Św. Agnieszka

(21 Stycznia)

 

 

 

 

Litania do Św. Agnieszki, Panny i Męczenniczki

Źródło: Droga do szczęścia prawdziwego 1863

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Królowo Panieńska, módl się za nami.

Św. Agnieszko, któraś w młodocianym wieku czystość i dziewictwo Bogu poślubiła, módl się za nami.

Św. Agnieszko, któraś z miłości ku Chrystusowi ziemskim oblubieńcem wzgardziła,

Św. Agnieszko, Oblubienico Chrystusa Pana,

Św. Agnieszko, Najśliczniejszy Przybytku Ducha Świętego,

Św. Agnieszko, córko najmilsza Najświętszej Pannie Maryi,

Św. Agnieszko, za cnotę prześladowana,

Św. Agnieszko, w wierze niezachwiana,

Św. Agnieszko, w Bogu ufność całą pokładająca,

Św. Agnieszko, do domu nierządu wtrącona, przez Anioła od zniewagi ochroniona,

Św. Agnieszko, w ogień na spalenie żywcem wrzucona,

Św. Agnieszko, mieczem przebita,

Św. Agnieszko, w trzynastym roku życia twego przez śmierć męczeńską do Nieba przeniesiona,

Św. Agnieszko, cudami od Boga wsławiona,

Św. Agnieszko, od Św. Ambrożego szczególnie wychwalana,

Św. Agnieszko, jako wzór dla dziewic przedstawiona,

Św. Agnieszko, od Św. Emerencjanny i wielu Chrześcijan w grobie po śmierci nawiedzana,

Św. Agnieszko, rodziców swych przy grobie płaczących widzeniem niebieskim pocieszająca,

Św. Agnieszko, uciekającej się do Twej przyczyny Konstancji, córki Konstantego Wielkiego, uleczenie u Boga upraszająca,

Od wszelkiego złego, broń nas modlitwami Twymi, Święta Agnieszko.

Od grzechu nieczystości,

My grzeszni prosimy Cię, wstaw się za nami, Święta Agnieszko.

Abyśmy mogli Ciebie naśladować w niewinności i czystości, wyjednaj nam to prośbami Twymi, Święta Agnieszko.

Abyśmy mogli wytrwać w cnocie aż do końca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O jak piękny jest czysty rodzaj z jasnością, nieśmiertelna bowiem jest pamiątka jego, gdyż u Boga znajoma jest i u ludzi. (Ks. Mdr. 4).

V. Módl się za nami Święta Agnieszko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Święta Agnieszko latami dziecino, a wielkim i nieustraszonym sercem heroino mężna, śliczny kwiecie miłością woniejący Bogu, a z bożków i mąk tryumfująca panno, niech za twoją świętą przyczyną, kiedy nie od młodości, przynajmniej od tej chwili Bogu mojemu żyję i Chwały Jego we wszystkim szukam, czystości mojej niech jak źrenicy oka mego strzegę, żadnym pokusom ani gwałtem nie dam sobie jej wydrzeć, jako ty, któraś ani zaszczytem, ani bogactwami obiecanymi, ani mękami przywieść się nie dala do utraty tego klejnotu drogiego. Ciebie Święta Panienko ogień wzniecony, ani dotknął, ale rozstąpiwszy się pogan rozpalił, proszę cię serdecznie, aby mnie za przyczynieniem się twoim ogień piekielny nie dotknął za grzechy moje, których odpuszczenie wyjednaj mi u Boga. ale niech mnie pali bez przestanku Ogień Miłości Boskiej, którym ja goreć pragnę jako Serafinowie, żebym z nimi potem i z Tobą Boga chwalił i kochał w Królestwie Niebieskim.

R. Amen.

 

 

Św. Agnieszka

 

Modlitwa do Św. Agnieszki, Panny i Męczenniczki

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Święta Agnieszko! Tyś ani pochlebstwami, ani bogactwami obiecanymi, ani mękami, ani ogniem przywieść się nie dała do utraty tego klejnotu drogiego, czystości Panieńskiej: wyproś mi tę Łaskę od Boga, abym jeżeli już nie od młodości, przynajmniej od tego momentu Jemu służył, czystości mojej jak źrenicy oka mego strzegł, i żadnym pokusom ani gwałtownym napaściom nie dał sobie tej perły wydrzeć. Przez Twoje więc Zasługi i Łaski, którymi Cię Bóg obdarzył, prosimy Cię, o Panno i Męczenniczko Święta! aby mnie ogień piekielny nie dotknął za grzechy moje, ale abym bez ustanku gorzał ogniem Miłości Bożej jak Serafinowie, abym z Nimi i z Tobą po tym życiu Boga wiecznie chwalił w Królestwie Niebieskim. Amen.

Modlitwa kościelna.

Wszechmogący, Wieczny Boże! który ułomne stworzenia tego świata wybierasz, abyś wszelkie potężne zawstydził: udziel nam łaskawie, abyśmy, którzy Błogosławionej Agnieszki, Panny i Męczenniczki Twojej uroczystość obchodzimy, Jej za nami u Ciebie przyczyny doznali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Agnieszka

 

 

Modlitwa w dzień Św. Agnieszki

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Boże! któryś w trzynastoletniej Panience Agnieszce Świętej dziwnie mężnego Panieństwa przykład zostawić raczył: wielbię chwalebne, którymiś ją wspomagał Łaski Twoje, i z którymi można by mnie też uczynić wszystko, gdybym na dobrej woli nie zbywało. W tak młodych, jakich ta Święta Męczenniczka umarła latach moich, owe moje płochości, i ciekawości mniej przystojne dziecinnymi zdawały mi się być zabawkami, a niewinna Agnieszka Święta w dziecinnym jeszcze wieku poślubiwszy Cię, Jezu, panieńską czystością swoją, ani pieszczotami pochlebnych ust, ani powabami honoru, bogactw, urody, i rozkoszy, ani obietnicami przystojnego małżeństwa, ani pogróżkami zgwałcenia, więzienia, mąk, i śmierci, od dziewictwa odwieść się nie dopuściła. O jak mnie to zawstydzi na Sądzie Twoim, Boże! Jeśliby mi się trafiło kiedy Ciebie obrazić nieczystością, dla której ustrzeżenia się nie trzeba mi i setnej części cierpieć tego, co wycierpiała dzisiejsza Święta Męczenniczka.

Ach, Panie! przez przyczynę tej Świętej Oblubienicy Twojej wspomagajże mnie odtąd silniejszymi Łaskami przeciwko temu, co by ciało i duszę moją najmniej oszpecić mogło, zasłaniaj oczy, zatulaj mi uszy, i zamykaj mi serce przed tym wszystkim, co by mi do jakiej nieprzystojności miało być pobudką, daj mi przez skuteczniejszą pomoc żyć odtąd w przyzwoitej stanu mego czystości: aby przyobiecane od Ciebie błogosławionym czystego serca ludziom i mnie się też dostało uczestnictwo widzenia Twarzy Twojej w Niebie. Amen.

 

 

Św. Agnieszka

 

 

 Modlitwa ku czci Św. Agnieszki

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, źródło wszystkich cnót, miłośniku dusz dziewiczych, najpotężniejszy pogromco duchów piekielnych, najsurowszy niszczycielu występków, ach, zwróć łaskawe spojrzenie na ułomność moją i przez przyczynę Matki Przebłogosławionej Panny Maryi i ukochanej Oblubienicy Twojej, czcigodnej Panny i Męczenniczki Świętej Agnieszki, użycz mi pomocy niebieskiej Łaski Twojej, abym umiał gardzić wszystkimi rzeczami ziemskimi i miłować niebieskie, opierać się występkom, a nie zezwalać na pokusy, statecznie postępować drogą cnoty, nigdy nie szukać czci, chronić się uciech, opłakiwać grzechy popełnione, unikać sposobności do złego, powściągać złe nałogi, przestawać z dobrymi i wytrwać w cnocie, bym z daru Twej Łaski zasłużył otrzymać koronę żywota wiecznego wraz ze Świętą Agnieszką i ze Wszystkimi Świętymi przez całą wieczność w Królestwie Twoim. Amen.

Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie powyższej modlitwy z sercem skruszonym i pobożnie. (Pius IX. Reskr. własnor. d. 30 paźdz. 1854).

 

 

Św. Agnieszka

 

Trzy modlitwy do Św. Agnieszki o uproszenie cnót świętych.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

  1. O niezrównany wzorze cnoty, chwalebna Św. Agnieszko, dla tej żywej Wiary, która Cię ożywiała od najpierwszej młodości i która uczyniła Cię tak miłą Bogu, że zasłużyłaś na koronę męczeńską, wyjednaj nam Łaskę, abyśmy Wiarę Katolicką nienaruszenie w sercach zachowywali i szczerze się Chrześcijanami być wyznawali, nie tylko w słowach, ale i w czynach, bo gdy my wyznajemy Jezusa przed ludźmi, to i Jezus kiedyś przychylne da o nas świadectwo przed Ojcem Swoim Przedwiecznym.

— Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

  1. O niezwyciężona Męczenniczko, przesławna Św. Agnieszko, przez tę nadzieję, jaką pokładałaś w Pomocy Boskiej, wtedy, gdy skazana będąc przez bezbożnego starostę rzymskiego na skalanie i pohańbienie lilii czystości Twojej, bynajmniej się nie lękając mocno zaufałaś w tym Bogu, Który Aniołów Swoich posyła w pomoc tym, co w Nim nadzieję położą, o wyjednaj nam Twą przyczyną u Boga tę Łaskę, byśmy ze wszelką możliwą troskliwością ochraniali w sercach naszych tę cnotę, abyśmy do już popełnionych grzechów nie dodawali jeszcze zwątpienia o Miłosierdziu Boskim, którym Pan tak się brzydzi.

— Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

  1. Mężna Panienko, najczystsza Św. Agnieszko, przez onę gorejącą miłość, jaką pałało Twe serce do tego stopnia, że ogień płonącego nieczystej żądzy i stosu, którymi nieprzyjaciele Jezusa Chrystusa chcieli Cię zgubić, w niczym Cię nie uszkodziły, wyjednaj nam u Boga tę Łaskę, by wygasł w nas wszelki płomień niezupełnie czysty i gorzał tylko ów ogień, jaki Jezus Chrystus przyszedł zapalić na ziemi, abyśmy ćwicząc się w tej pięknej cnocie, po skończonym życiu niepokalanym mogli stać się uczestnikami tej Chwały, jaką sobie zasłużyłaś czystością serca Twego i męczeństwem.

— Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Odpust: 100 dni raz na dzień za odmówienie tych modlitw ze skruchą i nabożnie. (Leon XIII. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 16 styczn. 1886).

 

 

Św. Agnieszka

 

 

Modlitwa do Św. Agnieszki Panny i Męczenniczki.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święta Agnieszko latami dziecino, a wielkim i nie ustraszonym sercem Heroino mężna, kwiecie miłością woniejący Bogu, a z bożków i mąk tryumfująca Panno, niech za twoją świętą przyczyną, kiedy nie od młodości, to przynajmniej od tego momentu Bogu mojemu żyję i chwały Jego we wszystkim szukam, czystości mojej niech jak źrenicy oka mego strzegę, żebym pokusom ani gwałtom nie dał sobie tej wydrzeć, jako ty, któraś ani honorem, ani bogactwami obiecanymi, ani mękami, przywieść się nie dała do utraty tego klejnotu drogiego. Ciebie święta Panienko ogień naniecony ani dotknął ale rozstąpiwszy się, pogan rozpalił, proszę cię serdecznie, aby mnie za przyczynieniem się twoim, ogień piekielny nie tykał za grzechy moje, których odpuszczenie wyjednaj mi u Boga, ale niech mnie pali bez przestanku ogień Miłości Boskiej, którym ja goreć pragnę jako Serafinowie, żebym z nimi potem z tobą Boga chwalił potem kochał w Królestwie Niebieskim. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024