Św. Bartłomiej Apostoł

(24 sierpnia)

 

 

 

 

Litania o Św. Bartłomieju Apostole

Źródło: Nabożeństwo do świętego Jana Kantego 1851

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowa Apostołów, módl się za nami!

Święty Bartłomieju, przezacny Uczniu Chrystusa,

Święty Bartłomieju, od Samego Chrystusa prawym Izraelitą wolnym od wszelkiej zdrady uznany,

Święty Bartłomieju, opuszczający dostatki i nadzieje ziemskie dla miłości Jezusa,

Święty Bartłomieju, w gronie Apostolskim umieszczony,

Święty Bartłomieju, w Szkole Chrystusa z cnoty w cnotę postępujący,

Święty Bartłomieju, nieodstępny towarzyszu Nauczyciela Niebieskiego,

Święty Bartłomieju, razem z Chrystusem niewygody, wzgardy i prześladowania chętnie znoszący,

Święty Bartłomieju, pilny słuchaczu Nauk Chrystusowych,

Święty Bartłomieju, wierny świadku Cudów Jego,

Święty Bartłomieju, przy Ostatniej Wieczerzy Ciałem i Krwią Chrystusa z Rąk Jego własnych nakarmiony,

Święty Bartłomieju, ostatniemu pożegnaniu Chrystusa Uczniami obecny,

Święty Bartłomieju, bolejący nad Śmiercią Twego Nauczyciela,

Święty Bartłomieju, cieszący się z Jego Zmartwychwstania,

Święty Bartłomieju, któryś Go widział wstępującego w Niebo,

Święty Bartłomieju, któryś był godnym odebrać Ducha Świętego,

Święty Bartłomieju, założycielu Kościoła Chrystusowego w Indiach,

Święty Bartłomieju, gorliwy Apostole wiary Chrystusowej w ziemi Ormiańskiej,

Święty Bartłomieju, nauczycielu Króla Palemona i narodu jego,

Święty Bartłomieju, szczęśliwy burzycielu bałwochwalstwa,

Święty Bartłomieju, niezmordowany pracowniku w Winnicy Pańskiej,

Święty Bartłomieju, odważny rycerzu Chrystusowy z nieprzyjaciółmi Wiary Świętej mężnie walczący,

Święty Bartłomieju, żadnymi groźbami nieustraszony,

Święty Bartłomieju, najokropniejsze męki dla miłości Zbawiciela Twego wesoło znoszący,

Święty Bartłomieju, śmiercią męczeńską uwieńczony,

Święty Bartłomieju, w mękach lud wierny do stałości w Wierze Świętej napominający,

Święty Bartłomieju, po śmierci różne Łaski proszącym świadczący,

Święty Bartłomieju, ozdobo Kościoła Chrystusowego,

Święty Bartłomieju, współopiekunie Stolicy Chrześcijaństwa,

Święty Bartłomieju, obrońco wiernych,

Święty Bartłomieju, osobliwy (nasz) Patronie (Parafii naszej)*,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Bartłomieju,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Który nas przez zasługi Świętego Apostoła Twego Bartłomieja świętą radością napełniasz, daj nam to w co on uwierzył ukochać, i ogłaszać co nauczał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Bartłomiej Apostoł

 

 

Modlitwa do Św. Bartłomieja, Apostoła.

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Święty Bartłomieju, pracowity Apostole, znajomość Boga dzikim zanoszący narodom, wnieś go i do serca mego, które jest jak dzikie nic dmące przywyknąć, aby było przy Bogu i z Bogiem. Woli stworzenie nikczemne, które go łudzi i zgubi wiecznie, a tak mi racz wnieść Stwórcę do serca mego, żeby żaden grzech, żadna przeciwność Go stamtąd nie wyruszyła, choćby wszelkie morderstwa wycierpieć i ze skóry być z tobą odartym, dla Któregoś tę okrutną mękę wycierpiał, niech i ja wyzuję się z złych nałogów i z grzechów ciężkich, a przyodzieję się w sukienkę niewinności i radości wiecznej. Niech przykładem twoim po sto razy w dzień i w nocy z tobą, chwalę i proszę Stwórcy mego, Którego gdybym co moment, co tchnie chwalił, mało to jest na mnie i na Boga Nieskończonej Chwały i miłości godnego, a jeżeli tego nie dokażę, niech do tej doskonałości przyjdzie serce moje, żeby każde jego poruszenie było na cześć i Chwałę Boga, za Któregoś położył głowę, i za to na niej nosisz koronę Chwały, nośże ją na wieki, a nas tegoż szczęścia uczyń uczestnikami. Amen.

 

 

Św. Bartłomiej Apostoł

 

 

Modlitwa do Św. Bartłomieja Apostoła.

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Panie Jezu Chryste, Któryś wpierw całą noc przetrwał na modlitwie do Boga Ojca Swego, niżeliś ze wszystkich uczniów Swoich wybrał Dwunastu Apostołów, między którymi chciałeś mieć dzisiejszego Św. Bartłomieja; przez Jego zasługi i przyczynę, upraszam Cię, mój Boże! dajże mi poznać, co i mnie należy czynić około zbawienia, mego, dla któregoś Ty, Panie, bezsenne przepędzał noce. Nie dopuszczaj zaś, Jezu, zaczynać mi jakiej by też pobożnej sprawy, dopóki się do niej przykładem Twoim przez modlitwę nie przysposobię.

O Święty Bartłomieju Apostole! Który nawróciwszy do Wiary Chrystusowej wielu, między nimi przedniejszych u świata ludzi, a sam na koniec przez okrutne męczeństwo odarcia skóry z ciała i ścięcie głowy, utraciłeś doczesne, a wziąłeś wieczne życie w Niebieskiej Chwale: uprośże mi tam u Pana Boga, takie od wszelkich tu na świecie rzeczy oderwanie mojego serca, aby było gotowe dać się raczej odrzeć ze sławy, z majątku i samego życia, niżeli przez grzech z Łaski Boskiej, w której za Twoją Apostolską przyczyną niech przetrwam aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *