Św. Andrzej Apostoł

(30 Listopada)

 

 

 

 

Modlitwa w dzień Św. Andrzeja Apostoła

Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Zbawicielu nasz Chryste Jezu, który Andrzeja Świętego Apostoła prócz innych Twej Łaski Darów tak osobliwszą obdarzyłeś miłością Krzyża, iż go przedziwnie wielbił, długo żądał, bez przestanku szukał, wystawiony dla siebie z radością witał, wisząc na nim przez dwa dni Wiary Świętej nauczał, i przezeń Męczeńską śmiercią życie swoje zakończył: ach Panie! dajże mnie też zrozumieć: jako i moje życie chrześcijańskie krzyżem mi być powinno i męczeństwem. Wiem ja z Twej Ewangelii, Nauczycielu nasz, że nie mogę mieć miejsca między Twymi tu na ziemi uczniami jeżeli nosić nie będę własnego za Tobą krzyża: wierzę, iż nam przez wiele utrapienia wchodzić trzeba do Królestwa Wiecznego, dopomóżże mi krzyżować ciała mego z pożądliwością jego, wprawuj mnie w krzyżowanie mi świata i mnie światu, nie dopuszczaj mi się w czym innym chlubić, tylko w Krzyżu Twoim.

O Święty Andrzeju Apostole, któryś za opowiadanie, i wychwalanie Tajemnic Krzyża na śmierć krzyżową był skazany, a dopuścić nie chciałeś, aby cię od niej uwolniono: niechże ta tak gorąca chęć twoja ku cierpieniu zawstydzi niecierpliwości moje w utrapieniach, niech mnie wzbudza do znoszenia cierpliwie krzyżyków, wszelkich, i do błogosławienia Ręki Boskiej, gdy mnie nimi przyciśnie. O chwalebny uczniu, i wierny naśladowco Ukrzyżowanego Pana! niechaj twoje zasługi wstrzymują słabość moją w cierpieniu, a twa w Niebie przyczyna niech mi zjedna pragnienie szczere żyć, i umierać w naśladowaniu z tobą pokornego, cierpliwego, i na Krzyżu umarłego Zbawiciela. Amen.

 

 

Św. Andrzej Apostoł

 

 

Modlitwa do Św. Andrzeja, Apostoła.

Nabożenstwo codzienne 1857

Święty Andrzeju, potężny Uczniu Chrystusowy, w krzyżowej śmierci jego naśladowco, z prostaczka wielkiego wielki Apostole i z rybaka ludołowco; wiele dusz Bogu pozyskujący, któryś na jedno wołanie Pańskie porzucił swą profesję i statki, a Bogu służyłeś, niech i ja, za twoją świętą przyczyną, świat porzucę i to co mnie od zachowania Prawa Boskiego i Miłości Jego odrywa i dzieli serce moje, którym całym powinienem i pragnę kochać Najlepsze Dobro moje, Boga. Niech się w Krzyżu zakocham dlatego, że Zbawiciel mój na nim Swoje Życie położył i ty swoje Święty Apostole. Niech się kocham w utrapieniach, znoszę je mile i cierpliwie i przez to przyniosę ulgę Jezusowi i tobie, a sobie zapłatę. Ty zaś, Chryste Jezu, przez prace apostolskie i męczeństwo Św. Andrzeja, daj nam do Ciebie tęsknić, Ciebie przedkładać nad życie, honor i dostatki; daj powołania Twego i natchnień zawsze słuchać, a potem pozwól łaskawie Ciebie z Świętym Andrzejem i z Wszystkimi Świętymi chwalić i kochać na wieki. Amen.

 

 

Św. Andrzej Apostoł

 

 

Modlitwa do Św. Andrzeja.

Anioł stróż albo Książka do nabożeństwa dla katolickiej 1890

Patronie nasz, Łaską Boga niezmiernie nad nas wywyższony, Andrzeju Święty, który dla modlitwy ustawicznej wiodłeś ostry żywot pustelniczy i dla miłości Chrystusa chętnie ciało twoje karałeś umartwieniem wielkim, racz uprosić dla nas grzeszników choć najmniej z onej błogosławionej żarliwości Twojej ku Bogu; jako w omdleniu Twoim od Anioła pomoc miałeś, gdy będziemy w omdleniu śmierci, takiegoż Pocieszyciela wyproś nam z Nieba; a teraz nas do pokuty serdecznej wiedź; racz nam być miłościw, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023