Św. Gabriela Archanioła

Litania do św. Gabriela Archanioła

Źródło: Zupełny śpiewnik kościelny i domowy 1898

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Marya, Królowo Aniołów módl się za nami.
Święty Gabrielu, chwalebny Archaniele,
Święty Gabrielu, siło Boga,
Święty Gabrielu, stojący przed tronem Boga,
Święty Gabrielu, wzorze modlitwy,
Święty Gabrielu, zwiastunie Wcielenia,
Święty Gabrielu, któryś objawił chwałę Maryi,
Święty Gabrielu, książę niebieski,
Święty Gabrielu, ambasadorze Najwyższego,
Święty Gabrielu, aniele wysłany przez Boga do Maryi Dziewicy,
Święty Gabrielu, wysłanniku Nieba
Święty Gabrielu, strażniku Niepokalanej
Święty Gabrielu, któryś przepowiedział wielkość Jezusa,
Święty Gabrielu, pokoju i światło duszy,
Święty Gabrielu, plago niewierzących,
Święty Gabrielu, nauczycielu szacunku
Święty Gabrielu, siło prostoty,
Święty Gabrielu, obrońco wiernych,
Święty Gabrielu, ukazujący się Zachariaszowi w Świątyni,
Święty Gabrielu, Zwiastunie narodzenia Jana Chrzciciela
Święty Gabrielu, pierwszy czcicielu Bożego Słowa,
Święty Gabrielu, Ogłaszający pasterzom Dobrą Nowinę,
Święty Gabrielu, Rozwiewający obawy św. Józefa
Święty Gabrielu, Gwiazdo przewodnia Mędrców ze wschodu
Święty Gabrielu, obrońco Wiary,
Święty Gabrielu, gorliwy dla chwały Jezusa Chrystusa,
Święty Gabrielu, którego chwalą Pisma
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.
P. Módl się za nami święty Gabrielu Archaniele.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

Modlitwa Św. Alojzego w dzień Św. Gabryela Archanioła

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Święty Archaniele Gabryelu, muszę z radością ku Tobie wejrzeć, gdyż ta Tajemnica, której oznajmienie Pan Bóg nasz, Tobie samemu powierzył, jest bowiem najwspanialsza i czci najgodniejsza, które On Najwyższy między nami uskutecznił! Tyś jest dlatego On szczery i wierny przyjaciel Oblubieńca Niebieskiego, który także Sam ten czas narodzenia swojego przez Cię światu oznajmić i objawić dał! Tyś jest ten rozkoszny poseł między Bogiem Nieskończonym, i Maryą najpokorniejszą Panną w Nazarecie: także między wiecznym słowem i naszą ludzką naturą! Wspaniały jest zatem i był Twój urząd, albowiemeś musiał Jezusa Chrystusa oznajmiać, naszego Boga, który w pełności czasu, ku zbawieniu całego plemienia ludzkiego – Człowiek się stać raczył! I coś wielkiego znaczy w tej samej istocie z Twojego też własnego imienia, co już wskazuje; gdyś się „Siłą Bożą” nazywa; albowiem przez siłę, czyli moc tej Tajemnicy, o której nam Ty poselstwo dałeś, i w której Bóg Sam Siebie też z naszą nikczemną naturą zjednoczył, staliśmy się także mocni i mężni, albo śmieli w Bogu, tak też świat teraz przewalczyć możemy! O Ty wprawdzie silny Aniele, Tyś przez Twoje wiadomości u Boga – do nas ubogich grzeszników, – nie tylko Boską siłę, szczególniej – Boga Samego z Nieba przyprowadził, gdyż Pan Twoje wiadomości uskutecznieniem swej treści równie jak prawd i jak najwspanialej zapieczętował, który jak on owego mocnie uzbrojonego przezwyciężył, i onemu też łup wyrwał, nas z niewoli nieprzyjaciela złego uwolnił, a nas do wolności Synostwa Bożego znowu podniósł! Pamiętaj też na mnie w modlitwach Twoich, a pozostań moim miłym przyczyńcą u Boga, abym ja też onych owoców tych, od Ciebie nam przeprowadzonych Najświętszych Tajemnic mógł stać się uczestnikiem! Amen.

 

 

 

Modlitwy do Św. Gabryela Archanioła

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

O Moc Boga, Święty Gabryelu! któryś Pannie Maryi Jednorodzonego Syna Bożego Wcielenie i zwiastował, i w ogrojcu Jezusa Chrystusa w największym smutku pociesz – i posilił, Ciebie wychwalam, Ciebie czczę, o Duchu wybrany, i pokornie proszę, abyś u Jezusa Chrystusa i u błogosławionej Matki Jego był moim Patronem, i abyś we wszystkich trwogach mnie pocieszyć i posiłek mi dać raczył, abym we wszystkich pokuszeniach niezwyciężony, Boga mego grzechem nigdy nie obraził. Amen.

 

 

 

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Niebieski posłańcze Boży, którego Ojciec Przedwieczny zaszczycił radosnem poselstwem do Panny Maryi w Nazarecie! Tyś był pierwszym, który miał to szczęście, by pozdrowić Maryę: „Bądź pozdrowiona Maryo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.“ Na cudami słynącym obrazie Maryi, Matki Nieustającej Pomocy, trzymasz Krzyż, godło zbawienia, zwrócony twarzą do Boskiego Dzieciątka Jezus. Czemuż to? Oto, bo Pan Jezus narodził się z Maryi Dziewicy, ażeby nas przez Krzyż i Swą Mękę odkupił. Módl się za nami Święty Gabryelu, abyśmy przez to Święte Narodzenie, Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa żywot wieczny otrzymać mogli. Amen.

 

 

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Święty Gabryelu! Przedziwna Moc Boga! któryś Wcielenie Jednorodzonego Syna Bożego Maryi Pannie zwiastował, i Jezusa Chrystusa w Ogrójcu w największym smutku pocieszył i posilił: Ciebie czczę, Ciebie wychwalam, o Duchu Wybrany! i pokornie proszę, abyś był moim Patronem u Jezusa Chrystusa i Błogosławionej Matki Jego, abyś we wszystkich trwogach mnie pocieszyć i posilić raczył, abym w żadnych pokuszeniach nie zwyciężony, Boga mego nigdy grzechem nie obraził. Amen.

 

 

 

Modlitwy do Św. Gabriela Archanioła

Źródło: Zupełny śpiewnik kościelny i domowy 1898

Modlitwa I.

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego Łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

Modlitwa II

Boże, Ty spośród wszystkich Aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia; spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na ziemi, doznali jego opieki z Nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa III

Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany „Bożą mocą”, ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi Tajemnicy Wcielenia, w której Bóg Wszechmogący okazał Moc Swego Ramienia. Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w Niebie, a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. Amen

Modlitwa IV

Święty Gabrielu Archaniele, świadku Bożych decyzji, doskonały wykonawco woli Pana, potężny Bożą Wszechmocą. Powierzam Twojej miłosiernej opiece całe moje życie. Kieruj wszystkie moje kroki na drogę wierności Panu i jak najlepszego pełnienia Jego Woli. Umacniaj mnie w walce z szatanem i chroń przed jego atakami. Oświecaj mój umysł abym kierował się zawsze prawdą, pokorą i miłością. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Gabriela Anioła Zwiastowania

Źródło: Zupełny śpiewnik kościelny i domowy 1898

Święty Gabrielu Archaniele, Aniele Zwiastowania, wierny posłańcze Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche napomnienia i wołania kochającego Serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, prosimy cię, abyśmy Słowo Boże należycie rozumieli, słuchali go i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie Pan, nie znalazł nas śpiących. Amen

 

Modlitwa o Łaski płynące z tajemnicy Wcielenia do Św. Archanioła Gabriela

Źródło: Zupełny śpiewnik kościelny i domowy 1898

Święty Archaniele Gabrielu, wyjednaj nam przed Majestatem Bożego Miłosierdzia wsparcie w naszych codziennych potrzebach. Ty objawiłeś Maryi Tajemnicę Wcielenia, prosimy Cię, spraw, abyśmy przez Twoje modlitwy i wstawiennictwo w Niebie otrzymali wszelkie Łaski płynące z Tajemnicy Wcielenia i na wieki głosili Chwałę Bożą na ziemi. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023