Św. Apolonia

 

 

 

 

Litania do Św. Apolonii

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Apolonio, w Aleksandrii urodzona,

Święta Apolonio, Łaskami Boskimi udarowana,

Święta Apolonio, wzorze panieńskiej czystości,

Święta Apolonio, mocna przeciw bałwochwalstwu bohaterko,

Święta Apolonio, prawdziwa wzgardzicielko świata,

Święta Apolonio, od Chrystusa za Oblubienicę obrana,

Święta Apolonio, w przedsięwzięciu niewzruszona,

Święta Apolonio, stosami ognia nieustraszona,

Święta Apolonio, policzkowaniem Chrystusowi podobna,

Święta Apolonio, nad boleściami zębów tryumfująca,

Święta Apolonio, Miłości Boskiej nieugaszonym płomieniem gorejąca,

Święta Apolonio, jak najprędszego widzenia Oblubieńca swego spragniona,

Święta Apolonio, na ognisty stos odważnie spiesząca,

Święta Apolonio, w pragnieniu męczeństwa niepowstrzymana,

Święta Apolonio, zwycięskim męczeństwa wieńcem ozdobiona,

Święta Apolonio, Wieczną Chwałą z Bogiem się ciesząca,

Abyśmy na tym padołu płaczu pociechę zbawienną odebrali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Apolonio Święta.

Abyśmy od bólu głowy i zębów wolnymi zostali,

Abyśmy za Twoją przyczyną we wszystkich potrzebach naszych Boga Łaskawego doznali,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Apolonio.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże! Któryś między innymi Wszechmocności Twojej Cudami, we płci ułomnej, zwycięstwo męczeństwa dać raczył, spraw to łaskawie, abyśmy, którzy Błogosławionej Apolonii Panny i Męczenniczki Twojej, pamiątkę nabożnym sercem obchodzimy, przez Jej zasługi, od bólu zębów i głowy uwolnieni i do wiecznego wesela przypuszczeni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Apolonia

 

 

Antyfona do Świętej Apolonii

Źródło: Droga do Nieba Olesno 1901

Dwojakim wieńcem uczczona, Chrystusowi zaślubiona, Apolonio Dziewico, Bogu miła Męczennico.

Proś, abyśmy uwolnieni i od grzechów obronieni, bolenia zębów nie znali, z Bogiem w Niebie królowali. Amen.

 

 

Św. Apolonia

 

 

Modlitwa do Św. Apolonii, doświadczonej Patronki przeciwko bolenia zębów

Źródło: Droga do Nieba Olesno 1901

Panie Jezu Chryste Miłościwy, Któryś dla naszego zbawienia tak wiele okrucieństwa cierpliwie podjął, i dla Którego Najświętszego Imienia Boskiego Błogosławiona Panna i Męczenniczka Apolonia, nieznośne zębów wybicie wesoło znosiła, użycz nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy z Woli Twojej Najświętszej od nieznośnej boleści zębów zawsze byli wolni, a skończywszy teraźniejsze utrapienie nasze, wiecznego zdrowia w onej krainie, gdzie ani żalu, ani bólu nie masz, zażywali. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do św. Apolonii Panny i Męczenniczki, Patronki od bolenia zębów.

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Któryś świętokradzki i bolesny od zbrojnej ręki policzek wytrzymał, proszę Cię serdecznie przez tę hańbę i boleść dla mnie wycierpianą, zmiłuj się nade mną, a nie dopuszczaj na mnie nigdy bólu ciężkiego zębów. A jeżeli słysząc tę prośbę moją, widząc jaki to jest nieznośny ból, nie chcesz go odwrócić ode mnie i bliźnich moich, przynajmniej wspomniawszy na okrutne wyrwanie zębów Świętej Apolonii Panny, które dla serdecznej Miłości Twojej wycierpiała, oddal go ode mnie, a od tego bólu za jej przyczyną zachowawszy mnie; zachowaj od tego miejsca, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. A ja z Miłosierdzia Twego zachowane mając zdrowie od tej boleści, obrócę go na ustawiczną Chwałę Twoją. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024