Jezusa.

Rozmyślanie.

Po Śmierci Jezusowej kilka kropelek Krwi schroniło się w Jego Przenajdroższym Sercu, lecz Pan nic Sobie zostawić nie chciał i dlatego pozwolił, by Mu Bok otworzono, aby nam oddać jeszcze te kropelki ostatnie Swojej Krwi Przenajświętszej… O Miłości przedziwna, która zdobyć powinnaś miłość wszystkich serc stworzonych! I cóż więcej mogłeś dla nas uczynić, Jezu najmilszy?… Ewangelia Święta nie mówi, że zraniono, że wskroś przebito Bok Pański, lecz powiada, że Go otworzono; bo tak wielką była ta Rana, Ran Miłości, przez którą Pan Jezus otworzył nam Serce Swoje, abyśmy w Nim wszyscy przytulenie znaleźli. O Najsłodszy Jezu! zawołam ze Świętymi: „O Panie mój! jednej rzeczy proszę u Ciebie, jednej tylko szukam: abym mieszkał w Sercu Twoim po wszystkie dni życia mego i przez wieczność całą, aby to Serce było mi domem ucieczki i miejscem zbawienia w straszny Dzień Sądu Twojego”.

Odmów odwiedzenie Najświętszego Sakramentu jak w pierwszy Piątek.

Modlitwa I.

Witaj, o najmiłościwszy Panie Jezu Chryste! Sprawco Łaski i Boże Miłosierdzia! Błogosławione niech będzie Przenajświętsze Życie, Męka i Śmierć Twoja, błogosławiona Twoja Krew Najdroższa, dla nas wylana przy otwarciu Boku Twego. Przez to Najświętsze Krwi Twojej wylanie, błagam Cię o świętą gorącość i żarliwość ducha przeciwko wszelkiemu lenistwu i ociężałości w służbie Twojej Świętej.

Najsłodszy Jezu! przez Ranę przebitego Serca Twego, przebacz miłościwie, cokolwiek nędzne serce moje przez złą wolę lub przez słabość zgrzeszyło. Zamknij, o Panie! to serce nikczemne w Boskim Przenajdroższym Sercu Twoim, aby nic już nie czuło, nic nie pożądało, coby nie było według Serca Twego, abym we wszystkim i najzupełniej poddając się upodobaniu tego Serca Najsłodszego, wiernie wytrwał w Miłości Twojej aż do końca, aż na wieki wieków. Amen.

Należy odmówić Modlitwę II i Litanię tak jak w pierwszy Piątek.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Siedem ofiarowań Krwi Przenajdroższej Chrystusa Pana.

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Wezwanie Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, a ogień Twej Miłości racz w nich zapalić, któryś przez rozliczność języków wszystkie narody w jedność wiary zgromadził.

V. Ześlij Ducha Twego, a będę stworzone.

R. A odnowisz oblicze ziemi.

Niechaj będzie z nami, prosimy Cię Panie, Łaska Ducha Świętego, która by serca nasze oświeciła i od wszego złego broniła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pierwsze Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zasługi Krwi Przenajdroższej Jezusa, najmilszego Syna Twego, a Boskiego Odkupiciela mego, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła Świętego, tej drogiej Matki mojej, za zachowanie i pomyślność widzialnej Głowy Jego, Papieża Rzymskiego, za Kardynałów, Biskupów, Duszpasterzy i wszystkie sługi Kościoła Świętego i dla otrzymania Łaski, o którą błagam.

— Chwała Ojcu.

Bądź na wieki błogosławiony i miłowany, o Jezu, który raczyłeś nas odkupić Twoją Krwią Najdroższą. Amen.

Powtarzają się powyższe Chwała Ojcu i t. d. i Bądź na wieki i t d. za każdym razem, zamierzając przez to wynagrodzić naszemu Zbawicielowi wszystkie zelżywości, które odbiera od niewiernych Swych dzieci.

Drugie Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zasługi Krwi Przenajdroższej Jezusa, najmilszego Syna Twego a Boskiego Odkupiciela mego, za pokój i zgodę królów i panów katolickich, za poniżenie nieprzyjaciół wiary świętej i za pomyślność ludu chrześcijańskiego i dla otrzymania Łaski, o którą błagam.

Trzecie Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zasługi Krwi Przenajdroższej Jezusa, najmilszego Syna Twego a Boskiego Odkupiciela mego, za oświecenie niewiernych, za wytępienie wszelkich herezji i za nawrócenie grzeszników i dla otrzymania Łaski, o którą błagam.

Czwarte Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zasługi Krwi Przenajdroższej Jezusa, najmilszego Syna Twego a Boskiego Odkupiciela mego, za wszystkich moich krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół, wszystkich ubogich, chorych i strapionych, i za tych wszystkich, za których wiesz, że modlić się winienem i chcesz, abym się modlił, i dla otrzymania Łaski, o którą błagam.

Piąte Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zasługi Krwi Przenajdroższej Jezusa, najmilszego Syna Twego a Boskiego Odkupiciela mego, za tych wszystkich, co w dniu dzisiejszym przejdą do przyszłego żywota, abyś ich od kar piekielnych wybawił i jak najprędzej do posiadania chwały Bożej przypuścić raczył i dla otrzymania Łaski, o którą błagam.

Szóste Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, najmilszego Syna Twego a Boskiego Odkupiciela mego, za tych wszystkich, co się z całym sercem kochają w tak wielkim skarbie, dla wszystkich, co razem ze mną cześć Mu i pokłon oddają, i za tych na koniec, którzy przyczyniają się do rozszerzania nabożeństwa do Krwi Chrystusowej i dla otrzymania Łaski, o którą błagam.

Siódme Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zasługi Krwi Przenajdroższej Jezusa, najmilszego Syna Twego a Boskiego Odkupiciela mego, za moje potrzeby duchowne i doczesne, za święte dusze czyśćcowe, a w szczególności za te, które miały najwięcej nabożeństwa do ceny naszego odkupienia i do boleści i cierpień Najświętszej i najmilszej Matki naszej Maryi i dla otrzymania Łaski, o którą błagam.

Zakończenie: O Święta Krwi Chrystusowa obmyj mnie, o Krwi Najdroższa uświęć mnie, o Krwi Boska wołaj Miłosierdzia za mną i za wszystkimi nieszczęśliwymi.

Chwała Ojcu…

Bądź na wieki błogosławiony i miłowany o Jezu, który raczyłeś nas odkupić Twoją Krwią najdroższą. Amen.

Modlitwa strzelista Niech żyje Krew Jezusa Chrystusa Pana naszego, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Odmówmy siedem „Zdrowaś Marya” na cześć zbolałego Serca Najświętszej Maryi Panny, i za każdym razem dodajmy:

O Niepokalana Matko, wyraź głęboko w moim sercu Rany Syna Twojego, tak jak Je Sama uczułaś.

Odmówmy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Marya” na cześć Św. Franciszka Ksawerego, Św. Alojzego, Św. Filomeny i Świętego Patrona naszego kościoła.

Za wszystkich naszych dobrodziejów trzy „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Marya” na cześć trzech ostatnich godzin Jezusa na krzyżu i boleści Jego Matki przy Krzyżu stojącej – za wszystkich dziś konających i za dusze zmarłych dodaj:

O Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za wszystkie potrzeby Kościoła Świętego.

(100 dni odpustu).

Niech będzie pochwalony Jezus i Marya na wieki. Amen.

Niech żyje Marya i Ten, Który Ją stworzył.

Odpusty: 300 dni za każdorazowe odmówienie tych ofiarowań itd. w intencji zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które Jezus odbiera w Krwi Swojej Przenajdroższej.

Odpust zupełny dla wszystkich, którzy je odmówią w sposób powyższy codziennie przez miesiąc, a w dniu dowolnie obranym wyspowiadawszy się, Komunią Świętą przyjmują i pomodlą się według intencji Papieża.

(Pius VII, Reskr. dnia 22 września 1817).

 

 

Krew Jezusa

 

 

 Siedem ofiarowań Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa (II).

Źródło: 1) Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

2) Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

 

Następujące Modlitwy ułożone są przez zmarłego w Rzymie i wielu łaskami słynącego Xiędza Gaspard del Buffalo.

 

Wezwanie Ducha Świętego.

Przybądź Duchu Stworzycielu, myśli wiernych nawiedź, łaską Niebieską napełnij serca któreś stworzył.

Który jesteś, Jasnością największą, Boga Najwyższego Darem, Źródłem żywota, Ogniem, Miłością i Namaszczeniem duchownym.

Ty siedmioraki w darach, Prawicy Bożej Wskaziciel, Ty pierwszą obietnicą Ojca, mową wzbogacający usta.

Zapal światłość zmysłom, wiej miłość w serca, krewkości naszego ciała Mocą Twoją pokrzep.

Nieprzyjaciela odmieć daleko, pokojem prędko udaruj; abyśmy za Tobą, jako za Wodzem, uszli szkody wszelakiej.

Daj, abyśmy przez Cię pojęli Ojca, i poznali Syna; i w Ciebie Duchu Obydwóch zawsze wierzyli.

Niech będzie chwała Ojcu, chwała Synowi, niech będzie równa chwała Tobie Duchu Boże, za którego natchnieniem myśli ludzkie oświecają się i świętymi ogniami płoną. Amen.

I. Ojcze Przedwieczny! ofiaruję Ci zasługi Najdroższej Krwi Twego ukochanego Syna Boskiego, Zbawcy mojego, którą wylać raczył przy Obrzezaniu, za podwyższenie Kościoła Świętego, za zachowanie Jego Głowy widzialnej, za Kardynałów, Biskupów, Pasterzy dusz, Kapłanów ołtarzy, i dla otrzymania Łaski, o którą błagam, mówiąc:

Powtarza się po każdym wezwaniu: Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Następnie: Bądź na wieki błogosławion, o Jezu! który raczyłeś nas odkupić Twoją najdroższą krwią. Amen.

II. Ojcze Przedwieczny! ofiaruję Ci zasługi Najdroższej Krwi Twego ukochanego Syna Boskiego, Zbawcy mojego, którą wylać raczył na modlitwie w Ogrójcu, za pokój i zgodę Panów chrześcijańskich, za pomyślność Twego ludu i dla otrzymania Łaski, o którą błagam, mówiąc:

III. Ojcze Przedwieczny! ofiaruję Ci zasługi Najdroższej Krwi Twego ukochanego Syna Boskiego, Zbawcy mojego, którą wylać raczył przy biczowaniu, na uproszenie oświecenia niewiernych, nawrócenia grzesznych, i dla otrzymania Łaski, o którą błagam, mówiąc:

IV. Ojcze Przedwieczny! ofiaruję Ci zasługi Najdroższej Krwi Twego ukochanego Syna Boskiego, Zbawcy mojego, którą wylać raczył przy cierniowym koronowaniu, za moich krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół, za ubogich, chorych i strapionych, za tych wszystkich, za których winniśmy się modlić, i dla otrzymania Łaski, o którą błagam, mówiąc:

V. Ojcze Przedwieczny! ofiaruję Ci zasługi Najdroższej Krwi Twego ukochanego Syna Boskiego, Zbawcy mojego, którą wylać raczył przy zdzieraniu szat z Ciała Jego Krwią zawrzałego, za tych wszystkich, którzy przejdą dziś do innego życia, abyś ich raczył uwolnić od mąk piekielnych i uczynić uczestnikami Twojej chwały, i dla otrzymania Łaski, o którą błagam, mówiąc:

VI. Ojcze Przedwieczny! ofiaruję Ci zasługi Najdroższej Krwi Twego ukochanego Syna Boskiego, Zbawcy mojego, którą wylać raczył przy przebiciu Rąk i Nóg Najświętszych; za tych wszystkich, którzy wraz ze mną czcić i wielbić Go pragną; za tych, którzy usiłują krzewić to nabożeństwo; i dla otrzymania Łaski, o którą błagam, mówiąc:

VII. Ojcze Przedwieczny! ofiaruję Ci zasługi Najdroższej Krwi Twego ukochanego Syna Boskiego, Zbawcy mojego, którą wylać raczył przy przebiciu włócznią Boku i Serca, za wszystkie moje potrzeby doczesne i wieczne, za dusze w czyśćcowych mękach zostające, osobliwie za te, które z większym nabożeństwem czciły Mękę Jezusa Chrystusa dla nas podjętą, i żywiej podzielały boleści czułej naszej Matki Maryi; także dla otrzymania łaski, o którą błagam, mówiąc:

Trzysta dni odpustu za każdym odmówieniem tych ofiarowani itd. ze skruszonym sercem i pobożnie w intencji zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które Jezus odbiera w Krwi Swojej Przenajdroższej. Ci zaś, którzy by te modlitwy przez cały miesiąc co dzień odmawiali, dostępują odpustu zupełnego w dniu dowolnie sobie obranym, w którym by się z prawdziwą skruchą spowiadali, Komunię Najświętszą przyjęli i modlili się według intencji Kościoła Świętego.

Powyższe odpusty, nadane przez Piusa VII Reskr. dnia 22 Września 1817 r., mogą także być ofiarowane za dusze w Czyśćcu zostające.

Przed rozpoczęciem tych modlitw jako Nowenny, potrzeba wezwać Ducha Świętego i tak przez dni dziewięć; po upłynięciu których, potrzeba się spowiadać i komunikować.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Ofiarowanie Krwi Przenajdroższej Zbawiciela.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

  1. Przedwieczny Ojcze! ja Tobie ofiaruję Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa, na zadosyćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego.

Odpust 100 dni za każdym razem.

  1. Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Krew, Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, boleści Najświętszej Panny Maryi i Świętego Józefa, w celu zgładzenia grzechów naszych, wspomożenia dusz w Czyśćcu cierpiących, za potrzeby Świętej Matki Kościoła i za nawrócenie grzeszników.

Odpust 100 dni raz na dzień.

Za każde odmówienie powyższego Ofiarowania, Leon XII. nadał Odpustu wiernym 100 dni, a tym, którzy co dzień przez miesiąc odmawiać je będą, Odpust zupełny w obranym sobie dniu przy Spowiedzi, Komunii Świętej i modlitwie za Kościół S. Te Odpusty mogą być aplikowane Duszom w Czyśćcu będącym.

 

 

Trzy ofiarowania Przenajdroższej Krwi Chrystusa Pana.

  1. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa w połączeniu z Najświętszą Niepokalaną Panną, ze Wszystkimi Świętymi Nieba i ze wszystkimi wybranymi na ziemi, na podziękowanie za dary i przywileje, którymi wzbogaciłeś Maryę jako najposłuszniejszą Córkę Twoją, a szczególniej za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także Tę Krew drogą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozkrzewienie i wywyższenie Kościoła Świętego, za zachowanie i pomyślność Ojca Świętego i według jego intencji.

Chwała Ojcu.

  1. Wieczne Słowo, któreś stało się Ciałem, ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew Twoją w połączeniu z Najświętszą Panną Niepokalaną, ze Wszystkimi Świętymi Nieba i ze wszystkimi wybranymi na ziemi, na podziękowanie za dary i przywileje, którymi wzbogaciłeś Maryję, jako najukochańszą Matkę Twoją, i szczególniej za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także Tę Krew drogą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozkrzewienie i wywyższenie Kościoła Świętego, za zachowanie i pomyślność Ojca Świętego i według jego intencji.

Chwała Ojcu.

  1. Wieczny Duchu Święty, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa w połączeniu z Najświętszą Panną Niepokalaną, ze Wszystkimi Świętymi Nieba i ze wszystkimi wybranymi na ziemi, na podziękowanie za dary i przywileje, którymi wzbogaciłeś Maryję jako najwierniejszą Oblubienicę Twoją, a szczególniej za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także Tę Krew drogą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozkrzewienie i wywyższenie Kościoła Świętego, za zachowanie i pomyślność Ojca Świętego i według jego intencji.

Chwała Ojcu.

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi. Matko Boża Niepokalana. Najświętsza Panno Maryo! Przez miłość, którą masz ku Bogu i przez wdzięczność, którą żywisz za tyle łask i darów, którymi od Niego zostałaś wzbogacona, szczególniej za przywilej najosobliwszy Twego Niepokalanego Poczęcia, i przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego Boskiego i Pana mojego, proszę Cię i zaklinam, abyś mi wyjednała doskonałe i wytrwałe nabożeństwo do Ciebie i pełną ufność utrzymania przez Twoją najpotężniejszą Przyczynę wszystkich Łask, o które proszę. Już teraz pewny tego, że dostąpię to, o co proszę, przez Twą dobroć macierzyńską, czczę Cię sercem przepełnionym pociechą i wdzięcznością i powtarzam pozdrowienie, którym Cię Święty Archanioł Gabryel pozdrowił: Zdrowaś Marya…

Odpusty: 1) 300 dni. 2) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto przez miesiąc zwykł tak się modlić.

Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej i modlitwa przez czas jakiś na intencję Papieża.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Ofiarowanie Krwi Jezusowej z Rany Świętej Prawej Ręki dla otrzymania Błogosławieństwa Niebieskiego

Źródło: 1) Kwiaty Pasyjne 1906

2) Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

3) Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, która za nas z tak wielką miłością i z tak wielkimi boleściami z Rany Jego Prawej Ręki płynęła, przez cnoty, zasługi i moc Jej, błagamy Twego Majestatu Boskiego, byś nam Świętego Błogosławieństwa udzielić raczył, abyśmy mocą Jego mogli przeciw nieprzyjaciołom naszym być obronieni i zabezpieczeni, i od wszelkiego złego uwolnieni być mogli, gdy mówimy: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna , i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i zamieszka w nas na zawsze. Amen.

Lub:

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa z taką boleścią i miłością za nas wylaną z Przenajświętszej rany prawej Ręki Jego; a przez zasługę i moc tej Krwi Przenajdroższej, błagamy Boskiego Majestatu Twego, byś nas Świętem Błogosławieństwem Twoim błogosławić raczył; abyśmy mocą tego błogosławieństwa nieprzyjaciół naszych zwyciężyć i od wszelkiego złego wolni być mogli, mówiąc: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha świętego niech zstąpi na nas i zamieszka w nas. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu. dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej za odebrane Dobrodziejstwa

100 dni odpustu za każdorazowe odmówienie tego aktu i pacierza z sercem skruszonym i nabożnie na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za odebrane dobrodziejstwa.

Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnym obranym dla tych, którzy to ćwiczenie codziennie przez miesiąc odmawiali pod warunkiem Spowiedzi, Komunii Świętej i modlitwy na intencję Papieża.

Leon XII, Reskr. dn. 25 października 1823r.

 

 

Krew Chrystusa

 

 

Ofiara własnego serca na uczczenie Najdroższej Krwi Pańskiej

Źródło: Arcybractwo Najdroższej krwi Jezusa Chrystusa 1847

U Nóg Twoich o Najsłodszy Jezu, ja najniegodniejszy Twój sługa, uznaję moją nikczemność. Dzięki Ci składam za niezliczone Łaski i Dobrodziejstwa, którymi mnie litościwie udarowałeś, szczególniej żeś mnie Krwią Twoją wybawił z niewoli szatana. W Obliczu Najświętszej Maryi Panny Najukochańszej Matki mojej, mojego Świętego Anioła Stróża, mojego Świętego Patrona (mojej Świętej Patronki) i całego dworu niebieskiego na nowo sobie postanawiam oddać się całkowicie czci i nabożeństwu do Najdroższej Krwi Pańskiej, przez którą cały świat odkupiony został. Prócz tego, ile tylko zdołam, za pomocą Łaski Twojej starać się będę i w innych wzbudzać miłość nabożeństwa do Najdroższej Krwi Pańskiej, aby ta droga cena naszego odkupienia coraz więcej uznaną, szanowaną i wielbioną była. To pragnę czynić, abym Ci tym sposobem, o Jezu, mógł choć w części wynagrodzić wyrządzone zniewag przez moje grzechy i przez grzechy innych, zwłaszcza przez przekleństwa, bluźnierstwa, świętokradztwa. Racz mnie w tym momencie przyjąć, o Najłaskawszy Zbawicielu, jako żywą ofiarę na uczczenie Krwi Twojej Najświętszej. Chcę być sługą (służebnicą) Tej Drogiej Krwi Twojej i na to siebie samego i to co mam poświęcić, aby Ta Krew Najdroższa, uznaną, czczoną i wielbioną była. Wspieraj mnie łaską swoją, abym wytrwał w tych dobrych postanowieniach i mógł swego czasu z wszystkimi wybranymi śpiewać: „Cześć i chwała Krwi Jezusa! tak jest: cześć i chwała niech będzie Krwi Jezusa”. Amen.

 

 

Krew Chrystusa

 

 

Akt uwielbienia Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

O Krwi Przenajdroższa żywota wiecznego! zapłato i okupie całego świata! napoju i oczyszczenie dusz naszych! O Krwi Przenajdroższa! która przed tronem najwyższego Miłosierdzia — bezustannie sprawy ludzkiej bronisz! ach! z głębi duszy cześć Ci oddają i pragnąłbym ile możności zadość Ci uczynić za wszystkie krzywdy i zniewagi, które ciągle odbierasz od ludzi, mianowicie od tych, co zuchwale poważają się przeciw Tobie bluźnić. O! którzy nie chwalił tej Krwi bezcennej? Któżby nie gorzał miłością ku Jezusowi, co za nas ją przelał? W cóżbym sią obrócił, gdybym tą Krwią Bożą nie był odkupiony? O Krwi Przenajdroższa! Któż Cię wytoczył aż do ostatniej kropli z żył mojego Pana? Ach! zaprawdę, miłość to Jego, miłość Jego ku mnie. O miłości bez granic, któraś nas udarowała tym tak zbawiennym balsamem! O balsamie nieoceniony, wytryskujący ze źródła miłości niezmiernej! spraw to, spraw, błagamy, by wszystkie serca i języki wszystkie mogły Cię chwalić, wielbić i błogosławić, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Krew Chrystusa

 

 

Pobożne westchnienia do Krwi Chrystusowej.

Źródło: Arcybractwo Najdroższej krwi Jezusa Chrystusa 1847

Niech Jezus żyje, który dla dobra mojego,

Wszystką krew wytoczył z żył Ciała Najświętszego.

Ta Krew Boska Jezusa nadała mi życie.

Któż ubłogosławi tę dobroć sowicie?

Ach! niech będzie wielbiona, wiecznie ta Krew droga,

Która świat wydobyła z mocy piekieł wroga.

Ta Krew staje się dla nas zbawiennym napojem,

Obmywa dusze nasze najobfitszym zdrojem.

Ta Krew Jezusa błaga Ojca zgniewanego,

O wyjednanie dla nas Królestwa wiecznego.

Abla krew przelana wołała zemszczenia,

Jezusa szuka dla nas łaski odpuszczenia.

Jeżeli ta Krew skrapla serca nasze dzielnie,

Grzesznik gniewu Boskiego uniknie niemylnie.

A gdy się tak uwielbia Krew Jezusa Boska,

Weseli się Niebo, piekło drży i troska.

Mówmyż więc wszyscy razem ustami skutecznie:

Krwi Jezusa, niech będzie cześć i chwała wiecznie.

Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tego westchnienia z sercem skruszonym i nabożnie. Pius VII Reskr. dn. 16 Października 1815r.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Modlitwa do Krwi Najdroższej

Źródło: Kwiaty Pasyjne 1906

Staraj się o szczególne nabożeństwo ku uczczeniu Krwi Przenajświętszej, bo Ona jest ceną naszego zbawienia i zdoła najlepiej oczyścić nas z grzechów. Dlatego odmawiaj często te modlitwy, zwłaszcza podczas Mszy Świętej, bo one są skuteczne i miękczą serce ludzkie.

Bądź pozdrowiona, o najczcigodniejsza Krwi mego Pana, Jezusa Chrystusa! Z najgłębszą pokorą oddaję Ci hołd w imieniu wszystkich ludzi, za którą byłaś przelaną, bo Ty jesteś wzniosłą ceną naszego Odkupienia i jesteś najsilniejszą kąpielą, w której obmytymi zostały grzechy wszystkich ludzi. O Ty szlachetna Krwi mego Pana, Jezusa Chrystusa, wzdycham do Ciebie i wołam z ufnością o Miłosierdzie. O Ty Najświętsza Krwi, o Ty jedyna Krwi, o Ty można Krwi! kocham Ciebie, czczę i pozdrawiam, i proszę Cię pokornie, wyjednaj mi Łaskę u Boga. O Krwi Jezusa! Ty kosztowna Krwi! O Krwi Jezusa, Ty nieoszacowana Krwi! O Krwi Jezusa, Ty Boska Krwi! W Tobie pokładam wszystkie nadzieje i całe zaufanie moje! Ty jesteś moją słodką pociechą, Ty jesteś moją najpewniejszą ucieczką! Przez Ciebie, o szlachetna Krwi, spodziewam się dostąpienia odpuszczenia grzechów. Przez Ciebie, o ukochana Krwi, spodziewam się uzyskania darowania kar. Przez Ciebie, o kosztowna Krwi, spodziewam się nabycia Łaski i Miłosierdzia. Bo Ty możesz wszystko, Ty uzyskasz wszystko, Ty wyjednasz wszystko! Twoje zasługi przewyższają w sposób nieskończony wszystkie moje winy i jedyna jedna kropelka Twoja więcej jest wartą, aniżeli wszystkie grzechy świata. Dlatego wołam do Ciebie pełen zaufania i proszę Cię z całego serca o Miłosierdzie. O Ty ukochana Krwi, o Ty łagodna Krwi, o Ty słodka Krwi! Ach obmyj mnie, ach oczyść mnie, ach wyjednaj mi Łaskę i Miłosierdzie. O Ojcze Niebieski, usłysz głos Krwi Syna Twego, Jezusa Chrystusa i dla Niej udziel mi Łaski i Miłosierdzia. Amen.

 

Krew Jezusa

 

 

Dziękczynienie Panu Jezusowi.

Źródło: Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889

Tobie cześć, chwała i dziękczynienie, najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste za wszystkie krople Krwi Twojej Przenajświętszej, którąś wylać raczył przy Obrzezaniu, przy krwawym poceniu, przy okrutnym biczowaniu, przy cierniowym ukoronowaniu, przy obnażeniu, przy przebiciu Przenajświętszych Rąk i Nóg Twoich, przy otwarciu Boku i Serca Twego, oraz ze wszystkiego przenajszlachetniejszego Ciała Twego, raczże być miłościw nam grzesznym i niewdzięcznym ludziom, których raczyłeś odkupić krwią swoją przenajdroższą. Amen.

V. Zranili Ręce i Nogi Twoje, Panie Jezu!

R. I zliczyli wszystkie kości w Ciele Twoim.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś z Nieba na ziemię z Łona Ojca Twego Niebieskiego zstąpił, i Krew Twoją Przenajświętszą siedemkroć z Ciała Twego Świętego na odpuszczenie grzechów wylałeś; Ciebie pokornie prosimy, abyśmy na Sądzie strasznym, po Prawicy Twojej, zasłużyli słyszeć: „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego, odbierzcie wam przygotowane Królestwo”. Amen.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, przez Pięć Ran Twoich, które Ci na Krzyżu Miłość Twoja ku nam zadała, ratuj sługi i służebnice Twoje, któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Modlitwa przed Ukrzyżowanym Panem Jezusem ku ofiarowaniu zasług Męki i Krwi Jego Przenajdroższej za grzechy nasze

Źródło: Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889

O najsłodszy Panie Jezu Chryste! w ciężkich bólach na krzyżu konający, ja się Tobie polecam dnia dzisiejszego i na wszystkie wieki; przyjmij mnie grzesznika do nieskończonego Miłosierdzia Twego; zamknij mnie w głębokich Ranach Twoich, do których duszę moją i całego siebie składam. Krew i Woda, które wypłynęły z Boku Twego Najświętszego niech mnie oczyszczą; męka Twoja święta niech mnie teraz i na strasznym Sądzie obroni; Najdroższe Ciało i Krew Twoja niech mnie nakarmi i napoi. pełna tęskności śmierć Twoja niech mnie zachowa ku żywotowi wiecznemu.

O Boże mój! o Zbawicielu, ofiaruję wszystkę Krew Twoją, Ojcu Niebieskiemu na odpuszczenie grzechów moich. Wszelkie wzgardy i zelżywości, które dla mnie wycierpiałeś, o Jezu, niechaj zadośćuczynią za grzechy mojej wyniosłości i pychy; Twoje ciężkie urągania, bicia i zniewagi niesłychane, niechaj mnie zasłonią od wiecznego wstydu; prace i trudy Twoje, niechaj nagrodzą lenistwo i opieszałości moje. O Zbawicielu! zranione Ręce, Nogi i Serce Twoje, niech się zastawią za wszystkie niecne sprawy i nieprawe uczucia Serca mojego. Na ostatek, smutne wzdychanie Twoje, niech mi będzie pociechą przy ostatnim konaniu moim.

O Dobry Jezu! o Słodki Odkupicielu! Przez Krew Twoją błagam Cię nie dopuść, abym przez grzech śmiertelny od Ciebie się oddalił; w Krwi Twojej Najświętszej najlepszą ufność pokładam, Jej zasługom i Serca Twego Miłosierdziu oddaję siebie i wszystkich moich drogich, aż na wieki. Amen.

 

 

Krew Jezusa

 

 

Skuteczna modlitwa za dusze czyśćcowe.

Źródło: Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889

Zmiłuj się, Jezu najłaskawszy, nad duszami w Czyśćcu zostającymi, dla których odkupienia przyjąwszy naturę ludzką, gorzką śmierć podjąłeś. Zmiłuj się nad ich jęczeniem, zmiłuj się nad ich łzami, które wylewają, a przez moc męki swojej odpuść im karanie, na które za grzechy swoje zasłużyły. Niech zstąpi najmiłosierniejszy Jezu, Krew Twoja do Czyśćca, i niechaj rozweseli i ochłodzi wszystkie dusze w niewoli czyśćcowej zostające. Podaj im rękę, i wprowadź je do wiecznego odpoczynku, światłości i pokoju. Amen.

 

 

Krew Chrystusa

 

 

Polecenie dusz wiernych zmarłych zasługom Krwi Przenajdroższej.

Źródło: Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889

Niech się nad wami utrapione i nędzne dusze zmiłuje Jezus Chrystus za was umarły i ukrzyżowany, a przez pokropienie Krwią Swoją Przenajdroższą niech was ochłodzi w mękach waszych. Polecam was tej bezmiernej Miłości, która Syna Bożego z Nieba ściągnęła i na gorzką Śmierć skazała, aby On w Łaskawości Swej nad waszymi litował się mękami, jako się zlitował na Krzyżu przelewając za nas wszystkich Boską Krew Swoją. A chcąc zupełną przynieść ulgę ofiaruję wam miłość synowską, którą tenże Jezus Chrystus był przejęty ku Ojcu według Bóstwa, a ku Maryi Matce według Człowieczeństwa Swego. Amen.

 

 

Krew Chrystusa

 

 

Wezwanie Matki Bożej o pomoc dla zmarłych.

Źródło: Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889

Najświętsza Panno, Ucieczko strapionych, wspomóż dusze w Czyśćcu cierpiące, które z całego serca wołają o Miłosierdzie do Ciebie. Są to dziatki Twoje, odkupione Przenajdroższą Krwią Boskiego Syna Twojego, On polecił je Tobie konając na Krzyżu; zlitujże się nad nimi, a wstawiennictwem Swoim przyspieszając koniec męki, okaż że jesteś ich Matką. Pokaż Ojcu Przedwiecznemu Święte Syna Twego Rany i Przenajdroższą Krew Jego, jako wykup za nie ofiarowany, a wszechpotężne wstawiennictwo Twoje do wiekuistego wprowadzi je spoczynku. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023