Św. Bonawentura

 

 

Wyznanie nabożne Św. Bonawentury, Biskupa, Kardynała i Doktora Serafickiego

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

O Seraficki Doktorze,

Cnót wszelkich mistrzu i wzorze,

O Pasterzu dobry wcale,

Biskupie i Kardynale,

Którego dziwnej pokory,

Nie odmieniły honory.

Powaga z uniżonością,

Święta prostota z mądrością.

Równie w Tobie zajaśniały,

Wszystkie cnoty godne chwały.

Miłością Boga gorzałeś,

Serafinom się równałeś.

Zwyciężałeś heretyki,

Grom byłeś na schizmatyki.

O! filarze cny Kościoła,

Jak drogi pot twego czoła.

Uczą się już wszystkie wieki,

Z twych nauk biblioteki.

Naucz nas Boskiej Miłości,

Twoich cnót i twej skromności.

V. Módl się za nami, Święty Bonawenturo.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże, Który Kościołowi Twemu błogosławionego Bonawenturę, Wyznawcę Twego, oraz Biskupa Doktora cudownego dać raczyłeś, pozwól, prosimy, abyśmy onegoż do Ciebie zasłużyli mieć zawsze przyczyńcę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023