Św. Cecylia

(22 listopada)

 

 

 

 

Litania do Św. Cecylii, Panny i Męczenniczki

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Cecylio, czysta Dziewico,

Święta Cecylio, Panno i Męczenniczko,

Święta Cecylio, pałająca miłością Boską,

Święta Cecylio, szczególna czcicielko Zbawiciela świata,

Święta Cecylio, lilio panieńskiej niewinności,

Święta Cecylio, przybytku Chwały Bożej,

Święta Cecylio, jaśniejąca gwiazdo Chrystusa wpośród bałwochwalstwa,

Święta Cecylio, rzadki przykładzie miłości chrześcijańskiej,

Święta Cecylio, obronicielko ludu wiernego,

Święta Cecylio, pociecho serca Jezusowego i Maryi,

Święta Cecylio, zachęcająca niewiernych do przyjęcia chrztu świętego,

Święta Cecylio, nauczycielko wiary Jezusa Chrystusa,

Święta Cecylio, zwierciadło pobożności,

Święta Cecylio, obrazie pokory i czystości,

Święta Cecylio, wzorze posłuszeństwa i uległości,

Święta Cecylio, ozdobo obyczajów,

Święta Cecylio, wielką Łaską Boga udarowana,

Święta Cecylio, gardząca światem i jego powabami,

Święta Cecylio, czysta dziewico w stanie małżeńskim,

Święta Cecylio, od wroga na spalenie skazana,

Święta Cecylio, od ognia nieuszkodzona,

Święta Cecylio, niezrównana w cierpliwości,

Święta Cecylio, pokonująca wszelkie przeciwności,

Święta Cecylio, idąca z radością na śmierć męczeńska,

Święta Cecylio, od żelaza morderczego ginąca,

Święta Cecylio, koroną męczeńską uwieńczona,

Święta Cecylio, opiekunko harmonii na cześć Boga poświęconych,

Święta Cecylio, mistrzynio Chórów Anielskich,

Święta Cecylio, uwielbiana w całym świecie przez pienia melodyjne,

Święta Cecylio, łaskawa Patronko zwolenników muzyki,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Święta Cecylio.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Który coroczną uroczystością Błogosławionej Cecylii, Panny i Męczenniczki serca nasze łaskawie rozweselać raczysz, spraw prosimy Cię pokornie, abyśmy oddając hołd należny tej Świętej Pannie, cnoty Jej i przykłady pobożnego życia naśladować mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Cecylia

 

 

Modlitwa do Św. Cecylii

Źródło: Nabożeństwo do Świętego Stanisława Kostki 1826

Święta Cecylio, przepełniona miłością do Chrystusa, niezłomna w walce o świętość i wierna Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Prowadź nas drogami oddania Jezusowi na wzór Twojego oddania, czystości której jesteś doskonałym przykładem i miłości do Boga którą zwieńczyłaś heroiczną ofiarą z życia. Wyproś nam dar męstwa wobec wrogów naszej duszy, których Ty pokonałaś w samotnej walce. Ucz nas stawiać Pana zawsze na pierwszym miejscu we wszystkim co nas spotyka.

Patronko muzyki, daj nam zakosztować piękna tej sztuki a muzykom, nosicielom Bożej łaski talentu, wyproś dar pokornego i hojnego dzielenia się swoim darem z bliźnimi. Kieruj naszymi krokami i wskazuj na dobro i piękno podawane nam przez Pana na każdy nasz dzień. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Film z Podziemia Bazyliki Św. Cecylii w Rzymie. Jej dom, kaplica oraz ołtarz

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *